De strategie en tactieken van Wilders

Wilders kan een zekere strategische visie niet worden ontzegd, evenals de consistente toepassing van een aantal goed doordachte tactieken om zijn doel te bereiken. Wilders komt weliswaar telkens weer weg met dubieuze uitspraken in de media en parlement, maar wantrouwen ten aanzien van zijn intenties is op zijn plaats. Onschuldig is dit alles – en Wilders – zeker niet.
Wilders gebruikt uiteenlopende tactieken om zijn doel te bereiken. Wilders verkrijgt macht door angst en verdeeldheid te zaaien; door een vijandsbeeld te creëren en tegelijkertijd zichzelf op te werpen als de ultieme redder van onze dierbare samenleving; uiteraard zonder de gevreesde vijand van Wilders: mensen met een Islamitische religie. Een beproefd concept; onder andere uitvoerig uitgetest door een aantal politici op de Balkan in de jaren negentig.

De tactieken van Wilders:

1. Angst en wantrouwen zaaien
. Wilders maakt daarbij dankbaar gebruik van het beeld dat Bin Laden cs van de Islam oproepen; namelijk dat Al Qaeda de ‘echte’ Islam vertegenwoordigt en handelt uit naam van de Islam. Dit komt Wilders prima uit: Wilders beweert dat de Islam synoniem is voor terreur. Wilders ‘scoort’ hier in Nederland politiek mee, maar speelt op deze wijze ook Al Qaeda in de kaart: Wilders is Bin Ladens beste luitenant. Het gedachtegoed van Wilders vindt in Nederland (en een aantal andere Europese landen) gretig aftrek: problemen met integratie van immigranten en de extra onzekerheid die de economische crisis oplevert, blijken een vruchtbare voedingsbodem voor dit soort manipulatieve politiek. Dat de English Defense League zich solidair met Wilders verklaart is ook vanzelfsprekend (net zo vanzelfsprekend – om tactische redenen- dat Wilders hier publiekelijk afstand van doet). Er zijn overigens verschillende historische parallellen met deze verdeel-en-heers-tactiek van Wilders.

2. Verdeel en heers. Wilders maakt behendig gebruik van de weinig principiële opvattingen van de VVD en het CDA; hij weet als geen ander dat de beginselen van deze partijen verworden zijn tot inhoudsloze slogans, en macht – en het streven naar macht – corrumpeert. Ook weet Wilders de achterban van andere partijen behendig te neutraliseren, door deze selectief te bedienen van een aantal gekoesterde politieke wensen: de zgn. ‘animal cops’ – uit de koker van de PVV, zijn daarvan een goed voorbeeld. Wilders heeft niets met de Islam, maar ook niets met dieren, maar alles met macht en populisme. Volkswagens bleken ook effectief in de beïnvloeding van de publieke opinie.
Het programma van Wilders is dus zeker niet inconsistent, zoals wel wordt beweerd; op het eerste gezicht lijkt het een bonte verzameling van willekeurige initiatieven, maar niets is minder waar: het draagvlak van andere partijen wordt gericht ‘ge-target’. Tegenstanders worden op deze wijze niet meteen medestanders, maar in ieder geval wel gedogers (zie mijn opmerking aan het einde van dit artikel).

3. Superioriteit. Wilders stelt dat Westerse culturen superieur zijn, en impliceert dat hij dat in persoon – op basis van zijn superieure beoordelingsvermogen – ook is. Waaraan deze veronderstelde superioriteit wordt ontleend is niet duidelijk. Het is hem gelukt zichzelf op deze wijze op een ‘hoger’ platform te plaatsen, en zijn achterban associeert zich daar graag mee.

4. Taalgebruik en humor. Wilders spreekt mensen aan door zijn eenvoudige taalgebruik en populaire afzeikopmerkingen. Wilders voelt de tijdgeest goed aan. Alles moet kunnen en alles moet gezegd kunnen worden. Ook hanteert Wilders het ‘wapen’ humor behendig, want een wapen is het in zijn geval. Het debat in de Tweede Kamer liet dat goed zien deze week. Wilders zou Alexander Pechtold wel helpen zijn koffers te pakken, om zich elders – nu Wilders feitelijke premier is – te vestigen. Reden voor Pechtold, om met een grap terug te komen; hij kon zijn spitsvondigheid niet bedwingen.
Wat een lol in de Tweede Kamer. Maar het was Wilders die scoorde, niet Pechtold, die trapte er met open ogen in. Pechtold had afstand moeten nemen; de ideeën en uitspraken van Wilders zijn namelijk alles behalve grappig. Weer is Wilders een stukje ‘salonfähiger’ geworden.

