Closing Time | Ferocious Dog – Ruby Bridges

De concerten gaan vergezeld van een ‘food drop’ om lokale voedselbanken te ondersteunen, in hun teksten gaat het over politieke en sociale misstanden en met het meest recente album Fake News & Propaganda richten ze de pijlen rechtstreeks op o.a. The Sun van Rupert Murdoch.

Het nummer Ruby Bridges gaat over, nou, Ruby Bridges.

Ondanks de rechterlijke uitspraak dat rassenscheiding op scholen ongrondwettelijk was, duurde het 6 jaar voordat een school in Orleans besloot om donkere mensen toe te laten, vooropgesteld dat ze een toelatingstoets konden halen. Samen met 5 anderen was Ruby Bridges, toen 6 jaar oud, het eerste groepje dat werd toegelaten. Twee daarvan besloten op hun oude school te blijven, drie anderen gingen alsnog naar een andere school en werden bekend onder de naam “McDonogh Three“.

Ruby was het eerste niet-witte kind op haar school. Ze wandelde langs de schreeuwende demonstranten de school in. Pas na enkele dagen brachten andere ouders hun kinderen weer naar school. Docenten weigerden haar les te geven, op één na: Barbara Henry. Een heel jaar lang gaf Henry alleen les aan Bridges.

Als dat geen moed is, wat dan wel? Ruby Bridges is inmiddels 65 jaar oud. Het is eigenlijk maar heel kort geleden.

  1. 1

    Doet me denken aan een Shetlands bandje dat hier 24 jaar geleden speelde, geen politieke boodschap of zo, maar tijdens de soundcheck stond binnen 5 minuten elke kleur in de stad op het plein te dansen.