De Massa-immigratie. Allemaal de Schuld van Links. Toch? (1)

Hieronder volgt een gastbijdrage van vandyke, dit artikel verscheen al eerder op zijn eigen blog.

Inleiding We hebben het de afgelopen jaren allemaal uit ten treure gehoord: ‘Die (massa-)immigratie? Allemaal de schuld van links.’ Een echte onderbouwing door bijvoorbeeld cijfers heb ik nooit gezien en misschien wordt het wel geroepen uit politieke overwegingen. Om de vraag te beantwoorden is het nodig om naar een langere periode te kijken. Allereerst stel ik mijzelf de vraag of de (im)migratie de afgelopen 50 jaar nu wel iets bijzonder was.

Polen in de mijnbouw
Was er voor 50 jaar geleden geen migratie? Jazeker wel, er is wat afverhuisd de afgelopen eeuwen. Bekende groepen zijn de Franse Hugenoten, Portugese Joden en ook de Batavieren kwamen geloof ergens uit de buurt van Hongarije. Ook kwamen er, tot aan het eind van de 19e eeuw, tienduizenden trekarbeiders uit de ons omliggende landen ieder jaar hier in de landbouw werken en gingen er Nederlanders naar bijvoorbeeld Duitsland om daar in de industrie wat te verdienen. Polen en Slovenen kwamen in de jaren twintig van de vorige eeuw werken in de mijnbouw van Limburg. Nederlanders vertrokken naar de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, maar ook naar België en Duitsland. Vluchtelingen uit België, Duitsland, Oost-Europa kwamen weer hier. Het lijkt niet zo heel veel anders dan de afgelopen vijftig jaar, alleen de absolute aantallen en de landen verschillen.

Pieken en dalen in de migratiestromen

In deze grafiek zie je de totale immigratie links en emigratie rechts, van de afgelopen twee eeuwen in Nederland in aantallen. Enkele opmerkelijke pieken rond de 1ste en 2e wereldoorlog. In de 1ste kwamen er veel Belgen deze kant op, die zelfs niet allemaal in de statistiek zitten doordat ze niet werden ingeschreven in het bevolkingsregister. Totaal zijn ongeveer 900.000 Belgen naar het noorden gevlucht. De meesten keerden zeer snel weer terug. Begrijpelijk dat ook de emigratie tijdens WOI een forse dip te zien gaf.
In 2e wereldoorlog zie je eerst een scherpe daling van de emigratie, dan een piek en dan weer een daling (rode stippen). De verklaring is bizar: de weggevoerde Joden, en natuurlijk andere groepen, staan geboekt als geëmigreerd. Anne staat dus in de linkertabel als geïmmigreerd en in de tweede als geëmigreerd. Ik vind werken met cijfers leuk, maar er zijn van die momenten…

De zeer scherpe immigratiepiek net na WOII is de komt van Indische-Nederlanders, waarvan er overigens weer een flink aantal remigreerden naar Indonesië om vervolgens weer naar Nederland te komen. Deze immigratie duurde zo tot begin jaren zestig toen de laatsten uit Nieuw-Guinea kwamen. De afgelopen 45 jaar krijgen we (grote) groepen migranten uit Middellandse Zeelanden, vluchtelingen, Surinamers en Antillianen met een Nederlands paspoort, en vinden er verhuizingen plaats binnen de EU, waarbij de laatste jaren natuurlijk Oost-Europa een belangrijke rol is gaan spelen en het aandeel van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen sterk is verminderd. Ook komen er duizenden jaarlijks studeren en huren we hooggekwalificeerde mensen in uit bijvoorbeeld India om hier te werken. In beide tabellen zie je een duidelijke sterk oplopende lijn.

Emigratie blijft achter bij immigratie

De linker grafiek geeft eigenlijk een wat beter idee van de betekenis van migratiestromen voor ons land want deze laat zien de aantallen per duizend inwoners van Nederland (er staat een % teken linksboven de tabel, maar je moet bijvoorbeeld 12 lezen als 1,2 procent).
Je ziet forse pieken en dalen maar eigenlijk is het beeld vrij constant de afgelopen honderd jaar. Als je echter beter kijkt dan zie dat de emigratie duidelijk achterblijft bij de immigratie de laatste 50 jaar en dat is heel duidelijk zichtbaar in de rechtertabel waar je het gecumuleerde emigratiesaldo ziet van de afgelopen 200 jaar. Het achterblijven van de emigratie vindt een duidelijke oorzaak in een zeer sterke economische groei in Nederland. Pas de laatste jaren lijkt het erop dat er weer meer een evenwicht te ontstaan.

14 miljoen migranten in twee eeuwen
Het effect is wel dat Nederland van een emigratie- een immigratieland werd. In totaal immigreerde er +/- 7,3 miljoen mensen de afgelopen twee eeuwen naar Nederland en vertrokken er 6,7 miljoen, wat het saldo geeft van ongeveer 600.000 die je in de tabel 4 ziet. Ik zelf had nooit gedacht dat die migratiestromen zo groot zouden zijn. Dat doet me wel denken dat als je aantal generaties allochtonen gaat vergroten, tot bijvoorbeeld de 5e generatie, dat dan heel goed mogelijk is dat de autochtonen dan in de minderheid zijn. Ikzelf ben bijvoorbeeld een 3e generatie allochtoon.

De aantallen

Deze grafiek laat zien met hoe groot de stijging is van de verschillende groepen allochtonen. Let wel dit is het aantal eerste generatie allochtonen dat in ons land verblijft, oftewel immigratie min emigratie min sterfte. Dat laatste speelt niet een belangrijke rol bij niet-westerse allochtonen omdat die voornamelijk bestaat uit een groep jonge mensen.

Dat zijn flinke stijgingen. Totaal komen we uit op 1,6 miljoen allochtonen van de eerste generatie en daarnaast hebben we nog hetzelfde aantal van de tweede generatie. Uitgedrukt in percentage van de bevolking was het aandeel 1ste generatie allochtonen in 1972 4% en nu is dat opgelopen tot 10% en is de stijging bijna 200%. De tweede generatie is net zo groot.

Wat nu
Op Sargasso is een poging gedaan om de migratie aan naoorlogse kabinetten te plakken: Nadeel vind ik is dat het wel heel veel verschillende groepen zijn.
Nederlands-Indiërs, Somalische vluchtelingen, Marokkaanse gastarbeiders, Indiase ‘raketgeleerden’, een Duitse verliefde, Antilliaanse straatjochies, Chinese studenten, Tsjechische vluchtelingen, EU versus geen EU, westers versus niet-westers en ga zo maar door, zijn toch moeilijk bij elkaar op te tellen en aan verantwoordelijken te plakken. Daarnaast zijn de emigratiecijfers veel te laag.
Ik ga daarom groepen onderscheiden en kom hierna met een analyse van de komst van Turken en Marokkanen, als gastarbeider en in het kader van gezinshereniging en vorming.

Bronnen:
CBS (pdf)

Berekening: (excel-file)

 1. 4

  interessante cijfers, neutraal gebracht. snap dan alleen de kop niet die suggereert dat je een politiek punt wilt gaan maken, maar die conclusies komen dan waarschijnlijk in je vervolgstuk.
  Wat een beetje zinloos is aan dit soort abstracte cijferexercities is dat eventuele problemen voortkomend uit of samenhangend met immigratie niet op dit niveau te zien zijn.
  Uit ervaring ken ik de ontregelende werking van massale verandering van de bevolkingssamenstelling in een wijk in een korte tijd (Rotterdam Delfshaven in de jaren zeventig en tachtig). Alle sociale verbanden eraan, nieuwelingen die moeten wennen aan oude bewoners v.v., maar ook aan elkaar, niemand die de taal goed beheerst, niemand die geld, werk of een netwerk heeft. Gevolg was een jarenlange verloedering, die nu overigens weer grotendeels voorbij lijkt te zijn. Vooruitlopend op je ‘schuld van links’ conclusie: immigratie is niet de schuld van rechts of links, maar het ontkennen van problemen op een praktisch niveau is wel de schuld van de verschillende regeringen in de jaren zeventig en tachtig, of ze nu links of rechts waren. Daarbij de kanttekening dat Rotterdam al die tijd burgemeesters van PvdA-huize heeft gehad.

