Brief aan koningin Beatrix

Majesteit,

Allereeerst wil ik u een gelukkig nieuw­jaar wensen. Een beetje laat, maar daar­door niet min­der wel­ge­meend. Het prille 2012 is voor u op zijn zachtst gezegd nogal tur­bu­lent van start gegaan, het­geen me een goede aan­lei­d­ing leek weer even de gang van zaken met u door te nemen. Ik raak langza­mer­hand namelijk erg aan gehecht aan onze bespiegelingen!

De eerste com­motie van het jaar ontstond ron­dom de VPRO-miniserie Oranje onder vuur?, waarin werd gesug­gereerd dat u rookt, drinkt en een haarstukje draagt.  Ik neem aan dat u er geen min­uut slaap om heeft gemist. Lekker belangrijk. Het was echter meer dan genoeg om uw ijverig­ste onder­da­nen een paar dagen bezig te houden. U kent ze wel; die hijgerige types die u over de hele wereld nareizen om dan ver­slag te doen over welke kleur hoed u op had. Exponent van deze club is wat mij betreft Marc van der Lin­den, die ook nu om een mening gevraagd werd. Stond hij daar als vol­wassen vent met droge ogen uit te leggen dat de dra­maserie geen recht doet aan de werke­lijkheid. No shit Sherlock.

Alle snel-gepikeerde Kon­ing­shuisken­nert­jes waren koud terug in hun hok, of de vol­gende Grote Veront­waardig­ing diende zich aan. Lucky TV had een film­pje over u gemaakt waarin u zoge­naamd naakt werd afge­beeld. Hart­stikke lol­lig, hart­stikke actueel en niet eens slecht gemaakt. Boven­dien was het zó absur­dis­tisch dat we Marc van der Lin­den niet eens nodig had­den om te vertellen dat het film­pje geen recht deed aan de waarheid. Niets aan de hand dus, zou je denken.

Fout. Het hele leger Koningshuis-dwepers stond weer op zijn achter­ste poten. Ver­huf­ter­ing, schande, respect­loos. Dat werk. Ter­wijl het werke­lijke prob­leem duidelijk hun eigen gebrek aan humor is. Wat kan u zo’n film­pje nou sche­len? Het was toch gewoon best grap­pig? En sinds wan­neer is grap­pen over iemand maken een teken van geen respect? Als er grap­pen over je wor­den gemaakt, betekent dat juist dat je erbij hoort! Ontzien wor­den is voor zwak­kelin­gen. Het stille klasgenootje, de dikke col­lega en de nieuwe teamgenoot, díe wor­den ontzien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan Marc van der Lin­den c.s.

De opwind­ing over het Lucky TV film­pje was nog maar nauwelijks voor­bij, of het ging pas echt mis. U droeg een hoofd­doek. In een moskee. In het Midden-Oosten. En een Lim­burger met geblondeerd haar stu­urde daar een tweet over. Nou Majesteit, wees maar blij dat u lekker in Oman zat, want Ned­er­land was te klein. Men ging hier mas­saal de straat op. Was het niet over die hoofd­doek, dan wel over de tweet. En iedereen die in eerste instantie bin­nen bleef, ging ver­vol­gens alsnog de straat op om ophef te maken over alle ophef die er werd gemaakt. Ik heb op de BNR, vorige maand nog uit­geroepen tot beste radio­sta­tion van Ned­er­land, serieus een dis­cussie geho­ord met als cen­trale vraag ‘gaat deze ophef ergens over of niet’. No shit. Waargebeurd.

En u? Wat deed u? U stal defin­i­tief mijn hart. U zuchtte eens diep, gaf aan ner­gens meer van op te kijken en schoof de kri­tiek van de vol­wassen man met peroxide-blond haar terz­i­jde als onzin. Ongelofe­lijk mooi! U had ze moeten horen hier. Iedereen werd nóg rep­per en roerder dan hij al was. Veel mensen waren zó van slag, dat ze dachten dat het een poli­tieke uit­spraak was. Er waren ook mensen die het niet begrepen, en wilden weten wat u pre­cies bedoelde. Ter­wijl het zo sim­pel was. U had gewoon geen zin om mee te gaan in de gekte, en vatte in één woord twee dagen aan voorpagina’s en jour­naals samen. Grote klasse!

