De futiele vragen van Marianne Thieme

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het te druk om zich bezig te houden met zwerfhonden in de Oekraïne. Marianne Thieme niet. In tijden van Europese ineenstorting en financiële problemen en bezuinigingen in de zorg, is het belangrijkste waar zij zich mee bezig houdt zwerfhonden in de Oekraïne. Zij heeft namelijk gehoord dat die gedood worden om plaats te maken voor het EK voetbal. Nu wil ze van de minister die zich onder andere bezig houdt met sport maar vooral met zorg, weten of dit inderdaad klopt. En als dat klopt, of de minister dan de discussie aan wil gaan met buitenlandse collega’s “om te voorkomen dat de dodingsacties in de aanloop naar sportwedstrijden niet vaker voor gaan komen.”

Deze vragen stelde zij vorige maand. De minister liet gisteren weten nog geen tijd gehad te hebben zich te verdiepen in het wel en wee van Oekraïense zwerfhonden, Marianne moet nog even op haar antwoorden wachten. Hoe zielig Oekraïense zwerfhonden ook mogen zijn, ik ben blij dat de minister zich in tijden van grote problemen in haar portefeuille (zorg) hier niet mee bezig houdt.

Mariannes optredens in de Kamer zorgen ervoor dat ik regelmatig briesend voor de televisie of computer zit. De futiliteiten die zij aanhaalt terwijl er zoveel dingen belangrijker zijn, halen het bloed onder mijn nagels vandaan. Bij de algemene beschouwingen van afgelopen prinsjesdag is het enige waar zij het over heeft de bio-industrie, wanneer de begroting voor de zorg besproken wordt, begint Marianne over alternatieven voor proefdieren. Bij discussies over de euro is Marianne buitengewoon stil.

Met twee zetels zit de Partij voor de Dieren in de Kamer, dat betekent dat minstens 125.456 mensen (de kiesdrempel voor 2010 was 62.773 stemmen) dieren het allerallerallerbelangrijkste onderwerp vinden. Daar zou volgens hun de Tweede Kamer dagelijks over moeten praten. Dieren zouden in het eerste hoofdstuk van het regeerakkoord besproken moeten worden.

In welk Nederland leven deze mensen? Crisis na crisis stapelt zich op, de economie is ingewikkelder dan ooit. De kosten voor de zorg lopen de spuigaten uit, hierop bezuinigen is een pijnlijke en lastige klus. De invulling van de sociale zekerheid moet met de komst van de vergrijzing flink hervormd worden. Ondertussen zijn de sociale spanningen tussen verschillende groepen mensen in Nederlanderland te voelen als je op straat loopt. Wat bezielt die mensen om te stemmen voor een partij dat het te pas en te onpas heeft over dingen als Oekraïense zwerfhonden? Stem liever op een partij die nadenkt over hoe het verder moet met ons land. Het maakt mij niet uit wat je doet, links, rechts, of desnoods recht door zee, maar stem nooit meer op de futiliteiten van Marianne Thieme.

(Featured image van Roel Wijnants)

 1. 3

  In tijden van hongersnood in Afrika lullen wij in Europa over een of andere crisis waardoor onze koopkracht wel eens achteruit zou kunnen gaan.

  Van mij mag Marianne Thieme zich bekommeren om die zwerfhonden in het oosten van Europa en ik zal niet aan Laura vragen of ze geen belangrijkere artikelen te schrijven heeft.

 2. 5

  Ik herken je irritatie aangaande de overidentificatie met dieren en de eruit voortkomende dierendrammerij, maar hoe kun je de bioindustrie (en alles wat er mee samenhangt) in het rijtje ‘futiliteiten’ plaatsen? Het gaat hier over 400 miljoen dieren per jaar. Als je wilt nadenken over hoe het verder moet met Nederland op het gebied van moraal, milieu, gezondheid en economie is dit toch een belangrijk onderwerp. Ik geef toe, ze zijn goed weggestopt, maar in welk Nederland leef jij dan als je vindt dat dit een marginaal onderwerp is?

