Closing Time | Nicholas Lens

Nicholas Lens is een Belgisch componist. Hij is vooral bekend vanwege z’n opera’s, vocale muziek en filmmuziek. In 1995 bracht hij Flamma flamma, the fire requiem uit, een muzikale studie die alle nabestaanden van een zojuist gestorvene langs loopt.

Als zichzelf respecterend muzikant uit die tijd kon je natuurlijk niet om het Trio Bulgarka heen, dus die doen mee als de mensen op aarde die in hun frivole bestaan alles bespotten. Daartegenover staan de stemmen van de professionele operazangers, die de Goden vertolken die alles bloedserieus nemen, en die dus in het latijn zingen.