 2. 5

  Hier heb ik veel buren van verschillende origine. Dat levert ondermeer diverse lekker hapjes op uit verschillende culturen op onze jaarlijkse buurtfeesten. Gezellig hoor! Autochtonen bestaan eigenlijk al heeeeel erg lang niet meer. Is niet erg.

 3. 8

  Immigratie is niet zo’n probleem als er een sociale samenhang blijft. Op dat punt gaat het mis op dit moment. De maatschappij kan maar een beperkt aantal ‘nieuwelingen’ opnemen die onaangepast zijn. En dit aanpassen duurt ook nog weer enige generaties. Bovengenoemde cijfers zeggen dan ook niet zo veel. Duitsers, Britten of Belgen zijn onzichtbaar in onze maatschappij, net als veel mensen van Indonesische of Surinaamse afkomst, ondanks dat ze toch duidelijk een andere kleur hebben.

  Kretologie als wie al dan niet een allochtoon is, is dan ook niet zo relevant. Wij erváren iemand als een allochtoon als hij of zij duidelijk anders is dan als wat wij als gemeengoed beschouwen. Iemand met een hoofddoekje -of laat staan een burka- wordt als allochtoon ervaren, ook al zit er een volbloed Hollandse onder dat doekje.

  Hier kan je van vinden wat je wil, het is realiteit dat een aanzienlijk deel van de bevolking dat zo ervaart.

 4. 9

  @Hanedop Conclusies komen inderdaad in een vervolgstuk.

  @Remco Even volgens de ‘officiele’ definitie:
  3e generatie allochtoon bestaat niet.
  Je bent dan autochtoon.

  -1ste generatie: is in het buitenland geboren (en tenminste één ouder ook). Voorbeeld : prinses Maxima

  -2de generatie: in Nederland geboren en tenminste één ouder is in het buitenland geboren. Voorbeeld: Geert Wilders.

  -3e generatie: ten minste één grootouder in het buitenland geboren.
  Voorbeeld: vandyke. Eén van zijn grootouders kwam als 2 jarig jongetje naar Nederland in 1883.

  Opmerking: als je in het buitenland bent geboren en je beide ouders zijn autochtone Nederlanders, dan ben je ook autochtoon.

 5. 10

  @Hanedop en Lutine; Laat het JSK maar niet horen, want die vindt dat je iets ouderwets nastreeft. Sociale samenhang ? There is no such thing as society.

  @Hanedop; In de jaren zeventig en tachtig hebben we maar 1 links kabinet gehad (Den Uyl), en eentje met een links tintje (van Agt-II, dat maar een jaar geduurd heeft).

 6. 11

  We hebben überhaupt maar één links kabinet gehad toch? (Tenzij iemand Paars per sé links wilt noemen, maar ik vind dat redelijk gezicht, beleidstechnisch.)

 7. 13

  Nederland is een coalitieland. Die massa-immigratie van de afgelopen jaren is dan ook beleid van zowel links als rechts. Rechts had in de vorm van goedkope arbeidskrachten immigranten nodig. Links maakte het via het sociale vangnet onmogelijk om autochtonen als goedkope werkkrachten in te zetten.

  Christelijk Nederland in de vorm van het CDA gaf in dit verband aan zowel links als rechts steun.

  Kortom: we hebben het met zijn allen gedaan. We hebben er met zijn allen bijgestaan, naar gekeken en niets gedaan. Nooit heeft iemand zich afgevraagd of we wel een immigratieland wilden zijn. Nee, onze welvaart groeide en we wentelde ons in zelfgenoegzaamheid.

 8. 14

  Van 1964 t/m 2008 is het CDA 84% van de tijd aan de macht geweest. De VVD 70% en de PvdA 50%. (zie deel II)

  @Lutine onzichtbaar in onze maatschappij, net als veel mensen van Indonesische of Surinaamse afkomst, ondanks dat ze toch duidelijk een andere kleur hebben.

  Surinamers waren de k.marokkaantjes van de vorige eeuw, zeker eind jaren zeventig en de jaren tachtig.

  Over een bepaalde groep Indonesiërs, de Zuid Molukkers
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Treinkaping_bij_De_Punt

  Onzichtbaar?

 9. 15

  @vandyke

  Klopt. Rond 1980 waren de Surinamers ‘de klos’.
  Ze zouden lui zijn, met een raar accent spreken enzovoorts. Er werd een stereotype opgevoerd. En uiteindelijk was het niet eens meer van belang als je niet aan dat stereotype voldeed. Het belachelijkste was nog wel dat Surinamers door de autochtonen als een eenheid werden gezien, terwijl Surinamers dat helemaal niet zo zien. Het Surinaamse volk is juist ook weer opgebouwd uit allerlei compenenten.

  En nu hoor je nooit meer wat over Surinamers.

 10. 16

  ´We´ hebben nu de Marokkanen en, in wat minder mate, de Antillianen. Het is de reden waarom ´we´ het niet meer over Surinamers hebben.
  De poppetjes veranderen, de argumenten blijven hetzelfde.
  Gelezen over de Molukkers?

 11. 18

  @vandyke: misschien ook (meer?) interessant: de migratiecijfers delen op de totale bevolking (of gemigreerde per 100inwoners). Dat lijkt me meer relevant; zeker als je 200jaar terug kijkt.

 12. 19

  De poppetjes veranderen, de argumenten blijven hetzelfde.

  Bepaald niet. Wat de molukkers deden was een reactie op Nederlands buitenlandbeleid (Molukse regering in ballingschap) en gebroken beloften (Onverwacht en onterecht ontslag uit militaire dienst). Hoe wil je dat vergelijken met Marokkanen? Vraag maar eens aan een KNIL weduwe of de situatie vergelijkbaar is.

 13. 20

  @Prometeus. Je ziet die bij grafiek 3. Ik baseer daar mijn uitspraak op dat er niet zo heel veel veranderd is de afgelopen 100 jaar of bedoel je dat niet?

  Grafiek 5 is wat kort. In 1964 hadden we, volgens Win Kan, 12 miljoen oliebollen. Nu zijn het er 16,5 miljoen. Ik wil tabel 5 wel maken als percentage van de bevolking. Hij wordt dan wat minder stijl. Als je denkt dat het wat toevoegd…

 14. 21

  Zo herinner ik het mij niet Stoethaspel. Nederland wilde een federaal Indonesie waarin plaats was voor een Molukse Republiek.
  De tweede generatie Mulukkers eiste in de jaren zeventig dat Nederland zijn belofte zou nakomen en zou zorgen voor die republiek. Die eis werd kracht bijgezet door uiterst grof geweld. Wat dacht je van het gijzelen van een school met kleine kinderen.
  Uiteraard kon de Nederlandse regering niet voldoen aan hun eisen.

  http://www.youtube.com/watch?v=LY75q93E3Jk

  http://www.youtube.com/watch?v=Y-Vp96RLLnk
  Let ook op de woorden van Den Uyl op het eind.
  Vergelijk dat met tegenwoordig.