 3. 6

  Bovendien zijn klimaatverandering en verlies in biodiversiteit – twee problemen waar Marianna altijd bevlogen oplossingen voor zoekt – ook niet bepaald futiliteiten. Beetje flauw artikel. Elke partij maakt zich weleens druk om futiliteiten. Om daar dan meteen de conclusie aan te verbinden dat die partij nooit een nuttige bijdrage levert in het debat, is een drogreden. Vorige week die totaal niet onderbouwde aanval op Dibi, nu deze matig onderbouwde aanval op Thieme. Ik begrijp niet helemaal wat het toevoegt aan dit blog.

 4. 10

  “Bij discussies over de euro is Marianne buitengewoon stil.”

  O ja? Op de website van de PvdD lees ik toch echt wat anders. (Klik m’n link voor een voorbeeld.)

 5. 11

  het hoort natuurlijk bij het standaard gedrag van socialistische partijen en media, anderen die een electoraal gevaar kunnen betekenen, in diskrediet te brengen;

  jammer, in deze tijden heeft links eenheid en samenwerking nodig;

  misschien staat de PvdD van thieme cs wel dichterbij dan de SGP;

 6. 12

  Met twee zetels zit de Partij voor de Dieren in de Kamer, dat betekent dat minstens 125.456 mensen (de kiesdrempel voor 2010 was 62.773 stemmen) dieren het allerallerallerbelangrijkste onderwerp vinden.

  Dat is een merkwaardige analyse. Er zijn wel meer redenen om op de PvdD te stemmen, bijvoorbeeld omdat het de enige partij is die consistent links-progressief stemt. Als er nu verkiezingen waren zou ik ook PvdD stemmen.

 7. 13

  Ja mensen, een partij waarvan het programma voor 98,5% overeenkomt met de niet meer zo salonfähige PvdA, die twee zetels kostten ons het eerste kabinet-Cohen. Als mensen nu eens op inhoud gingen stemmen..

 8. 14

  NB. Rekenkundig klopt het ook niet. Zodra je de kiesdrempel haalt ding je mee voor restzetels. Er zijn dus niet minstens 125.456 stemmen nodig voor twee zetels. Als je je de moeite had genomen om op wikipedia te kijken had je het werkelijk aantal stemmers op de PvdD kunnen noemen (122.317). Was jij niet datajournalist?

 9. 15

  Ik weet niet of jij hebt opgelet de afgelopen jaren, maar anders stel ik voor dat je eens politix.nl of privacybarometer.nl kijkt, zodat je kan zien dat als het bijvoorbeeld om de rechtstaat, privacy of het milieu gaat, de PvdA heel wat rechtser stemt dan de PvdD. Daar zit echt geen 98,5% overlap in.

 10. 16

  Beetje sneu hoe Wismans nogal de plank volledig misslaat. Bio-industrie wegzetten als ‘futiliteit’, en wat de PvdD juist wil aantonen is dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan de verslaving aan geld en economie – die verslaving heeft nu juist voor die crises gezorgd.

 11. 17

  “Bij discussies over de euro is Marianne buitengewoon stil.”

  Marianne Thieme heeft tijdens het debat over de Eurocrisis een motie ingediend voor een referendum over het Europees Stabiliteits Mechanisme, dat zodanig verstrekkende bevoegdheden dreigt te krijgen, dat sprake is van een hoge mate van soevereiniteitsoverdracht.
  Volgens het concept dat nu bij nationale parlementen voorligt, zal het ESM ongelimiteerde bijdragen van de lidstaten kunnen vragen en zal het juridische immuniteit hebben. Thieme: “De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen, de Europese grondwet is er gekomen tegen de wens van de Nederlandse bevolking, het kan en mag niet zo zijn dat er nog dit jaar vergaande soevereiniteitsoverdracht kan komen zonder de burgers te raadplegen.”

  https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/906
  https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5993

 12. 20

  dit is echt een misser!
  achter de communicatie van de PVDD zit het idee van een bewustzijns-shift

  los van de vraag of je het er mee eens bent, ik zelf toevallig wel, is dit wat men noemt “politieke communicatie”. van iemand die columns op internet schrijft verwacht je meer kennis van zaken.

