CU: ChristenUnie regelt stimuleringspremie voor gemeenten in strijd tegen armoede

CU: ChristenUnie regelt stimuleringspremie voor gemeenten in strijd tegen armoede

banner geldDe ChristenUnie maakt zich zorgen om gezinnen waar armoede op de volgende generaties wordt door gegeven. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Met elkaar moeten we alles op alles zetten om deze negatieve spiraal te doorbreken. De samenwerking met vrijwilligersorganisaties is cruciaal, daarom juich ik het toe dat de staatssecretaris mij heeft toegezegd geld vrij te maken om deze organisaties te ondersteunen’.

De ChristenUnie wil dat de focus bij armoedebeleid niet alleen bij het bestrijden, maar veel meer bij het voorkomen ervan komt te liggen. Ortega-Martijn: ,,Op werkbezoek in Lelystad heb ik een mooi voorbeeld gezien van een integrale aanpak om ervoor zorg te dragen dat armoede niet van generatie op generatie overgaat. Gemeenten moeten niet weer het wiel uitvinden, maar best practices met elkaar uitwisselen.

Kinderen
Eén op de acht kinderen in Nederland leeft in een huishouden dat moet rondkomen van een sociaal minimum.. Deze kinderen worden geconfronteerd met problemen op verschillende terreinen: sociaal-economische ontwikkeling, onderwijs, gezondheid (obesitas), huiselijk geweld, huisuitzettingen etc.  Ortega-Martijn: ,,Wij moeten deze kinderen uit hun sociale isolement halen. De ChristenUnie wil dat gemeenten preventief beleid gaan ontwikkelen om te verhinderen dat deze kinderen op volwassen leeftijd in armoede blijven. Om dit proces te stimuleren ben ik met het idee gekomen van een twee-jaarlijkse stimuleringspremie om de gemeente die de meeste extra inspanningen heeft geleverd te belonen.”

Leergeld
De ChristenUnie heeft in het debat een lans gebroken voor de vrijwilligersorganisatie Stichting Leergeld. De doelstelling van deze stichting is het verhinderen dat kinderen uit minima-gezinnen ten gevolge van de armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke leven op en rond school. Gemeenten die gebruik maken van hun expertise zijn zeer tevreden. Ortega-Martijn: ,,Het maatschappelijke rendement van Leergeld Nederland is vorig jaar onderzocht. Het blijkt dat bij 1 geïnvesteerde Euro in Leergeld de maatschappij tussen de 4, 71 tot 6,28 meerwaarde oplevert. Dit betekent dat investeringen in Leergeld een zeer hoog maatschappelijk rendement oplevert.” De staatssecretaris heeft toegezegd geld vrij te maken voor dit soort vrijwilligersorganisaties.

  1. 1

    In armoedig Nederland komen veel zaken samen: lage opleiding, werkloosheid en criminaliteit – daarmee samenhangend schuldsanering van de GKB, re-integratiebureau’s, maatschappelijk werk, reclassering, enz. – alle sociale problemen kom je tegen in een achterstandswijk. Daarom is een integrale aanpak zeker niet fout.

    Net als in een dorp kunnen ook in wijken zeer gesloten gemeenschappen bestaan. Bijv. uitvoering WMO worden wijken met dorpen vergeleken. Zowel in dienstverlening als aanpak overlast.