 15. 24

  Gezellig toch, seven. Of ben je een azijnpisser die alleen kijkt naar de negatievelingen daartussen, hoeveel geld dat kost en andere bangmakerijen.

 16. 26

  Grote groepen kanslozen helpen en toelaten (dmv gezinhereniging) was de afgelopen decennia vooral een links correct stokpaardje en erg modieus om je voor in te zetten..

  Dat zg “rechtse” ( WTF??) kabinetten hebben meegedaan tekent vooral de Zeitgeist ( er viel eigenlijk niet over te praten) en de angst voor de grote muil van die linkscorrecte, agressieve hordes..

 17. 27

  @26 Heel subtiel Sikbock. Al die “rechtse” regeringen die we gehad hebben wilden wel beperken, maar durfde niet want ze waren bang voor “links”.

  Typisch het bekrompen rechtse slachtoffer denken. Als je vond dat het anders moest dan had je dat maar moeten doen en niet maatregelen invoeren die de gezinsmigratie alleen maar makkelijker maken. Maar nu loop ik vooruit.

 18. 29

  Nee Dykie, beperking van de instroom was destijds niet over te praten.. zat in de taboesfeer.. onbespreekbaar. Elke weerstand werd gesmoord met pek en veren ( racisme, de oorlog, nsb etc, blabla) En wie had dat taboe er op gelegd? Precies, jouw soortgenoten, lees nog maar es een collumpie van Brandt Corstius van toen

  Nou snap ik best dat je een ouwe knar bent en graag terug wil naar die goeie ouwe tijd, maar ik vrees dat de wal jouw scheepje inmiddels gekeerd heeft

 19. 30

  Bij het sargasso artikel Seven poot je @1 dezelfde grafiek neer als hier bij @22
  Bij @3 van het gelinkte artikel schrijf je:

  En een overzicht van de relatie, welke politieke partij in de regering zit en de immigratie. Hierboven @1 zie ik namelijk een relatie met PvdA in de regering en hoge stijgende immigratiecijfers en dalende immigratiecijfers als ze in de oppositie zitten.

  Onthouden we even tot morgen.

 20. 31

  @vandyke

  En omdat Nederland ook wel wist dat dat voor de Molukkers niet te verkroppen zou zijn deden ze dus de belofte mee te zullen helpen aan oa een onafhankelijk Ambon en werden ze onder dienstbevel ingescheept naar Rotterdam. Direkt na aankomst kregen de militairen hun ontslag en achterstallige soldij werd nimmer betaald.

  In mijn woordenboek heet zoiets een ereschuld.

  Die belofte werd dus nooit ingelost. Sterker, met dat ontslag werd de belofte praktisch ontkend.

  In de jaren zeventig beging een groepje hardliners vervolgens een afkeurenswaardige wanhoopsactie om aandacht voor hun zaak te genereren. Dat ze zich daarbij in beide voeten hebben geschoten doet volgens mij niet af aan het feit dat de kern van het probleem door onze eigen overheid veroorzaakt is. We praten niet voor niets nog steeds over de “Politionele Acties”. Na de jaren zeventig heeft het Moluks geweld zich, zover ik weet, beperkt tot jaarlijks terugkerende ordeproblemen bij manifestaties in Den Haag.

  Em dat alles gooi jij dus op één hoop met economische immigranten. Sorry, maar ik vind het niet te vergelijken.

 21. 33

  Je hebt wel erg veel grafiekjes nodig voor je poging de escalerende problemen van de ongebreidelde immigratie van het bordje van de salonsocialisten te schuiven.

 22. 34

  @Sikbock Wat een lul argument, de naam is trouwens vandyke Sikbock, die gemene linksen toch.
  Je zit in een regering met en meerderheid gekozen door het volk. Klaar. Als je niet kan regeren dan moet je het niet doen.

 23. 35

  Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA in de regering zit is overduidelijk. IIG vanaf het moment toen allang duidelijk was dat massa-immigratie een vergissing was.
  Winst is dat de titel van je post al aangeeft dat je massa-immigratie zelf ook niet echt als positief ziet ” Schuld van “en het richting het zwarte pieten gaat. Dat de jaren 2003 tm 2006 een totaal lagere immigratie kende komt toch hoogstwaarschijnlijk echt omdat de PvdA in de oppositie en niet in de regering zat. (Zie grafiek @ 22)

 24. 36

  Geen lul-argument Dykie.. Maar misschien heb jij een een gebrek aan opleiding of heb je je gewoon onvoldoende verdiept in de achtergronden.. Of misschien vallen er inmiddels (welkome) gaten in je geheugen?

  btw: een deel van mijn voorouders komt ook uit Duitsland Dykie.. Net als jouw opa.. moet ik daarom nu net als jij het witte paard beklimmen? Moralistische zeurkous

 25. 37

  @31 De feiten die je noemt over de Molukkers kloppen behalve de reden van de acties van de jaren zeventig.
  De laatste zin Soethaspel Em dat alles gooi jij dus op één hoop met economische immigranten. Sorry, maar ik vind het niet te vergelijken. Dat doe ik niet echt.Ik reageerde met de Molukkers op de opmerkingen @8 ‘de geruisloze Indonesiers’. Ik gaf daarop met voorbeeld Molukkers.
  Het meest opmerkelijke vind ik dat die hele episode met de Molukkers uit ons geheugen is weggepoetst.
  Maar we zijn een beetje ver van het onderwerp (mijn schuld). Wil er graag nog een keer over doorgaan.

  @ seven **stroopt reeds mouwen op.**

 26. 39

  @Sickbock, #29 “beperking van de instroom was destijds niet over te praten.. zat in de taboesfeer.. onbespreekbaar”

  Als iets in een bepaalde tijdsgeest kennelijk totaal niet bespreekbaar is, dan is dat op dat moment toch het standpunt van iedereen, link of rechts?

  Of denk je dat de rechtse partijen van formaat lekker tegen de geldende mening van het volk in gaan roeptoeteren? Nee natuurlijk, want daar zouden ze zichzelf mee gedecimeerd hebben.

  Ik vind het wat kortzichtig om zo maar aan te nemen dat omdat de verhoudingen tegenwoordig op een bepaalde manier liggen het destijds ook al een specifiek links standpunt was.

 27. 40

  Kijk eens aan Sikbock, je hebt je verder verdiept,want dat een grootvader van mij uit Duitsland kwam had ik hier niet vertelt.

  Voor het overige typisch gedrag van rechts. Niet op argumenten ingaan en als de argumenten te sterk zijn dan gaan we maar kleineren.

  En Sikbock ik heb inderdaad weinig school gehad. Ik werkte al op mijn 16e. Erg he.

 28. 41

  @Hanedop #4 “Uit ervaring ken ik de ontregelende werking van massale verandering van de bevolkingssamenstelling in een wijk in een korte tijd“.

  Dat heeft niks met immigratie van buitenlanders te maken. Dit soort klachten hoor je nl ook in bijv. plattelandsdorpen die een plotselinge immigratie zien van westerlingen die de sociale samenhang in dat dorp aantasten omdat ze zich niet mengen in het verenigingsleven; niet naar de kerk gaan; de prijzen van de huizen en de pittoreske boerderijtjes opdrijven, en het zo voor de ‘eigen’ bevolking moeilijker maakt om zich te handhaven etc. etc. etc.
  Dit soort verhalen zijn ook bekend uit het tijdperk van plotselinge industrialisatie toen de provincialen naar de stad trokken etc. etc. etc.
  Het idee dat ‘sociale samenhang’ iets statisch is en voor meerdere decennia heeft vastgelegen is klinkklare onzin.

