De partijtijgers en de regelneukers

Op Sargasso bieden we regelmatig ruimte aan gastbijdragen. Dit maal een bijdrage van Diana welke ze schreef naar aanleiding van het lezen van deze analyse bij ons. Ze is zelf ook lid van een politieke partij.

Wie actief is in een partij kent ze wel. De verschillende soorten partijleden die er zijn. Bent u lid? Kijk eens rond en herken de volgende 20 types partijleden die er bestaan.

1. De Donateur

De Donateur stemt altijd op de partij en is lid geworden om zijn favoriete partij financieel te steunen door middel van contributie. Hij heeft echter geen zin en tijd om zich met het reilen en zeilen van zijn partij bezig te houden. Daarom komt de donateur nit op bijeenkomsten. Het partijblaadje wordt meestal nog wel gelezen maar emails verdwijnen meestal ongeopend in de trashcan.

2. De partijtijger

De trouwe fanatieke partijtijger is al vele jaren lid van de partij en heeft met name lokaal en provinciaal een waslijst aan functies op zijn naam. Afdelingsbesturen, raden, verkiezingscommissies, je kunt het zo gek niet bedenken of de partijtijger heeft het ooit gedaan. Ambities op landelijk niveau heeft de partijtijger meestal niet. De partij is vooral zijn belangrijkste hobby en al zijn vrije tijd gaat erin zitten. Zodoende kent hij iedereen en weet hij alles over de partij. De partijtijger is meestal een onverwoestbare optimist die zelfs bij de meest donkere prognoses positief en actief blijft.

3. De politicus

De politicus is een van de uitverkorenen die het geschopt heeft tot een belangrijke positie. Dan hebben we het over kamerleden en de leden van het Europese parlement. De politicus heeft geen gebrek aan aandacht en dat is soms vervelend. Vooral als hij lastige vragen moet beantwoorden van opdringerige partijleden. Zeker wanneer hij eigenlijk met handen en voeten gebonden zit aan allerlei afspraken die in de achterkamers besproken zijn. Daarom houd de politicus zich het liefst binnen zijn vertrouwde inner circle van leden die hem niet

4. De bestuurder

Ministers en staatssecretarissen hebben over het algemeen een groot gezag binnen een partij waardoor zij wat minder te duchten hebben van opdringerige partijleden. Vaak is het, vooral als het een kundige bestuurder betreft, beleid van een bestuurder een waterige variant van het partijprogramma. In een kabinet trekt alles immers naar het midden. Toch worden hun prestaties voldoende opgeleukt door de politici.

5. De querulant

De querulant is een onaangenaam en meestal maatschappelijk mislukt persoon die uit rancune de politiek in is gegaan. Alles is immers de schuld van de regering en nooit van hemzelf. De querulant is vaak al eerder van andere partijen lid geweest maar heeft zich daar al onmogelijk gemaakt. De querulant probeert een positie te verkrijgen. Meestal weten de actieve partijleden dit wel te voorkomen. Lukt het hem toch om bijvoorbeeld een raadszetel te krijgen dan is de kans levensgroot dat hij binnen een jaar met ruzie opstapt en een eigen splinterfractie begint.

6. Het traditielid

Zijn ouders en grootouders waren lid van de partij. Het gedachtengoed van de partij werd het traditielid met de paplepel ingegoten. Daarom is hij een trouw lid van de partij en ziet in alles dat de partij doet iets goeds. Het traditielid is behulpzaam en vaak actief. Al op zijn zesde stond hij foldertjes uit te delen. Traditieleden begeven zich meestal ook in informele circuits die gedurende de jaren ontstaan zijn.

7. Het staflid

Een medewerker van het partijbureau, de landelijke of Europese fractiestaf. Werkt fulltime voor de partij in ondersteuning van de landelijke politici. Hij hoort tt de inner circle van de landelijke partijtop. Stafleden zijn doorgaans erg loyaal aan hun politici aangezien ze hun baan graag behouden. En als ze het goed doen zit er vaak een promotie tot politicus in.