Dat u en pas­sant reageerde op een van mijn eerdere brieven, was natu­urlijk hele­maal mooi! Ik schreef: ‘Cor­rect me if I´m wrong, maar vol­gens mij kunt u niet zo goed tegen onzin.’ Nou, Majesteit, bood­schap ont­van­gen. Loud and clear!

Weet u wat zo goed is aan u? U kijkt inder­daad ner­gens meer van op. Ze maken u de Konin­klijke pis niet lauw. Dra­maseries niet. Lucky TV niet. Mor­bide obese kon­ing­shuisken­ners niet. Twitterende, kun­st­matig­blonde Lim­burg­ers niet. En dat is nu pre­cies de reden dat we met zijn allen moeten hopen dat u nog jaren aan­bli­jft als onze vorstin.

Hoogach­t­end,

Boudewijn.

PS. Bijna ver­geten: Ik vond dat zowel u als Max­ima er werke­lijk schit­terend uitza­gen met hoofd­doek! Zeker voor her­hal­ing vatbaar!

fotobron Kommerij

 1. 1

  Lieve majesteit,

  Bedankt wat u allemaal voor ons,en de mensheid doet.
  En trekt u zich maar niets aan, van allen,parasiterende soaps,
  rondom u; Tuig, en schuinsmarcheerders; dik op verdienen.
  zij weten en vooral KUNNEN niet beter. dat is triest; ons niveau.
  Waarbij tevens, allen hoofden boven het maaiveld, zoals van U,en de UWEN,het moeten ontgelden;Deze forse tekortkomingen,gecompenseerd,verlegt,en geprojecteerd worden.

  Feitelijk, het opzettelijk verstrekken van valse gegevens.
  Ongeacht welk media, en ” boodschappers” zich daar allemaal schuldig aan maken.

  RESPECT, voor uw wijzen, krachtige ,menselijke, zuivere, moedige,weerlozen,waardevollen bijdragen aan deze wereld en onze samenleving (wat er nog van over is)

  Knap, u dat nog kunt opbrengen ,met allen laffe, valse ,onbeschofte tegenwerking, maar mogelijk is.
  En elke zucht en adem, onder de loep en vergrootglas van onze kruisvaarders ligt;Zij hebben niets beters te doen,en vooral weten niet beter.
  U kunt vast uw energie wel beter gebruiken; en u weet; mocht u moeten vluchten; Voor onze walgelijke weerzinwekkende, narcistische fascimse;
  In argentinie bent u wel veilig.
  De MP, laat afweten en heeft tot 4 maal toe, zijn functie,en werkomschrijving verzaakt; Meer dan tijd voor ONTSLAG.

  En tot het zover is; neem ik het wel even van hem over.
  Liefste koningin, pieter van vollenhoven,en gevolg.
  U bent het enige in Holland ik nog ooit mijn vertrouwen schenk;de rest heeft me al te vaak bijna mijn leven gekost;en is het niet waard.
  U wel, voor eeuwig de uwe…..in naam, van justice,humanity, waardigheid, democratie, beschaving,en medemenselijkheid.
  En laat ze maar krijssen; de peuters zich uw volk noemen…

  Over het paard getilde, krijssende, strontverwende,welvaartsproducten,die met puberale rollende ogen, de politiek bedreigen;en onze rechtsstaat.
  Wij laten onze koningin niet aanvallen; onder vuur nemen,met scherp zelfs wat aldus onze MP zou moeten kunnen (??)

  HOEWEL bij wet strafbaar! evenals schofering,en aantasting van uw ,integriteit,eer en goede naam.Valsheid in geschriften,opzettelijk verstrrekken van valse gegevens,en zelfs aanranding.
  Pietr van vollenhoven weet wel hoe veilig dat is.
  En reeds de wetsovertredingen en strafbare feiten zich gestapeld hebben…..
  ONZE MP verzaakt en verdiend ontslag;net als onze regering; vanaf de leugens libie helikopter verkiezingsstunt; reeds te ver zijn gegaan; In misbruik van konincklijke middellen, en staatsrechtelijke procedures.

