De benzineprijs is zeker 10 cent te hoog momenteel

DATA - Na enige jaren alhier keer op keer aangetoond te hebben dat de benzine- en olieprijs elkaar netjes volgen, is er nu sprake van een stevige trendbreuk. De benzineprijs aan de pomp stijgt veel sneller dan op basis van de ontwikkeling op de oliemarkt verondersteld mag worden.
Als we het zouden omrekenen naar de normale pompprijs, zou de benzine de afgelopen weken eigenlijk tussen de 8 en 15 cent goedkoper moeten zijn. Pas nu begint de olieprijs weer wat in te halen.

Het is des te opvallender omdat de afgelopen 3 jaar de benzineprijs (genormeerd) steeds een beetje onder de olieprijs bleef.
Een verklaring hebben we nog niet gevonden.
oliebenzine_2015w16_475

Vorige update van dit verhaal treft u hier.
Uitleg opbouw grafiek alhier.

 1. 1

  Mag ik opmerken dat (de hoeveelheid) “te hoog” of “te laag” hier wel heel erg afhankelijk is van het beginpunt dat je kiest. Was je beginpunt halverwege 2008, dan was de prijs nu 25 cent te hoog, was je uitgangspunt halverwege 2009, dan was de prijs nu vrijwel precies oké.

  Als je goed kijkt zie je trouwens dat over het algemeen de benzineprijs wat gedempt is ten opzichte van de olieprijs (dus gezien de relatief lage olieprijs, is de benzineprijs nu dus wat “te hoog”). Daar zijn ook wel verklaringen voor. Zo is de accijns bijvoorbeeld geen percentage van de prijs, maar (ik vermoed om politieke redenen) een vaste opslag en daarmee dus relatief laag als de olieprijs hoog en en relatief hoog als de olieprijs laag is. Daarnaast is ook bij de productie van benzine uit olie (en de verkoop van die benzine zelf) nog sprake van toegevoegde kosten, die ook minder variëren dan de olieprijs. En het zou me tenslotte ook niets verbazen als de benzineproducenten geen spotprijzen betalen, maar met contractueel voor langere periodes vastgelegde prijzen voor olie werken.

 2. 2

  Een verklaring hebben we nog niet gevonden.

  De 1:1-vergelijking met de olieprijs is niet helemaal eerlijk. Benzine is slechts een van de produkten die van aardolie gemaakt worden. Misschien is de vraag naar het produkt benzine groter dan naar de restprodukten (plastic, bitumen enz.)
  Als de vraag naar benzine groot genoeg is, dan kan er een opslag op de kostprijs berekend worden. Andere producten (waar minder vraag naar is) kunnen dan onder de kostprijs worden verkocht.

  Een andere factor die je niet meerekent zijn de overheadkosten van de benzineverkoop. De kosten voor infrastructuur (tankstations + bevoorrading) en het personeel zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven. Maar het aantal verkochte liters brandstof is behoorlijk gedaald. De benzineverkoop daalde 10% in 3 jaar.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2015/02/schermafbeelding-2015-02-23-om-09-28-16.png[/img]

  De hoeveelheid diesel, die jaarlijks verkocht wordt, daalde sinds 2008 met 17%.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2015/02/schermafbeelding-2015-02-23-om-09-28-37.png[/img]

  Misschien moet er per liter verkochte brandstof nu een hoger bedrag voor die overheadkosten worden betaald.

 3. 3

  @1: Ik heb als startpunt een relatief rustige periode gekozen. Nooit perfect natuurlijk. Maar gegeven het verloop daarna een goede indicator.
  Verder werk ik met de kale benzineprijs. Dus minus btw, minus accijns en toeslagen.

  De overige kosten (raffinage, transport, etc…) kan ik niet bepalen. Maar over het algemeen zijn dat niet kosten die wekelijks heftig fluctueren.

 4. 4

  @3:

  De overige kosten (raffinage, transport, etc…) kan ik niet bepalen. Maar over het algemeen zijn dat niet kosten die wekelijks heftig fluctueren.

  Klopt, maar ze lopen wel geleidelijk (en onomkeerbaar) op.
  De benzineverkoop zal in Nederland verder blijven afnemen: oplopende werkeloosheid, dalende koopkracht enz.

 5. 5

  Dit is en mooi voorbeeld hoe ‘het (hardwerkende?) volk’ het gewoon bijna verdient dat ze genaaid worden door het hun o zo heilige kapitalistische grootbedrijf.

  Dikke krantenkoppen zodra de benzineprijs netto heel hoog is maar eigenlijk gezien de olieprijs laag, maar totaal blind als de benzineprijs op een netto laag prijsmoment juist echt te hoog is. Een betere schets van hoe onze samenleving op vele terreinen geschaad wordt door een overkill aan kortzichtigheid is er bijna niet…

 6. 7

  @3: “Maar over het algemeen zijn dat niet kosten die wekelijks heftig fluctueren.”

  Dat bedoel ik. Die kosten zijn relatief constant en dus relatief hoog bij een lage olieprijs en relatief laag bij een hoge olieprijs. Het gevolg is dat benzineprijzen dus minder fluctueren dan de olieprijzen. En omdat de olieprijs momenteel relatief laag is, is de benzineprijs daarom niet zover mee gedaald. Precies het tegenovergestelde zie je in de periode 2011-2013 toen de olieprijs erg hoog was en de benzineprijs “achterbleef”.

 7. 8

  “De benzineverkoop zal in Nederland verder blijven afnemen: oplopende werkeloosheid, dalende koopkracht enz.”

  Of gewoon zuiniger wordende autos?