5. Afwijzen van de Nederlandse rechtsorde. Wilders distantieert zich van het Nederlandse politieke systeem, maar let op: van ‘outsider’ naar straks ultieme ‘insider’, dat is de inzet van zijn aanpak. Wilders schaakt op een ander bord, dat niet door het politieke establishment wordt begrepen; Wilders haalt andere partijen links en rechts in. Van fatsoen wordt eenvoudig misbruik gemaakt. Zijn minachting voor het Nederlandse rechtssysteem maakte Wilders vorige week nogmaals duidelijk: hij verbond de geloofwaardigheid – en daarmee indirect de legitimiteit – van de Nederlandse rechtspraak, aan de uitspraak van de rechter over zijn discriminerende en kwetsende opmerkingen. Ook dat is gevaarlijk spel van Wilders.


6. Verbinding met Israël
. Wilders verklaart zich expliciet solidair met rechtse groeperingen in Israël, die elke vorm van overleg met de Palestijnen blokkeren. Dit heeft een dubbel effect. Op deze wijze ontloopt hij eenvoudiger een fascistisch etiket, door de indruk te wekken op te komen voor de Joodse Zaak, en verder kan hij – door rechtse groeperingen in Israël te steunen – zijn strijd tegen de Islam feitelijk gestalte geven.

7. “Kikker in de pan – effect” bewerkstelligen. In feite probeert Wilders met deze tactieken een “kikker-in-de-pan-effect” te bewerkstelligen. Een kikker in een pan met water, dat langzaam tot koken wordt gebracht, zal niet uit die pan springen, maar ‘eenvoudig’ doodkoken (voor alle duidelijkheid: ik heb dit niet uitgeprobeerd). Wordt daarentegen een kikker in een pan met warm water gegooid, dan zal die kikker daar meteen weer uitspringen. Een kikker registreert namelijk geen kleine en geleidelijke veranderingen, en dat met desastreuze gevolgen. Dit is een krachtige metafoor voor een samenleving die in de ban van een handige manipulator komt: ook wij hebben de neiging ‘kleine’ veranderingen niet te registreren, en dat – dat heeft de geschiedenis ook laten zien – vaak met desastreuze gevolgen.

Wilders vordert in zijn opzet. Van ‘outcast’ tot spil van de Nederlandse Regering, met dank aan de VVD en het CDA. Wilders is ‘in control’: de VVD en CDA mogen regeren, zolang het Wilders goed uitkomt. Drie overwegingen zijn in hoge mate bepalend voor de ‘timing’ van Wilders om de stekker uit het Kabinet Rutte te trekken: ten eerste de peilingen en verwachte zetelgroei. De kans dat Wilders de grootste partij zal worden bij de volgende verkiezingen is namelijk groot: de ‘if you can’t beat them, join them’ strategie van de VVD en het CDA zal zich tegen hen keren. De tweede overweging van Wilders heeft te maken met zijn inschatting of de VVD en het CDA dan bereid zijn, bij de PVV aan te schuiven, met dan Wilders – ook formeel – in de hoofdrol. De derde overweging heeft te maken met zijn eigen ‘partij’ en achterban: is die voldoende stabiel voor die nieuwe rol, en kan de PVV voldoende – voor PVV-begrippen – gekwalificeerde en loyale bewindslieden mobiliseren. Wilders heeft nog tijd nodig, hij zal zich voorlopig heel redelijk tonen. Nu vooral niet door de mand vallen: ‘schaapskleren’ dat is nu het beste tenue, en er voor zorgen dat mensen zich vooral als kikkers blijven gedragen.

Reacties (46)

#1 Een wereld zonder islam

1. De zogenaamd ‘extreme’ moslims doen anders gewoon de dingen die de ‘profeet’ en de Koran voorschrijven.

3. De cultuur van een beschaafd, democratisch land is superieur aan een cultuur van verminking, steniging, pedofilie en terrorisme? Zeg het niet tegen de linkse medemens, want hij zal bezwaar maken. Zij vinden steniging goed, wij vinden het slecht, goh, hoe zouden we er in vredesnaam achter kunnen komen wie er gelijk heeft?

