Christendom en wetenschap

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso biedt vandaag reagurend logger HansR ruimte voor een gastbijdrage. Zijn bijdrage lag al wat langer in onze mailbox, maar de dag dat VPRO’s Tegenlicht een aflevering over de invloed van conservatieve christenen in de VS op politiek en wetenschap uitzendt leek ons een aardige aanleiding voor zijn bijdrage over christendom en wetenschap waarin hij u Sargasso lezer uitdaagt tot het opdiepen van fraaie kerkelijke quotes.

“But if one considers the fact that neither the Jewish nor the Muslim sages were able to come up with the true form of the science of motion, but only Christian scholars could do this, then one has to look beyond mere monotheism to Christian monotheism. As pointed out above, Christian monotheism is riveted in belief in Jesus in whom the Father created all. In other words, Christ would also loom large as the Savior of science, a point worth pondering in this year 2000.” (bron, pdf)

In verschillende logs hier op Sargasso is heftig gediscussieerd over religie en wetenschap. Meer specifiek christelijke religie en wetenschap. Meestal over evolutie en religie. Recentelijk lijkt de consensus te zijn dat beide domeinen niet overlappen. Dat christendom niets over het wetenschappelijk domein kan zeggen en dat wetenschap niets over het christendom kan zeggen. Maar dat lijkt toch niet helemaal zo te zijn.

Er bestaat zoiets als de Pontifical Academy of Science en die heeft het (zoals de naam zegt) over wetenschap. Het christendom bemoeit zich uitputtend met wetenschap. Wil daar duidelijk invloed op uitoefenen (en dat lukt de kerk blijkbaar ook). Veel te lezen. Heb ik (nog) niet allemaal achter de kiezen. Maar ik wijs graag de geachte Sargassanen op deze b.v. bovenstaande quote uit deel II van Science and the future of mankind (zie de index van documenten, deel II staat in de vierde pdf):
THE CHRISTOLOGICAL ORIGINS OF NEWTON’S FIRST LAW.

Het christendom acht zich de enige en echte oorzaak van wetenschap en kennis.

Voor het gemak wordt voorbij gegaan aan de geweldige onderdrukking die het christendom andere volken en beschavingen heeft opgelegd. Het gevolg daarvan is geweest dat alleen datgene wat uit de christelijke beschaving kwam geldigheid had binnen die beschaving. Zo kan ik mezelf ook de hemel in prijzen: je schiet iemand dood en zegt vervolgens dat die persoon nooit in staat was geweest iets goeds te produceren.

En waarom worden hier alleen de Moslims en Joden genoemd?
Waarom hebben we het niet over de Chinezen en de Indiërs?
Over Azteken en Maya’s?
Over Egyptenaren?

Ja, ik hoor het argument al: het is maar een wetenschapper, het is niet Rome dat hier spreekt. Iedereen mag roepen wat hij wil. Het is de vrijheid van de kerk. Maar het is wel opvallend en historisch katholiek. Ik daag iedereen uit om in de documenten bij het Vaticaan meer mooie quotes en artikelen te vinden over wat de kerk nu vindt dat god (en dus jesus en de heilige geest) met wetenschap te maken hebben.

Reacties (38)

#1 jacobine

Sargasso biedt ruimte aan dit soort achterlijke, totaal ongenuanceerde, niet onderbouwde warrige kladjes?

Meer kan ik het toch niet noemen.

Wéér iemand die alles maar dan ook alles door elkaar haalt, het gehele Christendom (met een hoofdletter) over één kam scheert en daarmee dus meteen aangeeft totaal niet op de hoogte te zijn. Welke kerk heeft deze goede man het over?

Jezus is overigens met een ‘z’, kom op zeg!

Misschien dat ik mijn warrige met waanbeelden doorspekte zieleroerselen maar eens naar Sargasso mail, kijken of dat ook rücksichtlos geplaatst wordt.

