Crashing the Gate – bestorming van het Torentje?

Voorkant boek Crashing the GateCrashing the Gate. Zo hebben Jerome Armstrong en Markos Moulitsas Zúniga hun boek genoemd. Een dreigende titel misschien- maar deze heren zijn ook niet de eersten de besten. Het zijn de webloggers MyDD en Daily Kos en ze hebben samen ruim 4 miljoen views per week.

De verkiezingen van 2006 (Congress) en van 2008 (Presidentsverkiezingen) zullen de verkiezingen van het Internet worden, daaraan is geen twijfel mogelijk. Daar zijn een aantal ontwikkelingen aan vooraf gegaan.

De eerste keer dat Webloggers hun invloed toonden, was met de affaire Trent Lott. Deze Republikeinse leider maakte op het 100-jarig verjaardagsfeestje van dynosaurus Strom Thurmond een opmerking over het nut van rassensegregatie, waarna webloggers hem tot aftreden dwongen. Traditionele media pakten de kwestie pas op nadat bloggers massaal hun verontwaardiging getoond hadden.

En ander aspect van de macht van webloggers is hun onderzoekscapaciteit. In 2004 presenteerde CBS documenten die kritisch waren over het functioneren van George W Bush tijdens zijn dienst in de National Guard: de zogenaamde Killian-documenten. Binnen een paar uur bewezen webloggers dat de documenten niet echt konden zijn. De publicatie moest worden herroepen.

Tot zo ver niets nieuws. Maar Kos en Jerome brengen de invloed van webloggers toch wel op een hoger niveau. In hun boek (samenvatting/bespreking) halen ze uit naar de hopeloos verouderde organisatie van de Democratische Partij, naar de actiegroepen die de partij soms meer kwaad dan goed doen, en naar de zwaarbetaalde maar steeds falende politiek-strategische consultants.

Het is geen geweldig geschreven boek – analyses ontbreken, het boek steekt nogal anecdotisch in elkaar. Maar de overtuigingskracht ligt niet in hun boek, het ligt in wat ze doen. In de Amerikaanse politiek is, zoals we weten, geld tamelijk doorslaggevend, en sinds de invoering van de McCain-Feingold wet op campagnefinanciering zijn grote donaties verboden. Kos en zijn mede-bloggers slaagden erin dusdanig veel geld en steun te mobiliseren voor Democratisch Presidentskandidaat Howard Dean, dat zijn tegenstrever John Kelly zich genoodzaakt zag een vuile campagne te starten: daarop volgde de fameuze Dean Scream en waren Dean’s kansen verkeken. Nog drie keer herhaalden zij dat kunstje, om Democratische uitdagers tegen oppermachtig geachte Republikeinse kandidaten te steunen. Drie keer haalden de Democratische Congress-kandidaten het net niet – maar het was wel wat de Republikeinse leider Newt Gingrich een ‘wake-up-call’ noemde. Dit alles betekent niet dat linkse bloggers de Democraten kritiekloos steunen. Integendeel, ze blijven zelfstandig en zijn in die zin in de ogen van de partij niet altijd betrouwbare medestanders. Maar ze blijken een macht van belang.

Links doet het in de VS beter in de blogosphere dan rechts. Dat is een opmerkelijke ontwikkeling: in nog twee jaar tijd hebben de linkse weblogs de conservatieve niet alleen ingehaald, maar zijn zelfs twee keer zo groot geworden qua bezoekersaantallen. En Links getinte weblogs groeien niet alleen harder; ze zijn ook veel interactiever en beter in staat een gemeenschap te bouwen. Over enkele dagen houdt Daily Kos haar eerste grote conventie (de YearlyKoss) in Las Vegas. Iedereen die bij de Democraten iets voorstelt, komt spreken.

Het boek van Kos en Jerome gaat meer over strategie dan over inhoud. En dat is nu net het zwakke punt van Links Amerika. Democraten zitten te wachten totdat de Grand Old Party eindelijk bezwijkt onder haar arrogantie (en corruptie, machtsmisbruik en misleiding). De democraten missen momenteel volstrekt het vermogen om een visie vorm te geven, en dan vooral een visie die mensen emotioneel, ik zou bijna zeggen: spiritueel aanspreekt. Echt veelbelovend vind ik het feit dat een aantal “Kossacks” een energieplan schreven dat door deskundigen hoger ingeschat werd dan het werk dat veel denktanks afleverden. En dat vind ik, eerlijk gezegd, een inspirerend voorbeeld voor de Nederlandse blogosphere.

