De brief van Lodewijk Asscher

BRIEF - Eerder deze maand schreven Mohammed Rabbae en Abdou Menebhi namens een onbekend aantal Marokkaanse organisaties een brief aan PvdA-voorzitter Spekman. Ze lieten hierin weten Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun zou geven aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.

PvdA minister Lodewijk Asscher die het voorstel aan de Eerste Kamer gaat voorleggen, reageert hieronder.

Geachte heren Rabbae en Menehbi,

Van PvdA-voorzitter Hans Spekman kreeg ik uw brief doorgestuurd die ook gepubliceerd is op verschillende internetsites. Omdat u in die brief aankondigt ervoor te zorgen dat Marokkanen niet meer op de PvdA stemmen vanwege mijn optreden, reageer ik zelf.

Ik moet bekennen dat ik ben geschrokken van uw brief. Niet vanwege het oneigenlijke electorale dreigement: als de PvdA in de Eerste Kamer het wetsvoorstel rondom beperking van export van de kinderbijslag naar landen van herkomst steunt, zorgt u dat Marokkanen geen PvdA meer stemmen bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Nee, ik ben geschrokken vanwege het beeld dat u blijkens uw brief koestert van Marokkaanse Nederlanders. Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen.

Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap. Ik ken er vele die zich generen voor het dreigement dat u uit hun naam heeft geuit.

Als partij zetten wij ons met hart en ziel in voor de integratie van Marokkaanse kinderen. Ahmed Marcouch bijvoorbeeld door onverminderd voor veiligheid en homorechten te staan. Of Ahmed Aboutaleb die heeft bewezen hoe je vooroordelen slecht en harten verovert. Of Diederik Samsom, die niet achter zijn bureau bleef zitten maar als straatcoach op straat de confrontatie aanging om het gezagsvacuüm te helpen vullen.

Ikzelf heb er als wethouder onderwijs in Amsterdam aan bijgedragen dat duizenden schoolkinderen, waaronder vele Marokkaanse, nu beter onderwijs krijgen. Niet omdat het Marokkanen waren, maar omdat het om kinderen ging. En niet omdat hun ouders op me gestemd hadden, maar omdat ik geloof dat kinderen het verdienen om hun talenten te kunnen ontplooien.

Vorig jaar ben ik toegetreden tot Rutte-II met het vaste voornemen me samen met mijn collega’s in te zetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de verbetering van de positie van flexwerkers en voor een modern integratiebeleid. Juist in de moeilijke tijd die Nederland nu doormaakt wil ik een bijdrage leveren aan een mooie toekomst van alle kinderen van dit land.

Daarbij verdedig ik ook moeilijke maatregelen. Daarover ga ik geen inhoudelijk debat uit de weg. Ik ga altijd uit van de individuele vrijheid én verantwoordelijkheid van iedere Nederlander en ik kom op voor diegenen die door geweld, groepsdruk of discriminatie geen volwaardig deel uit kunnen maken van de samenleving.

Laten we de handen ineen slaan om de echte problemen aan te pakken. Schrijnende jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren, taalachterstanden in het basisonderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt.

De politieke vrijheid is in ons land wel een van de meest dierbare rechten. Zou het niet een prachtig stemadvies zijn aan Marokkaanse Nederlanders om toch vooral zelf te kiezen aan welke partij zij hun vertrouwen schenken?

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Asscher

Met toestemming overgenomen van site PvdA

 1. 1

  Het woonlandbeginsel vond ik nog wel rechtvaardig, maar nu gaat het puur en alleen om stopzetten. En dat vind ik raar. Als in het buitenland namelijk dezelfde regels als hier gehanteerd worden, beter gezegd tot nu toe gehanteerd werden, hebben die mensen nergens meer recht op kinderbijslag. De ouders betalen hier hun belastingen en premies en hebben dus gewoon recht op kinderbijslag, net als ieder ander. Niet voor niks kan de kinderbijslag voor kinderen in andere EU-landen niet worden gestopt. Daar zijn al Europese regels voor.

