The day after: Jaap op koers

,

Dat lezers van de Telegraaf het oneens zijn met redacteuren van GeenCommentaar zal wel vaker gebeuren, maar dat vervolgens aan het eind van een enerverende televisieavond beiden gelijk krijgen; dat is toch wel bijzonder. Een korte terug- en vooruitblik derhalve.

Pas tijdens de uitzending werd de wijze van puntenverdeling bekend gemaakt. De Miljonairs moesten inderdaad aan al hun medespelers punten overhandigen, alleen werd dat gedaan volgens de formule 10/7/3/0 in plaats van 4/3/2/1. Ik vermoed dat dit gedaan is zodat in totaal 5×20 = 100 punten uitgedeeld werden en RTL in de finale de populariteitspercentages gewoon bij de punten van vanavond kan optellen. Dat je bij die manier van werken nog wat vraagtekens kan zetten, daar kom ik straks nog op terug.

De gekozen verdeling zou theoretisch tot iets andere effecten kunnen leiden dan de verdelingen 4/3/2/1 of 10/7/4/1, die identiek aan elkaar zijn. In de praktijk zal dat echter zeer beperkt zijn en dat wijzen de resultaten dan ook uit. Op het eind had Claire 30, Jaap 24, Amanda 23, Brian 13 en Huub 10 punten. Omgerekend naar de 4/3/2/1 methodiek zou de uitslag 13/11/11/8/7 zijn geweest. Dit is nagenoeg gelijk aan de gisteren voorspelde uitslag. Het enige verschil is ontstaan doordat Amanda Jaap op plaats 3 zette met 3 punten in plaats van op plaats 2 met 7 punten. Daar kwam nu Claire terecht. We kunnen dus in ieder geval concluderen dat Amanda niet rationeel is.

Toch hebben ook de Telegraaflezers gelijk gekregen, want Claire verliet de villa. Zij zwichtte, waarschijnlijk terecht, voor de mogelijkheid om met ?25.000 te kunnen vertrekken. Immers, haar hoge puntenaantal was geen bewijs van kracht maar van zwakte: haar medespelers vonden haar zo weinig bedreigend dat zij haar veilig de meeste punten konden geven. Dat zij met haar actie achteraf manlief Huub in de Kooi hield leek in de uitzending een gelukkige bijkomstigheid, maar voor de trouwe lezer van GeenCommentaar kan het geen verrassing zijn geweest.

Hoe nu verder? De komende week mag dus het publiek stemmen, en zoals gezegd denk ik dat de gekozen formule erop wijst dat simpelweg de behaalde percentages bij de behaalde punten opgeteld zullen worden. Dat zou betekenen dat Jaap momenteel een minieme voorsprong op Amanda en een behoorlijke, maar door hen nog overbrugbare, voorsprong op Brian en Huub heeft. De vraag is echter of de systematiek die ik verwacht de juiste is. Immers, de punten zijn verdeeld op basis van 5 Miljonairs, terwijl de poll nu plaats vindt op basis van 4 personen. Je zou dus kunnen stellen (RTL, let op!) dat je het behaalde puntenaantal zou moeten omrekenen naar het percentage van het door de overgebleven Miljonairs ontvangen punten, zodat je inderdaad 100% bij 100% optelt. Aangezien de 4 samen 70 punten hebben ontvangen, zou dat betekenen dat de geschoonde ranglijst er als volgt uitziet:

Jaap: 34,2%
Amanda: 32,8%
Brian: 18,5%
Huub: 14,3%

Als RTL het inderdaad op deze manier doet, kan het gezien de vorige populariteitspoll volgende week nog erg spannend worden. Eén conclusie kan ieder geval al wel getrokken worden: ondanks dat Huub toch nog in de Kooi blijft is hij de grote verliezer van gisteravond. Bridget kan tevreden zijn.

Reacties zijn uitgeschakeld