De massa-immigratie kwam van…?

De massa-immigratie kwam van Links! Nee, juist van Rechts! Na tien jaar framing van Rechterzijde kreeg Martijn van Dam eindelijk ook door hoe je het spelletje speelt, en kaatste de bal onlangs keihard terug. Maar hoe heeft het nu werkelijk gezeten?

Daarover discussiëren hoogleraar integratie- en migratiestudies Han Entzinger, promovenda op de Marokkaanse migratiegeschiedenis Nadia Bouras, en CDA-kamerlid Ger Koopmans in het programma ZOZ.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Entzinger en Bouras schilderen keurig hoe de ideeën over immigratie in Nederland over vier decennia langzaam evolueren. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat gastarbeiders hier maar een paar jaar zouden blijven, drongen werkgevers er op aan dat hun werknemers een langere verblijfsduur in Nederland werd gegund. Waarom werknemers vervangen door anderen – die je dan weer in moet werken – als er nog werk is en je mensen hebt rondlopen die ervaren zijn, tenslotte? Dit brengt vervolgens het recht met zich mee om vrouw en kinderen naar Nederland over te laten komen, iets waar ook de voorlopers van het CDA, de KVP en ARP, zich hard voor maken. Het gezin is immers een belangrijke waarde voor de christendemocraten.

Zelfs na de economische teruggang van eind jaren zeventig en de werkloosheid van de jaren tachtig blijft het idee van alle partijen (werkgevers, overheid, migrantengemeenschappen zelf) dat men terug zal keren naar het moederland. Met het oog daarop is het beleid van de overheid er daarom ook lange tijd op gericht, migranten zoveel mogelijk bij de eigen taal en cultuur te houden. Integratie wordt dus ontmoedigd.

Dat model wordt ook nog aangehouden, wanneer het politiek en samenleving duidelijk wordt dat de migranten zullen blijven. ‘Integratie met behoud van eigen identiteit’, is dan de leus. Dit model is met name geschoeid op de leest van de dan al lang ter ziele gegane Verzuiling en op de emancipatie van de Gereformeerden onder leiding van Abraham Kuyper en diens nazaten. ‘Soevereiniteit in eigen kring’, was een vondst van Kuyper. De christendemocraten passen dit model ook toe op de islamitische gezindte. En dat gaat ver, tot en met schoollessen in eigen taal en cultuur aan toe. Hoe authentiek-Marokkaans of Turkser een organisatie zichzelf en haar activiteiten wist voor te stellen: hoe groter de kans op subsidie, zegt Bouras.

Maar uiteindelijk, concludeert Entzinger, hebben alle stromingen in Nederland ertoe bijgedragen dat het zo gelopen is met de Turkse en Marokkaanse migranten als het is gelopen:

– De VVD omdat ze aan de roep om goedkope arbeidskrachten door het bedrijfsleven gehoor wilde geven.
– Het CDA omdat ze gezinswaarden en emancipatie vanuit de eigen gemeenschappelijke godsdienstige en etnische identiteit belangrijk achtte.
– De PvdA omdat ze opkwam voor de rechten voor arbeiders die hier nu eenmaal langere tijd verbleven.

De wisselwerking tussen deze partijen heeft de migratiegeschiedenis van gastarbeiders en hun (klein)kinderen van de afgelopen veertig jaar indringend beïnvloed.

Inmiddels staan we voor een nieuwe migratiegolf van Polen en Oosteuropeanen, met alle problemen van dien: malafide uitzendbureaus, uitbuiting, gebrekkige huisvesting.

Ger Koopmans, voorzitter van de Tweede Kamer-commissie ‘Lessen uit recente Arbeidsmigratie’, die een inventarisatie van knelpunten en tekortkomingen maakte met betrekking op de arbeidsmigratie van met name Polen en Roemenen, is van mening dat de rijksoverheid met scherpere controles wat moet doen aan malafide uitzendbureaus, dat gemeentelijke overheden over heel Nederland snel woningen moeten laten bouwen om de instroom van Oost-Europeanen op te vangen, en dat mensen zelf verantwoordelijk zijn dat ze de taal leren.