  En ik moet trouwens ook wel even kwijt, dat meneer Asscher zich hier als een eersteklas regent presenteert, en dat hij zich hier uiterst betuttelend opstelt, waarbij vooral dit zinnetje volgens mij bij veel mensen in het verkeerde keelgat zal schieten: “Laten we de handen ineen slaan om de echte problemen aan te pakken”. Heeft meneer Asscher dan helemaal niet door, dat het afschaffen van de kinderbijslag voor heel veel mensen een heel echt probleem is?

 2. 2

  De ouders betalen hier hun belastingen en premies en hebben dus gewoon recht op kinderbijslag,

  Kinderbijslag is volgens mij geen volksvezekering.

 3. 3

  “Daarbij verdedig ik ook moeilijke maatregelen. Daarover ga ik geen inhoudelijk debat uit de weg.”
  Dat klinkt erg idealistisch, maar gebeurt het nou wel eens dat een politicus tijdens zo’n inhoudelijk debat zijn verdediging moet opgeven omdat de tegenargumenten sterker zijn?
  Ik heb het nog nooit meegemaakt.
  Want “het staat in het regeerakkoord” is in de Nederlandse politiek toch wel het sterkste inhoudelijke argument.

 4. 5

  Ik vraag me af of zo’n Rabbae en Menebhi nou achteraf trots zijn op die brief van ze. Ze hebben in ieder geval wel zowel de PvdA als hun eigen gemeenschap geridiculiseerd. Dat eerste was misschien een doel, maar ik vraag me af of ze dat tweede een waardig offer vinden.

 5. 6

  @1: Op zich heeft @2 gelijk maar ik kan nergens de argumenten voor afschaffing vinden en wat jij @4 zegt klopt ook.
  Het gaat ook maar om een klein bedrag wat wordt bespaard. Ook de nabestaandenwet wordt stopgezet. Dat is tamelijk wrang, want vooral onder weduwen zullen er velen zijn die nooit zelf een bestaan hebben kunnen opbouwen. Als ze op leeftijd zijn, mag je ze toch een redelijke oude dag gunnen. Echt weer zo’n typisch pesterige maatregel van Kamp. Die vriend van Wilders heeft inmiddels in stilte een behoorlijk xenofobe agenda uitgevoerd. Dat Asscher dit verdedigt, pleit niet voor hem.

 6. 7

  @4: Het verhaal dat ‘deze mensen belastingen en premies hebben betaald’ is daardoor niet relevant, dat probeerde ik te zeggen. Wat ze hebben betaald doet er niet toe, kinderbijslag is (was) steun voor armen.

  @5: Argument voor afschaffing is toch geld besparen?

 7. 8

  Ik vind het wel een sterke reactie van Asscher: zich bereid tonen tot een inhoudelijk debat, maar vooral ingaan op het feit dat een dreigement wordt geuit. Een dreigement dat hij als ‘loos dreigement’ neerzet, waarmee Rabae c.s. hun kaarten op tafel moeten leggen (namens wie spreken ze echt?) of verder moeten gaan met blaffen terwijl de karavaan doortrekt.

  En @4 over de inhoud van het voorstel: als ik in b.v. Singapore ga werken, verwacht ik ter plekke een eerlijke behandeling, maar toch niet het recht dat mijn kinderen in Nederland eenzelfde onderwijs of zorg krijgen als in Singapore gebruikelijk is? Het argument ‘ik heb er voor betaald’ gaat op voor particuliere rechten of verzekeringen, maar niet voor voorzieningen. Als je in NL werkt betaal je mee aan kinderbijslag, maar ook aan zwembaden, onderwijs en dijken. Daarvan profiteer je zolang als je in NL verblijft, maar het houdt op zodra je de grens over stapt. Dus ik snap het voorstel wel.

 8. 9

  @7: steun voor de armen? Dat verzin je ter plekke… Beter gezegd: dat kan misschien wel ooit een van de beweegredenen zijn om kinderbijslag in te stellen zijn geweest, maar iedereen heeft recht op kinderbijslag, ongeacht je inkomen. Iedereen, die hier belastingen en premies betaalt, heeft er recht op.

  Maar ik heb een voorstel voor je: als kinderbijslag steun voor de armen is, kunnen we heel veel bezuinigen door de kinderbijslag van iedereen met een inkomen van pakweg anderhalf keer het minimumloon in te trekken. Daar bezuinigen we veel meer mee dan met het intrekken van de kinderbijslag van armen in het buitenland. Akkoord? Ga je je daar nu sterk voor maken, of is je argument over steun voor de armen toch niet zo goed als je suggereert?