 • Volgende discussie
#2 Siquo

Ach, kom Jacobina, gun de jongen ook zijn 15 minuten van bekendheid, dat jij dat stukje allang hebt ingestuurd maar dat dit wel geplaatst is zit je misschien iets teveel dwars. :)

Geen christelijke, wel een moslim quote uit Turkije, opgedaan op de tentoonstelling “Istanbul” op dit moment te bezichtigen in de Nieuwe Kerk:
“De duivel heeft meer te vrezen van één wetenschapper dan van 1000 gelovigen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 hela

Idd. een warrig stukje.

Maar Jacobine, christenDom zonder hoofdletter schrijven is mijns inziens een politiek statement.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 jacobine

Ja, dat begrijp ik hela, maar daardoor maakt de schrijver zichzelf nog eens extra ongeloofwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 prometeus

Warrig stukje, maar niet minder waar daardoor.

Maar ik wil nog wel even advokaat van de duivel spelen: we hebben onze beschaving wel te danken aan monniken die de hele middeleeuwen bibliotheken hebben bijgehouden en door wiens precisie uurwerken vele takken van wetenschap mogelijk gemaakt hebben. Maar daarmee heeft het Christendom misschien meer een indirecte invloed op het ontstaan van de moderne wetenschap gehad.

Aan de andere kant staat natuurlijk de absolute idiote weerstand om alles wat niet met het Boek strookt te verwerpen en hun “ontdekkers” (Gallilei, Darwin) te verketteren. Dat alleen al maakt de claim dat wetenschap een product van het Christendom is absurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Meester

Ik snap de essentie van het stuk ook niet helemaal.
Persoonlijk niet zo bang voor de invloeden van het geloof op de wettenschap. Sinds de opkomst van de moderne wettenschap gaat de invloed van het geloof op de wereld met grote stappen achteruit en zeker in de christelijke wereld. Snap dat er een paar wettenschappers zich eraan vast houden, en inderdaad iedereen mag roepen wat die wil, maar denk niet, ook niet in de vs, dat de gangbare weg tot wettenschappelijke waarheidsvinding niet wordt gedwarsboomd door relegie, ook niet beinvloed. Een beetje wettenschapper is ongelovig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Gezellig

Gastredacteuren, leuk, maar een eindredacteur lijkt me ook leuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 jb

Ook hier weer in veel te algemene termen waardoor het totaal oninteressant wordt. Er zijn altijd wel ergens in de enorme diversiteit aan aanhangers van een bepaalde godsdienst, mensen te vinden die een bepaald standpunt aanhangen.
In sommige tijden maakten bepaalde groepen religieuzen wetenschap juist mogelijk, in andere tijden werkten andere groepen deze juist weer tegen. Interessant is welke groepen nu precies wat waarom doen. Maar ja, om dat boven te halen moet je je er flink in verdiepen en kun je onmogelijk tot zogenaamd heldere, maar totaal onzinnige conclusies komen, zoals:

Het christendom acht zich de enige en echte oorzaak van wetenschap en kennis.

P.S. Op termijn (nu heb ik geen tijd) ben ik zeker bereid om eens een verdiepende bijdrage rond dit thema te schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 jimmy

@Jacobine Je hebt helemaal gelijk

Alsof de Westerse wereld een schrijnend tekort aan kritiek op het Christendom heeft en dan Europa in het bijzonder. En alsof die – zo gewraakte – opleving van het evangelische Christendom in de VS daadwerkelijk de wetenschap in de weg staat. Kom op zeg, dat is echt onzin. Bijna alle nobelprijzen gaan tegenwoordig naar de VS, muv misschien van de vrede of literatuur. Bijna, alle technologische, medische, filosofisch vernieuwende ontdekkingen komen uit de VS. De wetenschap in de VS is nu misschien wel op het allerhoogste peil van de menselijke geschiedenis. (Sterker nog, als wetenschapper zou u kunnen zeggen, dat de afname van geloof in Europa gelijk loopt met de afname aan wetenschappelijke vondsten!)

Ja, evangelische Chirstenen proberen politieke invloed te krijgen en hun aandeel stijgt in de bevolking. Net als de aandelen hoogopgeleiden en atheisten overigens ook stijgen in de bevolking van de VS. Het enige wat Christenen echt tegenhouden is stamcelonderzoek en homohuwelijk. En als wetenschappers daar kritiek op hebben, dan kan ik me daar in vinden, maar verder doen Christenen niemand kwaad. En begin nu niet over Bush, want die staat niet model voor alle Christenen.

