De cashende tante in Marokko

ACHTERGROND - Wat de weduwen van Srebrenica nog niet gelukt is, heeft de Rechtbank Amsterdam Marokkaanse en Turkse nabestaanden wel gegund: toegang tot de schatkist. Woensdag oordeelde de Amsterdamse bestuursrechter in een serie beroepsprocedures tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat de ingeboekte bezuinigingen als gevolg van het zogenaamde woonland-beginsel weer van tafel zijn. Het is onrechtmatig om de uitkeringen voor nabestaanden te verlagen omdat ze in een land wonen waar de kosten voor het levensonderhoud substantieel lager liggen dan hier.

De argwanende toeschouwer zal vermoeden dat er weer een of andere wereldvreemde rechter zijn eigen politieke overtuiging als een internationaal grondrecht verpakt heeft. De stap van medelijden met Marokkaanse weduwen naar verheven overwegingen over rechtszekerheid en eigendomsbescherming, is immers snel gezet. Maar wie de motivering van de rechtbank erbij pakt, ziet dat de uitspraak op veel steviger juridische grond staat. Europa heeft al sinds jaar en dag een zogenaamde Associatieovereenkomst met Turkije, en bij die overeenkomst hoort een Associatieraad. Die raad heeft in 1983 min of meer letterlijk besloten dat sociale voorzieningen niet mogen worden gekort omdat ze betaald worden aan iemand in Turkije. Sinds 1972 hebben we een verdrag met Marokko met letterlijk dezelfde inhoud.

De SVB probeerde zich nog te redden met het argument dat de uitkering niet beperkt werd met een gekorte betaling aan buitenlandse uitkeringsgerechtigden, maar dat de aanspraak lager vastgesteld werd voor iemand die in Turkije woont, waarna die lager vastgestelde aanspraak vervolgens ongekort wordt uitbetaald. Dat een rechter daar doorheen prikt, heeft niets met wereldvreemde opvattingen te maken. Ook het op zichzelf niet onredelijke argument dat de uitkering lager mag zijn als de humus goedkoper is, kan niet baten. Het was simpelweg ‘niet de afspraak’. Destijds was het kostenniveau in Turkije en Marokko ook al lager, terwijl ‘de verdragsluitende partijen – om hen moverende redenen – desondanks artikel 6 van Besluit 3/80 hebben vastgesteld.’

Resteert de omstandigheid dat de Staat dus kennelijk op zoek moet naar argumenten voor het woonlandbeginsel, waarmee de Turkse en Marokkaanse overheid kunnen instemmen. Dat dit soort kwesties internationaal dicht getikt zijn zal misschien politieke frustratie opleveren. Maar het ligt dit keer echt niet aan de rechter.

Reacties (23)

#1 Bolke

Simpele oplossing voor, gewoon een uitkering export belasting van 75% invoeren.

 • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

@1:
Ja bolke,
er is altijd een simpele oplossing als je geen rekening hoeft te houden met gemaakte afspraken.

Als je een export-belasting wilt invoeren op de uitvoer van geld, krijg je ook een hoge rekening als je op vakantie gaat PINnen.

En als de export-belasting alleen geldt voor uitkeringen aan weduwen, is het natuurlijk een belasting op een uitkering, en niet op export.
En dan gelden de afspraken die in het stukje staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bolke

@2: Nou dan noemen we het een inkomsten belasting voor niet EU ingezetenen.
Of we noemen het administratie kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 FiFa

Bolke,
Iedereen zeikt over de belastingen en als het in je PVV-straatje past dan ben je blijkbaar voor.
Verder is het inkomstenbelasting en administratiekosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Olav

@3: Wat je ook voorstelt, de rechter zal er doorheen prikken. Maar waarom ben je er toch eigenlijk zo op gebrand om mensen hun geld af te nemen waar ze volgens de gemaakte afspraken gewoon recht op hebben? Welk doel dient het? Qua bedrag dat ermee kan worden bezuinigd stelt het voor zover ik weet niet veel voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

@1: verdragen opzeggen lijkt me veel eenvoudiger. Ik zie de voordelen van die verdragen in ieder geval niet..

Die verdragen zijn volgens mij een tot mislukken gedoemde poging van de Nederlandse overheid om daar een vinger in de pap te krijgen.. kost wat, maar dan heb je ook niks..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 McLovin

Als ik het goed snap wilde de SVB minder uitkeren omdat de levensstandaard/kosten levensonderhoud in Turkije en Marokko lager zijn? Geldt dat omgekeerd dan ook? Als ik in een “duurder” land woon dat ik dan meer krijg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sikbock

@7: ja, dat heet het woonlandbeginsel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

@7:
Bedoel je Nederland? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 helena

op de website van SVB is nog steeds niet tekst aangepast:
http://www.svb.nl/int/nl/anw/uitbetaling/uitbetalen_buiten_nederland/beu/

In een aantal andere landen kunt u ook Anw-uitkering krijgen, maar dan krijgt u vaak minder Anw-uitkering. Ontvangt u nabestaandenuitkering? Dan wordt het bedrag aangepast aan het kostenniveau van het land waar u woont. Per land is vastgelegd hoeveel procent van het maximale bedrag aan Anw-uitkering u kunt ontvangen.