5. Met types als Schalken, Moors en Corstens is dat niet meer dan terecht. Het feit dat 41% van de rechters-in-opleiding Dhimmi’s 66 stemt zegt ook genoeg.

6. Goh, zei je niet dat Wilders niets met de islam heeft – wat ik interpreteerde als dat hij er niets tegen of voor heeft, omdat het net kwam na een opmerking over dieren.

M.a.w.: wen er maar alvast aan. Geert is here to stay.

 • Volgende discussie
#2 gronk

Geert is here to stay.

Met anderhalf miljoen cryptoracisten kun je dat wel stellen ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Henrik

ik zie maar 2 kenmerken, hollands zionisme en nationalistisch populisme.

kom je een eind mee in een materialistische maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Quintana

@1 Bijvoorbeeld die foute rechters die op een foute partij stemmen, zo dacht je er een paar jaar geleden ook niet over.

Vraag je maar eens af wat je nu normaal vindt, maar over 2 jaar een schande. En dat dan precies ook de mening van GW is. Dan zou je kunnen concluderen dat je je laat manipuleren.

En o ja, ik ben links, maar tegenstander van stenigen. Net zoals alle linkse mensen die ik ken. Waar haal je die onzin vandaan eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 BP

Je kunt wel merken dat FrontaalNaakt op vakantie is. Al die idioten die normaal daar naar toe gaan komen nu naar Sargasso. Kom op Peter schrijf weer eens wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 caprio

Dat is allemaal wel een leuke intellectuele exercitie, maar je gaat helemaal niet in op Wilders’ concrete ideeen. Bovendien som je zijn sterke kanten op, maar niet zijn zwakke kanten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 AndereKJ

@6 Angst en wantrouwen zaaien is een “sterke kant”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ellard

Wilders staat voor een eenmansbeweging. Hij zal zeker nog een tijdje het politieke landschap bepalen maar ook zijn houdbaarheid is beperkt. Tussen Wilders en de rest van de PVV gaapt een groot gat. Het is toch de genius with the thousand helpers. De gevestigde orde bepaalt zijn politieke levensduur.

De Islam is geen gezellige religie. Geen religiekritiek, geen modernisering. Dit komt doordat de Islamitische wereld geen ruimte biedt aan seculiere stromingen als het liberalisme en de sociaaldemocratie. Het zijn deze twee ideologieën die in de 19e en 20e eeuw het Christendom hebben gemoderniseerd. André Rouvoet zou in de ogen van Groen van Prinsterer een extreme revolutionair zijn. De Islam van nu zit echt op het niveau van de orthodoxe protestanten van voor 1850.

De bijna dagelijkse berichtgeving over migranten in Nederland en de Islam in de wereld zijn voor Geert Wilders een steun in de rug. Een programma als Opsporing Verzocht is een grote campagneshow voor de PVV. Berichten over PvdA’ers die opkomen voor specifiek religieuze uitingen, Femke Halsema die zich opwerpt als verdediger van de Islam en een Turkse regering die gisteren het ongelijk van het dubbele paspoort en nationaliteiten bevestigt. Allemaal koren op de molen van Geert cs.

Remedie: Serieus nemen. Eberhard van der Laan had het al begrepen. Job en Ella niet. Gevolg: Geert in de gedoogrol en een eclatante overwinning van de PVV bij de komende Statenverkiezing in het vooruitzicht,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bernd

@7 als je dat op deze manier gebruikt om daarmee je doel bereikt of dichterbij haalt wel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 seven

Voorlopig worden we al decennia slow gekookt door de islam en moeten bv schrijvers onderduiken, politici beveiligd worden en filmmakers sterven. 20, 30 jaar geleden waren veel vooruitzichten van een nieuwe opdringerige orthodoxie in NL die jaren het nieuws en politiek beheerst een gek idee, nu de realiteit in grote delen van NL. Nu is Wilders een beetje een populist, maar ook hij krijgt in navolging van Bolkestein ea wellicht gelijk. Noem een land met veel islam waar het prettig leven is? In alle landen waar het opkwam verdween de historisch bestaande pre-islam voorsprong en progressie uit het midden-oosten. Het idee dat islamieten net zo snel securaliseren als de RK in de 60ies miskent het ingrijpende overheersende wezen en macht vd moskee en de weinige handvaten in de koran voor een soort verlichting. Face it, Mo is een nietsontziende warlord, ultieme overheersing is het doel, het is dat nog immer 94% niks heeft met islam. Wel andere koffie dan de vergeving en wang toekerende mens Jesus.
Zonder islam geen Wilders/Fortuyn/Bolkestein/Ayaan, zonder Wilders nog steeds islam. Actie reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 DJ

