1. 3

  Persbericht: “Bits of Freedom: Buma komt terug op gedane toezeggingen”
  Amsterdam, 14 oktober 2009

  Uit recente uitlatingen van Buma/Stemra blijkt dat zij voor vrijwel alle
  gebruik van embedded materiaal toch een vergoeding zal heffen. Een
  eerder persbericht van Buma wekte de indruk dat zij in ieder geval een
  stap in de goede richting deed, door de eerder aangekondigde
  embed-heffing voor “niet-bedrijfsmatig gebruik” niet ten uitvoer te
  leggen. Nu blijkt echter dat een belangrijk deel van alle blogs en
  sociale netwerksites volgens Buma als bedrijfsmatig moet worden
  aangemerkt. De eerdere suggestie dat Buma internetgebruikers tegemoet
  komt is dus misleidend, en Buma komt terug op eerder gedane toezeggingen.

  Uit een interview met 3VOOR12 blijkt dat volgens Buma het plaatsen van
  één advertentie op een site al voldoende is om als bedrijfsmatig
  aangemerkt te worden. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijk deel van
  de bloggers en sociale netwerkpagina’s toch voor het embedden van audio-
  en videomateriaal zal moeten gaan betalen. Daarnaast zullen poppodia
  moeten gaan betalen voor embedden. Ook gaat Buma er ten onrechte vanuit
  dat, omdat over licenties voor ander gebruik dan embedden geen vragen
  zijn gesteld, deze door de markt geaccepteerd worden.

  Ot van Daalen, directeur Bits of Freedom: “We hoopten dat Buma zich de
  recent ontstane commotie zou aantrekken, en echt zou luisteren naar de
  bezwaren van internetgebruikers en muzikanten. Nu blijkt echter dat de
  toezeggingen zo beperkt worden uitgelegd, dat deze in de praktijk een
  lege huls zijn. Dit soort gedraai is niet acceptabel, en we hopen dat
  hieraan aandacht wordt besteed tijdens de hoorzitting op 15 oktober over
  het auteursrechtrapport van Gerkens in de Tweede Kamer.”

  Bits of Freedom stuurde vorige week een open brief aan Buma, waarin zij
  aandrong op herziening van de aangekondigde regeling. Zij verwacht voor
  20 oktober een reactie op deze brief te ontvangen.

 2. 4

  “als je ook maar 1 rode cent verdient aan je blogje of site”

  Ik begreep dat dat niet het criterium was. Ook als je verlies draait op het blog, mag je nog betalen, zo lang er sprake is van inkomsten.

 3. 5

  Tja, definitiekwestie waarschijnlijk. Inkomsten als in netto-inkomsten of inkomsten als binnenkomende stroom geld.

  In beide gevallen vallen wij in de doelgroep, ook al kennen we geen winstoogmerk.

 4. 6

  Bismarck: criterium is opbrengst, niet winst. 1 cent inkomsten levert je een gepeperde rekening op, dus. Dat is al langer de Buma-definitie van commercieel gebruik, en nu dus ook van bedrijfsmatig gebruik. Dat die definitie van bedrijfsmatig nergens anders gebruikt wordt, doet blijkbaar niet terzake.

 5. 7

  @5: Reken erop dat BUMA/STEMRA de definitie hanteert die de meeste blogs includeert. Zo heb ik het iig. van hen begrepen. Ik durf er zelfs aan te twijfelen of het om binnestromend geld gaat. Als je een ad neerzet in ruil voor korting op de hostingkosten, krijg je denk ik ook een rekening.

 6. 8

  Bismarck: klopt. Ook dat is opbrengst, zo simpel is het in de ogen van Buma. Al krijg je een gratis toegangskaartje als je belooft iets te schrijven over het optreden, dan hang je al. Als ze het voldoende hard kunnen maken, tenminste. Hoewel… de Buma-methode is keihard een rekening sturen en jou laten bewijzen dat het ten onrechte is. Mag jij kiezen tussen ten onrechte dokken voor Buma of de kosten van een rechtszaak ophoesten. Zij weten best wat je kiest als armlastige blogger.