 29. 42

  @39:
  Tijdsgeest? Iedereen die een alternatief geluid wilde laten horen werd door de salonsocialistische horde afgeschilderd als nazi en de mond gesnoerd, desnoods met geweld.

 30. 43

  Overigens, om toch een beetje het tijdsbeeld van de eind jaren ’70, begin jaren ’80 te schetsen in de context van de Molukkers:

  Ik woonde in die tijd als klein jongetje in een gemeente waar heel veel Molukkers “geplaatst” waren. Die woonden allemaal in één wijk. Ik kan je vertellen dat niet alleen ik, maar ook de politie er niet over piekerde om ’s avonds die wijk te betreden.
  Dat had helemaal niets met politieke acties te maken, maar alles met het feit dat het gewoon matig geïntegreerde kut-molukkertjes waren.

  Net zoals de problemen die er nu in sommige wijken met Marokkanen zijn helemaal niets met de Islam te maken hebben. Dat heeft te maken met puberende, opgeschoten en losgeslagen rotjochies.

  Welnu, zo’n 30 jaar later wonen in het bewuste stadje nog steeds veel mensen van Molukse afkomst. Netjes verdeeld over alle wijken; veelal gemengd gehuwd. Kortom: totaal opgenomen in de maatschappij. Niemand weet nog hoe eng “we ze vroeger vonden”.

  Het zal mij niet verbazen als het de Marokkanen uiteindelijk op een vergelijkbare manier goed vergaat. Het duurt alleen wel langer, omdat er meerdere generaties deze kant opgekomen zijn. O, en het duurt trouwens ook wat langer omdat de maatschappij zich inmiddels harder tegen buitenstaanders opstelt. Dat schrikt af zodat ze automatisch geneigd zijn bij elkaar te blijven clusteren, in plaats van zich te vermengen met een maatschappij die toenadering zoekt.

 31. 45

  @44:
  Bijvoorbeeld Janmaat (of de demonisering van en moord op Fortuyn)
  Wikipedia: Hans Janmaat

  In 1982 werd Janmaat gekozen als lid van de Tweede Kamer voor de Centrumpartij. Met de CP wilde Janmaat zich via de parlementaire weg inspannen voor de belangen van de autochtone arbeiders en middenstand. Zijn favoriete onderwerpen waren de bevolkingspolitiek en het vreemdelingenbeleid, waarbij hij dwars inging tegen de gevestigde politiek. Economische en materialistische argumenten vormden de hoofdmoot van zijn politieke betoog.[2] Zijn omstreden standpunten kwamen hem op een totaal isolement te staan: als hij het woord voerde, verlieten de meeste kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan.

  Op 29 maart 1986 ontsnapte hij aan de dood toen een hotel aan de Linge in Kedichem, waar hij met de Centrumpartij vergaderde over een verzoening, door toedoen van links-radicale actievoerders in brand werd gestoken. Janmaats latere echtgenote Wil Schuurman raakte hierbij zwaar gewond en blijvend invalide. Haar been moest worden geamputeerd. Later dat jaar deed Janmaat als kandidaat voor de Centrum Democraten mee aan de verkiezingen, maar hij behaalde geen zetel.

 32. 46

  @ maggi

  30 jaar? 15-10 jaar geleden was het af & toen nog hommeles. Toen was is 15, dus dat klopt precies met die puberende kids. Nu heeft het gros van die jongens een baan, leuke vriendin, en dito kinderen.

  Marokkanen zijn niet het probleem, tuig, dat is het probleem. Toevallig zijn dat op dit moment veelal Marokkanen. Met de Turkse minderheden zijn beduidend minder problemen.

  Wat zeg je nu? Zijn Turken ook moslims?

 33. 47

  @45 Janmaat zelf en hoe er op gereageerd werd is niet een van de meest verheffende periodes in de Nederlandse politiek. Maar in die tijd hadden we vrijwel uitsluitend rechtse kabinetten. ‘verlieten de meeste kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan.’

  Niemand moest iets van hem hebben en dat blijkt ook omdat hij maar twee zetels haalde en zelfs uit de kamer verdween. Uiteraard beschuldigde hij meteen iedereen van verkiezingsfraude en gaf hij de computers de schuld.

  ‘Het volk’ moest hem dus ook niet.

 34. 48

  @46: dank voor het schitterende voorbeeld Janmaat. Alles wat rechts dacht werd door “salonsocialisten” met geweld tegengehouden zei je in post #42?

  In het voorbeeld @46 zijn het al links-radicalen. Zeg je daarmee nu dat alle linksdenkende mensen inclusief “salonsocialisten” links-radicaal zijn?

  Dát is nou nog eens een mooi staaltje demoniseren.

  PS: het voorbeeld fortuyn gaat helemaal niet over de tijdsgeest waar ik het over had (jaren 70/80) en is dus totaal irrelevant. Als fortuyn niet in zijn tijdsbeeld gepast had dan hadden er natuurlijk nooit zo veel mensen op hem gestemd.

 35. 49

  @47:
  De vraag of het maatschappelijk niet verstandiger is in een wat rustiger tempo laag-geschoolden uit een radicaal andere cultuur te importeren, is nooit nog door ‘de politiek’ aan de orde gesteld. Sterker nog, er is door politici uit alle macht geprobeerd die vraag uit de weg te gaan. Iedere volksvertegenwoordiger die hem probeert te stellen eindigt buitengesloten of dood. Die ‘niet een van de meeste verheffende periodes’ die je daar noemt, daar zitten we as-we-reaguur nog midden in.

 36. 50

  @parallax: Het goed doen van de Turken wordt schrommelijk overdreven. Ze doen het enkel niet zo slecht als Marokkanen en Antilianen. Vraag Duitsers over Turken: het zijn hun Marokkanen.

  Over Molukkers: de aantallen waren een factor vijftig kleiner en er werd in de jaren ’80 een bewust spreidings- en werkgelegenheidsbeleid voor gevoerd. Voor driehonderduizend Marokkanen is er geen geld om dat te herhalen.

  Vanwege allerhande achterstanden zijn de islamieten de “negers van Europa”. Dus analoog aan de desegegratie in de V.S. zal het conflict tussen autochtoon en moslim alleen maar heviger worden op de middenlange termijn. Integratie zal vooral moeten gebeuren via een banenscheppende economie. En daarvoor moet de verzorgingsstaat grotendeels op de schop.

 37. 53

  Hans Janmaat neer zetten als een edele roepende in de woestijn tegenover de wilde linkse horden is een stukje revisionisme van een een wel erg bedenkelijk niveau ja.

  Ik kan me nog steeds een uitzending in zendtijd voor politieke partijen herinneren van de centrum-democraten waar “letterlijk”, met de quotes alleen voor de woordkeuze omdat het inmiddels decennia geleden is en dit uit geheugen komt, gezegd werd dat die buitenlanders net als vieze beestjes ons land infecteerden, en ook wel daadwerkelijk vieze beestjes met zich mee zouden dragen, want zo ging dat in die landen.

  Ik stond destijds met m’n oren te klapperen. Een niveau wat ik zelfs van hem niet eerder gehoord had en waar ik een flinke rel over verwachtte, die om de een of andere reden niet kwam. Hij was op dat moment al over het punt heen dat iemand nog op hem lette denk ik.

  Maar de crux: Janmaat werd maar zeer deels genegeerd en/of gedemoniseerd om standpunten die iets met feitelijkheid van doen hadden, maar veeleer om het zijn van een vieze, smerige, debiele racist.