 1. 1

  “En dat vind ik, eerlijk gezegd, een inspirerend voorbeeld voor de Nederlandse blogosphere.”

  Wellicht jammer dat de Nederlandse blogs voor lokale begrippen eerder rechts dan links zijn. Iig, de populaire.

 2. 3

  Hmm, ik weet niet of ik het optimisme deel. Per definitie krijgen de grootste schreeuwers met de makkelijkste slogans het meeste weerklank, zeker sinds 2002. Nuance is momenteel vooral – vooral, niet uitsluitend – ter linkerzijde te vinden. Ik zou een groot voorstander zijn van kwaliteitsweblogs ter rechterzijde, maar ik kom ze nog niet vaak tegen. Het zijn voornamelijk de GeenStijlen en (nog) erger.

 3. 5

  Het partijensysteem ligt natuurlijk anders. Als je in de VS links bent heb je natuurlijk geen alteratief dan om maar Kerry te steuen. Of toch wel….Ralph Nader… Nah, geen serieus alternatief.
  Bovendien zijn veel weblogs natuurlijk niet partijgebonden. Je mag dan wel Democraat zijn, dat betekent niet dat je je aan de Democratische lijn houdt. Vanuit de partijbonzen gezien hebben ze wellicht meer last dan lust van de bloggers (dat heb ik zelf ook wel eens mogen horen van onze fractiecoordinator).
  Maar dat is ook iet erg. De blogs geven een levendigheid aan de politiek die er eerst niet was. En die levendigheid zit hem in de basis, niet in het politieke spel aan de top. Dat er ook nog op redelijk niveau gediscussieerd wordt en dat eraf en toe behoorlijk goede ideeen uit voortkomen, stemt me daarom optimistisch. Zo wordt politiek toch nog leuk.

  Of dat hierook zou kunnen, vraagt Eric zich ten stelligste af. Maar de Blogosfeergroeit hier nog steeds. Daar komen nu een paar kwaliteitsblogs uit voort, en daar komen er zeker nog wel een paar bij. Een aantal daarvan wordt groot. Daily Kos geeft jonge webloggers de kans op zijn blog te schrijven. En die beginnen daarna voor zichzelf maar hebben wel al een flink publiek. Kortom, alles bij mekaar wordt dat langzamerhand een belangrijk podium. En dan krijg je bijvoorbeeld ook van die initiatieven dat enkele lezers een plannetje lanceren.
  Kijk, en dat zie ik bij GS niet gebeuren.

 4. 6

  D66 werd anders erg nerveus werd toen maart vorig jaar een partijcongres overspoeld dreigde te worden met enkele busladingen GS-reaguurs voorzien van de nodige bloeddorst, een extragratis t-shirt en gesponsord lunchpakketje. Speciaal voor de gelegenheid werd door D66 zelfs een soort van ledenstop afgekondigd.
  (http://www.hyped.nl/hyped/archives/00001239.htm)
  Dat lijkt me een erg succesvol initiatief.

  Maar ik denk overigens wel dat Brechtje een goed punt heeft. Het wordt hoog tijd voor een links en drukbezocht kwaliteitsblog.

 5. 7

  Vind persoonlijk dat een blog net niet links of rechts mag zijn.
  Het moet net op een blog zijn dat er zoveel mogelijk stellingen naar voor mogen worden gebracht.
  We zijn hier niet bezig met politiek maar eerder met eigen standpunten te verdedigen en aan te passen aan informatie die je hier haalt.
  Het gaat er hier gewoon om mensen te laten nadenken over hun standpunten toch niet over op welke partij ze moeten gaan stemmen bij de volgende verkiezingen.

 6. 8

  @Koen:
  “Het wordt hoog tijd voor een links en drukbezocht kwaliteitsblog.”

