De ondergang van Pakistan

cartoon20071106Dat Pakistan tegenwoordig wellicht de grootste bedreiging voor de stabiliteit van het Midden-Oosten vormt, wisten we al. Maar het wordt nog erger: het land staat op de rand van de afgrond.

Eerder waarschuwde Henry Kissinger al dat Pakistan gemakkelijk slachtoffer zou kunnen worden van jihadextremisme. Zou de coalitiemissie in Afghanistan falen, schreef hij, dan was Pakistan zeker aan de beurt. “Pakistans leiders moeten zich realiseren dat aanhoudende tolerantie,” van de terroristen die vanuit Pakistan in Afghanistan aanslagen plegen, “hun land nog dieper in een internationale maalstroom zal trekken,” aldus de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken. Die terroristen die in Pakistan hun heil zoeken versterken hun aanwezigheid. Over aanzienlijke delen van het land, bijna twee-derde volgens een expert, heeft het centrale gezag in Islamabad vrijwel geen enkele controle meer.

Pakistan is niet als Afghanistan een achterlijk en geïsoleerd land van weinig internationale betekenis. In tegendeel: het heeft een bevolking van 165 miljoen, is economisch zeer met de regio verweven, en militair krachtig, met een aanzienlijk leger en 100 kernwapens. Valt dit land uit elkaar dan zouden de gevolgen rampzalig zijn. Het geeft de extremisten een machtsbasis die nog zekerder is dan Afghanistan ooit was; het biedt legitimiteit aan terroristen in de gehele regio die beweren te streven naar een pure sharia-staat; en het ondermijnt de militaire inspanningen van de coalitie in Afghanistan die nu mede via Pakistan wordt bevoorraad.

Volgens een Pentagon medewerker is Pakistan eigenlijk al verloren. “Ik zie geen enkel geloofwaardig scenario waaronder de huidige regering of haar waarschijnlijke opvolger de economische, politieke en sociale krachten zal mobiliseren om dit rijzende tij van geweld te doen keren.” Hij voorziet in een Pakistan waarin slechts de steden door de overheid worden bestuurd en het platteland aan militanten ten prooi valt—dit lijkt al min of meer de situatie. Binnen een decennium zou de hoofdstad zelfs haar greep op het gehele land kunnen verliezen.

En dan? Het lijkt aannemelijk dat westerse troepen zich tegen die tijd nog steeds in Afghanistan bevinden. Tegelijkertijd is India meer en meer nerveus geworden over het kernwapenarsenaal van Pakistan; New Delhi bevindt zich immers maar op een paar honderd kilometer afstand van de Pakistaans grens. En Iran, dat ook een grens deelt met Pakistan, zal wellicht kans zien de westerse militaire aanwezigheid in Afghanistan te verzwakken door jihadstrijders te ondersteunen. Al met al, geen prettig vooruitzicht.

 1. 1

  Het vooruitzicht is deze mijnsinziens: Er komt deze eeuw een heel dik potlood die mondiaal grenzen gaat trekken tussen de krachtvelden. Dan en slechts dan komt er een einde aan het spanningsveld.

  De enige vraag die ik nog heb is hoe de interne krachtvelden worden geneutraliseerd en wie/welk, dat zal wellicht bloediger zijn dan die van het grote potlood.

 2. 4

  Dus Gronk..je/wij/iedere menseleijke bewoner van “onze” planeet moeten het gegeven accepteren van verschillende “kijk” op de dingen.
  Niet meer onze normen en waarden (what is?) op andere denkwijzen trachten, al of niet met geweld forceren.

  Dan leiden niet alle wegen naar Rome maar verschillende “Rome’s”. Op vakantie over de streep, best mogelijk maar dan aanpassen, both way’s.

  Is mee te leven toch?

  De hobbel intern, daar maak ik me zorgen om..de grote lijn staat vast.

 3. 5

  Haha kom op, schrijf een beetje vanuit jezelf i.p.v. anderen te quoten. Alsjeblieft zeg, iedere keer dat de yanks Pakistan onder druk hebben willen zetten, zie je een piek van zulke verhalen die de ronde doen. Uit het niets beginnen ‘bezorgde anonieme intelligence officials’ verhalen te verspreiden in de media over hoe gevaarlijk het land al wel niet is. Je eerste bron is een schoolvoorbeeld: “…said a U.S. intelligence official with long experience in Pakistan who requested anonymity because he wasn’t authorized to speak publicly.” Met andere woorden, we weten niet wie hij is, dus weten we niets van zijn ‘brede ervaring met Pakistan.’ Vertel eens met je gezonde verstand hoe serieus je zo’n commentaar moet nemen? Dat kan toch iedere denkbare debiel zijn geweest die een beetje normaal Engels spreekt! McClatchy is een blad op tabloid formaat, met verhalen met een sensationele opbouw. Werkelijk niets anders van ze gewend.