Als er een ding dagelijks wordt bewezen in Europa iig, is het wel dat Christenen voortdurend worden bekritiseerd. Ik zou zeggen doe de tv aan, zet de radio aan en lees een krant of opinieblad. En alhoewel moslims in Nederland tot 4-5 jaar geleden bijna heilig waren in de media worden ze nu ook actief aangevallen. Religiekritiek is springlevend.

Deze HansR zoekt problemen waar ze niet zijn. Of hij moet zelf deze “Pontifical Academy of Science”, Kent Hovind’s Creationisme en Philip Johnson’s Intelligent design theorie serieus nemen als een aanval op de wetenschap.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_Hovind
http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_E._Johnson

En dat zeg ik als niet-gelovige.

PS Die Kent Hovind vind ik echt hilarisch. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 prometeus
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 troebel

Het moorden voor het ware geloof mag nooit ophouden!
Al onze dank naar Jezus, de uitvinder van de atoombom, het instrument dat het kwade doodt en het goede spaart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Crachàt

VAN DE PERS VANDAAG:
Wonder van paus Johannes Paulus II erkend

In het proces tot zaligverklaring van Johannes Paulus II zou volgens de Poolse pers een wonder van de Poolse paus erkend zijn. Het gaat volgens de krant ‘Gazeta Wyborcza’ om een meisje dat na een zwangerschap van slechts zes maanden met een keizersnede ter wereld was gekomen en dat volgens de artsen geen overlevingskansen had. De baby was maar 37 cm groot en woog slechts 860 gram. De nieren functioneerden niet en het kind had zware problemen aan het hart.

Kerngezond
De moeder, die tijdens haar verblijf in het ziekenhuis een foto van Johannes Paulus bij zich had, heeft dan naar verluidt in haar gebeden de paus om hulp gevraagd. Tegen alle medische prognoses in bleef het kindje in leven en is het nu kerngezond.

De ouders signaleerden het geval aan de commissie van het Vaticaan die voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II bevoegd is. De vader en moeder kregen nu het bericht dat het als bewijs voor een wonder in het proces is aanvaard. (belga)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mescaline

Het was natuurlijk een wonder. En een foto van de paus was erbij betrokken. Tsja… wie zonder zonde is zeg maar hee ? Ik doe wel gekkere uitspraken zo nu en dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pebbe

Het zoveelste gevalletje van science = wetenschap? Slecht nadenken begint met slecht vertalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 TRS

Los van de inhoud, schrijven blijkt wederom een kunst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Stijn

Op HansR’s uitdagende vraag aan het eind van zijn artikel zouden zeer veel citaten te geven zijn, de een nog mooier dan de ander. Daar heb ik nu geen tijd voor, dus ik beperk me hier maar tot twee alinea’s uit de Katechismus van de katholieke kerk. Niet omdat die katechismus per se heel geweldig is, maar wel omdat ik deze twee alinea’s nog niet zo gek vind:

Zowel het zuiver wetenschappelijk onderzoek als het toegepaste onderzoek vormen een belangrijke vertolking van het meesterschap van de mens over de schepping. Wetenschap en techniek zijn kostbare hulpmiddelen, wanneer ze ten dienste staan van de mens en wanneer ze de algehele ontwikkeling ten bate van allen bevorderen; maar op zichzelf kunnen ze noch de zin van het bestaan, noch de zin van de menselijke vooruitgang verklaren. Wetenschap en techniek zijn gericht op de mens; aan hem danken ze hun ontstaan en hun groei; juist in de menselijke persoon en in zijn morele waarden ligt dus de verwijzing naar hun finaliteit en het besef van hun grenzen.