Vul het land in waarin u of uw kind woont of gaat wonen, dan ziet u of Nederland een verdrag heeft met dit land en of de Anw-uitkering wordt aangepast aan het kostenniveau van dat land.

@7 je kan op die website per land zien hoe groot percentage is van de uitkering (anw in dit geval). VS krijg je iets minder (90%) dan anw-uitkering in NL. Turkije 60% enz enz. Geen enkel land volgens mij waar iemand hogere uitkering krijgt dan wat je in NL zou krijgen maar ik heb slechts enkele landen bekeken (ook Zwitserland, Zweden, Noorwegen enzo).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kalief

#5 Qua bedrag dat ermee kan worden bezuinigd stelt het voor zover ik weet niet veel voor.

Maar dat valt uit te rekenen. (Door iemand die denkt: “hé, maar dat valt uit te rekenen”.)
En verder kan het inderdaad geen kwaad om zo nu en dan gemaakte afspraken eens te evalueren. Maar een verdrag tussen de EU en Turkije kan niet door Nederland worden opgezegd en we hebben de medewerking van Marokko nodig om vast te stellen of iemand in Nederland daar misschien een huis bezit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@10: Nou ik heb ook mijn best gezocht (Scandinavië en afgelegen eilanden die echt duurder zijn qua levensonderhoud): Nergens krijg je meer en in alle (semi-)koloniale eilanden van andere Europese landen (bv. Wallis & Futuna, Sint Helena, Groenland, Spitsbergen) krijg je zelfs helemaal niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bolke

@5: Gaat niet om het geld, gaat om het principe, uitkering zijn voor Nederlanders IN Nederland, niet voor Nederlanders in het buitenland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@13:
Zulke one-liners kan iedereen verzinnen.
Wat dacht je van:
Sociale uitkeringen zijn voor mensen met een sociaal gevoel?

Trouwens wat wil je doen met Nederlandse A.O.W.-ers die bijv. in het zuiden van Europa zijn gaan wonen?
Die hebben hun hele leven premie betaald.
(dat zijn echt niet allemaal rijke stinkers. Wat spaarcenten of je huis hier verkopen is meer dan voldoende)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Co Stuifbergen

@10:
Bedankt Helena !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Co Stuifbergen

@13:
bolke,

Ik ben met jou eens dat het principe belangrijker is dan het geld.
En het principe dat hier gehanteerd wordt, is:

afspraak = afspraak

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bolke

@16: Nederland schendt tientallen (internationale) afspraken, daar kan er nog wel eentje bij hoor.

Bijv. de afspraak dat Nederland minimaal 2% van het BNP aan defensie besteed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 tigger

De hele discussie is een beetje zinloos, het gaat hier om de ANW, dat is een uitkering die sowieso de komende jaren gaat verdwijnen. Zie ook https://sargasso.nl/feit-of-fabel-carola-schouten-en-anw/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 LeChat

@3: Wat zou je vinden van een haatpruikentaks?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 helena

er liggen denk ik tal van afspraken met verschillende landen. Hoe dat precies ligt weet ik niet (juridisch en zo).
eerlijk gezegd vraag ik me af of dit dan een argument kan zijn (dat mensen die in duurdere landen wonen qua levensonderhoud geen recht hebben op een hogere uitkering ) als de regering in (hoger) beroep gaat? want ik lees in artikel in de Volkskrant :
Minister Asscher (Sociale Zaken) bestudeert de uitspraak nog en overweegt hoger beroep. Dat zou minimaal een jaar in beslag nemen.

Mensen die in een duurder land wonen zouden eigenlijk een rechtszaak moeten beginnen! afhankelijk van de afspraken die er gemaakt zijn met die landen wellicht.

geldt die uitspraak van de rechtbank dan ook voor kinderbijslag en zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@17: Dat is dan ook geen afspraak, maar een aanbeveling (eentje die overigens een ruime meerderheid van de leden niet deelt, zo blijkt uit de budgetten van de andere NAVO-leden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

@19:
Andere suggestie is:
“Niet peroxide-ariër-toeslag” ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 adriaan

@1:Dan exporteren we jou wel

 • Vorige discussie