Dat ook Oost-Europese immigranten hier sociale rechten opbouwen staat voor Koopmans buiten kijf. Dat is ook gewoon volgens Europese regelgeving zo.

De geschiedenis herhaalt zich? De tijd zal het duidelijk maken.

(Via Republiek Allochtonië)

Reacties (18)

#1 Bismarck

dat mensen zelf verantwoordelijk zijn dat ze de taal leren.

Dat lijkt me geen goede insteek. Een Pool zal niet meer Nederlands leren dan hij nodig heeft ten behoeve van zijn inkomen. Afhankelijk van wat hij doet kan dat dus neer komen op enkele woorden (tuinbouw) tot enkele zinnen (horeca). Zeker als er gezinnen overkomen, zul je in ieder geval de jeugd aan de onderwijsplicht moeten houden, maar voor een goede integratie zal er een breder actief beleid nodig zijn. Daarnaast vormt het leren van de taal ook de basis van de strijd tegen uitbuiting.

 • Volgende discussie
#2 alt. johan

Het is volstrekt een open deur dat de traditionele “rechtse” partijen (VVD/CDA) boter op een hoofd hebben wat betreft hun immigratie-beleid. Vooral een decennium geleden en daarvoor.

Bijvoorbeeld mensen zoals Dijkstal destijds passen totaal niet in een restrictieve cultuur wat betreft immigratie.

Het is niet voor niets dat er in 2002 zelfs met een dode Fortuyn ruimte was voor 26 zetels voor een nieuwe politieke stroming

De PVV is de enige partij die zich nadrukkelijk profileert als een anti-immigratie partij. De CDA/VVD zijn dat gewoon niet.

Misschien zijn de linkse partijen wel betere immigratie-stoppers dan CDA/VVD. Als dat zo is en ze willen er echt werk van maken dan kunnen ze beter een reserves tegenover de PVV overboord zetten en meer samenwerkingsverbanden zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 gbh - Reactie op #2

pvv is gewoon vvd, wilders is een vvd-er die weet hoe hij henk en ingrid met valse retoriek toch vvd kan laten stemmen, daarom ook de mythe dat alles aan links ligt

 • Volgende reactie op #2
#2.2 alt. johan - Reactie op #2.1

@ghb: Wilders heeft toch wel een andere koers gekozen toen hij voor zichzelf begon met een nieuwe partij

De PVV probeert in ieder geval wel streng te zijn op het onderwerp immigratie. Bij een VVD/CDA ben je daar wat minder zeker van, vooral als je kijkt naar het verleden.

#2.3 Harm - Reactie op #2.2

alt. johan schijnt maar niet te willen begrijpen dat er nou eenmaal mensen zijn die niet op een fascistische partij willen stemmen. Stem op de SP, dan kunnen we de discussie sluiten.

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 piet de nuttige idioot - Reactie op #2.2

@5: dat was (imho) gewoon een toneelstukje om het VVD-beleid aan een meerderheid, zoniet een substantieel aantal zetels te helpen met de hulp van de stemmen van H&I.

 • Volgende reactie op #2.2
 • Vorige reactie op #2.2
#2.5 alt. johan - Reactie op #2.4

@pdni: Als er een gemeenschappelijk belang is van H&I en de linkse partijen, dan moeten die 2 elkaar toch kunnen bereiken.

Zelfs al is er sprake van PVV/VVD stoorzenders.

#2.6 gbh - Reactie op #2.2

wilders is alleen woorden, strenger asielbeleid was al ingevoerd met de wet van cohen, af en toe wordt er alleen met een hoop herrie weer een mauro geslachtofferd zodat henk en ingrid toch maar vooral blijven geloven

hoeveel agenten zijn er bij gekomen? hoeveel verplegers in de zorg? hoeveel criminelen zijn er het land uitgezet? helemaal niets, noppe, nada

de graaiers hebben ondertussen steeds meer vrij spel en henk en ingrid zijn te stom om door te hebben dat zij daarvoor mogen betalen