 9. 10

  Het resultaat van deze maatregel zal voor een aantal mensen zijn om dan maar hun kinderen naar Nederland te halen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling was in Xenofobia.

 10. 13

  @ 4

  Blijkbaar niet, aangezien ze buiten de EU verblijven.

  @ 9

  Ik begrijp je voorstel wel, vanuit jouw rechtvaardigheidsgevoel i.e. Echter, jij als aanhanger van Keynes zou er zelf niet achter moeten staan. Geld opsturen naar bijv. Turkije is allesbehalve je economie stimuleren. Wellicht kun je je visie sluitender maken door te pleiten voor hogere binnenlandse kinderbijslag en afschaffing voor buitenlandse. Dat zorg ervoor dat men in Nederland de economie stimuleert (wat men al doet, gezien het begrotingstekort) en mensen hun rechten toekennen (aangezien je niet in het armoede-argument gelooft).

 11. 15

  Rabbae en Menebhi verwijten Asscher dat hij de familieleden van migranten geld om van te leven afpakt.
  Asscher verdedigt zich door te stellen dat hij en zijn mede-PvdA’ers juist zoveel heeft gedaan voor Marokkaanse kinderen.

  Dat is een rare verdediging omdat hij daarmee zegt dat het stopzetten van kinderbijslag en uitkeringen blijkbaar goed is voor die kinderen. Dat zal hij niet bedoelen maar die conclusie is wel de consequentie van zijn om de hete brei heen draaien.

 12. 16

  Door de nadruk te leggen op het ‘dreigement’ haalt Asscher wel degelijk de aandacht bij de inhoud weg. Deze maatregel treft geen rijke mensen, de kloof tussen arm en rijk wordt er niet kleiner van. En Asscher kan dan wel met overslaande stem zeggen dat kinderen hem zo aan het hart gaan, je helpt marokkaanse kinderen niet door kinderbijslag en weduwenuitkeringen te stoppen.
  Ik snap trouwens niet waarom Marokkaanse nederlanders niet het heft in eigen handen nemen en een Nederlandse tak van de Moslim Broederschap oprichten.

 13. 17

  @16:

  Ik snap trouwens niet waarom Marokkaanse nederlanders niet het heft in eigen handen nemen en een Nederlandse tak van de Moslim Broederschap oprichten.

  Want op die manier wordt het negatieve beeld dat een deel van de kiesgerechtigden van Marokkanen heeft weggenomen, waardoor dit soort maatregelen niet meer electoraal handig zullen zijn?

 14. 18

  @8 Geen enkel argument over het bewuste wetsontwerp, maar wel de kreet om de “echte problemen” aan te pakken.

  Tussen de regels lees je “het is geen echt probleem”. Een kenmerkende vorm van bevoogding!
  Geef de argumenten, laat de beoordeling aan anderen

 15. 19

  @9: Akkoord? Ga je je daar nu sterk voor maken, of is je argument over steun voor de armen toch niet zo goed als je suggereert?

  Daar ben ik al jaren voor, het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag. Helaas heb ik misschien nog wel minder te zeggen over de nationale politieke dan jij.

 16. 20

  @13: het was geen economie discussie, en je vergist je als je denkt, dat ik een aanhanger van Keynes ben. Als ik moet kiezen tussen Keynes en Friedman, ja, dan kun je die indruk wel krijgen misschien.

  Verder geloof ik echt wel in het armoede argument hoor. Ik zou graag zien, dat het werd toegepast, maar helaas is dat niet het geval. Iedereen, die hier zijn belastingen en premies betaalt, heeft recht op kinderbijslag. Maar misschien kan ik mijn voorstel (ik sta ere zelf niet achter hoor, het is alleen maar een voorstel om te laten zien, hoe belachelijk het is om mensen van het recht op kinderbijslag uit te sluiten, waar ze wel voor moeten betalen) duidelijker maken door nog meer voorbeelden te geven van zaken waar we op kunnen bezuinigen. Misschien moeten we de pensioenen afschaffen voor iedereen, die meer dan modaal verdient? Natuurlijk moeten ze wel mee betalen aan de pensioenen van de mensen, die daar nog wel recht op hebben. Dan is het pensioenprobleem ook meteen opgelost. Zo kan ik nog wel meer onbezonnen maatregelen verzinnen hoor, die stuk voor stuk meer opleveren dan de nu voorgestelde bezuiniging op de kinderbijslag. Ik denk alleen niet, dat er veel draagvlak voor dat soort maatregelen te vinden is. Ik zal zelf dat soort idioterie ook nooit ondersteunen, of verdedigen.