  Pakistan beschikt zelf over de capaciteiten om de toenemende onrust zelf te temmen. Gedurende de jaren voorafgaand aan de turbulente entree van Benazir Bhutto en Nawaz Sharif werd terrorisme, vergeleken met nu, stevig onder de duim gehouden door het leger. Het leger beschikt over alle manschappen en militaire apparatuur die het nodig heeft om de veiligheidssituatie te verbeteren. Het leger onder generaal Kayani heeft een bewuste keuze gemaakt om niet meer unilateraal te handelen en volgt heel strikt de orders op van de onervaren regering. Doen ze dat wel, dan loopt het leger alweer het risico om in de media van haar eigen land gedemoniseerd te worden zoals ten tijde van Pervez Musharraf, en dat wil Kayani koste wat het kost voorkomen. De beste man heeft zeer hectische inspanningen geleverd om de koppen weer bij elkaar te krijgen tijdens de laatste ‘chief justice’ impasse, maar heeft duidelijk een grens getrokken om zich NIET met de politiek te gaan bemoeien.

  Ik ga hier niet al teveel woorden aan vuil maken in mijn eerste reactie, ik ben benieuwd hoe de discussie gaat lopen. Graag zou ik de gerespecteerde bezoekers willen verzoeken om ook de andere kant van het double dealing game van de VS eens te onderwerpen aan een kritische analyse. Het volgende:

  “For reasons best known to Langley, the CIA headquarters, as well as the Pentagon, Pakistani officials say the Americans were not interested in disrupting the Kabul-based fountainhead of terrorism in Balochistan nor do they want to allocate the marvellous predator resource to neutralise the kingpin of suicide bombings against the Pakistani military establishment now hiding near the Pak-Afghan border.

  In the strongest evidence-based confrontation with the American security establishment since the two countries established their post-9/11 strategic alliance, Pakistani officials proved Brahamdagh Bugti’s presence in Afghan intelligence safe houses in Kabul, his photographed visits to New Delhi and his orders for terrorism in Balochistan. (noot: Brahamdagh Bugti is de meest bekende naam van het terrorisme in de Pakistaanse provincie Balochistan).

  The top US military commander and the CIA official were also asked why the CIA-run predator and the US military did not swing into action when they were provided the exact location of Baitullah Mehsud, Pakistan’s enemy number one and the mastermind of almost every suicide operation against the Pakistan Army and the ISI since June 2006.

  One such precise piece of information was made available to the CIA on May 24 when Baitullah Mehsud drove to a remote South Waziristan mountain post in his Toyota Land Cruiser to address the press and returned back to his safe abode. (<– tot tweemaal toe een buitenkans gehad en zelfs dan niet aangepakt???) The United States military has the capacity to direct a missile to a precise location at very short notice as it has done close to 20 times in the last few years to hit al-Qaeda targets inside Pakistan.

  Pakistani official <stronghave long been intrigued by the presence of highly encrypted communications gear with Baitullah Mehsud. This communication gear enables him to collect real-time information on Pakistani troop movement from an unidentified foreign source without being intercepted by Pakistani intelligence.” (<— en nu raden waar die ‘equipment’ vandaan komt ;) ).

  Meer op http://thenews.jang.com.pk/top_story_detail.asp?Id=16421

 4. 7

  Het opmerkelijke is dat, als je in het koffihuis zit b.v. en je je als Nederlander voorsteld, een ieder je hartelijk bedankt.

  Nederland heeft de geheimen van da bomb aan Pakistan geleverd, denkt men daar althans.

 5. 8

  @5 Double dealing game van de VS, kritische analyse. Bron “international the news”, weliswaar geen tabloit formaat maar verder discutabele bron.

  Weerlegt de (eventuele) constatering dat de VS een double game speelt en boter op het hoofd heeft en de deze post gedane stelling dat het met het land niet de goede kant op gaat?

  Dat je het leger het voordeel van de twijfel geeft is misschien een positief teken.

 6. 9

  Iran dat jihadstrijders ondersteunt tegen de westerse aanwezigheid in Afghanistan….

  Het nawauwelen van het VS-gekakel gaat gewoon maar door. Ik discussieer niet meer in de stukjes van Nick Ottens.

 7. 10

  @ 8:

  Nee, je zult me niet betrappen op het suggereren dat het met Pakistan zonder de bemoeienis van de VS opeens de ‘goede kant’ op zou gaan. Mocht die indruk gewekt zijn, laat me je er dan bij deze van verzekeren dat dat niet zo is. De (nog steeds grotendeels ongeletterde) bevolking heeft voor deze regering gestemd, die zelf ook zeker voor een goed deel schuldig is aan de instabiliteit door hun criminele nalatigheid bij het bestrijden van terrorisme. Ik koester echter het vertrouwen dat Pakistanen ooit in zullen zien dat ze zich moeten richten op het stemmen voor leiders die zich bewijzen aan de hand van hun capabilities i.p.v. de achternaam van de partijleider, zoals dat met een echte democratie het geval moet zijn.

  Maar hoe slecht het met een land gaat, is uiteraard een relatief gegeven. In een scenario dat de VS Baitullah Mehsud een hand boven het hoofd heeft gehouden en oogluikend terroristische activiteiten die vanuit Indiase consulaten op de westelijke grens hebben toegelaten, is het voor mij klaar als een klontje dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de dood van talloze Pakistanen bij zelfmoordaanslagen.

 8. 11

  @TrackPakistan: Is Baitullah Mehsud nu nog niet dood?