 38. 54

  @50:
  Onze verzorgingsstaat slopen om werk te scheppen voor immigranten, over totaal gestoord beleid gesproken. Wel een prima manier om ‘de sterkste schouders’ het land uit te jagen.

 39. 55

  Janmaat was natuurlijk ook een hele domme man, maar helaas reageerde de goegemeente nog dommer en zitten we dankzij een (m.i.) blunderende rechter met een precedent waar de Rene Danens en Niels van Tamerens van dit land weliswaar een hele harde van krijgen, maar waarvan ik het persoonlijk heel jammer vind dat het ooit is gebeurd. Ik denk dat dat het meest betreurenswaardige is, dat uit die hele periode is overgebleven. De ‘vol=vol’ rechtzaak.

 40. 57

  @16: ´We´ hebben nu de Marokkanen en, in wat minder mate, de Antillianen. Het is de reden waarom ´we´ het niet meer over Surinamers hebben.

  Daar blijkt uit dat er van racisme niet echt sprake is. Afkomst of kleur is dus niet het probleem.

  De vergelijking Surinamers/Antillianen/Molukkers met Marokkanen/Turken gaat niet erg op. De eersten waren vooral een lokaal (Nederlandse) bedoening, de laatsten zijn toch minimaal een Europees probleem.

  Deze onlusten (1972) worden meestal ook onder het kopje racisme geplaatst terwijl ze dat in feite niet waren (wel door extreemrechts uitgebuit).
  In het linkfilmpje (met als commentator Jaap van Meekren) : …liever met een spanjaard, een neger of een chinees dan met die galbakken …. Het ‘cultuur’ verschil was toen ook al duidelijk.

 41. 58

  @40 VanDyke: ik heb ff op je link geklikt, pas op met wat je over jezelf op internet zet.. Ik ging er een beetje te hard in btw, excuus. Ik blijf echter wel bij mijn standpunt

  @39 Maggi: inderdaad.. iedereen deelde die rare linkse standpunten toen (vanwege het taboe en omdat ze bang waren naast de pot te pissen).. .. ( Ik noem het “linkse” standpunten omdat de huidige partijen die vandaag de dag nog steeds in die zelfde ouwe taboe-kramp schieten allemaal uit de linkse hoek komen)..

 42. 59

  Hmmm. Tegen wie werd er in de jaren ’70 en ’80 de ME, en soms zelfs het leger, ingezet? Dat was toch echt niet Janmaat of de CP.

  Ik herinner me nog heel goed hoe de staat reageerde op protesten tegen kernenergie (15.000 mensen op een smalle dijk in Dodewaard bekogeld met traangasgranaten), op krakers (200 ME-busjes, vijf tanks, een helikopter, een pantserwagen, traan- en braakgas en circa 2000 man, onder meer bestaande uit militairen ingezet tegen krakers en lokale bevolking in Nijmegen), of hoe een conservatieve goegemeente in die jaren op bijv. de homobeweging (den Bosch, Amersfoort) of de vrouwenbeweging reageerde.

 43. 61

  @39: toevoeging: decennia lang was bv het inpompen van WOii schuldgevoelens een krachtig instrument om macht over het “gepeupel” uit te oefenen. Gecombineerd met wat “internationale solidariteit”, een scheutje anti-kapitalisme en wat zelf-relativisme zat je dan wel weer geramd voor je zeteltjes

 44. 63

  De introductie van de Centrum-Democraten in de discussie doen me trouwens wel beseffen dat Janmaat’s invloed op een bepaalde manier groter en (nog) negatiever is geweest dan ik dacht…

  De CD zat zelf al relatief vol met echt enge mensen, maar zat inderdaad (#56) ook dicht tegen clubs van nog echter enge mensen als CP86 en de NVU aan. Fortuyn kwam op net nadat de CD uit de kamer was verdwenen en trok absoluut een bepaald deel van dat electoraat maar — hoewel ik altijd wat moe wordt van die post-mortem relativering/verering als anderen het doen — was van een echt heel ander niveau.

  De bestrijdende partijen echter pakten de handschoen op min of meer alsof het een directe continuering van de oude strijd tegen de CD was, met de Melkert episode de mooiste illustratie. Hoewel dat regenteske van ‘m inderdaad al een tijdje erg duidelijk was geraakt had ik altijd respect voor Melkert omdat hij de enige was die gewoon hard tegen Janmaat in ging. Kan me bijvoorbeeld een uitwisseling in de tweede kamer herinneren waar Janmaat zei dat “een academisch diploma nog geen garantie voor intelligentie” was waarop Melkert meteen terugwierp, “sinds U in de kamer zit weet ik dat ja”.

  De rest had eigenlijk een cordon sanitaire om die nare man heen liggen en dat leek mij destijds niet goed. Toen Melkert echter een enigzins vergelijkbaar hooghartige houding in het lijstrekkersdebat met Fortuyn aannam weten we allemaal nog wel hoe dat overkwam en uitpakte…

  Janmaat als trainer van de linkse partijen dus, waar ze heel veel dingen die goed versus de CD waren verkeerd en veel te direct vertaalden naar Fortuyn. Er is niet gezegd dat we 10 jaar later niet ook nog steeds aan het emmeren waren geweest in die grotendeels zelfde discussie over integratie als destijds het verschil wel meer was gerespecteerd, maar ik kan de aanpak die toen gekozen is in ieder geval nu geen succes meer vinden.

 45. 64

  * is nog niet helemaal wakker *

  1. ik blijf bij mijn standpunt dat de afgelopen decennia de zeitgeist “links” was

  2. ik vond # 61 eigenlijk zelf een slechte beschrijving.

  * zet 1 joker in *

  stop de tijd

 46. 65

  Feit is dat de jaren ’80 en ’90 geregeerd werden door de linkse politieke correctheid, welke de ongebreidelde immigratie mogelijk maakte. Janmaat was een uitstekende stok om ook maar een ieder te slaan die tegen die politieke correctheid in opstand kwam.
  Bolkestein zag het ook wel in de jaren ’90, maar de verleiding was te groot om ook er eens buiten het CDA om te regeren en leuke liberale/paarse dingetjes te doen.

  Voor de rest heeft het zwarte pieten niet zo veel zin. De politieke correctheid is weer de geestelijke vader van Fortuyn en na diens gewelddadige dood Wilders.

  Wilders op zijn beurt zet weer bevolkingsgroepen tegen elkaar op, zodat dat ook weer gevolgen zal hebben over een X aantal jaren.

 47. 66

  65. Lutine
  “Wilders op zijn beurt zet weer bevolkingsgroepen tegen elkaar op, zodat dat ook weer gevolgen zal hebben over een X aantal jaren.”

  Welke bevolkingsgroepen? En hoe dan?

 48. 67

  Ik vind het merkwaardig dat men kan volhouden dat als de opeenvolgende regeringen voornamelijk rechts waren (en dat waren/zijn ze – zie #14), dat dan, omdat ‘de zeitgeist links was’ (een statement van een vaagheid van heb ik jou daar) dat we daarom maar allemaal dingen gedaan hebben waar we nu spijt van hebben en dat dat de schuld is van links.

  Ik bedoel, lieve Sikbock, als zoiets tegen je gebruikt zou worden in een discussie, dan is toch het eerste wat je doet in een hard schaterlachen uitbarsten ? Rot op met je ondefinieerbare ‘zeitgeist’ man, zou je zeggen ! En: zijn regeringen niet gewoon keihard verantwoordelijk, dan ?