 • Vorige reactie op #2.2
#2.7 piet de nuttige idioot - Reactie op #2

ja maar de linkse partijen gaan terecht niet aan symptoombestrijding doen door tegen de immigranten aan te schoppen. Als je eenmaal hier bent moet je dezelfde rechten hebben, hetzelfde verdienen etc. Daarvoor ben je links. Rechts doet niets liever dan ‘het proletariaat’ tegen elkaar uit te spelen om zodoende de looneisen etc. te frustreren. En de PVV mag in dat opzicht als stoottroepen fungeren.
Om er maar eens een hele vette Godwin in te gooien: de SA spelen. Die in ‘de nacht van de lange messen’ het mes in de rug kregen.

Ik betrap je trouwens wel vaker op enige nuance. En het zou me niet verbazen, in ieder geval ik zou het ten zeerste toejuichen, als je één dezer dagen van je aanvankelijke ‘geloof’ in Wilders/PVVD af zou vallen…

 • Vorige reactie op #2
#2.8 alt. johan - Reactie op #2.7

@006 piet de nutti…: …. het mes in de rug kregen.

Nederlanders zijn geen lievertjes, nooit geweest. We kunnen misschien een decennium of twee de schijn ophouden (we zijn goed in PR, is goed voor onze reputatie in het buitenland, is goed voor de handel, de koopman en de dominee), maar het lijkt me goed dat de allochtoon te maken hebben gekregen met wie we echt zijn, inplaats van om verhullend mooi weer te spelen (wat we uiteindelijk nooit zullen volhouden).

Over het laten vallen van de PVV: Ik zit al zo’n 10 jaar nu in die populistische hoek en daar stap ik niet van de ene op de andere dag uit. Zo makkelijk gaat het niet om van politieke kleur te switchen. Ik ben er in al die jaren een beetje mee vergroeid.

#2.9 pedro - Reactie op #2.8

Inderdaad. Nederlanders zijn erg goed geweest in het ophouden van de schijn van tolerantie. Na de oorlog zaten we ook allemaal in het verzet. Tijdens de oorlog was dat een stuk minder. We zijn erg goed in het vertellen, wat mensen graag willen horen. Dat is populisme. Als je daar van af wil, moet je het niet zelf gaan beoefenen.

#3 DJ

ziet cohen wetjes uitgevoerd worden, lachend rijk worden?
reserves tegen pvv blijven zolang die partij NL paspoort houders ongelijke rechten toekent, punt
een verrassende hoeveelheid rust eigenlijk, gegeven het thema, of is rust wijsheid …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inkwith Barubador

‘Integratie met behoudt van eigen identiteit’

Mag die afschuwelijke taalfout er uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cor Mol

Als we het geld dat door de overheid besteed wordt voor die 300.000 Oost-Europese immigranten aan huisvesting, extra onderwijs kinderen, arbeidsinspectie, etc. nu gewoon in rekening brengen bij die tuinders dan kunnen die meer dan het minimumloon gaan betalen aan hun werknemers. Nu worden deze maatschappelijke kosten afgewenteld op de gemeenschap en de lonen voor ongeschoold werk kunstmatig laag gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 PietjePuk

“Inmiddels staan we voor een nieuwe migratiegolf van Polen en Oosteuropeanen, met alle problemen van dien: malafide uitzendbureaus, uitbuiting, gebrekkige huisvesting.”

U had als “problemen van dien” ook kunnen noemen; extreme overlast voor Nederlanders, misbruik van uitkeringen en gezondheidszorg, meer verkeersdoden door dronken Polen etc etc

Met zo een houding zal de geschiedenis zich wel herhalen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HPax

Verantwoordelijk voor de NMI werd altijd Links, nu ook Rechts gesteld, beurtelings. Van dit gejojo stel ik vast dat de NMI niet op een succes wijst door alle partijen geclaimd, maar op een onbetwiste* schuld die de een graag op de ander afschuift.

