De cijfers achter het EU biobrandstofbeleid

Deze post gaat in op de veranderingen in de autobrandstofsector veroorzaakt door het biobrandstofbeleid van de Europese Unie. Het gaat hier specifiek om biobrandstof waaronder ethanol, biodiesel, biomethanol, pure plantaardige olie enzovoorts. Naar biomassa welke verstookt wordt in elektriciteitscentrales wordt niet gekeken.

In 2010 moet 5.75% en in 2020 moet 10% van de autobrandstof gedekt worden door biobrandstoffen. Deze minimum streefcijfers vanuit Brussel betekenen nogal wat, zeker vanwege het bindende karakter. In 2005 bedroeg de consumptie van autobrandstof in de Europese Unie om en nabij de 8 miljoen vaten per dag. Aangezien 1 vat aardolie 159 liter bevat tanken we in Europa 1.27 miljard liter per dag om aan onze vraag naar wegtransport te voldoen. Het aandeel biobrandstoffen in 2005 bedroeg volgens de raming van de Europese Comissie 1% of 80.000 vaten per dag. Vrijwel de gehele biobrandstof productie werd gedekt door eigen Europese productie. De Europese vraag naar aardolie is vrij stabiel, en stijgt volgens het Internationaal Energie Agentschap in de periode tot aan 2020 met 0.2% per jaar.

Dat betekent dat er ongeveer 460.000 vaten per dag aan biobrandstof getankt moet worden in 2010 volgens Brussel en in 2020 ongeveer 820.000 vaten per dag. Naar verwachting van het Internationaal Energie Agentschap stijgt de Europese productie van biobrandstoffen richting de 200.000 vaten per dag in 2010. Als de ramingen correct zijn moeten er dagelijks 260.000 vaten aan biobrandstof geïmporteerd worden om aan de Europese richtlijn te voldoen, een zeer hoge hoeveelheid. De doelstelling van 5.75 procent voor 2010 zal waarschijnlijk niet gehaald worden. De impacts op het landbouwareaal beginnen tegen 2010 ook te tellen. Het landbouwareaal in Europa bedekt 40.7% van de 430 miljoen hectare aan Europese oppervlakte. Als we uitgaan van 1500 liter aan biobrandstofproductie per hectare per jaar is er 7.74 miljoen hectare aan areaal nodig om 200.000 vaten per dag aan biobrandstof te produceren. Dat betekent dat 4% van het Europese landbouwareaal tegen 2010 gebruikt wordt om biobrandstoffen te telen.
med_biofuel_proj.png

Grafiek – Verwachte biobrandstofproductie van het IEA.

 1. 7

  @Carlos

  palmolie om elektriciteit uit te maken.

  @Chinaman

  Veel in de zin dat er waarschijnlijkniet voldoende productie opschaling is om aan import-behoeftes te voldoen. De grootte van de tanker is irrelevant :)

 2. 9

  omdat al die palmolierommel in elektriciteitscentrales wordt verbrand in o.a. NL, grote kans dat dat in dit geval ook zo is.

 3. 11

  Misschien kunen we ook de behoefte aan autobrandstof terugbrengen. Als je minder barrels nodig hebt, heb je ook minder biobrandstof nodig om 10% barrels aan biobrandstof te hebben!

  Als we dan gewoon es lekker vals spelen met absurd hoge subsidies op auto’s op electriciteit (dan verbranden we de olie wel in de electriciteitscentrales), zijn we er zo!

 4. 12

  In Zeeland zijn ze anders aardig op weg.
  http://193.173.43.36/content/generic/page_t3.aspx?contentitemid=123&m1=2&m2=2&m3=3&languageid=2
  Bio diesel
  In 2008, 200 miljoen liter bio ethanol gewonnen uit reststoffen niet uit voedsel
  http://www.nedalco.nl/index2.html
  (even klikken op de nieuws link) Er wordt gebruik gemaakt van melasse restafval van Cargill een naastgelegen bedrijf.
  Bio energy
  http://www.heros.nl/biomassa.htm
  Electriciteit opwekking gebruik makend van reststoffen van een kunstmestfabriek en van mest.
  Als de prijs voor olie maar hoog genoeg is en de politieke wil er is dan komt die duurzame energie er wel.

 5. 13

  @Minik

  200 miljoen liter dat is 3500 vaten per dag….

  We hebben het hier over een gat van 260.000 vaten per dag.

  factor 100 verschil :)

 6. 14

  @Minik2

  verder is de slogan:

  “Als de prijs voor olie maar hoog genoeg is en de politieke wil er is dan komt die duurzame energie er wel.”

  Erg optimistisch en kort door de bocht. Denk even na over de consequenties voor voedselproductie en de praktische grenzen bij duurzame energieproductie. Het systeem moet om, we kunnen niet almaar meer verbruiken.

 7. 15

  Als er zulke grote landbouwgebieden nodig zijn voor biobrandstof en het uiteindelijke product niet een schonere verbranding oplevert worden er dan niet meer problemen gecreëerd dan opgelost met biobrandstoffen? Het kleine beetje CO2 wat je pakt slaat nog geen deuk in het spreekwoordelijke pakje boter.

 8. 16

  Rembrandt
  Ze gaan in Zeeland niet direct heel Europa van brandstof voorzien. Het is een begin.
  Als het economisch goed gaat wordt het vanzelf opgeschaald/herhaald.
  Heb je er wel iets over gelezen of de links gevolgd? Men gebruikt geen voedsel bij Nedalco en Heros.