8. De partijmastodont

In lang vervlogen tijden vervulde de partijmastodont een politieke functie waar hij nog steeds landelijke bekendheid door heeft. Deze bekendheid misbruikt hij nog wel eens om op vervelende momenten in de media de partijtop af te vallen in de media. De meeste journalisten weten hem ook wel te vinden wanneer er iets negatiefs moet worden gezegd of er aan stoelpoten moet worden gezaagd. De partijmastodont heeft door zijn leeftijd weinig te verliezen en eventuele schade van zijn uitspraken kunnen hem weinig schelen. Ook kan hij zich dit gedrag permitteren omdat veel leden de politici van weleer blijven respecteren.

9. De idealistische jongere

Een jong partijlid dat meestal ook lid is van de jongerenorganisatie van de partij. De jongere zit nog vol idealen en houd gloedvolle betogen waarin hij de wereld wil verbeteren. De idealistische jongere wordt door de udere partijleden altijd met glimlach gadegeslagen. Waren zijn nog maar zo bevlogen. Meestal wordt de harde realiteit na een aantal jaren duidelijk. Dan kan de jongere meerdere andere typen partijlid worden.

10. De partijbaron

Op lokaal of provinciaal niveau heeft de partijbaron een grote machtspositie gekregen en kan deze vaak jarenlang vasthouden. Om zich heen heeft de partijbaron een eigen inner circle van traditieleden en partijtijgers die alles voor hem doen zodat hij zijn verworven positie kan behouden. De partijbaron behoort niet tot het landelijk establishment en bemoeit zich daar doorgaans ook niet mee. Doet hij dat wel dan kan hij een bijzondere pain-in-the-ass zijn voor de landelijke top.

11. De carrièrejager

Dit parasiet-achtige persoon is lid van de partij om daar persoonlijk beter van te worden. Soms willen carrièrejagers een leuk baantje krijgen. In andere gevallen wil deze via de partij proberen om opdrachten voor zijn bedrijfje te krijgen voor belachelijke hoeveelheden belastinggeld. Dit probeert hij te bereiken door op congressen te slijmen bij de partijtop en heel soms lukt het. De carrièrejager heeft geen eigen politieke overtuiging maar zit slechts bij de partij omdat hij er mogelijkheden ziet. Hij had net zo goed bij een andere partij kunnen zitten. Carrièrejagers voelen zich over het algemeen te goed voor het handwerk zoals folders uitdelen. Daarom worden ze gehaat door traditieleden en partijtijgers.

12. De enthousiaste nieuweling

Is nog maar kort lid van de partij en vind het erg leuk. Bezoekt enthousiast zoveel mogelijk bijeenkomsten. Vaak hebben ze al snel een bescheiden functie aangenomen. Als het een beetje meezit worden het uiteindelijk partijtijgers.

13. De ideoloog

Ideologen werken rondom het wetenschappelijk bureau van de partij en produceren hele epistels met hun wereldbeeld in partijblaadjes en op partijblogs. Deze langdradige stukken worden meestal vooral gelezen door andere ideologen en idealistische jongeren. In felle discussies die volgen tracht de ideoloog om zoveel mogelijk bekende filosofen te quoten. Enige wereldvreemdheid is geboden om als ideoloog achter je bureau de ideale wereld bij elkaar te schrijven. Hun producten kunnen verder wel nuttig zijn mits ze worden aangelengd met een forse dosis realiteitszin.

14. Het cynische lid

De fractie is niks, de partij heeft zijn principes verloochent en ook zijn eigen afdeling deugt van geen kant. Het cynische lid is ontevreden over zijn partij en schroomt dit niet steeds in klagerige toon rond te bazuinen. De politici doen het in zijn ogen nooit goed al weet hij zelf ook niet hoe het wel moet. Het cynische lid zal ijn lidmaatschap echter nooit opzeggen. Waar moet je anders over kunnen zeuren?