  Hoe dan ook. Wellicht heb ik een wat naïef vertrouwen in journalisten, maar als een er schrijft dat zijn bron jarenlange ervaring heeft met Pakistan, dan ga ik er aanvankelijk van uit dat dat ook zo is.

  Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat vanuit Amerika moedwillig een negatiever beeld over Pakistan geschetst wordt dan de werkelijkheid is, maar dan vraag ik me af, welk doel heeft dit? U suggereert dat de V.S. Pakistan “onder druk” wilt zetten, maar waarom? Wat wil Amerika van Pakistan? Dat het land beter haar best doet om terroristen te bestrijden lijkt mij. Tegelijkertijd te suggereren dat het land op de rand van de afgrond staat lijkt dan niet bepaald een logische strategie.

  @mescaline: Als je niet wilt discussiëren, laat dan ook geen reactie achter waarin je zegt dat ik “VS-gekakel” “nawauwel”, dat smeekt toch om een antwoord van mijn kant? Als U wilt beweren dat Iran geen terroristen ondersteunt dan is er maar een land dat U blindelings napraat, en dat is Iran zelf, want de rest van de wereld weet ondertussen wel van wie terreurbewegingen hun geld krijgen.

 9. 12

  Overigens, in aanvulling op mijn vorige post: de genoemde bron in mijn reactie #5 is van een echt Pakistaans dagblad, de ‘Jang’. Dit dagblad is hier en daar ook in Nederland verkrijgbaar (al zou ik er niet achteraan gaan tenzij je Urdu kan lezen). Als de tweederangs opzet van de website twijfels oproept dan begrijp ik dat ook wel. Het is echter wel een serieus en bekend medium in Pakistan zelf.

 10. 13

  @TrackPakistan: Is Baitullah Mehsud nu nog niet dood?

  Ehm. Nee.

  Hoe dan ook. Wellicht heb ik een wat naïef vertrouwen in journalisten, maar als een er schrijft dat zijn bron jarenlange ervaring heeft met Pakistan, dan ga ik er aanvankelijk van uit dat dat ook zo is.

  Aha, begrepen. Niet dat dat me verstandig lijkt though. Als ik hetzelfde beweer, wil je dat dan ook van mij aannemen? Dat is wel erg makkelijk, vind je niet?

  Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat vanuit Amerika moedwillig een negatiever beeld over Pakistan geschetst wordt dan de werkelijkheid is, maar dan vraag ik me af, welk doel heeft dit? U suggereert dat de V.S. Pakistan “onder druk” wilt zetten, maar waarom? Wat wil Amerika van Pakistan? Dat het land beter haar best doet om terroristen te bestrijden lijkt mij. Tegelijkertijd te suggereren dat het land op de rand van de afgrond staat lijkt dan niet bepaald een logische strategie.

  Wat ze van Pakistan willen, kan ik ook breed op ingaan. Ik heb er echter op dit moment de tijd niet hiervoor en zal hier nog op terugkomen, hopelijk vanavond nog.

 11. 14

  @TrackPakistan #13: Opmerking over Mahsud was niet helemaal serieus bedoeld hoor. Die man is ondertussen al tig keer doodverklaard, geloof ik.

  Als ik hetzelfde beweer, wil je dat dan ook van mij aannemen? Dat is wel erg makkelijk, vind je niet?

  Verschil is dat het in het geval van de eerste om een opgeleide journalist gaat wiens werk door een redacteur wordt goedgekeurd. Dan mag toch min of meer worden aangenomen dat hij de waarheid schrijft? Enige scepsis is altijd gezond maar uitgaan van het tegendeel lijkt me wat paranoïde.

  Ik kijk uit naar de volgende bijdrage!

 12. 15

  Pff even kut als je vorige stuk, je baseert je argument op een uitgangspunt waarvan jij doet alsof het een vaststaat feit is, terwijl het in feite ongegronde geruchten zijn met geen andere bron dan de Amerikaanse en Israelische inlichtingendiensten.

 13. 17

  Tja het kan dan wel hun werk zijn, er is in de loop van de geschiedenis wel gebleken dat ze er behoorlijk naast kunnen zitten.

  En zelfs al zouden alle inlichtingen die ze vergaren PERFECT zijn dan nog zijn er heel veel gevallen bekend waarbij die inlichtingendiensten bepaald niet de belangen van democratie, mensenrechten en waarheidsvinding dienden.

 14. 20

  @Anoniem: Zou je je argument niet kunnen maken zonder beledigingen?

  Even voor de goede orde:

  1) Er is geen reden om aan te nemen dat deze informatie doelbewust door inlichtingendiensten wordt “verspreid”. In tegendeel, de informatie werd gedeeld door een anonieme bron wat er juist op duid dat de autoriteiten die informatie helemaal niet verspreid willen zien.

  2) En dat is niet puur waar ik mijn stuk op baseer. Ik verwijs naar een tweede expert, en naar de feiten die de stelling van de anonieme bron lijken te onderbouwen, te weten de onstabiliteit van Pakistan en het feit dat aanzienlijke delen van het land onder gezag van extremisten blijken te staan i.p.v. de legitieme overheid. Dit is al een tijd het geval; Islamabad lijkt maar niet in staat de situatie te veranderen. Het is dus niet onredelijk aan te nemen dat de Pakistaanse staat verder zal verzwakken en het land verder zal desintegreren.