  Er werden hele krakers-veldslagen gevoerd met de ME, men hield kruisraketten op legerbasisen, en via Kohl en Thatcher waren we dikke vriendjes met Pinochet en Pik Botha, maar nee, de ‘zeitgeist’ was ‘links’ – niet vergeten ! Dat de industrie en de boeren, ook al zulke beruchte CPN-sponsors, zaten te springen om goedkope arbeidskrachten kan er niets mee te maken hebben gehad. Want de ‘zeitgeist’ was ‘links’. Goed onthouden hoor !

 49. 69

  @vandyke/37: Het meest opmerkelijke vind ik dat die hele episode met de Molukkers uit ons geheugen is weggepoetst.

  Sterker nog, momenteel vinden telegraaflezers molukkers mensen ‘die tenminste weten hoe je dat culemborgse [marokkaanse] gajes aanpakt (waarvoor hulde)’. Het kan verkeeren.

 50. 70

  @Anton Hering

  Moet ik dat nog uitleggen? Denk je dat je ongestraft moslims en allochtonen in de hoek kan zetten zoals Wilders doet? Wilders wordt serieus genomen, dit in tegenstelling tot een iemand als Janmaat

 51. 71

  @KJ/67

  Waarom haal je er de kruisraketten en de hele zooi erbij? Het was in de jaren ’80 en ’90 gewoon niet politiek correct om problemen met nieuwkomers aan te kaarten. Fortuyn had een punt waar hij het had over de ‘linkse kerk’ .

  Links wilde zó graag correct wezen dat ze het gehele maatschappelijke veld meekregen. Mede onder invloed van schuldgevoelens over ons wangedrag in wo2 en de politionele acties ging christelijk Nederland ook mee. Voor rechts bleef Janmaat over, ook niet zo’n aantrekkelijke optie.

  Hetgeen je rechts kan verwijten is dat ze niet de ballen hebben gehad om genoeg weerwerk tegen de politieke correctheid te geven. En nu doet Wilders dat en eerder Fortuyn. Actie=reactie.

 52. 72

  @70:
  Dat is een rechtstreeks gevolg van de uitwassen van het ongebreideld importeren van laaggeschoolden uit culturen die zeer van de onze verschillen.

  Mensen die het maatschappelijk netto positief resultaat van die import in twijfel trekken (mond)dood maken en de uitwassen van die import telkens proberen met de mantel der liefde te bedekken, dat is een politiek beleid dat op steeds minder steun van de kiezer kan rekenen.

 53. 73

  @Lutine; Sommige mensen vinden de VVD links; Wilders o.a. heeft zoiets zelfs letterlijk gezegd. Dat is overigens niet een breed geaccepteerde mening. Toch zou het kunnen zijn dat jij er ook zo over denkt. In dat geval praten we langs elkaar heen. In het andere geval: wat bleef er ook weer over in de jaren 80 om te stemmen ?

 54. 76

  @KJ/73

  Voor Wilders is de VVD ook links, ter rechterzijde van Wilders is hooguit nog een enkele neo-nazi, maar dan heb je het ook wel gehad.

  Maar je hebt gelijk als je stelt dat er in de jaren ’80 niets anders was om te stemmen. Alle partijen deden al dan niet schoorvoetend mee met de politieke correctheid. Iedereeen had zo zijn eigen redenen om politiek correct te zijn.
  Maar dat de grote initiator van de politieke correctheid links was, daar twijfel ik niet aan.

 55. 80

  Het is natuurlijk overduidelijk dat Cohen en zijn partij de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA in de regering zit is overduidelijk.Den uyl was begonnen met het import van de massa moslims (gezinshereniging etc..) en Cohen gaat hele proces voortzetten…Niet capabel om het (mede door de PvdA) verstoorde landje er bovenop te helpen. Die man leeft in een sprookjeswereld en zal Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de persoenn als Cohen, Marcouch, Abutaleb, Albayrak, en al die Muhammed’ s. Hun einddoel is een geafrikaniseerd en verturkte Nederland. De Nederlanders die hen steunen, helpen ze daarbij. Neem b.v. Quaradawi, een moslimfundamentalist, lid van de Moslimbroederschap is een belangrijke inspirator van Marcouch. Cohen die overal moskeeën wilt neerzetten heeft ook sterke banden met de criminele Milli Gorus organisatie. Cohen wilt dat deze fundi’s de grootste moskee van Europa bouwen. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: het verwelkomen van een moskee van de Moslimbroederschap, het binnenhalen van een zogenaamd Poldermoskee waar haatpredikers kind uit huis zijn, het doordrukken van een door de centrale gemeenteraad verworpen nota Kerk en Staat, een pleidooi voor de boerka op het schoolplein, proefballonnetjes voor subsidie aan salafisten en voor mannen en gescheiden ingangen in de bibliotheek. Sterker nog, Marcouch promootte niet alleen islamlessen op openbare scholen, maar lobbyde ook actief voor de ultra orthodoxe poldermoskee van zijn goede vriend Mohammed Cheppih, Cohen is overal betrokken en stond altijd achter zijn groet vriend Marcouch, dezelfde Cheppih die ook voorzitter was van de AEL en tegenwoordig zo ongeveer wel meer in Saoudi-Arabië als Nederland te vinden is. Vermoedelijk zit hij zelf of een familielid (in ieder geval een M. Marcouch) zelfs in het bestuur van de nieuwe poldermoskee. Ook weer gefinancierd met wahabistisch geld. Vergeet niet dat Marcouch voorheen woordvoerder was van de Marokkaanse moskeeën in Nederland. Cohen is een val voor Nederland. Het is een Arabische farce.

 56. 82

   Als paars+ komt dan gaat de ondergang in dit land lekker verder.

  NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen geeft subsidie aan een ultra-islamitische en antiwesterse organisatie.

  Het gaat om de stichting Ar Rayaan, die kennis over de islam wil bevorderen en gastlessen verzorgt over vooroordelen rond de islam op scholen in Nijmegen. De stichting kreeg volgens onderzoek van het Radio 1-programma Dit is de Dag – de reportage is vanmorgen om 11.30 uur – dit jaar 3500 euro van de gemeente voor het geven van gastlessen en informatieavonden.
  Hoewel de gastlessen een gematigd karakter lijken te hebben, blijkt de boodschap op de website ultra-islamitisch. Zo biedt de website ruimte aan twee omstreden islamitische sprekers. Een van hen werd afgelopen maand nog de toegang tot Groot-Brittannië geweigerd. Op de website van Ar Rayaan is verder te lezen dat polygamie ook in het Westen een goed idee is, omdat er door het grote aantal homo’s een vrouwenoverschot is. Ook vertoont de site antisemitische cartoons.
  Volgens arabist Leo Kwarten is het ‘bijzonder vreemd’ dat deze organisatie subsidie ontvangt. Het Nijmeegse VVD-raadslid Hayke Veldman is verbaasd over de subsidie aan Ar Rayaan en heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Tas. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen is de enige inhoudelijke voorwaarde voor de subsidie dat de stichting maatschappelijke thema’s bespreekt.
  Een nieuwe paarsachtige handlangers clubje, een volgende ondergang regering wordt fataal voor Nederland, want dan blijft alles gewoon weer bij het oude. Hoe is het mogelijk dat deze stichting subsidie krijgt, die aanzet tot haat en rassen verdeling, waar is onze Nederlandse mentaliteit. Dit heeft niets met een cultuur te maken! Wij kunnen nog geen subsidie krijgen voor een speelplek voor de kinderen. Hiermee kunnen Moslims hun doelen makkelijk bereiken en worden ze straks de baas in de grote steden. Zien de dames en heren politici, degenen die deze beslissing hebben genomen of hebben goedgekeurd, dan écht niet in dat dit de grootste onzin is die je kunt bedenken ? Je gaat toch geen subsidie geven aan een club die tegen Nederland is, die tegen alles is waar mijn opa in de oorlog voor gestreden heeft ? Dat kán toch niet !
  De weg moet nu voor hen afgesneden worden. Moskeeën waar radicalen hun haatboodschap kunnen verspreiden en niet-moslims als vuil kunnen bestempelen, islamscholen, omroepen en alle andere ondergangprocessen moeten nu gestopt worden.
  Het is natuurlijk overduidelijk dat er nieuwe paars varianten de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA en CDA in de regering zitten is overduidelijk. Ze begonnen met het import van massa moslims (gezinshereniging etc..) en een nieuwe pro_islamitische regering gaat hele proces voortzetten…CDA en PVDA regeringen zijn niet capabel om het verstoorde landje er bovenop te helpen. FNV, CNV, VNO, WRR en CPB leiders leven in een sprookjeswereld en zullen Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de personen als de leiders van FNV, CNV, VNO, WRR en CPB en Tjeenk Willink.
  FNV, HBO-Raad en CNV organiseren hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Ze willen niet onderzoeken hoe Moslims wordt geleerd dat nationaliteit niets betekent omdat ze lid zijn van de oemma en dat daar hun eerste loyaliteit ligt. De hoofddoek is een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberegening, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d.
   Het is triest dat moedige islamitische vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Libanon, Iran, Egypte met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door FNV, HBO- Raden en CNV, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. De gemeente Utrecht stopt 100.000 euro in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in een moskee. In Rotterdam richtte een ongetwijfeld gesubsidieerd theater een apart vak in moslima’s, zoals je ook hebt in voetbalstadions in Iran. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (‘symbool’) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (‘het geloof’) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (‘participatie’), maar dat is wat anders dan integreren. ” Dat is een strafbaar feit in Nederland, Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