 17. 21

  @20: Iedereen, die hier zijn belastingen en premies betaalt, heeft recht op kinderbijslag.

  Zo staat het dus niet de wet. Voor de zoveelste keer: Kinderbijslag is geen volksverzekering. Een nabestaande uitkering wel, overigens. Dus als je dit punt wilt maken, betrek het dan daar op.

  Misschien moeten we de pensioenen afschaffen voor iedereen, die meer dan modaal verdient?

  AOW means testen lijkt mij een prima idee.

 18. 22

  @19: mooi, dan zijn we het daar over eens. Kun je dan svp ook even bevestigen, dat je vind, dat mensen met kinderen in het buitenland, die hun inkomen hier verdienen en hier belastingen en premies betalen, net zo veel recht op kinderbijslag hebben als alle andere mensen, zodat mensen geen verkeerde indruk van je reactie #2 krijgen?

  Voor de mensen in het buitenland is het inkomensafhankelijke woonlandprincipe al toegepast… Nu het binnenland nog.

 19. 23

  @22: Wie zijn ‘we’? Met hoeveel mensen/stemmen ben je daar? :)

  Weet niet of ik tegen Kinderbijslag in het buitenland ben, maar vind wel dat het bedrag aangepast zou moeten worden naar het lokale prijspeil.

 20. 24

  @21: Iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt, heeft recht op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn huishouden behoren of die door hem worden onderhouden. Je hebt gelijk. Belastingen of premies betalen is niet eens nodig…

 21. 25

  Mij valt op dat Asscher wel de briefschrijvers persoonlijk aanvalt (“dit soort zelfbenoemd leiderschap”), maar op geen enkele manier de maatregel in kwestie verdedigt. Als hij deze brief zelf geschreven heeft adviseer ik hem een “inburgeringscursus” voor politici te volgen waarin op elementair niveau wordt uitgelegd hoe je met je achterban hoort om te gaan in dit land.

 22. 26

  @23 Dan zou de kinderbijslag voor dure landen omhoog moeten terwijl ze nog steeds niet inkomensafhankelijk is. Omdat Nederlanders in dure landen waarschijnlijk ook zelf een goed inkomen hebben zou de kinderbijslag wel eens rap onbetaalbaar kunnen worden.

  Van mij mag de kinderbijslag – als die al nodig is -wel worden omgezet in een kindertoeslag, naast de huur- en zorgtoeslag en de koopkrachttegemoetkomingen voor ouderen en voor chronisch zieken. Gooi al die extraatjes maar op een hoop en maak er een logisch samenhangend geheel van.

 23. 27

  Grappig.

  heeft recht op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn huishouden behoren

  Dus je kind woont in Marokko maar je vormt samen nog een huishouden? Yeah right.

 24. 28

  @23: “We’ zijn jij en ik. We zijn het eens, dat kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden.

  Weet niet of ik tegen Kinderbijslag in het buitenland ben, maar vind wel dat het bedrag aangepast zou moeten worden naar het lokale prijspeil

  Nu stel je me teleur. Ik dacht, dat je iets van kinderbijslag af wist, met je opmerkingen, dat iets wat ik zei niet in de wet stond. Het woonlandprincipe, waarbij de kinderbijslag aan wordt gepast naar het lokale prijspeil, wordt namelijk al sinds 2009 toegepast. Dat maakt het wel moeilijker om je een volgende keer nog te geloven, als je weer met opmerkingen als ‘zo staat dat niet in de wet’ aan komt zetten. Als je zo iets zegt, moet je wel zorgen, dat je de wet waar je het over hebt, kent, en is het zorgwekkend, als je zo iets zegt en je een paar reacties later laat blijken, dat je die wet niet zo goed kent als je pretendeert.