 15. 21

  Verschil is dat het in het geval van de eerste om een opgeleide journalist gaat wiens werk door een redacteur wordt goedgekeurd. Dan mag toch min of meer worden aangenomen dat hij de waarheid schrijft? Enige scepsis is altijd gezond maar uitgaan van het tegendeel lijkt me wat paranoïde.

  Ik kijk uit naar de volgende bijdrage!

  Ik begrijp niet waarom je kinderlijk eenvoudig zou moeten uitgaan van e.e.a. als auteur op zo’n bekend weblog als deze. Ergens mee eens zijn is één punt, maar je eigen gedachten hierover diepgaand uiteenzetten is weer iets heel anders.

  Als we het nu gewoon over journalistieke principes moeten hebben, dan mag je er ook van uitgaan dat journalisten nu eenmaal beter scoren met zulke verhaaltjes, wat voor het blad in kwestie in directe zin betere verkopen met zich meebrengt. Het commerciële aspect van zulke tabloids moet je ook in overweging nemen. Pakistan is vandaag de dag nu eenmaal een hot item, net als Irak in vroegere jaren. Ik hoop dat je achteraf een goed beeld hebt over de berichtgeving van dezelfde soort van CIA-mensjes met het verhaaltjes over Saddams arsenaal, dezelfde soort mensen die nu van alles in de media lekken over Pakistan.

  Tenslotte wil ik er nog aan toevoegen dat ik niet uitga van het ‘tegendeel’ t.o.v. van de stukken uit McClatchy. Ik verwerp zulke berichtgeving gewoon altogether.

  Terugkomend op de vraag wat de Amerikanen van Pakistan zouden willen hebben. Wat dat in concrete zin kan zijn, kan nooit eenvoudig te verwoorden zijn. Beide landen hebben gedeelde stakes, maar ook een historisch gezien een zeer moeilijke band onderling. Wat van belang is, is hetgeen dat er achter de schermen speelt. Voor de Amerikanen is dat de vraag wat voor banden de ISI met de Afghaanse Taliban onderhoudt. Voor de Pakistanen is het de vraag wat de band is tussen de Amerikanen en de Tehrik-e-Taliban Pakistan van Baitullah Mehsud en de passieve houding t.o.v. terrorisme in Balochistan.

  Wat het ook moge zijn, de VS heeft niet bepaald de indruk gewekt om het vertrouwen van de Pakistanen voor zich te winnen, wat een averechts effect heeft gehad. Van de gebroken sleutelbelofte van Obama om zich te betrekken bij het oplossen van Kashmir tot aan zijn nieuwe rampzalige ‘strategie’ voor Zuid-Azië. Zie http://www.youtube.com/watch?v=yh5m96W8LSA en http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/world/holbrooke-mullen-arrive-in-india-for-regional-security-talks-ha

  In Pakistan doet een bekend gerucht de ronde om Balochistan van Pakistan af te scheiden. Ik ben niet geneigd om zo snel in dat soort uitlatingen mee te gaan, maar de situatie zoals hiervan geschetst door verschillende Pakistaanse denktanks en journalisten doen soms wel de wenkbrauwen fronzen. Een onafhankelijk Balochistan zou in directe zin Chinese toegang tot energiebronnen beperken en een soepele toegang tot Afghanistan mogelijk maken. Verder zou het Pakistan in economische en politieke zin enorm verzwakken, waardoor de VS hun invloed nog meer kunnen laten gelden. Dit alles was niet mogelijk ten tijde van Musharraf omdat zijn regering duidelijke grenzen stelde aan het operationeel gebied van de VS in de regio.

  P.s.: mijn verhaal is volgens mij een beetje inconsistent hier en daar. Neem me dat niet kwalijk en wijs me op zaken die mogelijk niet kloppen, ik heb een lange dag achter de rug en ga nu eindelijk uitrusten.

  @ #16:

  Juist, geïnformeerd zijn. Als ook desinformeren when necessary ;)

  @ #20:

  Punt 1: of doelbewust info verspreiden die ze niet middels officiële kanalen kunnen uitzetten vanwege de grenzen van diplomatieke correctheid.

  Punt 2: geloof ik nooit, die indruk wordt vaak gewekt maar het zal echt niet zo ver komen. Het is onvoorstelbaar dat het leger zoveel geduld zal tonen om niets te doen terwijl het land opbreekt. Als het ooit zover komt, zal de civiele regering zal lang daarvoor de laan uitgestuurd worden door de legerchef.

 16. 23

  @22 Oh dat Pakistan destabiliseert geloof ik wel, daar zijn heel veel betrouwbare bronnen voor. Ik viel meer over de uit het niets komende uithaal naar Iran in de laatste regel, net als Mescaline in #9.

 17. 24

  @TrackPakistan#21: Ik hoop dat U het niet erg vindt als ik hier niet verder inga op journalistieke geloofwaardigheid. Ik vind Pakistan interessant genoeg op zich en wil de discussie niet al breed maken.