Maar nu komt Entzinger met de oplossing die aan alle geharrewar een eind dreigt te maken: Links + Rechts = Nederland heeft het gedaan. En zo worden we op onszelf terugworpen en kunnen we alleen nog maar over onze eigen schuld gaan inzitten. Wat via studie van onze Nederlandse Cultuur mogelijk is. Hoe zit die in elkaar dat een krankzinnige MNI zich kon voltrekken?

Wie/wat is Entzinger? Van het antwoord op deze vraag zal veel afhangen of we aan zijn oplossing enige waarde mogen hechten.
Van Entzinger ben ik en passant te weten gekomen dat hij langdurig NL-hoofdregeringsadviseur inzake de NMI is geweest. Entz. zou zelfs de vader / architect van onze multiculturele samenleving (MCS) zijn. Met die functie corresponderend wordt hij afwisselend of rommelig in de publiciteitsmedia als socioloog, anthropoloog of Hoogleraar Immigratie e.d. aangekondigd, en nu hier weer als ‘hoogleraar integratie- en migratiestudies’. Wat is hij eigenlijk? En hebben we geen Professor in de Emigratie nodig?

In 2002 zong Entzinger een ander verdoezelend deuntje over de NMI om zijn straatje schoon te vegen. Hij maakte toen deel uit van een merkwaardig ensemble* dat tot de conclusie kwam dat ‘naast het vluchtelingenvraagstuk migratie een verschijnsel is dat wij zullen moeten aanvaarden als onvermijdelijke ontwikkeling van de geschiedenis’. Deze woorden komen voor in de brief van CtL, of in de nasleep daarvan, zie *.
Ik herhaal: Onvermijdelijke Ontwikkeling van de Geschiedenis! Je oren gaan ervan tuiten. En daar heb je het nou! Wanneer ze zo beginnen, met: ‘onvermijdelijk’ en ‘historisch’ en ‘wij moeten’ = jij moet, jullie moeten, weet je hoe laat het is. Dat er werkelijk een ramp in aantocht is en onze leiders zich aan het indekken zijn. Ze hebben het verkeerd gedaan, het volk benadeeld, misleid, beledigd, en zijn op zoek naar excuses. Hun ruime, fraaie huizen leeg genoeg voor het quod non opvangen van vluchtelingen, hun aanzien, honoraria, tractementen en nog zoveel andere emolumenten, die willen ze behouden. Met een schoon geweten.

Samenvattend: Nederland of de Geschiedenis als prullenmand moeten het doen, om er verantwoordelijkheden voor de NMI in te deponeren, haar schande aan het daglicht te onttrekken en personen en partijen van nawijsbare schuld vrij te stellen

En laat die Polen met rust. Die hebben niets met de NMI te maken. Misbruik ze niet om er oude schulden achter te verstoppen.

* Wat een enorme vooruitgang is: de NMI als een schuld erkend./
** In zijn brief geplaatst in de NRC dd 24.12.02 lezen wij van hofpredikant CtL van ‘het kleine wondertje van de verklaring van Den Haag.’ Hij schrijft: ’Een aantal mensen is in Nederland bijeen gekomen om ‘bezorgd over het vluchtelingen – en migratievraagstuk’ over dat probleem na te denken. Daartoe waren ze ‘bereid [ ] in vertrouwelijke kring.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 pedro - Reactie op #7

Ja, als de boodschap je niet bevalt en je geen argumenten hebt, kun je altijd nog de boodschapper aanvallen, in dit geval Entzinger. Terwijl die Entzinger toch veel meer studie heeft verricht op het terrein, waar we het hier over hebben.

Maar goed, dat is de nieuwe vrijheid van meningsuiting, waarbij de eigen persoonlijke mening, die nergens op gebaseerd is, even zwaar moet wegen als de mening van de wetenschap.

#8 Joop

Wat is NMI? Weer een vaag begrip uit HPax zijn obscure pseudo-wetenschappelijke door haat en hekel gedreven lijstje?

Je kan al heel zijn theoretisch gewauwel als een kaartenhuis laten instorten door zijn opmerking dat de NMI als schuld is erkend. Erkend, door 1 persoon, een hoogleraar. Dus als de beste prof had gezegd dat het totaal anders was, dan was het volgens HPax ook zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie