Brief aan André Kuipers

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Boudewijn Pothoven schrijft brieven. Deze week aan André Kuipers.

Geachte heer Kuipers,

Zoals gebruike­lijk aan het eind van het jaar wor­den overal lijst­jes gepub­liceerd en ‘pri­jzen’ uit­gereikt. De bek­end­ste is natu­urlijk Time Mag­a­zine, dat koos voor ‘The Pro­tester’. In Ned­er­land wer­den Rutte (door de par­lemen­taire pers) en Roe­mer (door Een­Van­daag) verkozen tot politi­cus van het jaar. Sport­man van het jaar was Epke Zon­der­land, ter­wijl Britt Dekker de meeste gegooglede Ned­er­lan­der van 2011 werd. Het zal alle­maal wel. Met dit soort rom­me­laars als con­cur­ren­tie kan het nú al niet meer mis­sen, of u wordt de man van 2012.

Wubbo Ock­els. Wie in Ned­er­land kent hem niet? Los van het feit dat je met zo’n naam vanzelf wel opvalt, is hij toch vooral bek­end als dé Ned­er­landse astro­naut. Nou bent u natu­urlijk geen astro­naut, maar een kos­mo­naut (want niet vanuit Amerika, maar vanuit Rus­land omhoog geschoten), maar dat maakt voor het ver­haal even niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat Ock­els nogal een tot de ver­beeld­ing sprek­ende per­soon is, en begri­jpelijk­er­wijs gold als uw grote voor­beeld. Maar u bent groter. Nadat u met uw eerste ruimtereis in 2004 de 7 dagen, nul uur en 44 minuten ruimtetijd van Wubbo Ock­els al over­toepte, ver­pul­vert u met uw huidige reis ook uw eigen record. U gaat voor 5 maan­den de ruimte in!

Hoewel het me sowieso al heel bij­zon­der lijkt om in de ruimte te zijn, stel ik me voor dat een ruimtereis wel wat met je doet. Het geeft je let­ter­lijk nogal een ander per­spec­tief op de wereld. Wat moeten dis­cussies over de hypotheekrenteaftrek of ges­loten gren­zen opeens vre­selijk klein lijken als je met je eigen ogen hebt gezien dat de aarde slechts één van de vele kleine stip­jes in het hee­lal is! Wat moet u heer­lijk kun­nen rel­a­tiv­eren! In het kader van die rel­a­tiver­ing heb ik een idee. Ik hoor graag van u wat u er van vindt.

Uit een inter­view met u op de NOS begreep ik dat korte ruimtereizen niet meer bestaan. De vijf maan­den die u nu naar boven gaat, is blijk­baar het min­i­mum. Het leek mij wel een goed idee om alle wereldlei­ders voor vijf maan­den de ruimte in te schi­eten. We moeten nog even kijken hoe we dat prak­tisch vor­mgeven, want het wordt wellicht wat krap om ze alle­maal tegelijk in het ISS te prop­pen, maar daar bedenken we wel wat op. Het is in ieder geval belan­grijk dat bepaalde mensen samen gaan. Geen gezel­lige praat­club­jes natu­urlijk, maar mensen die elka­ars bloed kun­nen drinken.

Mah­moud Abbas, Hamas-leider Khaled Mashaal en Ben­jamin Netanyahu. Dat werk. Op een paar hon­derd kilo­me­ter boven de aarde lijkt zo’n stukje Gaza­s­trook vast ineens niet meer zo héél belan­grijk. Als je vijf maan­den boven op elka­ars lip zit, ben je boven­dien wel geneigd om er samen het beste van te maken.

Ook de vol­gende Euro-top zou vol­gens mij in een baan rond de aarde moeten plaatsvin­den. Wat nou geen geld om Grieken­land te red­den? Wat nou ‘uit de euro stap­pen’? Door wat afs­tand te nemen beseft iedereen miss­chien hoe onbe­nul­lig de ver­schillen zijn. Is dat geen mooie kerstgedachte?

Kunt u niet eens een bal­letje opgooien bij die Russen? Als u dit voor elkaar kri­jgt bent u niet alleen verzek­erd van een plekje in alle 2012-lijstjes, maar ook van alle Nobel Pri­jzen voor de Vrede van de komende paar jaar. Neemt u even con­tact met me op zodra u weer met beide benen op de grond staat? Dan werken we samen verder de details nog wel uit. Sterkte in de ruimte tot die tijd, voor mij bent u nu al een held!

Groeten,

Boudewijn.

PS. Gewoon nieuws­gierigheid: Is het vuur­w­erk in China vanuit de ruimte te zien?

Reacties (4)

#1 Loupe

Voor mij is hij nu al de man van 2011. Ehh, 2012.

  • Volgende discussie
#2 Sil

“From its orbit, the station is close enough to Earth that astronauts can spot the pyramids of Egypt and large ships on the ocean, but too high up to see Fourth of July light shows. The stations most recent American skipper Michael Fincke of NASA said he was unable to spot the trademark New Year?s Eve fireworks that marked the start of 2009 around the world.”

Bron: Space.com

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 larie

Goed voorstel poster.

terzijde:

https://twitter.com/#!/astro_andre

(zend prachtige plaatjes naar beneden)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 L.Brusselman

Wellicht wat afgezaagd daarom een iets andere uitvoering dan bekend.
http://www.youtube.com/watch?v=D67kmFzSh_o

  • Vorige discussie