 13. 23

  Als ze die dingen die daar genoemd worden werkelijk allemaal gelooft, dan is het erger dan ik dacht. Ik wist al dat ze van de zevendedagsfreaks was, maar ontkent ze evolutie? Dat is SGP-achtige waanzin.

 14. 24

  Stuitend artikel weer. Thieme is niet de ideale partijleider, maar dit gaat nergens over. ‘Met twee zetels zit de Partij voor de Dieren in de Kamer, dat betekent dat minstens 125.456 mensen (de kiesdrempel voor 2010 was 62.773 stemmen) dieren het allerallerallerbelangrijkste onderwerp vinden.’ Zo lust ik er nog wel een paar.

  Met Nederland gaat het prima, echt. En met een hoop dieren niet. Dat wil niet zeggen dat er geen belangrijkere onderwerpen zijn, maar het getuigt niet van een moreel hoogstandje om die hele partij te bagatelliseren.

 15. 25

  Beste Laura,

  Ik leef in het Nederland van megastallen en kiloknallers.

  Crises komen en gaan, spanningen tussen bevolkingsgroepen komen en gaan, dan wel zullen er altijd blijven. Het zou fijn zijn als je begrip kan opbrengen voor mensen die een overstijgende visie hebben op de inrichting van de samenleving en die niet louter denken in links/rechts/recht door zee. Afschaffen van de bio-industrie heeft gigantische gevolgen voor de economie en werkgelegenheid. Een fundamentele herinrichting van de maatschappij en haar waarden is het doel, niets meer en niets minder. Ik ben elke verkiezing dolblij dat ik eindelijke mijn democratische stem kan inzetten om dit doel te verwezenlijken.
  Ik zal zolang de PvdD er is nooit meer op een partij stemmen die zich niet met ziel en zaligheid inzet voor een verbod op de bio-industrie.

  Ik stem graag op een partij die fundamentele vragen stelt over de inrichting van onze planeet en die van mijn kinderen. Een partij die geen punt maakt van levende kerststallen, het dolfinarium en andere weerzinwekkende zaken is in mijn ogen op moreel, ethisch vlak geen knip voor de neus waard

 16. 27

  Het doden van dieren als onbelangrijk en futiel weg te zetten zegt meer over de schrijver van dit artikel dan over de PvdD. Dit soort onderbuikse non-informatie verwacht ik eerder bij GeenStijl.

  Zijn we uit op reakties of zo?

 17. 28

  Dierenleed belangrijker vinden dan mensenleed en zelfs een ambassadeur willen aanspreken op een paar hondjes zegt dan weer alles over mevrouw Thieme en degenen die met haar weglopen.

  Ik ben zeer voor een ethische omgang met dieren en vind ook dat de bioindustrie moet worden afgeschaft. Maar er is geen noodzaak voor een dierenpartij.

 18. 29

  Daar spreek je jezelf tegen. Wel tegen de bio-industrie zijn, maar geen noodzaak zien voor een dierenpartij. Geen enkele andere partij maakt zich echt hard voor afschaffing van de bio-industrie. Zie daar: de noodzaak.

 19. 30

  Van mij mogen al die honden afgeschoten worden. Als het maar snel en netjes gebeurd zonder onnodig lijden.

  Maar ze mogen ook naar mensen of instanties gestuurd worden die ze op eigen kosten liever in leven laten.

 20. 31

  Bio-industrie is inderdaad geen futiliteit, ik had hier wellicht een ander voorbeeld kunnen kiezen. Toen ik haar bijdrage las, viel me wel op dat ze enkel hier echt op in gaat. In haar bijdrage voor de Algemene Beschouwingen. Dat vind ik zeker niet de kern van waar het nav deze prinsjesdag over zou moeten gaan. Ze focust enkel op dit onderwerp, terwijl de wereld en Nederland om ons heen instort. Wat mij betreft zijn er ontzettend veel belangrijkere onderwerpen, en zo bezien vind ik het wel gerommel in de marge.