Het is een illusie te eisen dat het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan moreel waardevrij zouden zijn. Toch kan men de criteria voor de oriëntatie van wetenschappelijk onderzoek niet afleiden uit een pure technische efficiëntie, noch uit het nut dat er voor sommigen uit kan voortvloeien ten koste van anderen, noch uit – wat nog erger zou zijn – de heersende ideologieën. Wetenschap en techniek vereisen, vanuit hun intrinsieke betekenis, de onvoorwaardelijke eerbiediging van de fundamentele principes van de zedenwet; ze moeten ten dienste staan van de menselijke persoon, van zijn onvervreemdbare rechten en tevens van zijn waarachtig en integraal welzijn in overeenstemming met Gods heilsplan en wil.

(2293-2294)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 troebel

De laatse bijzin in Stijn’s propaganda voor de Katechismus, “ze moeten ten dienste staan van de menselijke persoon, van zijn onvervreemdbare rechten en tevens van zijn waarachtig en integraal welzijn in overeenstemming met Gods heilsplan en wil.”
vind ik wel perse heel gek klinken.
Ieder (ook een marketeer voor religie) mag beweren wat hij wil& geloven wat hij wil, maar om uit de zalvende zinnen van een citaat als het bovenstaande een hoger moreel niveau dan het mijne te destilleren klinkt arrogant (of dom, ik ben er nog niet uit).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MP

Die arme HansR, hij wordt neergesabeld op de vorm en niet zozeer op de inhoud. Dat doet toch sterk vermoeden dat hier sprake is van een emotionele reactie bij een deel van de reaguurders. Maar goed, met in het achterhoofd de soms knallende commentuitwissingen tussen HansR en Stijn verbaasd mij dat niet echt ;)

Ik vond het overigens helemaal niet zo warrig, misschien probeert hij iets teveel erbij te betrekken. Ik lees dat HansR de quote probeert te nuanceren. Hij bespeurt een superioriteitsgevoel bij Chrsitendom ten aanzien van haar rol in de Wetenschap. Hij vindt dat te kort door de bocht.

Ik vind persoonlijk het uitlichten van de mechanica als grootste en bepalende verdienste wel saillant. Was het niet Galileo Galilei, een van de grondleggers hiervan die verketterd werd door de kerk? Uberhaupt, waarom is mechanica het enige wat echt telt?

Dat de inhoud van het geloof de enige bepalende factor is voor wetenschappelijke ontwikkeling, lijkt mij moeilijk te onderbouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Stijn

@ troebel:

maar om uit de zalvende zinnen van een citaat als het bovenstaande een hoger moreel niveau dan het mijne te destilleren

Waar staat dat? Volgens mij gaat het citaat daar helemaal niet om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Stijn

@ MP:

Dat de inhoud van het geloof de enige bepalende factor is voor wetenschappelijke ontwikkeling, lijkt mij moeilijk te onderbouwen.

Dat ben ik met je eens, en ik wil hem met liefde even inkoppen: De (katholieke) kerk beweert dat ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MP

@Stijn,

Ik wilde eigenlijk vooral zeggen dat mijns inziens het vooral andere factoren zijn die wetenschap stuwen.

Bijvoorbeeld de zucht naar expansie die gepaard gaat met oorlog. Dit vereist technologische ontwikkeling. Verder zijn er randvoorwaarden nodig die ontwikkeling van wetenschap en ook kunst mogelijk maken. Denk aan stabiliteit en voedselvoorziening.

Om even in HansR zijn gedachtegang te springen, hij impliceert dat de expansie van het Christendom tot veel oorlogen heeft geleid. Dit zou dan een goede drijfveer zijn voor wetenschappelijke innovatie. Maar ik moet dan wel vaststellen dat het niet de inhoud van het geloof is dat bepalende is maar de neiging om te domineren tot die ontwikkeling leidt.

Verder is er vaak sprake van selectiviteit, het geloof zal vanwege politieke motieven bepaalde takken van de wetenschap stimuleren en andere verketteren.

Is dit warrig genoeg;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Stijn

@ MP

Ja hoor ;-)

De stelling, zo geformuleerd, bevat zo veel onuitgesproken en betwistbare vooronderstellingen dat ik niet goed zou weten waar te beginnen. Wat betekent ‘expansie’ in deze context bijv? Is het door technologische voorsprong geweest dat het christendom zich snel verspreidde?
De eerste leerlingen van Jezus waren vissers: Hadden ze betere schepen dan anderen? Of is de katapult een uitvinding van een pastoor en heeft dat in de kerstening van Europa de doorslag gegeven?
Nee dus.