15. Het gezelligheidsdier

Deze studentikoze gezelligerd vind het leuk om op partijbijeenkomsten te komen omdat hij de mensen aardig vind en ook van borrelen houd. Van de inhoud heeft hij weinig kaas gegeten maar hij kent altijd alle roddels binnen het partijcircuit. Het gezelligheidsdier is bij iedere activiteit waar het sociale bij komt kijken en is een ware levensgenieter. Soms zijn het mensen die na hun studententijd nieuwe mogelijkheden hebben gevonden om te kunnen doorzakken. Soms zijn het ook voormalige partijtijgers of oud-stafleden die het rustiger aan zijn gaan doen.

16. De aandachtstrekker

Dit lid vind zichzelf bijzonder belangrijk en houd ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Op congressen staat hij meer dan eens voor de microfoon om niets toevoegende bijdragen te uiten. De aandachtstrekker is ongeschikt voor belangrijke functies al probeert hij deze altijd tevergeefs te krijgen. Eens in de zoveel tijd probeert hij voorzitter of lijsttrekker te worden. Alleen dit lid is zo naïef te denken dat hij dat ook wordt. Soms worden aandachtstrekkers boos en zeggen ze hun lidmaatschap op. Om een week later weer met hangende pootjes lid te worden. Dit herhaalt zich toch wel een keer of vijf in zijn tijd bij de partij.

17. Het hertje

Zonder vrouwelijk schoon is het lang niet zo leuk om actief lid van de partij te zijn. Bovendien zijn mooie vrouwen altijd handig om op straat folders uit te delen of met hun gezicht op posters te staan. Hertjes kunnen erg actief zijn binnen de partij al hangen ze daarbij het liefst rondom het landelijk establishment. Het hertje houd er een wat corporale levenswijze op na en er gaan nog wel eens roddels rond over affaires tussen haar en andere partijleden. Dom zijn de hertjes over het algemeen niet en meestal zijn ze hoogopgeleid. Maar soms vraag je je af of ze een bepaalde positie hadden gekregen zonder hun aantrekkelijke uiterlijk.

18. De cliënt

De cliënt is naast partijlid ook actief binnen een of andere belangenvereniging die zijn belangen in deze partij het best gewaarborgd ziet of hij is werkzaam in een sector die afhankelijk is van subsidies. Als de politici keuzes maken die zijn belangen schaden dan komt de cliënt in opstand. Hij zal dan publiekelijk schande gaan roepen hoe de politiek er toch bij komt om zijn zo belangrijke achterban zo te schaden. In veel gevallen is de cliënt met enkele vrijblijvende deals wel rustig te krijgen. Als een cliënt een verkozen functie bemachtigt dan zet hij zijn dubbele pet over het algemeen niet af.

19. De apparatsjik

Inhoudsloze backbencher van een politiek leider op een bepaald niveau binnen een partij. De apparatsjik is er met name om de leider uit de wind te houden en de boeman te spelen. Zo is hij ook nuttig om iets te ambitieuze partijleden kort te houden. Een valse rat die zijn moeder zou verkopen. In sommige gevallen worden apparatsjiks beloond met een post als minister of staatssecretaris. In deze funcite gaan ze meestal roemloos ten onder om ergens als burgemeester van een of ander afgelegen oord te eindigen.

20. De regelneuker

Dit lid, dat over het algemeen lichtelijk autistisch is, ziet de interne regels en procedures niet als middel maar als doel op zichzelf. Hij kent de statuten en reglementen uit zijn hoofd en tijdens vergaderingen ziet hij erop toe dat alles strikt volgens de regels verloopt. En zelfs wanneer iedereen het wel geloofd blijft de regelneuker hameren op deze regels zonder dat hij daar zelf enige baat of belang bij heeft. Regelneukers zijn voor voorzitters van vergaderingen bijzonder irritant. Zeker als ze stemming op stemming aanvragen en dit ook nog op papier willen.