Ja, VVDers en religie botert ook lekker he seven, dat goedpraten steeds …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Esther Prade

@Een wereld zonder Islam @29 October 2010 | 20:52
” Wen er maar alvast aan. Geert is here to stay …”

And we are here to stay as well.
Maak er maar van wat je wil.
Nee, ik ben geen moslim.
Maar ook zij blijven hier.
Moge Geert Wilders en volgelingen daar ook aan wennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Esther Prade

@ingo piepers

Ik kan een eind meegaan in je analyse.
Maar waar ik niks in je stuk over terug lees is de bevolkingssamenstelling.
Wilders zal nooit genoeg uncle Toms voor zijn karretje kunnen spannen om – met deze houding- ook in de toekomst nog levensvatbaar te kunnen zijn.
Ook al ben je nog zo lovend over zijn verdeel en heers-tactieken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 piet

@1
zeker nog nooit het oude testament gelezen? al die verderfelijke zaken waren ook in de familie Abraham/Ibraham usance.

overigens vind ik kritiek op de Islam terecht, dat is weer zo’n Wilders-simplisme, als je tegen Wilders bent zou je pro-Islam zijn, dhimmie etc. De Kruistochten bewezen al dat de Islam juist tegen de verdrukking ingroeit, dankzij de Kruistochten ging niet alleen Jeruzalem verloren, maar raakte het Byzantijnse rijk ook nog dusdanig verzwakt dat het plaats moest maken voor het Ottomaanse rijk. (waarin ik overigens kwade opzet van de Roomsen vermoed, alleen hún kerk mocht zich Christelijk noemen, maar dan belanden we bij de complottheorie dat de Islam een uitvinding van het Vaticaan was,allemaal heel interessant, maar dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal).

Zoals opgemerkt, Wilders is juist een zegening voor de Jihadisten, door de polarisatie worden voorheen onverschillige mensen in de armen van extremisten gedreven. En de Jihadisten zijn een zegening voor Wilders, een duidelijke zondebok, waarmee hij zijn ‘strijd’ kan legitimeren.
Voor de meeste PVV-ers zou het voldoende zijn om alle ‘buitenlanders uit niet westerse landen’ aan te pakken, of het nou gevluchte christenen, moslimbroeders, homo’s of criminelen zijn, maar dat zou niet te verkopen zijn, omdat je dan werkelijk discrimineert, dus richt je je pijlen op de ‘politieke Islam’, als die al niet bestond zouden de spindoctors het wel uitvinden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Esther Prade

@ anonieme piet

En door deze kruistocht van Wilders, voel ik me als “iemand uit een voormalige Nederlandse kolonie”, steeds meer solidair met degenen waar Wilders zijn pijlen op richt. En dat terwijl ik niet eens van “de linkse kerk” ben. Ik denk dat je de solidariteitsfactor niet moet onderschatten. En waar dat op uitdraait … tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ghb

@piet, de kruistochten zijn op gang gekomen na het christelijke verlies van jeruzalem

het byzantijnse rijk is ook niet verzwakt door de kruistochten maar door het uiteenvallen van het christelijk rijk in een katholiek blok en een orthodox blok, de meeste grote rijken zijn tenonder gegaan aan onderlinge twist waardoor ze te zwak werden om krachten van buiten te weerstaan, die onderlinge twist heeft nu ook ons land bereikt, met dank aan wilders

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

AUB..even dingen doen zonder Wilders?