  De hoofddoek is dan ook niets anders dan de mohammedaanse variant van de swastika, en dient dan ook conform het nog steeds geldende uniformverbod verboden te worden. Hier komt bij dat mevrouw dus kiest voor een doelbewuste ondermijning van de Nederlandse staat, dat is haar strategie en dergelijke mensen dienen als staatsgevaarlijk door Nederland gedwongen het land uit te worden gezet. Waarom zou je immers mensen die een bedreiging vormen voor de Nederlandse manier van leven in Nederland gedogen? WRR: De beeldvorming dat deze organisatie laatste tijd opvoert is het oude schrikbeeld die opgevoerd wordt als ze mensen bang wil maken. Het zijn beelden die zijn ontleend aan de tijd voor 1945 en er is niets van terug te vinden. WRR verdedigt echter de ‘vrijheid’ van moslims om de ‘waarden’ van islam te handhaven en voert met dat doel een haatcampagne tegen de opposanten van de islamitische verbreding. Het maakt WRR niet uit of de ‘waarden’ van de islam gericht zijn tegen de democratie, tegen de liberale vrijheden, tegen vrouwen..enz.. Benoemingen in deze adviesorganen zijn bepaald door politieke kleur. De voorzitter van het CPB heeft meegeschreven aan het programma van de PvdA. Iemand die politiek actief is geweest in een sleutelfunctie, kan nooit meer onpartijdig adviseur zijn.

  Meeste moslims zijn tijdens de regeringen binnengekomen, waar de PVDA en CDA meer macht hadden, meeste moskeen zijn ook tijdens hun regeringsperiode gebouwd. Meeste islamscholen zijn in deze periode gesticht…Cohen die overal moskeeën wilde neerzetten heeft sterke banden met de Milli Gorus organisatie. Milli Gorus is een aan europa aangepaste Taliban organisatie die samenwerkt met de Hamas, Hezbullah en Al qaida. Cohen wilde dat deze fundi’s de grootste moskee van Europa gaan bouwen, een project van het stadsdeel De Baarsjes, woningbouwvereniging het Oosten en de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs. Na verloop van tijd bleek dat de zeer gevaarlijke religie_maffia Milli Görüs de touwtjes in handen had. Na allerlei conflicten en financiële schandalen wilde Cohen toch dat ze serieus mogen beginnen met de grootste kazerne van de Islamitische milities waar toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2006 een openingsceremonie opluisterde. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen, islamitische omroepen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: veel Cohen’s, Donner’s wachten nog steeds op hun nieuwe kansen…
  De corrupte instanties, FNV, CNV, VNO, WRR en CPB en aantal Nederlandse politieke partijen hebben de burger onophoudelijk bestookt met hun 60 jaar oude propaganda. Het feit dat, “stop de ondergang van Nederland via achterlijke ideologie”, wordt door de gevestigde orde benadrukt als: “uitsluiting van bevolkingsgroepen en racisme”. Terwijl hier de Moslim jeugd aanspreken op hun afwijkend gedrag resulteert in 99 van de 100 gevallen in een agressieve houding en nog erger, in lichamelijk geweld. De agressie en de gewelddadigheid van jonge moslims is geen wonder, het wordt in de koran uitgelegd waar het voor nodig is. Net zoals in de koran staat dat men geacht wordt te liegen tegen niet-moslims. Het verkrijgen van buit is de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, als iemand geldelijk gewin heeft van zijn roofoverval dan moet de plaatsvervanger van Allah hier zijn deel van krijgen.
  De ‘echte vernietigingswapens’ zijn islamitische onderwijsinstellingen in de Westerse landen. Stel je een Nederlands kind voor dat opstaat en tegen de leraar zegt: ‘Ik zal het hoofd van mijn vijand er met een zwaard afhakken’. Dat gebeurt niet alleen in scholen in Turkije, Marokko, Iran, Gaza, Uruzghan en Pakistan, maar ook nu in Amsterdam, Denhaag, Utrecht, Rotterdam en andere steden…Dit gebeurt in geheel Nederland, mooie praatjes worden door hen verkocht en tijdens die Islamitische informatieverstrekkingen worden de kinderen nog professioneler geïndoctrineerd en gehersenspoeld als dat ze eventueel thuis al worden. De islamitische cultuur is totaal doordrongen van deze filosofie des doods. Aan de ene kant wordt in de moskeeën, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten assimileren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Aan de andere kant horen we totaal onredelijke boodschappen over tolerantie van Europese leiders, zoals een proces door een Nederlands gerechtshof tegen Geert Wilders wegens “haatzaaien”. Ook kan de rechtsvervolging van Wilders in dezen hem parten gaan spelen. Rechters zijn niet ongevoelig als dit werkelijk een politiek proces zal blijken te zijn. Vervolgens kan of wil de regering dit signaal niet negeren en zal versneld art. 137c Sr wijzigen ter bescherming van een zekere groep, daarmee anderen de mond snoeren.