 21. 34

  Daar heb je een punt, ik heb de kiesdrempel opgezocht en niet verder gezocht naar restzetelverdelen e.d. Had ik wel moeten doen. Overigens blijft mijn punt staan, ookal zijn er dan 122.317 kiezers.

 22. 35

  Thieme focust vrijwel altijd op kleine zaken, ik heb het lijstje vragen en antwoorden bekeken en haar bijdragen in debatten. Daaruit haal ik niet dat ze helemaal nooit iets over de euro zegt, maar wel dat ze het vooral vaak over zaken heeft die ik secundair vind, hier uitdagend futiliteiten genoemd. Elke partij maakt zich weleens druk om futiliteiten, maar Thieme focust hier bijna altijd op. De zaken die in mijn ogen belangrijker zijn roert ze amper aan.

 23. 36

  Ben helemaal niet zo´n koeknuffelaar, maar die issues rondom de zorg, de sociale zekerheid en de sociale spanningen op straat, vind ik nogal beperkt belangrijk.

 24. 37

  Dat de Dierenpartij opkomt voor de dieren dat verbaast mij niet. Marianne hoeft m.i. geen principes overboord te zetten vanwege het geld en alle smiechten en heulers. Juist niet. Daar zijn al genoeg andere partijen voor. En ik heb wel es Dierenpartij gestemd en dat was niet omdat ik dieren het allerallerbelangrijkst vond. Maar enfin iemand nog koffie?

 25. 38

  Wat begrijp je niet aan ‘echt hard’? De SP was ook altijd tegen het koningshuis maar maakte zich niet echt hard om het af te schaffen. De SP, GroenLinks en D66 zijn in woord tegen de bio-industrie, maar ondernemen weinig om het af proberen te schaffen (geen wetsvoorstellen e.d., die moesten allemaal van de PvdD komen).

 26. 39

  De Partij voor de Dieren is de enige partij met een planeetbrede visie op mededogen en duurzaamheid. Geen wonder dat Marianne Thieme volgens de laatste peiling van Maurice de Hond populairder is onder Groenlinkskiezers dan Jolande Sap (59 vs 54%). De Partij voor de Dieren is buitengewoon duidelijk en houdt vast aan haar idealen. Geen militairen naar Kunduz, geen nieuwe overdracht van bevoegdheden aan Brussel, volksraadpleging bij het aangaan van nieuwe verplichtingen in het kader van de Eurocrisis.
  Dat Thieme daarnaast ook nog aandacht heeft voor het lot van zwerfhonden siert haar buitengewoon. Het is Laura Wismans die schrijft over futuliteiten, terwijl de wereld in brand staat zoals ze aangeeft. Had je daar niet beter over kunnen schrijven Laura.

 27. 42

  “De Partij voor de Dieren is de enige partij met een planeetbrede visie op mededogen en duurzaamheid.”

  Nou, leg eens uit: hoe denkt Marianne Thieme zeven miljard mensen te kunnen voeden, de klimaatverandering het hoofd te bieden, de energieomslag te kunnen maken, de welvaart op peil te houden en in het voorbijgaan ook nog even de zwerfhonden in Kiev, Kharkiv, Donetsk en Lviv te redden?

 28. 44

  Kok: Wat begrijp je niet aan ‘echt hard’?

  Bovenstaande is hard genoeg. Van dierengedoe een prioriteit maken boven andere belangrijke zaken is stupide.

  Kok: De SP was ook altijd tegen het koningshuis maar maakte zich niet echt hard om het af te schaffen.

  De SP kan niet in haar eentje het koningshuis afschaffen, en heeft dat ook begrepen.

  Kok: De SP, GroenLinks en D66 zijn in woord tegen de bio-industrie, maar ondernemen weinig om het af proberen te schaffen (geen wetsvoorstellen e.d., die moesten allemaal van de PvdD komen).

