1. 3

    Als iemand die niet veel weet van financiële markten of statistiek kan ik comment 2 toch onderschrijven. De kern van Talebs betoog gaat over de manier waarop wij over verschillende soorten van onzekerheid denken en de fouten die daardoor gemaakt worden. Op http://www.fora.tv is een lezing (over zijn boek the Black Swan) te vinden die hij ooit voor de Long Now foundation heeft gegeven. Hij kan het zelf allemaal beter uitleggen dan ik zoals u begrijpt ;)