  Welke laatste nog niet de basis beginselen van ONZE staatsinrichting in acht genomen worden. het nu aan ons is;daar tegen op te treden.
  En, het recht zijn verloop te laten hebben.
  \De, structurele staats coups; een halt toe te roepen….
  Tot die tijd ;houd uw taai, en weet, nog steeds de meerderheid van,echte mensen achter u staan;en u zeer waarderen ; internationaal en universeel.

  met vriendlijke groet,

  een trouwe onderdaan,
  in voor en tegenspoed.

 2. 3

  En o ja, net als u zelf heb ik OOK genoten van allen paradoieen ,van onze doorgeslagen, monarchie hetze; DEZE op de koorel namen.
  De absurditeit, bloot leggen. En om eerlijk te zijn; het lichaam van menig 40 tiger komt nog niet in de buurt; Van, een gezond lichaam, in realatie tot diens werken,en levensjaren ervaring.

  TYPISCH; waar elke inhoud ontbreekt;en de verbijsterende oppervlakkige
  ;leegheid,ons volk van links tot rechts,hoog tot laag,aan lijdt.
  Uiterlijkheden afleiden van elke inhoud; we toch nog smakelijk konden lachen; In allen walgelijke weerzinwekkende commotie; waarvan de persiflages, nog niet in de buurt kwamen,van de smakeloze “serie-
  eus bedoelde….” verslaglegging” zoals vanouds niet over de inhoud.
  En deze persiflages,nog het minst smakeloos,en dichts de realiteit,benaderde.

  En al of niet, het vals verstekken van oneigenlijke lichaamsdelen.
  Miljarden vrouwen van rond de 70 zouden tekenen; voor, dergelijk lichaam. Maar al helemaal voor de inhoud;al zal geen mens in uw schoenen willen noch KUNNNen staan;Daar zijn ze allen te zwak voor.

  In allen triestheid;de mooie beelden van uw nuttige zinvolle,reizen en harde werken; wij een voorbeeld aan kunnen nemen. De persiflages,noch enig lucht en humor, gaven; de absurditeit; van ons zieken zeiken zeuren en klagen,aangetoond.

  De volgende keer; crocodile dundy, die zich aanpast aan onze sinterklaas; een mijter op zijn kop; penus koker. Of de paus,die zich aanpast aan onze hooligan cultuur; in het oranje hi ha hondenlul…krijst.
  Of de vreemdeling, die aan de deur klopt;en wij eens even vragen naar zijn naam; ….opdat die niet stiekem ons huisje voorbij rijd;maar zich aanpast, in australie; onze welvaart ook daar te bedienen.
  En wij in polonaise, met carnavals toeters, bellen, kledij, en modderpoten straalbezopen;het vaticaan,en allen kerken; in optochten gaan bestormen want dat moet zomaar kunnen; alsdus ons holland.

  En ik kan niet wachten; op deze, kerken en vaticaan bestormingen;naar onze normen en waarden; mores; we zelfs in anderen landen,ons gastvrij ontvangen opleggen. Aanpassen aan ons land; geldt dus ook;als wij ons daar ver buiten begeven; Onze stuitende superieure arrogantie meent; dat zelfs de aboriginails in australie zich moeten aan passen aan onze sinterklaas.
  En allen afrikaanse negertjes aan onze anale verkrachtingen kristelijkheid; uit traditie.

  En Of we nu uitsluitend in kerken, treinen,en vliegtuigen aanpassen aan de kledingsvoorschriften; b.v als stewardess.Maakt geen verschil.

  Naakt onze kerken bezoeken , met puntmuts;of voorbinddeeldo; moet zomaar kunnen; en anders is dat onderdrukking; aldus onze kortzichtige, oerdomme stompzinnige 4 dimensionale moraal;die uitluiten d, om onze eigen navel draait; Naar wiens absurde pijpen; alles en ieder,in wereld en heelal; aldus onze bescheiden mening;
  naar moet dansen.

  IIg in heel deze, weerzinwekkende media vertoning van laag allooi;
  Deze humor nog iets van de ersnt kon verlichten; en smakelijk om gelachen kon worden.