  Het is moeilijk te speculeren over wat er achter de schermen gebeurt. De Pakistaanse veiligheidsdienst lijkt al jaren de Talibanstrijders te ondersteunen, maar of dit beleid is of het werk van semi-onafhankelijke elementen binnen de organisatie weten we natuurlijk niet. Ik vermoed het laatste, wat natuurlijk al erg genoeg is.

  Ik begin ook haast terug te verlangen naar Musharraf maar niet zozeer omdat hij de Amerikanen inperkte (hoewel hun operaties over Pakistaans gebied de extremisten sterken) maar omdat hij het leger beter onder controle leek te hebben. Natuurlijk moet niet genegeerd geworden dat ook al onder Musharraf grensgebieden zich min of meer afscheidden, maar toch vertrouwde ik kernwapens wat meer aan hem toe dan aan huidige regering die langzaam maar zeker haar greep op het land lijkt te verliezen. Ik hoop dan ook inderdaad dat het leger ingrijpt voor het zover komt, maar begin me af te vragen hoe verder het nog moet komen eer dan gebeurt.

 18. 25

  @Anoniem#23: Ik hoopte dat het duidelijk was dat mijn laatste alinea speculatie van mijn kant was. Ik schets daar een mogelijke situatie over tien jaar. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat Iran, dat nu al terreurbewegingen ondersteunt en constant anti-Amerikaanse retoriek uitspuwt, in het geval dat Pakistaan inderdaad uiteenvalt, de extremistische elementen aldaar zal steunen.

 19. 26

  Update:

  ISLAMABAD, Pakistan (CNN) — Taliban militants who implemented Islamic law in Pakistan’s violence-plagued Swat Valley last week have now taken control of a neighboring district.

  Op nog geen honderd kilometer afstand van de hoofdstad.

  The Pakistani government appears unable or unwilling to stop the Taliban’s steady advance deeper into the territory of this nuclear-armed country.

 20. 27

  Je zegt het is moeilijk te speculeren maar toch doe je het met marginale kennis en met behulp van een “expert”..

  je laatste zinnetje does it all.

  stuur in godsnaam arnold die kant op voor wat meer inside info want dit is meer Yankee propaganda gymnastiek dan journalistiek.

 21. 28

  @27 Dat de Pakistaanse overheid geen controle heeft over gebieden zo vlak bij de hoofdstad is op zijn minst zorgwekkend als dit waar is, en ik neem aan dat het zo is, tenzij het artikel hierboven geheel uit de duim is gezogen.

  En ook al is het overgoten met een sausje pro-VS-propaganda, ook in onze eigen ‘main-stream-media’ wordt er over bericht:
  Pakistaanse Taliban rukken op

 22. 29

  @hemaworstje#27: U haalt twee dingen door elkaar. Ik schreef dat het moeilijk is te speculeren over wat er achter de schermen plaatsvind toen we het hadden over de activiteiten van de Pakistaanse veiligheidsdienst. Waar ik over speculeer in mijn aanvankelijke post is de situatie over tien in navolging van de bewering van de anonieme Pentagon-medewerker dat tegen die tijd Islamabad haar greep op het land wellicht geheel zal hebben verloren. Speculatie niettemin dus weeg er a.u.b. niet al te zwaar aan, hoewel het gebaseerd is op de meningen van mensen die er verstand van zouden moeten hebben.

 23. 30

  @28: Moeten we in Nederland toch ook zenuwachtig worden, met gebieden niet onder controle van de Nederlandse regering op minder dan 100km van de hoofdstad. Effectief is de afstand trouwens zeker twee zo groot (je moet nogal omrijden om van de Swat-vallei in Islamabad te komen).

  Een stuk dichterbij ligt deze stuwdam, maar gezien de tekst erop lijkt me dat geen Taliban-doelwit.

 24. 31

  @Bismarck#30: Uw vergelijking gaat niet op en dat weet U, neem ik aan, zelf ook wel. Duitsland is voor Nederland geen enkele bedreiging; extremisten en terroristen die uit zijn op het vestigen van onafhankelijke “staten” zijn dat voor Pakistan wel. Het zijn nu niet meer slechts de westelijke grensstreken waar de hoofdstad weinig tot geen controle over heeft; dat gebied breidt zich uit.

  (Ik gebruik hier “staten” tussen aanhalingstekens want van enige staatsstructuur lijkt hier nog nauwelijks sprake.)

 25. 33

  @31: De Swat-vallei ligt anders wel degelijk in de North West Frontier Province en dichter bij Afghanistan dan bij Islamabad (zelfs delen van de tribal areas, die al veel langer niet onder centrale controle staan, liggen nog dichter bij Islamabad). Bovendien zitten ze daar al sinds 2007. Er is hier geen sprake van een nieuwe ontwikkeling.

  Daarnaast zoals gesteld, 100 Nederlandse kilometers is veel dichterbij dan 100 Hindu Kush kilometers. Die afstand zonder context noemen is nogal misleidend.

 26. 35

  @Bismarck#33: Ik heb verwezen naar het CNN artikel waarin staat geschreven dat de militanten vanuit de Swat vallei nu controle hebben genomen over het naburige district Buner wat weer een stukje dichter bij de hoofdstad ligt.