  Als links meer kan bieden dan de gebruikelijke dooddoeners zullen de bezoekers vast wel komen. Ik zie het niet gebeuren eigenlijk.

  @Bram: Mee eens.

 7. 9

  Sargasso hoeft natuurlijk ook geen tempel van de linkse kerk te worden. Maar een groot, uitgesproken, invloedrijk, links en niet-partijgebonden blog lijkt me bepaald een aanwinst voor de Nederlandstalige blogosfeer. Al was het maar als tegenwicht voor de populistische schreeuwblogs.
  Die hun bezoekers natuurlijk ook halen met sensatie over gebruikelijke dooddoeners.

 8. 10

  “Die hun bezoekers natuurlijk ook halen met sensatie over gebruikelijke dooddoeners. ”

  Je kan zeggen over Geenstijl (en dergelijken) wat je wil, maar het staat dichterbij de belevingswereld van jonge ( soms hoogopgeleide) mensen dan Sargasso. Het is een dom blog, toegegeven, maar het gáát wel ergens over.

 9. 11

  Nogmaals, ik bedoel niet Sargasso, maar bijvoorbeeld een (nieuw) blog.

  GS gaat over een nogal schraal scala aan onderwerpen dat bovendien op tamelijk eentonige manier belicht wordt. Nederland heeft ook recht op een ander geluid!

 10. 12

  Een goed links blog is een interessante uitdaging. Maar in Nederland heb je dan wel een probleem. Waar in Amerika links en rechts nog duidelijke kampen zijn, heb je in Nederland net zo veel linkse kerken als gewone kerken. Je moet dan eerst definieren welk links bedoeld wordt. Ik vind mezelf redelijk links, maar ik voel met niet thuis bij de SP. Dat kan dus nog een interessant log worden.
  Maar op een gegeven moment moet je beginnen en over dat soort zaken heen stappen anders kon je nergens. Als het maar niet zo’n log wordt waarbij bestaande nieuwsberichtjes opgeleukt worden (rechtsom of linksom). Dat vind ik te simpel.
  Misschien is deze discussie wel een mooie aanzet om iets van de grond te tillen.

 11. 13

  “Misschien is deze discussie wel een mooie aanzet om iets van de grond te tillen.”

  Ik ben hier zelf al met een paar vrienden n Utrecht mee bezig, maar het wordt niet duidelijk links… eerder “inhoudelijk”.

 12. 15

  Sargasso is het Volkskrant-blog met “mannenopinie” toe, GS geeft me de bloopers-van-de-dag in lachen-gillen-eigen-clichees-stijl. Het student (Panorama, Nieuwe Revue, NRC) zal het verschil 1-2-3 niet zo duidelijk zien, maar dat is niet belangrijk. @JSK, ben benieuwd!

 13. 16

  Waar in Amerika links en rechts nog duidelijke kampen zijn

  Als je sec alleen naar wat wij hier zien van de amerikaanse politiek, dan zou je dat wel kunnen denken. De waarheid is echter dat daar net zo’n grote verscheidenheid heerst als hier. Het is te vergelijken met brits labour, zo kun je het socialisme van Tony Benn niet vergelijken met het socialisme van Tony Blair ook al delen ze een partij.

 14. 17

  Het zit al jaren scheef en dat is tegelijkertijd het dubbele belang. Politici leven van het onrecht, waarom zouden ze dat opheffen. Links en rechts, in amerika ,europa, azie, india of afrika, ze zijn- naar eigen zeggen- allemaal overtuigd democraten. Wil men echte verandering op economisch, politiek, ideologisch en cultureel terrein, zal men zich als buitenparlementiair en de burgelijke orde moet nopsteeln om niet ingekapseld en geincorporeerd te worden en zo-onbewust- de economische en financiele belangen van de gevestigde orde( de broodheren) te reprensenteren. Er bestaan geen onafhankelijke media omdat er geen onafhankelijk belang kan bestaan, er is assimilatie, aanpassing eist en een reformisme(zachte politiek, geen klassebevrijding) die zoals wereldwijd blijkt de bestaande ellende versterkt, armoede, honger, fatale ziekten en alle mogelijke oorlogen naar ‘aard en wezen denkbaar’ ( concurrentie, liberalisme, chaos, verdeel en heers, ontginning en saneringen en assimilatie ) de massa’s opdringt maar voor zichzelf buiten schot blijft en aan het politiek proces deelneemt voor het gebaar en de mooie woorden en vooral de lucratieve pensioenregeling die wenkt voor ‘democratische politici’.