 1. 1

  17. Het hertje

  Zonder vrouwelijk schoon is het lang niet zo leuk om actief lid van de partij te zijn. Bovendien zijn mooie vrouwen altijd handig om op straat folders uit te delen of met hun gezicht op posters te staan. Hertjes kunnen erg actief zijn binnen de partij al hangen ze daarbij het liefst rondom het landelijk establishment. Het hertje houd er een wat corporale levenswijze op na en er gaan nog wel eens roddels rond over affaires tussen haar en andere partijleden. Dom zijn de hertjes over het algemeen niet en meestal zijn ze hoogopgeleid. Maar soms vraag je je af of ze een bepaalde positie hadden gekregen zonder hun aantrekkelijke uiterlijk.

  Oh Diana, ben jij dat? I hope so. Iig, vind je 20 categoriseringen niet iets teveel van het goede…

 2. 7

  OK, 20 soorten leden en met wat goede wil kun je er nog wat bijverzinnen. Typeringen, archetypen, klassificaties. Maar wat ik me nu afvraag is: wat wil je er mee?

  Ik constateer, dat een politieke partij dus net zoiets is als de gemiddelde vereniging in NL. Sommige lui halen het bloed onder je nagels vandaan, anderen kun je prima mee door een deur. Als het te erg wordt zeg je je lidmaatschap op, als het te leuk wordt kom je midden in de week dronken thuis omdat het aan de bar net iets te gezellig was.

  Whats new?
  Mensen zijn mensen.

  Ik mis de overmatige invloed van de politiek, van het doel van de club. De invloed die dat op de mensen heeft. Dit stuk is betekenisloos want het laat mij niet zien dat het helemaal niet leuk is om lid te zijn van een politiek partij met al haar intriges en politiek geleuter. De onfrisse jazeggers, kruipers. Het najagen van het geld, de corruptie die op de loer ligt en die sommigen grijpt.

  Wat is een politieke partij eigenlijk?
  Een gezellig kluppie of een bron van democratische bestuurders?

 3. 10

  @7 Het stuk heeft niet echt een doel om kritisch te zijn. Het is voor een deel gewoon als lollig stukje leesvoer bedoelt. Maar wel wil ik inderdaad de menselijkheid van de partijleden benadrukken. Hier en daar met wat cynische humor erbij.

  Partijen verschillen nauwelijks van andere grote groepen mensen bij elkaar met een gezamelijk doel.

  De inspiratie voor dit stukje vond ik in een overzichtje dat ooit werd gemaakt over verschillende type mensen op fora voor houseliefhebbers. http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid=2260701977&topic=2328 Ik vond het een leuk idee om dit eens voor de politiek te maken.

  20 typen is inderdaad best veel. Maar minder lukte me gewoon niet.

 4. 11

  Dit stuk is betekenisloos want het laat mij niet zien dat het helemaal niet leuk is om lid te zijn van een politiek partij

  Da’s jouw mening. Genoeg mensen die politiek wel leuk vinden.

 5. 12

  Type 21: de 20e eeuwse dozenschuiver.

  Is eigenlijk een middlemanager. Denkt onder het mom van ‘u roept wij draaien’ dat meer parameters en keuzes automatisch zorgen voor een betere dienst of product. Houdt van feature-creep, maar heeft nog niet door dat de aankomende revolutie in economie, samenleving en politiek zorgt voor een complete ommekeer in de maatschappij waarbij eenvoudige bijna binaire keuzestructuren op basis van een goed verhaal de boventoon gaan voeren.

 6. 16

  Ik kan mij politiek voorstellen als ‘leuk’ omdat je er (potentieel) macht kunt uitoefenen om dingen te veroorzaken waarvan jij denkt dat ze nodig zijn. Het ‘club’ idee dat hier geillustreerd wordt, staat me dan weer gewoon volkomen tegen.

 7. 17

  Een club idee krijg je al snel bij een grote groep mensen die gezamelijke doelen nastreven en daarmee ook jarenlang bezig zijn. Zeker als het mensen zijn die overeenkomstige denkbeelden en daaraan verwante levensstijlen hebben.

  Het lijkt me ook helemaal niets om actief te zijn voor een organisatie die 100% van de tijd serieus en formeel is.

 8. 18

  Klopt wel aardig, vaak nog combinaties van typeringen. Gezellig moet je het zelf maken, maar dat is precies zo op je werkplek of tijdens je studie.