  Wat betreft de kilometers, ik wilde slechts een indicatie geven van hoe nabij de opstandelingen Islamabad genaderd zijn, maar als ik U hiermee misleid heb dan kan ik natuurlijk niet anders dan mijn excuses aanbieden!

 27. 36

  @ 28:

  Het klopt inderdaad dat onze avonturiers weer een nieuw gebied zijn binnengedrongen. de spanning met de regering loopt op en het lijkt me dat het vredesakkoord nu heel snel wordt geannuleerd. Nieuwe militaire acties zijn niet uitgesloten.

  Ik zit te relaxen op scheveningen dus reageer later weer.

 28. 37

  Als Kissinger tegen iets waarschuwt, moeten we inderdaad gaan oppassen. Niet voor datgene waartegen hij waarschuwt, maar voor Kissinger, voor wat Kissinger met de situatie van plan is.

 29. 39

  #24:

  Het is moeilijk te speculeren over wat er achter de schermen gebeurt. De Pakistaanse veiligheidsdienst lijkt al jaren de Talibanstrijders te ondersteunen, maar of dit beleid is of het werk van semi-onafhankelijke elementen binnen de organisatie weten we natuurlijk niet. Ik vermoed het laatste, wat natuurlijk al erg genoeg is.

  @ Boston Globe story: de pot verwijt de ketel :) Laat de VS ook maar zelf met een duidelijk antwoord komen waarom hun interesse in extremisme in Pakistan niet verder reikt dan Al Qaeda in de grensstreken, waarom de TTP van Baitullah nauwelijks wat te vrezen heeft van de drones. Dat Pakistan haar invloedssfeer in Afghanistan niet wil opgeven is zonder bronnen ook wel duidelijk te maken. Gezien het verdachte gedrag van onze Amerikaanse vrienden zou dat ook niet vreemd over hoeven te komen. Wat de ISI exact met de Afghaanse Taliban te maken heeft is voor ons een vraag en voor hen een weet. Alibi is zeker aanwezig.

  Ik begin ook haast terug te verlangen naar Musharraf maar niet zozeer omdat hij de Amerikanen inperkte (hoewel hun operaties over Pakistaans gebied de extremisten sterken) maar omdat hij het leger beter onder controle leek te hebben. Natuurlijk moet niet genegeerd geworden dat ook al onder Musharraf grensgebieden zich min of meer afscheidden, maar toch vertrouwde ik kernwapens wat meer aan hem toe dan aan huidige regering die langzaam maar zeker haar greep op het land lijkt te verliezen. Ik hoop dan ook inderdaad dat het leger ingrijpt voor het zover komt, maar begin me af te vragen hoe verder het nog moet komen eer dan gebeurt.

  Het Pakistaanse leger heeft nog nooit met een probleem gekampt m.b.t. de vraag hoe goed de army chief ‘de controle heeft’ erover, dus ik vind je comment hier een beetje misplaatst. Het militaire apparatus is zowat één van de enige staatsorganen die ook werkelijk doen waarvoor ze bestaan, om het zo maar te zeggen. Maar misschien kan je dat toelichten: hoe had Musharraf het leger dan beter onder controle dan generaal Kayani?

  Persoonlijk ben ik van mening dat Kayani het op bepaalde vlakken beter doet dan Musharraf, juist omdat hij m.i. heeft geleerd van de fouten van zijn voorganger (teveel bemoeienis van legermensen in de politiek). Als je suggereert dat Kayani hetzelfde zou moeten doen als Musharraf, laat me je dan vertellen dat dat in de huidige situatie een averechts effect zal hebben. Het volk pikt dat simpelweg gewoon niet meer. Totdat ze uiteindelijk zullen realiseren dat ze ‘bemoeienis van de militairen’ ook in het juiste perspectief moeten zien.

  Tenslotte: je zegt dat je Musharraf de kernwapens beter toevertrouwde dan het huidige zooitje ongeregeld. Volgens mij begrijp je het beveiligingssysteem van het kernwapenarsenaal in grote lijnen niet. Rond 1999 à 2000 heeft hij de National Command Authority gevestigd, kortgezegd het orgaan dat werkelijk de bevoegdheid over het gebruik van en beslissingen omtrent het arsenaal heeft en neemt. De NCA bestaat uit verschillende leden van de regering, het leger en een aantal wetenschappers, dus niet alleen de legerleider, of alleen de president/premier, om maar wat te noemen. De vraag wie je meer vertrouwt in het regime is dan ook minder relevant dan je misschien denkt. Mocht Pakistan het ooit nodig vinden om kernwapens in te zetten tegen wie dan ook, om welke reden dan ook, dan moet de gehele volgende club (als operationeel bevoegde leden van de NCA)…

  – Ministers of Foreign Affairs (Deputy Chairman), Defence, Interior.
  – Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee (CJCSC)
  – Services Chiefs
  – Director-General of Strategic Plans Division (Secretary)
  – Technical advisers