  En als laatste zullen de EU baronnen, het nieuwe paars+ kabinet kapittelen bij uitblijven van gepaste maatregelen. De EU heeft nog wat wachtende Islamstaten die aansluiting zoeken, welk met gepaste massage toegelaten zullen worden.
  Gevestigde orde, grote sponsor van de massa_moslims, weigert dat de islam immers een geestelijke afwijking is, een maatschappelijke ontsporing van inmiddels 1380 jaar oud. Het is een gedragsstoornis van dwang- en eetneurosen gepaard aan een heel ziekelijke smetvrees gedrag. Dat roept niet allen hier afkeer op, overal ter wereld, al duizenden jaren. Islamitische tendentie aan agressiviteit en geweld, het agressie en het geweld in de grootsteden wordt met de dag groter.
  De afgelopen 40 jaar is de islam in opkomst, omdat er veel geld binnen komt, omdat de Saudi Arabië heel erg veel olie dollars over heeft voor de verbreiding van de islam. Het is niet meer dan 72 miljard dollar wat men hier voor uittrekt, dat valt niet op, temeer omdat er een vrijwel onbeperkte hoeveelheid geld voor uitgetrokken is om de public relations goed te laten verlopen. FNV, CNV, VNO, CBS en WRR leden weten waar het geld vandaan komt om hele infrastructuur van een kloon te bouwen. En iedereen houdt zijn snufferd dicht. Bang dat de stoom met olie dollars ophoudt. toch is huidige strijd tussen de islam en het Westen een strijd tussen een mentaliteit uit de Middeleeuwen en een van de 21e eeuw. Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen barbaarsheid en rationaliteit, tussen vrijheid en onderdrukking. Een strijd tussen zij die vrouwen als beesten behandelen en zij die ze als mensen behandelen.. Hoe ziet u de toekomst van de islam in Europa of in het Westen? Je kunt moslims niet meer beknotten. De waarheid kan niet meer verborgen blijven.

   De gevangenissen zitten vol met sociaal onaangepaste uitstoot moslims. Nederlandse jeugdgevangenissen hebben 70% van de gedetineerden een moslimachtergrond. Dit is natuurlijk een enorme hoeveelheid en WRR raakt niet geïnteresseerd in de vraag waarom dit het geval is. Waar blijft die belastinggeld? Deze boefjes willen geen enkele gemeenschappelijke aspect zien in de moslimcultuur die antisociaal gedrag bevordert – ten minste, naar westerse maatstaven.
  Nederland moet steeds meer investeren in de gevangenissen en minder in de universiteiten, terwijl zelfde Turkije en Marokko steeds minder gevangenissen bouwen in hun eigen land. Moslimlanden hebben niet alleen hun uitstoot, maar ook veel criminelen naar Europa gesmokkeld. Moskee- gevangenisbouw is hiermee naar schurkenstaten van EU verplaatst. Dit verklaart de grote economische ontwikkelingen in Turkije en Marokko sinds laatste jaren en steeds achteruitlopende wetenschap en economie in Nederlandse.(zie VN rapporten..)

  Veel mensen voelen zich geïntimideerd door de steeds groter gewordende en goed georganiseerde groepen Moslims. Er worden politicus vervolgt, terwijl steeds meer mensen de afschuwelijke gevolgen van de islamisering ondervinden; niet alleen aanslagen, massamoorden, bloedwraak enz. door moslims die de koran als richtsnoer en Mohammed als rolmodel hebben, waarbij vele onschuldige burgers een gruwelijke dood vinden. Gewone mensen, die het islam-, immigratie- en criminaliteitsbeleid van de gevestigde orde zat zijn, en altijd zijn “weggezet” als discriminerende domoren, hebben onomwonden van zich doen spreken. De grachtengordel beeft nu op haar grondvesten, want het “gepeupel” is blijkbaar toch niet zo dom als men veronderstelde. Ook goed voor de moslimwereld om te weten dat we niet voor ze zullen buigen. Toenemende aandacht in de media voor de ongunstige gevolgen van het verblijf van grote aantallen moslims in Nederland kan – en dat is toe te juichen – moslims aan het denken zetten en zelfs hen teruggaan naar het land van herkomst doen overwegen. Ander verontrustend nieuws is dat vermoedelijk in de moskeeën in achterassituaties al shariawetgeving wordt toegepast. Dat mag door de overheid niet geaccepteerd worden. Als de overheid dat eventueel – openlijk – toestaat is de tijd rijp voor revolutie. Dan handelt de overheid in strijd met de wil van de meerderheid van de bevolking en zonder dekking van de politiek. Nederland is toe aan echte en duidelijke politiek,standpunten waar Nederlanders zich aan vast kunnen houden,en ook een politiek waarin Nederlanders zichzelf kunnen vinden en zichzelf niet weg hoeven te cijferen voor een of andere Mohammed. Het gaat erom dat Nederlanders de aanhoudende instroom van Moslims zát zijn, het steeds meer veranderende straatbeeld(hoofddoeken,burka’s, mannen met jurken,schotelantennes) niet meer willen en de hoeveelheid mensen die hierheen komen die een advocaat/uitkering/huis/zorg/kinderbijslag/huursubsidie nodig hebben en waarvoor het geld bij de burger wordt weggehaald(Nú weer korting op huurtoeslag en elke keer een beetje hier en daar,dan valt het z.g.niet op denkt de overheid).
  De PVDA, CDA, Groen Links en D66, zonder uitkeringstrekkers, allochtonen en ambtenaren (incl de StaatsMedia)hadden allang hun kansen uitgeput. Ze staan voor islamisering en uitverkoop van Nederlandse waarden en cultuur. 35 jaar lang zelfde politieke spelletjes, steeds meer moslims binnen, meer beloftes voor hun toekomstige verblijf, steeds meer apartheid en sterkere aanleg voor de ondergang van Nederland!. Geen enkele partij(cda,pvda,GL,d66)die de afgelopen 35 jaar geregeerd hebben, hebben iets aan die Islamitische immigratie kunnen doen. Nu met de huidige stijgende hoge werkloosheid, moet onmiddellijk een stopzetting plaatsvinden, van het immigrantenbeleid,desnoods tegen de wil ,van het Europese parlement. Wij hebben er als klein landje al 1,6 miljoen toegelaten. Er komt dit jaar en de volgende jaren een groot aantal schoolverlaters als gevolg van de expansie van de binnendringende moslims…Er moeten straks nog meer gevangenissen, islam scholen en moskeen gebouwd worden voor de moslim die binnen zijn. Tolereren we dit nog langer? Genoeg instellingen en bedrijven zitten met smart te wachten op subsidies om het hoofd boven water te houden en die moeten het zelf maar zien te rooien, terwijl een anti-westerse pro-islam stichting met gevaarlijke ideologie wel gespekt wordt!! Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
   Molsim noemen zich niet immigrant! Aanwezigheid in een kaffers land wordt verklaard met een soort Allah’ s wil. Huidige immigratie en integratie beleid die puur op een echte immigratie gebaseerd was, zal nooit een succes worden als de grote meerderheid van de Moslims zich strijder van allah beschouwen….Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid…Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren mag alleen tijdelijk, om tactische redenen wordt het over een soort “samenleven” gesproken maar dit mag niet langer. Islamitische meerderheid vorming en bezetting van het land is de enige doelstelling…
  Moslims mogen extra geld krijgen om in hun eigen Islamitische landen een zinvol bestaan op te bouwen. Dat geld verdien je namelijk zó weer terug via minder uitkeringen, minder politie en justitie nodig, gevangenissen kunnen sluiten en een stop aan de eindeloze subsidies. Geef die mensen een premie om terug te keren, dáár is ruimte voldoende, hier niet of een referendum zou eens en voor altijd duidelijk maken hoe de bevolking echt over de zaak denkt. Vanzelfsprekend doet de moslim bevolking hieraan ook mee en telt hun stem even zwaar als elke andere. Een schone taak voor de heren van de paars+ wiens partijen de nuance en objectiviteit zoeken. Een referendum is democratie in zijn zuiverste vorm.

 57. 87

  Ik snap dat niet. Dat gecopy-paste. Dat gelul zonder te luisteren.

  Praten dit soort types IRL ook zo?

  BLABLABLABLABLABLA LALALALALALALA IK BLIJF LEKKER DOORPRATEN IK HOOR JE TOCH NIET MIJN MENING IS MIJN MENING.

  vuist-in-gezicht.