  VERHEUG me op meer van hetzelfde;maar dan ditmaal GEERT DE GROTE DIE STRONT-JALOERS IS;EN UW POSITIE WIL KAPEN/OVERNEMEN;DOOR U VAN DE TROON TE (LATEN) STOTEN; DOOR ZIJN FOLOWERS; EN, HET DOMMME ACHTERLIJKE VOLK VAN LINKS TOT RECHTS;DAAR SCHUIN ACHTER AAN MARCHEREN.

  DE KOMENDE PERSIFLAGES; geert de grote in de hoofdrol;en de paus.
  Geert de grote wiens naakte blanke lichaam; van achter geneukt wordt;
  door mohammed met tulband. Of de paus, zijn naakte lichaam;
  en dan vol tot diep in zijn darmen; genomen wordt.
  Daar filmpjes,spotprenten en foto shop kalenders van maken;lijkt me pas echt stoer,en realistisch.
  Misschien, door de commotie dan ontstaat;en de furie van paus wilders en gevolg..

  Ze u en uw gevolg eindelijk eens 1 seconde met rust kunnen laten.
  Bij al u harde werken en druk bestaan; u ook nog af en toe kunt genieten;zonder, deze of gene; daar weer over heen moet zeiken.
  Bij gebrek,aan eigen levenszin, en smaak kwaliteit en niveau;
  Wat er niet in zit komt er ook niet uit.Dit is TE makkelijk; En van hetzelfde alure; als een weerloze baby; monddood slaan/verkrachten…
  Uitsluitend wanneer geen tegengas te verwachten valt; HOE moedig en goed we zijn……..onze peilen richten op,een makkelijke prooi;
  Een teken van absolute zwaktemlafhartigheid,en trieste oppervlakkige onwetendheid;ons krijsende roepetoederende klagende volkje ZO kenmerkt…..Valt daar nog enig eer aan te behalen?

  Ben blij u daar boven staat,en met mij smakelijk kan lachen om ECHTE grappen;…nog beter zijn uitgevoerd dan de smakeloze werkelijkheid;
  ons land en volk inmiddewls uit en voor bestaat; De moeite niet meer waard. M.I. Emmigreren,en asiel aanvragen,voor u en uw volk.
  is mogelijk een kortere weg; dan dit land, enige ontwikkeling trachten bij te brengen. Ik ga wel mee/u voor;
  en en de uwen zijn altijd welkom.
  En verder wil ik niets meer met dit land te maken hebben, geen gulden meer aan besteden.mijn inkopen (gas, sterke drank,tabac; doe ik in belgie en luxemburg;en mijn werken komen uitsluitend ten goede; aan de staatskassen van de straateconomie; de enige zuivere vorm van, ” keyens vrije markt economie die werkt.”
  En saten zonder vuile oorlogshanden; zoals ons holland;ik volledig klaar mee ben…..ga neutraliseren; omdat ik niet eens meer in dit land van nooit;wil sterven…zelfs mijn as is het niet meer waard.

  Toch geloof ik nog steeds; in de menselijke mens;waar ter wereld dan ook;Evenals in u,en uw gevolg……..het enige, de toekomst van ons land; en diens kinderen en komende generaties; op kunnen bouwen.
  Evenals de waarden,normen,fatsoen,menselijkheid, arbeidsethos,integriteit; een groot voorbeeld voor ons volk;en allen echte mensen; op deze wereld. Als ze allen waren zoals u en de uwen;
  wat een vreedzame, wonderfull world should that be.

  WAARDIGHEID; Respect, welke verdiend wordt door ,leven en werken,woord en daad; ongeacht; status,afkomst,klasse,kleur,positie,geloof,of innerlijke rijkdom.
  U volledig waar maakt….nu ” de rest” nog…./………..

 3. 4

  Was ook erg verbaasd, toen de reporter beweerde;In gesprek MP “Buitenhof”; Zelfverrijking,en welvaart, prioriteit heeft,boven wat dan ook;en ten koste van alles; over lijken.Al de rest voor onze voc welvaart moet wijken…..

  ” Dat sedertdien na wo 2; Europa oorlogen bespaard zou zijn gebleven.”
  Aldus buitenhof………
  (?????????????????????????)
  Alzeheimer (????) Korte termijn geheugen (??).
  Onze deelname aan , ons super rijk en natie,vanuit economische belangen was al erg genoeg; en vervolging en excuus waardig.
  Van ieder, daar toen bij was; op ons koningshuis na; die als enige deed wat ze moesten doen;vanuit een veilige plaats ver weg van onze inheemse ss, en nazies…OOk vergeten>(???)

  En voormalig yuguslavie,uit de jaren 90 dan; zijn die NU al vergeten? Ondanks ons eigen aandeel; van onze eigen werknemers; uitgeleverd aan ” de vijand”.

  En ,naast, de intense kortzichtige oppervlakkigheid ,onze MP getuigde. De vraag of ” welvaart” streven genoeg was; met een wijds gebaar; Rutte, zijn arm,in 1 haal en zwaai; De naar binnen gezwaaide armslag; Middels zijn woorden benadrukt werd; ”
  “voor mij wel”….

  Wat hij nog net inslikte;maar het was al te laat.
  Buiten zijn structurele verzaken,van zijn taken,en plicht. het al heel lang bekend is; “welvaart” het enige is, nog telt;ten koste van welzijn.

  En onze strontverwende welvaartsproducten van zijn generatie; illustreren, tot welke kortzichtige,incompetente,oppervlakkige leegheid,en incompetentie ;deze mentaliteit,en wan-beleid; lijdt.

  90 procent van , communicatie is non-verbaal; De rest van de 10 procent bestaat bij onze MP;en huidige leiders uit leugens….onderstreept;met hen non verbale, illustratie daarbij;IIG deze congruent en consistent zijn.Dat zegt meer dan genoeg.

  Wat is verder het verschil met; “ik ben nederlander,europeaan,en MP,en heb een fokking,pluche stoel onder mijn gat; En daar ben ik trots op” OOk zonder enige tegen prestatie….

  Kan de baas van onze MP; deze oppervlakkige aal, onderhand eens ontslaan, hij heeft gefaald, en zijn functie en plicht ,reeds te vaak verzaakt…en ja; daar komen ongelukken van; We beter en liever niet afwachten;ditmaal….ook voorkomen beter is, dan genezen..

  Zeker nu we weten waar dit naar toe gaat; in niemands belang…
  en uitsluitend verliezers kent; Waarom zouden we,die heiloze weg,al zoveel kapot maakte…vervolgen…in pure destructie.
  Zonde…het kan met dezelfde energie,middellen,geografie,en bronnen van dit rijkste landje ter wereld; zoveel beter……
  het enige daar voor nodig; waar een wil en visie, is….
  zijn tal van wegen; en..hoezeer onze meningen ook kunnen en vooral mogen verschillen; DEZE loopt dood……

  En elke schade, beperkt en voorkomen kan worden; is nu…zaak; en datgene wat ons te doen staat….elk mensen leven is er 1, en meer waard; dan welke fictieve ,cijfers,op de plat-geinjecteerde banken dan ook; verslavingszorg; krijgt zo een nieuwe zorgelijke peperdure doelgroep bij;

  De welvaarts suckers parasieten en verslaafde.Welke zucht;heel wat meer kost dan allen bejaarden zieken gehandicapten bij elkaar.
  En de grenzeloze,biljarden, overheids verspillingen; parasieten hen zakken mee vullen,in totalitaire zelfverrijking; Deze zorg, onbetaalbaar is geworden. Daar, is het vermogen van ons hardwerkende oranje familie,een verwaarloosbare fooi bij.relatief gezien;met een waarde van 0,000000000000 eurocent.

  Maar stja, geen splinter in andermans oog;den hollander niet,over vallen kan.En aan de eigen balken,geen ende………..aan komt;
  het enige in holland nog groeit;
  ONZE welvaart; De tot in de hemel groeiende balkenproductie;
  een boom is geen boom meer; maar een ” eurobiljet”

  Tis maar net hoe,en door welke, (zonne) bril je kijkt.
  1 lachebekje,maakt nog geen zomer, laat staan, europese lente.
  Concreet, is elke lach in optiek van onze MP, nog geen knip nog stuyiver voor de neus waard;net zo min; als deze ” leider”
  en SORRY;aangeleerd gedrag is 1 ding;
  Maar waar leiderschap;leer je niet uit boekjes; nog ,middels het verheerlijken van iron ladies; en andere strijkijzers.
  En, geen1 van de benodigde leiders-eigenschappen,komt voor,in ons land….bij de huidige.politieke,en institutionele heersers.
  Nog niet in de minste mate.