 25. 29

  @25: Oke, maar het is maar de vraag of deze lui ‘zijn achterban’ zijn. De Marokkaanse gemeenschap is niet iets als de FNV. Hoop je dan.

 26. 31

  @27: wat jammer nou, dat je mijn zin leest, maar net de paar woorden weg laat… die je argument totaal onderuit halen (“of die door hem worden onderhouden”). Ik vind dat eigenlijk niet zo grappig. Je citeert namelijk bewust verkeerd. Je lijkt wel een PVVer als je zo redeneert.

  @30: nee, dat vind ik niet erg. Het is jouw geloofwaardigheid, die ter discussie staat, niet de mijne.

 27. 32

  @8: sorry dat ik je over het hoofd had gezien. Pleit je ook voor het opheffen van AOW en andere pensioenen voor mensen die in Spanje gaan wonen of overwinteren? Of wordt ook jouw opmerking dat dat ophoudt zodra iemand over de grens stapt beïnvloedt door de groep waar we het hier over hebben, net zoals bij al die anderen, die inconsequent regels toe willen passen (een regel voor een groep, en andere regels voor een andere groep)?

 28. 34

  Kinderbijslag afschaffen en de opbrengsten inzetten voor beter en gratis onderwijs voor iedereen in de leerplichtige leeftijd.

 29. 35

  @33: misschien draafde ik een beetje door in het bedenken van mogelijkheden om te bezuinigen. Ik ben zelf geen voorstander van al dat afschaffen. Ik vind, dat ieder, die mee betaalt, rechten opbouwt en daar dus gewoon net zo veel recht op heeft als ieder ander, die mee betaalt aan collectieve voorzieningen.

  Wat de kinderbijslag betreft, of, hoe veel en wanneer we kinderbijslag aan kinderen in het buitenland geven, bepalen we met zijn allen (gedelegeerd). Als we alleen aan kinderen binnen de EU bepaalde rechten geven, en kinderen in exact dezelfde situatie in andere landen niet, dan kunnen we al die andere verdragen vast wel wijzigen of opzeggen. Maar persoonlijk ben ik daar dus geen voorstander van.

 30. 36

  Asscher en de Kinderbijslag’

  1 Kinderbijslag (KB) is een NL-se instelling van de Duitse bezetter overgenomen, net zo enthousiast als die andere uitvinding van Hitler, de VW.

  Wettelijk moet je KB je aanvragen. Je kunt het fatsoen hebben dat niet te doen. NL-s antiDuitsisme = zwaaien met Anne Frank, dient te worden ge(de)kwalificeerd.

  2. Hoe KB door NL uitgereikt de wereld verandert, daarvan enige voorbeelden:

  2.1. De bevolking in Turkije is vanaf 1960 gegroeid van 28 millioen naar 71 millioen 2005. Dit is wat ik een adembenemende toename noem. Vanuit Nederland vond er in 1972-1998 naar Turkije een particuliere inkomensoverdracht plaats van Fl. 6,4 milliard. Van dat bedrag was Fl. 4 milliard kinderbijslag en Fl.1 milliard WAO. Wat moet je daar niet van denken? Volgens mij zijn ze daar overtuigd dat we gek zijn. En hoe zou je dat tégen kunnen spreken?

  Intermezzo. Een klein, non-apocrief verhaal. In 199x komt op het bureau van een NL-uitkeringsinstelling – alhier gevestigd – een te Marokko afgestempelde envelop te liggen. Door de bevoegde instellingsemployé geopend komt er een brief uit, duidelijk – te duidelijk? – geschreven door een kind van te schatten maximaal negen jaar. Verlucht met naïeve, kleurige tekeningetjes wordt in het epistel in gebrekkig Nederlands geklaagd dat de familie naar Marokko terug had gemoeten, maar dat de kinderen er niet goed kunnen aarden. NB. In vergelijkbare = identieke zaken valt vaak het woord ‘aarden’. Zo zeg je dat, weten ze! Ook staat er in dat in Marokko geen kinderbijslag bestaat en of ze nu weer naar Nederland mogen terugkeren.
  Het lijkt dat wie die kinderlijke brief werkelijk heeft geschreven, denkt dat die mededeling over kinderbijslag diepe indruk zal maken op de geadresseerden = Nederlanders en ze zal overhalen hun uitwijzingsbevel in te trekken. Een interessante culturele taxatie van Nederlandse waarden met betrekking tot kinderen en kinderbijslag. En hoe daarop in te spelen.

