Closing Time | Elke burger een rentenier.

Uit Paul van Ostaijen’s Bankroet Jazz, Vierde deel, 41, p.140: Elke burger een rentenier.

Het is het doel van de regering de staatsekonomie nog gunstiger uit te bouwen dan tot hiertoe het geval is geweest. Daarom heeft de regering besloten tot de eindelike uigave van een niet-gelimiteerde lening schatkistbons, tegen 10%, vrij van alle belasting, en met 75% reduktie voor de inschrijvers. Passez à la caisse. Zodoende zullen wij tot de realisering komen van onze levensmaxiem: elk burger een rentenier.

Ver voor het “geen gezeik – iedereen rijk”van Van Kooten en De Bie schreef Paul van Ostaijen in 1919 een dadaïstisch filmscenario, getiteld “De jazz van het bankroet”, in 1921 herschreven onder de titel “De Bankroet Jazz”.

Leo van Maaren en Frank Herrebout verfilmden het scenario en brachten in 2009 de film uit.

Korte synopsis: Vlak na de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt jazzmuziek een revolutie die leidt tot de Europese Jazz Republiek. Onderdeel van het nieuwe Europa is het de uitgifte van Staatsbonnen (Eurobonds) opdat iedere burger rentenier kan worden. Het nieuwe Europa gaat failliet.

U ziet het: de hedendaagse anti-Europisten zijn dadaïsten ´apres la lettre´.

De film “De Bankroet Jazz”, realisering door Leo van Maaren en Frank Herrebout van het filmscenario uit 1920-1921 van Paul van Ostaijen, met muziek van Wouter van Bemmel.

  1. 1

    Dank. Mooi op zichzelf, die zich herhalende (eindeloos?) geschiedenis. Maar toen ik vannacht wat slapeloos niks te doen had ben ik even door gaan lezen/zappen op van Ostaijen. Leven, werken etc… (wat is er trouwens etc… aan leven en werken?).

    Toen las ik, dat zijn gedicht ‘Ik zag Cecilia komen’, gebruikt wordt in Torenhoog en Mijlenbreed van Tonke Dragt, wat ik las toen ik 14 was en haar beste boek vind. Ik kan me er echt niets van herinneren. Van het voorkomen van dat gedicht dan. Ga ik echt ook weer lezen, terzijde!

  2. 2

    Van Ostaijen een filmscenario? Gedichten en proza, dat ken ik, maar een filmscenario was het leermomentje van vandaag, Kunst op vrijdag.