  Er is maar een uitweg uit de poel van ellende, een politieke en ideologische revolutie in handen van de werkenden en een radicale onteigening en socialisering ( = democratisering) van de kapitaalbronnen en politisering van het bestaan om de existentiele kwaliteitslag tegen nationalisme, religie, racisme en discriminatie van de macht omwille van het particulier bezit te winnnen.

  Het is niet zo dat de gemiddelde Jack & Joe in amerika of war dan ook slechts te kiezen heeft tussen twee kwaden, twee autoritaire, elitaire en kerkelijk gezinde partijen.

  Er is een alternatief, een “Vierde Internationale, een economisch, sociaal en cultureel alternatief”:http://www.wsws.org/sections/category/icfi/icfi.shtml

 15. 18

  @JSK. Ik ben ook zeer benieuwd.

  @Steeph. Nee hoor, helemaal niet. Integendeel. In een land als Nederland, waar het polderen is uitgevonden, zijn veel linkse kerken of -stromingen heel normaal. Wat mij betreft moet dat vooral o blijven. Het is alleen een uitdaging om ze allemaal onder één paraplu te krijgen.

  Ik kan me overigens ook een “links” log voorstellen waarop het geluid van diverse linkse stromingen op te lezen is, ook al denken ze verschillend. Dat is goed voor de discussie.

  Rechtse reacties komen volgens mij vanzelf.

 16. 19

  @Steeph. Bij nader inzien geloof ik dat ik jouw vraag over die kerken aanvankelijk niet helemaal goed heb begrepen en dus ook niet goed heb beantwoord. Als ik het over de “linkse kerk” heb bedoel ik dat figuurlijk. En bij gewone kerken bedoel ik christelijke kerken. En daar zijn er heel veel van.

 17. 20

  Sja @nove, psychologisch is het nat brandhout, dat utopisch socialisme. En die socialistische vingeroefening in Cuba maakt mij ook niet echt blij.

 18. 21

  @jan:

  @Steeph. Nee hoor, helemaal niet. Integendeel. In een land als Nederland, waar het polderen is uitgevonden, zijn veel linkse kerken of -stromingen heel normaal. Wat mij betreft moet dat vooral o blijven. Het is alleen een uitdaging om ze allemaal onder één paraplu te krijgen.

  Daar was nou de Internationale voor bedoeld waar nove het over heeft. Nouja, de eerste dan.

 19. 22

  Bram VL: er is niets tegen een links of een rechts log, zolang de signatuur maar duidelijk is. Het gaat er meer om of er een goed debat kan plaatsen zonder dat deelnemers elkaar voor rotte vis gaan lopen uitmaken. Ik heb op mijn eigen log een paar rechtse reageerders gehad en dat heeft soms tot hele leuke discussies geleid. Je hoeft het uiteindelijk ook niet eens te worden, je kunt ook besluiten beiden op goede argumenten een andere mening te hebben. Eerlijk gezegd vind ik dat de leukste discussies.

 20. 23

  @20 Mescaline

  Die grenseloze naïviteit in ideologisch revolutie stemt mij slechts droeveriger en droeviger. Extremisme aan weerszijden van het politieke spectrum is nooit goed.

  “Onteigening van kapitaalbronnen ” daarmee maak je mensen niet warm voor een revolutie maar daar haal je eerder het bloedt onder de nagels van iemand vandaan.

 21. 24

  ”Onteigening van kapitaalbronnen ” daarmee maak je mensen niet warm voor een revolutie maar daar haal je eerder het bloedt onder de nagels van iemand vandaan.

  En toch blijkt, in een tijd waar zelfs conservatieven roepen dat geld niet gelukkig maakt, dat de
  formule voor geluk erg veel overeenkomsten vertoont met het utopie van al die gekke socialisten en syndicalisten.