  Wetsvoorstellen indienen waarvan je weet dat ze gaan sneuvelen in het parlement ziet er wel stoer uit, maar je bereikt er niets mee.

  Wanneer het eens wel lukt dan is het met een onzinnig en schadelijk voorstel zoals het verbod op onverdoofd ritueel slachten. Dat valt de PvdD niet kwalijk te nemen, daar verwacht je het van. De partijen die daarin zijn meegegaan hebben echter een steek laten vallen. En voor de bioindustrie maakt het verder niet uit; gerommel in de marge dus.

  Als actiegroep doet de PvdD het wel goed, weet aandacht te genereren. Maar de Tweede Kamer is er mijns inziens niet voor actiegroepen. Qua stemgedrag op alle onderwerpen inclusief dieren wijkt PvdD voor zover ik weet ook nauwelijks af van GL, dus daar zou men zo in op kunnen gaan.

 29. 45

  Met een plantaardig dieet. Louise Fresco geeft daarvan aan dat we op die wijze 30-40 miljard mensen zouden kunnen voeden. Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht. Reproductiecapaciteit aarde respecteren. Van die dingen…

 30. 47

  1 45% van de wereld-graanproductie voeren we op aan het vee.
  2 Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de productie van een kilo plantaardige voeding.
  3 De natuur is de basis van de economie. Alles wat we maken, verhandelen, kopen en gebruiken heeft immers zijn basis in de natuur.
  4 idealen Prediker

 31. 48

  “Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht.”

  Wow dat gaat een grote wereldoorlog worden gevolgd door een dictatuur van mededogen en duurzaamheid. Heel de wereldbevolking aan psychofarmaca die hebzucht onderdrukt.
  Mooi materiaal voor een science fiction film.

 32. 49

  Beschouw het maar als een leermomentje. Gewoon even opzoeken, dat kan onmogelijk meer tijd kosten dan de kiesdrempel opzoeken/uitrekenen. Van een datajournalist verwacht ik zoiets.

 33. 50

  Volgens mij gaat het met de zwerfhonden in Wit-Rusland nog slechter! Wat een hypocriete muts is die Marianne Thieme zeg, daar lusten de honden geen brood van.
  Ik zou me te pletter schamen voor een stem op de PvdD! Vooral in de Arabische wereld is dit goed te verkopen: “joh, wij vinden honden belangrijker dan het geloof in de profeet Mohamed!”

 34. 51

  Geen idee waar je het over hebt, maar je rekensommetje klopt niet: 76 – 0 = 76. Ook als de PvdA twee zetels meer had ten koste van een andere partij die niet VVD, CDA of PVV was, was uiteindelijk dit kabinet eruit gerold als de VVD daarvoor wilde zorgen.

 35. 53

  In 2006 werd er al een hoeveelheid voedsel verbouwd genoeg voor 12 miljard mensen.
  Zelfs biologisch kunnen we dus genoeg voedsel verbouwen, uitgaande van een gemiddeld 20% lagere opbrengst dan bij de gangbare landbouw. Is ook erg lekker en ik kan je ook uit ervaring melden dat het ontzettend veel werk oplevert.

 36. 59

  Hahaha ook in de Hoorn van Afrika is het goed te verkopen. We vinden dieren belangrijker dan kindjes met hongerbuikjes.
  Nep-argument, dezelfde kul als in het kinderpornorechercheursanimal cops debat. Valse tegenstellingen.

 37. 61

  In veel landen worden duizenden zwerfhonden mishandeld, vergiftigd, vertrapt.
  Wat denk je dat het met een kind doet als hij voor zijn ogen ziet hoe volwassenen een hond oppakken en op gruwelijke wijze doden?
  In landen met een zwerfhondenoverpopulatie wordt ieder internationaal evenement aangegrepen om deze dieren massaal te vernietigen. Dit is barbaars en moet eens een halt toegeroepen worden.
  Natuurlijk staat de wereld voor problemen die ernstiger lijken, maar vergis je niet in wat dierenmishandeling met mensen doet. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stap van dierenmishandeling naar mensenmishandeling slechts een kleine stap is.