Geen…eerst Bush, dan Balkenende en nu dit weer..zonde van de energie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 piet smit

@esther
ik vind dat een beetje jammer, natuurlijk verdienen mensen die ten onrechte in het verdomhoekje zitten solidariteit, maar dat betekent nog niet dat het terecht is je te keren tegen de mensen die misleid worden door simplistische retoriek.
Je mag het niet over ‘white trash’ hebben, terwijl dat gewoon een aanduiding is voor het blanke deel van de ‘onderkant van de samenleving’, maar een groot deel van die mensen verkopen hun ziel en zaligheid aan rechts, terwijl ze daar economisch gezien weinig heil van te verwachten hebben. En dat allemaal op basis van bangmakerij, die mits voldoende herhaald wellicht nog een selffulfilling prophecy wordt.
Terwijl de waarden en normen waar ze de mond zo van vol hebben meestal dezelfde kleinburgelijke standaard is waar die Jihadi’s ook voor zeggen te strijden. Volksgerichten (steniging), theocratieën en dictaturen worden er groot mee.
Voorheen was de linkerkant van de politiek solidair met die ‘onderkant’, en dat is verloren gegaan door de regenten-mentaliteit van de partij-apparatsjiks, daarbij is er al zoveel bereikt (stemrecht, onderwijs, sociale zekerheid), dat mensen denken dat dat voor een groot deel weer afgebroken mag worden.
.

In een paar dagen tijd tekenen zich de contouren af van de ‘noodzakelijke bezuinigingen’, 50% van de natuurgebieden van SBB, Noordhollands landschap etc. die afgestoten wordt, orkesten die opgeheven worden, over HRA’s en achterhaalde JSF’s geen woord, dat zijn sloopplannen die moeilijk teruggedraaid gaan worden.
.

Solidariteit OK, maar solidair met een kunstmatig opgeroepen spookbeeld niet, want het gaat gewoon nergens over, het zou over heel andere dingen moeten gaan.
.

Heb m’n achternaam er maar bij gezet want ‘anonieme’ piet zo eh… anoniem,
Maar het blijft een 13 in een dozijn naam, kan ik ook niet helpen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JanT

@1
1. Laat je IQ eens serieus opmeten.
Als die hoger dan 120 is mag je door naar ronde 2.
2. Ga eens op vakantie naar Iran, Marokko en Turkije.
Als je zover gekomen bent mag je door naar ronde 3.
3. Ons vertellen over je avonturen en gedachtes, ik zal ze serieus nemen.
Tot die tijd lijkt het me verstandig dat je enige bescheidenheid toont in het verkondigen van je mening.

Succes ermee!

Verder, laten we Geert niet overschatten. Alsof hij een soort vooropgezet, “succes gegarandeerd”, meesterplan bedacht heeft waardoor hij over 8 jaar kan beginnen met zijn boosaardige plannen. Hij reageert ook maar gewoon op de waan van de dag en houdt daarbij een aantal stelregels aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pfft

Wilders is een vrijheidsstrijder.
En dat doet ie heel bekwaam.
Zelfs zo bekwaam dat er heel veel over hem geschreven wordt terwijl hij eigenlijk niets zegt.
Als dat niet bekwaam is….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pfft

Laatste bekwaam dient uiteraard gelezen te worden als geniaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 caprio

Rechtse machtspolitici en -burgers, opportunisten en collaborateurs moeten beseffen dat ze achterin de rij komen te staan als de cultuur weer omslaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pfft

@22
Jeetje, heb je de galg anno 2010 al klaar staan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ghb

@21, ach ja, jouw ome adolf vonden ze ook geniaal

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pfft

@24
Flauw.Maar was te verwachten. Morgen om 14:21 bij Geenstijl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 piet smit

@20
Wilders is een vrijheidsstrijder, voor de vrijheid van zijn happy few om de rest te knechten, ook (en vooral) het voetvolk dat z’n rode loper uitrolt. (Godwins zijn not done, maar denk aan het lot van de SA, meer actueel het afstand nemen van de EDL die later vandaag z’n lof komt zingen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 piet smit
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Esther Prade

@piet smit 29 oktober 23:51

Ehm. Ik geloof dat ik nu wel heel erg op mijn woorden moet passen.
In de redeneertrant van Wilders en consorten zou mijn solidariteit uitgelegd kunnen worden als zou ik ook solidair zijn met extremisten en vervelende klote-gastjes die de boel lopen te zieken. En inderdaad, deze zijn de grootste reclamemakers voor Wilders, zonder hen was hij nergens.