Ik denk dat de kerk in heden en verleden soms de wetenschap ernstig heeft dwarsgezeten en op andere tijden sterk heeft gestimuleerd, zoals boven ook al gezegd werd. Dat daarbij de takken van wetenschap extra aandacht kregen die dicht aan het centrum van het geloof liggen (theologie, filosofie, klassieke letteren, recht) lijkt me voor de hand liggend. Maar dat zijn vakken waar je geen oorlog mee wint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 MP

@stijn,

Expansie zoals de Romeinen bijvoorbeeld deden.

Maar het was vaak ook zo dat juist de elite mogelijkheden kreeg wetenschap te beoefenen. En dan moest je al bijna automatisch tot een kerk of iets dergelijks behoren (vanwege de politiek).

Nog steeds zie ik niet dat het de geloofssmaak is die tot wetenschappelijke superioriteit kan leiden. :)

Wellicht heeft het wel iets met verlichting te maken. Wanneer het geloof in de praktijk uitermate dogmatisch is zal het de wetenschap beperken denk ik. Maar dan gaan we alras belanden in de discussie of andere geloven dan het Christendom in staat zijn tot verlichting.

ik zie het reaguurderspaneel toch ook gewoon als een gesprek in de de kroeg hoor. In die paar tikminuten kan ik echt geen essay produceren, ik kom niet verder dan wat ingevingen en associatieve kwinkslagen ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Stijn

@ MP

Nog steeds zie ik niet dat het de geloofssmaak is die tot wetenschappelijke superioriteit kan leiden. :)

ik ook niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Meester

zie ned 2 NU!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Stijn

Erg foute muziekkeuze: én Dvoraks negende én ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ binnen 2 minuten in dezelfde documentaire is echt te veel van het goede…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 mescaline

De vragen over de achterlopende kerk en de nieuwe wetenschap + secularisering, Bomans heeft die al behandeld. De vragen over de mens zonder ankers na de ontkerkelijking in de jaren 50/60, net zo.

Op een andere manier dan HansR denkt zijn God/Jezus wel degelijk vreselijk boeiend in de wetenschap. Jezus als Victor moet voor 1000AD een van de voornaamste trekpleisters van het Christendom zijn geweest. En dus niet, wat wij nog steeds denken, Jezus Salvator, of Jezus Amator. De laatsten zijn vandaag de dag het bekendst. Vraag er eens naar bij uw omaatjes, kwezelkens, nonnekens en dominees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MP

@stijn,

Bah! Als we in de kroeg zouden zitten kwam je daar niet mee weg!! ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 jimmy

“38% van de Amerikanen noemt zich evangelical, maar slechts 8% voldoet aan de criteria van een echte fundamentalistische Christen in 2006. Dat is nogal een nuance te noemen waar Tegnlicht aan voorbij gaat. Het verschil komt er absoluut op neer dat alhoewel 84 miljoen Amerikanen zichzelf evangelical (en dus volgens Tegenlicht Christenfundamentalist) noemen, er “slechts” 18 miljoen daadwerkelijk Christenfundamentalist zijn. Tegenlicht stelt dat er 80 miljoen fundamentalistische Christenen in de VS zijn, ofwel 25% van de bevolking.”

Bron: Barna Group

Die twee Amerikaanse republikeinen die aan het woord kwamen, waren naar mijn mening oprecht bezorgde mensen, maar de rest van de aflevering was erg tendentieus.

Het is echt flauw – duidelijk de mening van Tegenlicht redactie zelf – om een atheïstische preker als Richard Dawkins te gebruiken om je punt te maken. Dawkins klaagt dat hij intolerant wordt genoemd. Nou heeft hij naar mijn mening 100% gelijk en moet hij alles kunnen zeggen, maar klaag dan niet dat je intolerant wordt genoemd. Ik vraag me oprecht af wat de betekenis van intolerantie dan wel is volgens Dawkins. Ook toont hij zich een ware onheilsprofeet door te stellen dat Amerika af kan glijden naar een theocratie. Yeah, right. Net als Bernard Lewis die vorige week stelde: “Europa gaat ten onder aan de Islam!” Een beetje vertrouwen in de eigen Westerse cultuur kan geen kwaad, denk ik dan.