  Een lachende puk van de petterflat,met snot bel en al; Die een voorbeeld diend te nemen,aan zijn werkgever; Onze koningin;
  En ONS VOLK; betaald, en dus bepaald; hen salaris;en als ONS volk zegt;

  Wegwezen,met dat gebras, en gegok en gesmijt met ons geld; voor de zelfverrijking ,van criminelen ,en hen believers.
  Blijf met je jatten van ons geld af MP;die handjes wapperen mij iets te ,graaierig,en hebzuchtig…….Niet met UW geld;maar met dat van ONS!
  WELTEVERSTAAN.

 4. 6

  Een MP, die publiekelijk.letterlijk beweert;

  _ er met scherp op onze koningin geschoten mag worden.

  – Elke politicus het recht heeft, zoveel aanvallen te plegen op onze koningin,hij/zij maar wil. Ongeacht,diens invloed,op diens gevolg…

  En al hetgeen schaamteloos deze peuter MP; getuigde, in diens meest recente publiekelijke performance.

  Diens functie niet alleen onwaardig,maar ook onhoudbaar maakt.
  Binnen onze huidige staatsrechtelijke constituties.
  Lijn recht indruist,tegen, allen grond-beginsellen;de rest van ons land,van oudsher bestaan op gebouwd is.
  En PRIMA,wanneer mensen, onze huidige constitutie,niet democratisch vinden/anders willen.
  Echter tot zolang ,OOK onze MP in de eerste plaats zich daaraan dient te houden.

  En dit gaat al te lang,veel te ver;en is wel degelijk meer dan gevaarlijk.
  Niet alleen degene verantwoordelijk voor de meest bizarre uitspraken;maar vooral; al degene daar blindelings achteraan holt;en gevolg aan gaan geven.

  En ik beloof 1 ding;als deze regering valt/gevallen is….men ook van mijn vervuiling af is…….

  Anders, tem allen tijden;het u vrij staat de militaire internet politie;
  op mij af te sturen…Al datgene, tot overlast is…te elimineren.
  Al geloof ik niet, dat enige leven beter maakt; OOk dan nog zat dingen,
  om aan te ergeren.

  Het zijn slechts 1 van de irritante bij verschijnselen van onze samenleving, en ieder daar deel van uitmaakt,zoals ik in deze.
  Toch nog steeds,mijn onzin, futiel is;bij allen onzin;we wel onze tijd mee blijven verdoen; dus daarmee op de grote hoop kan…
  Het enige lichtpuntje in deze; ik houd me altijd aan mijn belofte.
  Wanneer welzijn en welbevinden,menselijkheid;weer…ergens op de agenda staat…
  Tot die tijd onzin met nog meer onzin…overwoekert mag worden;m.i.

  Tenminste dat is mijn geloof ,en overtuiging,ik uitdraag. Als u voor elke letter van dit gezwam; 1 gulden krijgt; wordt u slapend rijk;
  En zo is het ook,met, het gezwam en spilzucht ,lezingen,en popenkasten van onze leiders. Alleen nu betaalt u per elke letter van hen.
  De mijne zijn gratis;en de schade beperkt.

 5. 8

  Wilders die frontaal naakt; van achter genomen wordt; door onze koningin met de allergrootste zwarte voorbinddeeldo maar bestaat;en speciaal voor deze gelegenheid; I.p.v hoedje, een tulband op haar hoofd;

  Of de paus, met hetzelfde voor gebonden;en Wilders als gewillige ontvanger, en uitverkorenen,In onze zogenaamde holocaust-kristelijke traditie; van de verboden vrucht;
  En het “verboden woord”
  van party en ko.
  is dat niets voor,een volgende lucky t.v?
  Ik zou hem wel leuk vinden; U niet?
  Echte humor, is niet selectief.
  En kan zelfs, subject van spot; om lachen;]
  Daarvan onderscheidt, echt zich van vals;
  Zelfs bij persiflages,spot, en parodie; om het even om wie.

