CU: ChristenUnie: ontmasker mythe over softdrugs

CU: ChristenUnie: ontmasker mythe over softdrugs

wiet_NB_182405-610De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de toename van softdrugsgebruik onder tieners. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,De afkickklinieken zitten in toenemende mate vol met tieners die verslaafd zijn. De mythe dat cannabis niet verslavend zou zijn wordt door de realiteit pijnlijk onderuit gehaald.” In schriftelijke vragen heeft de ChristenUnie een toelichting van het kabinet gevraagd over de toename van cannabisverslaving.

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voordewind en Anker (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Jeugd en Gezin en de minister van Justitie over het bericht dat het aantal opgenomen jongeren met een cannabisverslaving is toegenomen.

Kent u het bericht (NOS Journaal, 21 september 2009) dat het aantal opgenomen jongeren met een cannabisverslaving is toegenomen en dat er klinieken moeten worden bijgebouwd?
De Adviescommissie Drugsbeleid concludeert in zijn advies dat cannabisgebruik door minderjarigen schadelijker is dan voorheen werd aangenomen. Bent u het met ons eens dat tot voor kort de indruk werd gewekt dat cannabis geen verslavende werking heeft? Op welke wijze wilt u het beeld dat cannabis niet schadelijk zou zijn wijzigen?
Vindt u met ons dat in de voorlichting volledig helder moet zijn dat cannabis een verslavende werking en desastreuze gezondheidseffecten op korte en lange termijn heeft?
Welke verklaring ziet u voor het groeiend gebruik van cannabis onder minderjarigen?
Is inzichtelijk te maken of er overeenkomende groepskenmerken zijn bij het groeiend aantal verslaafden in verslavingsklinieken?
Zo ja bent u van plan daar gericht beleid op te voeren?
Richt het beleid om verkoop van cannabis aan minderjarigen tegen te gaan zich ook op doorverkoop in de omgeving van coffeeshops?
Onderscheidt u bij het monitoren van het aantal problematische drugsverslaafden per 1.000 inwoners ook het aantal jongeren met een problematische softdrugsverslaving?
Bent u bereid om de doelstelling te hanteren om het aantal jongeren met problematische drugsverslaving te verminderen?

 


  1. 2

    Laat die CU eerst het veel grotere probleem van de veel zwaardere drug alcohol in eigen gelederen eens aanpakken.

    Cannabis heeft altijd al op de opiumlijst gestaan. Wie het beeld heeft, dat Cannabis totaal niet schadelijk is, is verkeerd geïnformeerd. Wie het beeld heeft, dat Cannabis zeer schadelijk is, eveneens. Dat het een desastreuze invloed op de gezondheid heeft, is nooit bewezen.

  2. 3

    @2 heel juist Pedro. Dat gezuip altijd na afloop van de kerkdienst moet maar eens afgelopen zijn. Verbod op kerkdiensten is op zijn plaats.