  …daar in consensus mee instemmen en anders gaat het vuurwerk helemaal niet door. In de hypothetische situatie dat de Taliban een regering gaat vormen dan bestaan zij alleen uit het clubje dat genoemd wordt in de eerste regel in de alinea hierboven. Deze hele setup is alleen te omzeilen als de Taliban er op de één of andere manier in slaagt om het gehele Pakistaanse leger te verslaan en daarna de volledige controle over de kernwapens naar zich toehalen. En of dat zal gebeuren? Not a snowballs chance in hell. Let wel, ik heb het nu alleen over de autoriteit m.b.t. deze wapens. In Pakistan weet niemand WAAR die wapens zich verder bevinden, behalve degenen die het moeten weten voor hun alledaagse werk en zelfs zij weten niet meer dan ze moeten weten voor hun werk. Tel daarbij op dat het arsenaal ter plekke verder enorm goed beveiligd is tegen alle soorten van dreigingen, zowel extern als intern. Ik maak me geen zorgen over de bewaking ervan, dat zit echt wel goed. Voor info over de NCA, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_National_Command_Authority

  Wanneer het leger besluit in te grijpen? Dat zal nog wel even op zich laten wachten. Kayani zal echt niet de door hemzelf uitgezette strategie van non interference bewust tegenwerken. De regering krijgt van het leger om de zaken op orde te krijgen. Militair ingrijpen zal m.i. alleen plaatsvinden wanneer er totale chaos uit dreigt te breken in het land. Ik vind dit ook de meest bewuste keuze; het volk zal in dat geval duidelijk te zien krijgen dat zij niet het leger, maar de door henzelf gekozen leiders zullen moeten aanspreken op hun management.

  @28:

  Laten we niet teveel maken wat er in ‘onze media’ bericht wordt over Pakistan. Onze eigen media zijn niet bepaald ingebed in Pakistan als bijvoorbeeld de BBC, dus moeten zij het ook vaak genoeg doen met buitenlandse media overquoten net als het hoofditem op deze pagina van dhr. Otten.

  @ 30 en 33:

  Ik zou de ambities van de TTP niet te lichtelijk opvatten. Het vredesakkoord dat ze in Swat sloten met de regering, streefde er ook naar dat zij op hun beurt de wapens neer zouden leggen. Zij hebben dit in afgelopen dagen duidelijk geweigerd te doen, aangegeven dat ze ‘hun shariah’ (zet ik bewust tussen aanhalingstekens, want het is de echte shariah niet) in andere delen van het land willen invoeren en hebben ook duidelijk aangegeven dat democratie volgens hen onislamitisch is. De uitbreiding van hun campagne vond plaats in de zuidelijke richting, district Buner. Deze hebben ze nu praktisch in handen. Als er verder geen actie wordt ondernomen door de regering, dan is het niet vergezocht dat ze zich vrij zullen wanen om zich ook in Haripur, verder naar het zuidoosten, te roeren. Dan staan ze werkelijk té dichtbij Islamabad en dan wordt een nieuw binnenlands legeroffensief wel erg aannemelijk, met alle collateral ellende van dien. Volstrekt onnodig, als je je bedenkt dat besluitvaardigheid NU een hoop ellende later kan voorkomen. Gelukkig genoeg geeft de regering ook aan niet blind te zijn voor de realiteit on the ground: http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/govt-to-revisit-swat-accord-if-peace-not-restored-gilani–szh

  Het gegeven dat de militanten sinds 2007 hun operaties niet heel snel hebben kunnen uitbreiden, lag grotendeels aan het feit dat het leger hen actief bevocht (in Bajaur met daverend succes zelfs). Het leger stond op het punt de TTP in Swat te verslaan, wat voor een goed deel te danken was aan het maatschappelijke draagvlak ter plekke voor de offensieven tegen de TTP. Toen na de verkiezingen het nieuwe regime aantrad in NWFP, besloten deze minkukels prompt om vredesonderhandelingen te beginnen met de TTP in Swat, die inmiddels al met één been in het graf stonden. De TTP kon haar milities in de tijden daarna weer herbewapenen en hergroeperen, terwijl het leger de orders kreeg om zich terug te trekken. De Swati’s zagen de TTP weer opnieuw opkomen, het leger vertrekken (hen aan de genade van de TTP overlatend) en de lokale bevolking kreeg een reeks wraakacties te verduren van de militanten als vergelding voor hun steun aan het leger. Met als direct resultaat dat het maatschappelijk draagvlak voor het leger in Swat zo goed als volledig verdween. Toen die onderhandelingen destijds stuk liepen, werd het leger er alwéér bij gehaald, die het nu ontzettend moeilijk kregen, mede door de (begrijpelijke) weerstand van de lokale bevolking. Dit offensief werd gestaakt i.v.m. het meest recente vredesakkoord. Bottomline is dat het leger momenteel weinig geloofwaardigheid geniet ter plekke in Swat. Dat was eerder, in 2007, niet het geval.

 30. 40

  @34: “@33 bismarck, hier kan je je topografische kennis ophalen, blauw zijn de tibal areas”
  Ik ben vrij aardig op de hoogte en weet dat de tribal areas dichter bij Islamabad liggen dan de Swat-vallei (ter ondersteuning: google maps, Swatvallei is de groene slang linksboven, tribal areas beginnen tussen Kohat en Peshawar linksmidden, Islamabad ligt ongeveer in het midden, leer jij misschien ook nog wat topografie).