Gelukkig komen ook alle nare uitwassen van Christenen kwamen nog even snel aan bod: homeschooling (=christenindoctrinatie), redneck Limbaugh op de radio, pseudo-journalist en Nederland-hater Bill O’Reilly en zwetende, geldsmekende predikanten, die waarschuwen voor een almaar naderend armageddon. Tenslotte wordt alle onheil nog even aan de Republikeinen en – onvermijdelijk – aan Bush gekoppeld.

Wat te denken van de goede aspecten van Christenen sterke, sociale verbanden, hardwerkende mensen, sterke voorvechters van democratie, etc. Niks van dat al. Het is mijn vak niet om documentaires te maken, maar is nuance aanbrengen geen deugd of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Stijn

Erg tendentieus inderdaad. Het lijkt me dat er best een goede documentaire te maken zou zijn over de gevaren van christen-fundamentalisme in de (politiek van de) VS (zulke documentaires zijn er ook al wel), maar dit was niet sterk.

En “De staat zou het alle gelovigen moeten verbieden om kinderen op te voeden”-Dawkins is ook gewoon intolerant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 SciInv

Ik vraag me oprecht af wat de betekenis van intolerantie dan wel is volgens Dawkins.

Als hij het christendom zou willen verbieden. Hij is niet aardig voor christenen en scheldt ze de huid vol, maar ik heb hem nooit voor een verbod op het christendom horen pleiten.

Gelukkig komen ook alle nare uitwassen van Christenen kwamen nog even snel aan bod

Daar ging de aflevering ook over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 larie

Net alles gelezen, goeje leerzame draad zeg.
In hoeverre tolereer je intolranten ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Isaac

Jimmy Carter is ook een evangelical, of zegt zelf een evangelical te zijn. Als je de overeenkomstige denkbeelden van al die evangelicals neemt, dan krijg je volgens mij maar een zeer beperkte set. Dat geld denk ik ook voor andere religie groeperingen. Maar het lijkt net alsof we alle denkbeelden die in de groep voorkomen toekennen aan alle leden van de groep. We vormen een beeld van die gehele groep door zelf een selectie uit die denkbeelden te maken, of door de selectie die wordt gemaakt door de autoriteit van die groep.

Volgens mij werkt religie zo wel heel sterk om groeperingen te vormen, ook al is het op basis van slechts een zeer beperkte set overeenkomstige denkbeelden (die mogelijk niet eens zo belangrijk zijn, zoals de symbolen i.p.v. hetgeen waar die symbolen voor staan). Dus dat bijvoorbeeld groepsvorming christen – niet christen sterker is dan groepsvorming progressief – conservatief. Dat terwijl misschien bij de laatste het om een grote set belangrijke overeenkomstige denkbeelden gaat. Dus bijvoorbeeld dat zowel de progressieve christen als de conservatieve christen op dezelfde christelijke partij stemmen, i.p.v. op een progressieve respectievelijk conservatieve partij te stemmen.

Vergelijk het bijvoorbeeld met voetbalsupporters, die supporter zijn van een club. Als je de spelers en trainers van Ajax en Feyenoord zou omwisselen, dan zouden de supporters denk ik niet meegaan. De (naam van de) club weegt zwaarder dan de spelers en trainers. Dat vind ik merkwaardig.

Door groepen te vormen kan je macht opbouwen, en door je bij een groep aan te sluiten steun je die macht, maar als we dus makkelijk groepen vormen op basis van criteria die er naar mijn mening weinig toe doen – zoals een naam, een (huids)kleur – dan zijn we dus weinig kritisch bij het verlenen van steun en het geven van macht. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat wij hiermee hetgeen voor elkaar krijgen wat we echt belangrijk vinden, ook aangezien het machtsmisbruik vereenvoudigt.