  “Anyone who has accustomed himself to regard the life of any living creature as worthless is in danger of arriving also at the idea of worthless human life”. ~ Albert Schweitzer

  The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated” ~Gandhi (1869-1948)

  “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man” ~M. Gandhi (1869-1948)

  Voorwaar geen mensen die zich alleen maar om futiliteiten bekommerden

 38. 62

  Natuurlijk staat de wereld voor problemen die ernstiger lijken, maar vergis je niet in wat dierenmishandeling met mensen doet. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stap van dierenmishandeling naar mensenmishandeling slechts een kleine stap is.

  Onderzoek van een ene D.Stapel neem ik aan?

 39. 65

  Je begeeft je wel op glad ijs hoor. Er zijn ook mensen die meer waarde aan dieren hechten dan aanbepaalde andere mensen, en dan gekke dingen gaan doen. Der Fuhrer was vegetarier en een groot hondenliefhebber… Volkert van der Graaf…

 40. 66

  Wat niemand wil begrijpen is dat de PvdD opkomt voor een belangengroep, net als iedere andere partij. Dat betekent niet dat je die groep belangrijker vindt, maar dat je zijn belangen verdedigt omdat iemand anders het niet doet. En dat dat nodig is blijkt wel uit de reakties hier.

  Maar o wee als je aan iemands “recht” komt om vlees te eten of op een andere manier ongezond en lekker bezig te zijn. Je had mijn collega’s eens moeten horen toen er in Duitsland plannen waren om ongezond eten extra te belasten. Furieus waren ze.

  Ik vind de problemen van de dieren niet belangrijker dan die van de mensen, maar ik stel vast dat het lot van de dieren veel mensen gewoon geen ene reet interesseert. En dat dat dan ook nog als stoer geldt. (kijk eens bij retecool wat dat aangaat) Ik moer er echt van kotsen.

 41. 67

  Deze zijn niet van meneer Stapel:

  “1999 zeigte eine kanadische Studie an 63 Verdächtigen, die der Tierquälerei – von extremer Vernachlässigung bis zu absichtlicher Tötung – beschuldigt worden waren, dass 78 % von ihnen auch wegen Verstößen angeklagt waren, die mit Gewalt oder der Androhung von Gewalt gegen Menschen zu tun hatten. Eine Studie von 1997 brachte zutage, dass 46 % der Straftäter, die wegen sexuellen Totschlags verurteilt worden waren, vorher Gewalttaten an Tieren verübt hatten. Eine Untersuchung von Psychiatriepatienten, die wiederholt Hunde und Katzen gequält hatten, ergab, dass alle auch gegen Menschen ein hohes Maß an Aggressionen hegten. Meist haben Kinder, die an Schulmassakern beteiligt waren, zuerst an Tieren „geübt“. Drei 14-jährigen Jungen, die Ende 1999 in Metten den Mord an zwei Lehrerinnen begingen, hatten Tieren mit Messern die Augen ausgestochen und ihnen anschließend den Kopf abgetrennt. Der 16-jährige Luke Woodham, erschoss 1997 zwei Klassenkameraden und verletzte sieben weitere, nachdem er seine Mutter erstochen hatte. Sein Tagebuch brachte zutage, dass er seinen Hund geschlagen, verbrannt und gequält hatte, bis er starb.”

 42. 68

  Nog eentje van een profiler uit de USA, misschien maakt dat meer indruk:

  . „Mörder … fangen oft damit an, als Kinder Tiere umzubringen und zu quälen”, so Robert K. Ressler, der für die US-amerikanische Bundespolizei FBI-Profile von Serienmördern erstellte.”

 43. 70

  Je ziet geen verschil tussen het doden van dieren uit sadisme en het doden van dieren die een plaag vormen, ziektes verspreiden en mogelijk mensen aanvallen?