  2.2 Ook bij andere gelegenheden heb ik van allochtonen opgemerkt dat kinderbijslag ze fascineert en dat ze ons over het ontbreken van die sociale voorziening in hun eigen land vertellen als betrof het een zwaar politieke misstand of een natuurramp. In dergelijke gevallen is het begrijpelijk dat je naar een ander land vlucht. Een land met veel kinderbijslag. Nederland!

  2.3 Er is een complementair verhaal. Een Nederlands socioloog vertelt van zijn “ontmoeting met een groepje mannen in een dorpje buiten Marakesh (Marokko). Een van de mannen eruit zei een Nederlands woord te kennen: ‘kin-der-bij-slag’. De rest van de groep barstte daarop in vet lachen uit. Voor zijn acht kinderen ontving hij iedere kwartaal geld uit Nederland, verduidelijkte de man” (Pum 15, dd 13.11.04).
  De Marokkaanse bevolking is vanaf 1960 gegroeid van ± 11,6 millioen naar ± 26,2 millioen in 1992. Tussen 1972-1997 ging er Fl. 3.000.000.000 aan kinderbijslag naar Marokko.

 31. 37

  Oei, de wereldbevolking is van 1960 tot nu van 3 tot 7 miljard mensen gegroeid. Dat is allemaal de schuld van de Nederlandse kinderbijslag.

 32. 39

  #36 zwaaien met Anne Frank, dient te worden ge(de)kwalificeerd

  HPax is nog te dom om ‘gediskwalificeerd’ goed te schrijven. Hij zou niet slagen voor zijn inburgeringscursus.
  Maar ik ben het er mee eens dat zwaaien met Anne Frank anno 2013 toch echt niet meer kan.

 33. 41

  @39:
  Mijn ‘Anne Frank’ kritiek uit c 36 is een egocentrische, i.c. een nationale zelfkritiek. De bijval die jij daaraan geeft, lijkt mij te berusten op een tegengesteld soort kritiek, nl. die van de een op de ander. Dat had je meteen duidelijk kunnen maken door je ‘pennaam’ meer naar de waarheid te spellen, bijvoorbeeld als ‘Khalief’. Nu wek je de indruk onuitgenodigd mee te liften in andermans voertuig.

  En zo zien we eens te meer dat wanneer 2 personen hetzelfde zeggen, doen enz, ze niet het hetzelfde zeggen, doen enz.

 34. 42

  @41 In Kalief hoort geen h. En als je ook maar een milligram cultuur in je hersentjes had gehad, had je Calife geschreven in plaats van Khalief. Het betreft namelijk een van oorsprong Franse stripreeks.

 35. 44

  Abdou Menebhi ken ik al een tijdje: in 1978 kwam ik hem tegen bij het KMAN (Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland) waar hij voorzitter van was.
  Een paar jaar geleden kwam ik hem weer tegen op een terrasje en wisselde we wat herinneringen uit. Aan de PvdA (en al helemaal niet de CPN) had je niet zoveel, daar waren we beide over eens. Je had toen meer aan de christelijke partijen.
  Het was niet voor niets dat het CDA/VVD kabinet Van Agt-Wiegel in 1979 de gezinsmigratie vrijwel zonder voorwaarden maakte.
  Ik verbaas me daarom over de brief van o.a. Abdou. Hij vertegenwoordigt helemaal niemand en zijn dreigement is loos.
  Bovendien is het aantal Marokkaanse stemmers laag, zeker ook omdat de opkomst heel laag is. Op wie moeten de Marokkanen dan wel stemmen?

 36. 45

  Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi hebben teruggeschreven. Geen echt goed geschreven brief. Geen duidelijke argumenten tegen de maatregel, behalve een soort medelijden opwekken, en een beetje vaag ingaan op de beschuldiging van paternalisme.