En wat links betreft: ik deel je mening over de ” regenten-mentaliteit van de partij-apparatsjiks”. Ook dit soort lui hou ik verantwoordelijk voor de populariteit van Wilders. En daarnaast neem ik ’t ze kwalijk dat ze de multiculturaliteit zodanig geclaimd en opgelegd hebben, waardoor zowel woord en begrip tegenwoordig als vies en vunzig wordt gezien.
Zeg “multi-culti” en de gemiddelde reaguurder op niet nader genoemde sites zit binnen luttele seconden te schuimbekken en de hele hitsige orgie van verongelijktheid en boosheid verloopt van “het is de schuld van de linkse kerk!”, “uitkeringstrekkers!”, “ontwikkelingssamenwerking afschaffen!”, “onrendabelen!”, tot “allemaal het land uit!”.
Terwijl multiculturaliteit is iets wat vanzelfsprekend moet zijn, waar we niet eens over moeten praten. Dus ja, de beroepsknuffelaars hebben meer kapot gemaakt dan lief is.

Om terug te komen op Wilders zelf. Als programmamaker die voor een moslimomroep heeft gefreelanced, weet ik dat de heer Wilders regelmatig uitnodigingen heeft gehad van moslims om met ze in debat te gaan. De NMO heeft hem zelfs aangeboden om Fitna uit te zenden. Maar elk keer weigerde Wilders. Dat maakt me, op z’n zachts gezegd, zeer wantrouwig ten aanzien van de zuiverheid van zijn motieven. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ging het hem uiteindelijk gewoon om effectbejag en ordinair electoraal gewin en niet om, pakweg , de vrouwen- en homorechten?

Voor de rest is het afwachten wat Wilders 1 ons zal brengen.

Hier een korte reportage die ik maakte voor het MCO – ook doelwit van een bezuiniging. (Engels/Duits en Nederland gesproken).

http://www.youtube.com/watch?v=VVWkTTJCuw0

Wolfgang Rihm: ” … dat uitgerekend conservatieve politici deze culturele waarden de nek omdraaien. Conservatieve politici horen juist culturele waarden te beschermen. Men kan een lang opgebouwde structuur verstoren, maar die kun je nooit meer op deze wijze tot leven brengen. Wat kapot is, is kapot. Zo kortzichtig! En voor zo’n relatief overzichtelijk bedrag. Ik ben geschokt…”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Esther Prade

*correctie Esther Prade | 30 October 2010 | 06:22*

Korte reportage OVER het MCO en dan met name de Radio Kamer Filharmonie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 vandyke

Er is een zeer belangrijke taktiek niet genoemd: het angstbeeld oproepen van dat ‘ze’ ons over komen nemen. Eurabia. Tsunami van islamisering door in grote getalen hierheen te komen. Die leugen -het gemiddelde migratiesaldo is al sinds 2002 negatief- gaat erin als koek en is, samen met criminaliteit, het succesnummer van Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JanT

@31
Ben je al terug van vakantie?

@vandyke
Ter onderbouwing voor sommige mensen hier die dit niet meteen geloven. Op Wikipedia vinden wij hierover:

“Tot in 2007 verwachtte het CBS dat het aantal moslims in Nederland de grens van 1 miljoen in 2006 zou passeren. Naar schatting waren er eind 2004 in Nederland 944.000 moslims, waarvan 6.000 autochtone Nederlanders. Daarbij werd het aantal allochtone moslims geschat met behulp van het percentage moslims in het land van herkomst. Bij nieuwere schattingen, die op basis van POLS-enquêtes werden opgesteld, kwam het CBS voor 2005 uit op 877.000 moslims en op 837.000 in 2006. Dit CBS-onderzoek is het eerste onderzoek dat er op zou kunnen wijzen dat het aantal moslims in Nederland daalt; de nieuwe telmethode wordt echter genoemd als oorzaak van deze vermeende trendbreuk. De daling met 40 duizend wordt dan ook niet significant genoemd. Dit is ongeveer 5,3% van de bevolking. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn. Onder gelijkblijvende omstandigheden zou het aantal moslims in 2050 kunnen uitkomen op circa 8% van de bevolking.”

Duspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 hans willems

L.s.,
Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie, en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

Alles in deze samen te vatten als ©arrogantisme®

hans wilelms
rechtsstatelijkheidsfascistenjager ism het SWI wenen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 gronk

Kunnen we nog meer pompeuze woorden in een reactie vrotten, meneer willems?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JanT

Meneer Willems linkt een website aan zijn naam die door Safari als virusgevoelig wordt bestempeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Een wereld zonder Salaam (Vrede, Integriteit, Veiligheid)

@JanT Ik ben een Nederlander. Dat vraag je zeker omdat vakantie voor jou heel belangrijk is; wij vinden het belangrijker om geld, energie en tijd te besteden aan onze medeaardbewoners die in armoede leven mede door de invloed en spilzucht van het westen. Vreemd dat jouw hulp nergens te bespeuren was toen er levens gered konden en moesten worden, maar prompt aanwezig zou zijn voor olie, om de aarde nog meer te verzieken. Met meer rijkdom, macht en kennis, komt meer verantwoordelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 parallax

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JanT

@36
lees ook even @19, dan begrijp je wat ik bedoel met die vraag over vakantie.

Ik lees nergens dat ik vroeg waar je vandaan komt, dat doet me weinig ter zake. Hoe je bij die andere dingen komt begrijp ik niet, maar ik herken me er niet in. Ik heb bewust geen auto, ik eet al 18 jaar geen vlees, ik ga al jaren op vakantie met de fiets, geef geld aan natuurbescherming en noodhulp bij grote rampen, ik doe een extra trui aan als het koud is ipv de kachel aan te doen, koop één keer per jaar nieuwe schoenen en neem een rug- en fietstas mee naar de supermarkt ipv een plastictasje te kopen. Misschien doel je erop dat ik graag lang onder de douche sta?
Verder woon ik in een wijk van Nederland waar meer dan 50% allochtoon is en ben ik zelf 1.96 met blond haar en blauwe ogen. Ik woon hier met mijn, (volgens algemene standaarden aantrekkelijke en blonde) vriendin, maar zij of ik worden hier in de buurt nooit vervelend lastig gevallen. Verder ben ik agnost en vind ik aanhang van welke religie dan ook een zwaktebod, maar mensen die alleen iets tegen de Islam hebben vind ik nog dommer. Hier reken ik jou op dit moment toe. Als ik één ding zou kunnen verbeteren is dat ik me soms laat opfokken door domme meningen in de politiek of op internet, getuige ook deze tekst.
Wat dat betreft, Ignorence is bliss, dus wees gezegend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Stop de Verwildering van Nederland

@JanT Oké, nu was ik zelf bevooroordeeld, mijn excuses. Geen idee waarom je denkt dat ik iets tegen de Ieslaam heb. Het is niet slim om een mening te hebben over een religie zonder minimale kennis te hebben van haar geschiedenis en bronnen (zoals de Qoer’aan: http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/signal/en_Translation_of_the_Meanings_Quran.pdf). De aarde kent van nature armere en rijkere gebieden (hoewel de mens tot nu toe vrijwel overal heeft weten te overleven), de aarde verandert echter langzaam en de situatie kan in de toekomst omgedraaid worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Anton Haris bin Amram

2. gronk
Calimero

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 gronk

@40: nee gij!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 lex

En maar bagger spuien over een held die eindelijk zeg waar half Nederland over klaagt.

Aan de kaak stelt waar Nederland mee word geconfronteerd, maatregelen neemt die hard nodig zijn.

En ja de islamisering is een groot probleem voor ons land. Niet alleen voor ons land maar voor heel Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JanT

@39
Ow, ik ging ervan uit dat in @1 de naam “Een wereld zonder Islam” ook jouw naam was. Deze naam doet mij nogal anti-Islam aan.

@42
“En ja de islamisering is een groot probleem voor ons land”
Lees @32 nog eens goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Geen Tweede Srebrenica in Nederland

@JanT Alleen als de Ieslaam als inherent negatief wordt gezien, maar daar is (enorm veel) geschiedvervalsing voor nodig.

@42 De Ieslaam heeft juist (als enige) de oplossingen voor de problemen van ons land; problemen ontstaan wanneer de Ieslaam niet goed wordt gevolgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Anoniemus

Kan iemand me vertellen wat dit te betekenen heeft? ‘eerste actie’..?
http://www.youtube.com/watch?v=0y_NzhmaQeM

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 lex

Heel goed dat de dierenbeulen eindelijk eens hart worden aangepakt.

Alleen vind ik 500 wel een beetje overdreven de helft is ook al voldoende.

44 Leslaam is een woestijn ideologie van meer dan 2000 jaar oud en had daar moeten blijven. Dit hoort niet thuis in een land als Nederland.

 • Vorige discussie