  “de laatste dagen hebben de taliban buner ingenomen en staan nu aan de poorten van islamabad”
  Ik hoop van harte dat als je ooit nog eens de afstand van Buner naar Islamabad moet kruipen dat je redenering ineens werkelijkheid blijkt (door een ingreep van Allah ofzo).

  “lees ook ff de laatste regel, dat loop jij ook wel eens te ontkennen:”
  Mag je mij aanwijzen waar ik iets ontken dat zelfs maar lijkt op: “She added the international community is working closely to combat extremism in both Pakistan and Afghanistan, but Pakistanis themselves need to take responsibility.” Mij lijkt het behoorlijk evident dat de Pakistani verantwoordelijk zijn voor hun land en ik heb nooit anders beweerd.

 31. 41

  Wil iemand hier op Sargasso even een item maken van het volgende, dan houden we samen de balans in de verslaggeving :)

  Afghanistan and India behind BLA: Malik

  Thursday, 23 Apr, 2009 | 03:48 AM PST |

  ISLAMABAD: The prime minister’s adviser on interior affairs surprised the Senate on Wednesday when he directly accused Afghanistan and India of supporting the Baloch National Army’s campaign for Balochistan’s secession from Pakistan and also implicated the BLA in the kidnapping of UNHCR official John Solecki.

  According to Mr Rehman Malik, the BLA had kidnapped the UN official to draw world’s attention to its demand for a separate state. Lawmakers who were startled by Mr Malik’s statement demanded an in-camera briefing, saying that openly accusing neighbouring countries might create new problems.

  The adviser’s speech was interrupted several times by Mahabat Khan Marri, Dr Abdul Malik and Mir Hasil Bizenjo who rejected some of his contentions, particularly about Sher Mohammad Baloch’s terrorist background. Sher Mohammad was recently killed along with two other nationalist leaders and their bodies were found in Turbat.

  Senators from Balochistan staged a walkout in protest against Mr Malik’s statement. Winding up a four-day debate on an adjournment motion on the murder of the three Baloch leaders, Mr Malik said the government was ready to accept and implement all recommendations made by lawmakers and the parliamentary committee.

  However, he said, there was no question of conceding independence to Balochistan, a demand raised by less than one per cent of the people of the province.

  He rejected that the number missing persons was in thousands as claimed by kidnappers of the UN representative and said that in fact the number confirmed by the authorities was only 831 and 200 of them had already been traced.

  About the three assassinated politicians, the adviser said Ghulam Mohammad was wanted by Iran for terrorist activities and it had sought his extradition. Sher Mohammad was an Iranian national who had obtained Pakistani nationality, he added.

  The so-called BLA, he said, was set up by the former Soviet Union and was now being supported by the governments of India and Afghanistan. He claimed that some 4,000 to 5,000 Baloch people were in various camps in Afghanistan and they were being trained there for terrorist activities in Pakistan.

  PML-N leader Raja Zafarul Haq said the statement about involvement of neighbouring countries would create new enmities.

  The adviser said that a committee was working on demands for release of political workers in Balochistan. ‘I am in contact with the sons of slain Nawab Akbar Bugti and efforts are being made to take all angry Baloch leaders on board.’

  SARDARI SYSTEM
  He also said that a proposal for reviving the ‘Sardari system’ in the province was under consideration. He said the Frontier Corps had been put under the chief minister and all 36 FC checkposts had been removed.

  Mr Malik said there were confirmed reports that BLA chief Brahamdagh Bugti lived close to Afghan President Hamid Karzai’s presidential palace in Kabul, adding that 1,000 Baloch students had got training in Russia and they were now active in Balochistan.

  He said that Pakistani agencies had obtained transcripts of calls between the BLA chief and his men. He claimed that in one call Brahamdagh was asking about ‘red goat’ —a code name for Solecki —and ordering that he be shifted to some other location after the government had got clue to the place where he had been kept.

  ‘Mr Solecki was abducted two days before UN secretary general’s visit to Islamabad in order to project BLA’s bid for freedom. On the basis of evidence, I met Mr Karzai and sought his help to repatriate Brahamdagh or stop him from doing all that he is doing in Pakistan, but I was given a cold shoulder,’ Mr Malik added.

  He said he had also urged Mr Karzai to stop the use of Afghan soil against Pakistan because 45,000-50,000 people were crossing over to Pakistan daily.

  Mr Rehman said Pakistan had apprised UN Secretary General Ban Ki-moon of the situation in Balochistan and sought his help. Contacts with Mr Karzai led to the release of Mr Solecki, he added.

  He proposed the formation of a senators’ committee to supervise the working of the judicial committee which was investigating the murder of the three Baloch leaders.

  Later talking to journalists, Mr Malik warned India against its activities in Balochistan. Dr Malik of the Balochistan National Party said that problems in Balochistan should not be linked to India and Russia.

  PPP’s Lashkari Raisani said that although he belonged to the government side, he would like to say that agencies sometimes mislead the government on certain issues.

  http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/afghanistan-and-india-behind-bla-malik–bi