  Bijvoorbeeld hondsdolheid is in landen zoals de Oekraïne nog altijd een groot probleem. Men is er ook niet zo rijk dat men geld kan steken in keurige dierenasiels en in castreren, steriliseren en euthanaseren.

 44. 72

  “Je ziet geen verschil tussen het doden van dieren uit sadisme en het doden van dieren die een plaag vormen, ziektes verspreiden en mogelijk mensen aanvallen?”

  Het vraagteken verhult bijna de stropop.

 45. 74

  Bob geeft voorbeelden van Linda’s (61) opmerking dat “wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stap van dierenmishandeling naar mensenmishandeling slechts een kleine stap is.”

  En als je de Duitstalige quotes van Bob leest dan gaat het inderdaad over dierenmishandeling.

 46. 75

  Ik zie die stropop ook niet zo. Je voert namelijk argumenten aan bij de stelling van Linda, die aankomt met het argument dat “wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stap van dierenmishandeling naar mensenmishandeling slechts een kleine stap is”, om het doden en vernietigen van ongedierte aan te klagen. Ze begin namelijk met:

  “In veel landen worden duizenden zwerfhonden mishandeld, vergiftigd, vertrapt.”

  Doen we in Nederland ook. Zwerfhonden vangen, naar het asiel en dan in laten slapen.

  En in veel langen worden miljoenen muizen gevangen, vergiftigd en in vallen afgemaakt. Officieel zijn lijmplankjes verboden, maar in werkelijkheid worden ze gewoon gebruikt.

 47. 79

  Rob, er is ook nogal een verschil tussen dieren martelen als symptoom van een sadistische stoornis en het doden van dieren, ook als dat eens niet zo “clean” gebeurt, om rationele redenen. Bijvoorbeeld wanneer ze een plaag vormen. De intentie telt.

  En ik verwacht ook niet dat ze in de Oekraïne de middelen hebben om alle dieren netjes te vangen en naar mooie asiels te brengen voor een fijne euthanasie.

 48. 80

  Bob gaf zijn quotes toch om de opmerking te staven dat het een kleine stap is van dierenmishandeling naar mensenmishandeling? Niet meer toch? Ik kan me echt niet herinneren dat hij beweerde dat dierenmishandeling in het kader van de grote opruiming in Oekraïne hetzelfde is als dierenmishandeling voor de pure lol ervan.

 49. 81

  @76; als er een verschil zit tussen mishandeling en een spuitje, wat is dan het probleem met het voornemen van de Oekraïene om haar zwerfhonden te vangen en af te maken?

  Of denk je dat ze dat gaan doen door die honden als pinãta’s te gebruiken?

 50. 82

  Die vragen zijn eigenlijk aan Bob of Linda om te beantwoorden. Olav denkt alvast niet dat zwerfhonden een bijzonder fijne euthanasie in Oekraïne tegemoet gaan. Aangezien die krengen (onder andere) levend worden verbrand en inderdaad als pinãta’s worden behandeld zal ik hem daarin gelijk moeten geven.

  Hoe dan ook: Linda en Bob hadden het over mishandeling en niet over een spuitje en een fijne aai over de kop.

 51. 83

  Rob, ik geloof niet alles wat ik lees maar ik had inderdaad al begrepen dat ze het daar niet erg zachtzinnig aanpakken. Natuurlijk, dat moet ook anders kunnen. Maar dat kost misschien meer of men heeft er de voorzieningen niet voor, of men ziet het nut er niet van. In elk geval vind ik het niet belangrijk genoeg om er een internationale rel van te maken. Nog steeds vind ik dat er wel ergere dingen gebeuren in de wereld.

  En in de natuur krijgen dieren die doodgaan ook geen spuitje. Dat hoeft geen maatstaf te zijn, maar het zet e.e.a. wel in perspectief. Mensen zijn gewoon wel eens te sentimenteel. En hypocriet. Ik zeg niet dat dat voor jou geldt maar de meeste mensen die zich druk maken over het lot van honden en katten interesseert het dan weer geen lor hoe er (ook in Nederland) met runderen, varkens en kippen wordt omgegaan.