  Waarvan ik , de laatste, toch zeer kon waarderen.

  Bizar, onze volmaaktheids-waan;zelfs meent, ons sueprieure volk al zijn ze 80 nog het lijs van een 18 jarige anorexia model hebben.
  En zelfs die werkelijkheid; te schokkend is voor ons valse zelfbeeld,en schoonheids -ideaal. het belangrijkste in een leven; tuurlijk joh,neem nog wat opblaas borsten vol chemie; en ga dan zeuren over de troep je,je eigen lijf mee verneukt/opleukt…

  Lekker belangrijk; hoe je eruit ziet en wat je draagt; We van gekkigheid niet meer weten wat te doen;met deze doorgeslagen welvaart.
  Tuurlijk joh, het lijf van een 70 jarige,zo verbouwen, het een, kind wordt.
  Pas dan komen we er massaal op klaar en zijn we bevredigt;in onze lusten;en genoegdoening. Is ook een vrije keuze….

  Ookal heb ik meer vertrouwen in ons koningshuis dan ,in wie ook.
  Niets mis grappen. al past dat vast ook niet in ons hokjes gedachtengoed,
  Van wie niet voor is,is…..tegen;en vici versa..,
  kleinzielige identiteits-bevestigde kudde dier- hokjes geesten.

  Anders begrijpen we de wereld om ons heen niet meer;het simpelweg te doen met wat er is;en niet met wat we ervan maken;uit pure onkunde en gebrek aan…alles behalve ” welvaart” .Iets anders kennen we niet.
  En maakt ons tot de oppervlakkige superieure achterlijke nit wits we ,al zijn.

  En met onze huidige kennis ,”voortschrijdend inzicht” (AHUM)en ,rap devaluerende onderwijsniveau; wordt dat niet beter. Maar ach boeien,
  welvaart,en hoe je uit alles zoveel mogelijk eurobiljetten kan persen,
  is wat onze klokken luid en slaat…meer niet;dus niets, ons druk om te maken. Onze zak gevuld?

  De hel met al de rest, van aarde, en alles daarop….
  EEn egoïstische,laffe, ZAK,is snel gevuld;en daar hebben we er teveel van in ons holland. Tijd om dit soort maasaal de ZAK te geven.

  Uit hen functies, ze zo verzaken; van wolfsen tot albayrak C.O.A
  tot maud, groenhuizen,tot Bleeker,tot,donner tot onze MP.
  Tot de criminelen van de gedoogden zooi;agressors van democratie,beschaving en rechtsstaat;van welke kant/kleur/religie/status, dan ook.
  Pas als ze weg zijn; er weer ruimte is, voor wat anders; dan blood money;de wereld niet om draait; feitelijk.

  Brief aan de paus; en andere series…en soaps….we onze geest mee verrijken.

  Beste sinterklaas ,dit jaar wens ik, dat onze leiders,instituten ,overheden,regering,en huis tuin en keuken terroristjes,mee gaan in de zak naar Spanje. We zijn ze liever kwijt dan rijk.
  verder hoef ik geen kadootjes; geef die maar aan de minder bedeelde;
  ik heb genoeg,meer dan ik op kan in 1 leven;en meer ben ik er niet van plan;de rest van deze mag u ook hebben;ten goede aan dat van een kind. Want dat is de toekomst.
  En mijne, z`ijn beste tijd gehad; Elke,xtra dag is bonus.

  Die me ook gestolen kan worden.
  Zolang, mijn leven maar niet in andermans handen,eindeloos gerekt wordt.zal het mijn tijd wel duren.Zolang er maar niet op verdiend wordt;
  maar daar ben ik zelf bij. ITT u majesteit….teveel, zich mateloos verrijken…..met eindeloze media soaps en hetzes; want we hebben in holland niets beters te doen;en ik ook niet vandaar ik gezellie effe mee doe;met mega ONZIN…eindeloos te voederen…