Aan de andere kant vormen zeer ‘kritische’ mensen – zoals wetenschappers en progressieven – maar erg moeilijk groepen, omdat er altijd wel iets te vinden is waar ze over van mening verschillen, en dan vinden ze al snel dat ze niet tot een bepaalde groep behoren. Maar als individuen hebben ze maar weinig macht. Volgens mij is er dan ook minder groepsdruk, aangezien er geen duidelijke groep is. Ze vormen geen machtsblok en daardoor kunnen ze moeilijk tegenwicht bieden en komen ze maar moeilijk aan de macht. Dat lijkt mij toch iets om rekening mee te houden. Dit is volgens mij ook wat Dawkins nastreeft, een groep vormen op basis van enkel het criteria atheïst te zijn, om zo een groot machtsblok te vormen dat tegenwicht kan bieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Zoute snor

Maar was het niet zo, dat veel van dingen die door ‘onze’ wetenschappers, zoals Newton, zijn bedacht, al eerder zijn bedacht door Moslim-wetenschappers, of in ieder geval hierop voortborduren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HansR

Kijk, kijk. Aardige reacties. Dank.
Vooral Jacobine houdt van me, jessus ;)

Maar op de keper beschouwd gaat volgens mij niemand in op de implicatie van de quote dat de joden noch de islamieten het vermogen zouden hebben een “Newton” te hebben. Dat impliceert een grote waardering voor Newton en een overschatting van het christendom. Een (zelf)overschatting die niet nieuw is: de christenen zijn de besten, de mooisten en de sterksten.

Gegeven de RK-vervolging van wat Keppler, Copernicus en met name Galileo (die wel wordt gememoreerd, dank @MP) hebben bedacht in gedachten is de quote toch wat hypocriet. En dat in het jaar 2000.
En Jacobine mag me wat warrig vinden, maar wie de koppeling tussen deze quote en de christelijke vervolging van joden en moslims niet ziet mist iets of heeft een blinde vlek in de geschiedenis. Maar misschien zoek ik te ver. In een volgend log komt dat zijdelings ook weer aan de orde.

Helaas kon ik niet aanwezig zijn tijdens de discussie zelf. Bij mijn volgend log – ja hoor jacobine, als de redactie het toestaat en zo god het wil – zal ik dat vrij zeker wel zo zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 mk

Nogal warrig stuk, en HansR zit er behoorlijk naast.

Veel vroege wetenschappers werden er (mede) door gedreven om de goddelijke orde in de kosmos te ontdekken. Newton was bijvoorbeeld behoorlijk gelovig. De natuurwetten werden gezien als een onderdeel van Gods plan. Langzaam maar zeker bleken de uitkomsten pijnlijker te worden voor de dogma’s van de kerk en ontstond een verwijdering.

Of er iets speciaals is aan het Christelijke geloof dat dit mogelijk maakte is maar de vraag. Maar om te beweren dat er geen enkel verband is geweesr tussen het geloof en het ontstaan van de exacte wetenschap getuigt van gebrek aan kennis.

De geijkte opmerking over het kwaad van het westen is irrelevant voor een eventueel verband tussen kerk en het ontstaan van de wetenschap. Voor het onderdrukken van andere mensen daarentegen is het christelijk geloof in het geheel geen voorwaarde, zie de wereldgeschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Stijn

Maar op de keper beschouwd gaat volgens mij niemand in op de implicatie van de quote dat de joden noch de islamieten het vermogen zouden hebben een “Newton” te hebben.

Nog even los van de vraag of dat de implicatie is van het citaat (dat hangt af van je vertaling van het Engels: Je kunt het lezen als een feitelijke historische beschrijving, of als een oordelende bveschrijving: Het had ook niet anders gekund), hebben verschillende mensen hierboven gezegd dat iemands christelijke achtergrond hem niet automatisch tot een betere wetenschapper maakt. Dat lijkt me voldoende antwoord op deze (uitleg van de) quote.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Ruud

Hebben de Joden niet een Einstein voortgebracht, bijvoorbeeld? Werd in voorgaande reacties niet al aangegeven dat de wetenschap, door onze donkere middeleeuwen heen, werd gedragen door de wetenschappelijke moslims?
Moeten we gaan praten over de uitroeiingsacties van het christendom?

 • Vorige discussie