Boekrecensie | Worden Wij Wakker?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afgelopen najaar was er een manifestatie om aandacht te vragen voor de verslechterende situatie m.b.t. de privacy in Nederland. Die manifestatie had een ander verloop dan verwacht door de aanwezigheid van dhr Marcel Messing. Hierover schreef ik een kleine beschouwing. In de discussie die daarop volgde viel een aanhanger van dhr Messing mij aan. Ik zou oordelen over hem zonder werkelijk kennis genomen te hebben van wat hij te vertellen heeft (is me vaker overkomen). Nu had ik daar niet veel zin in. Volgens mij waren er betere dingen te doen met mijn tijd dan nog meer Grote Openbaringen te ontkrachten. Maar doordat David mij het boek “Worden Wij Wakker?” toestuurde werd ik over de drempel getrokken. Als deze persoon dan zoveel aanzien heeft dan moet er maar eens serieus gekeken worden naar zijn verhaal.

Voordat ik in brokstukken delen van het boek behandel eerst mijn conclusie.
Dit boek komt met stip binnen in mijn top 5 van slechtste boeken ooit. De auteur ratelt de hele tijd door met hele en halve waarheden om vervolgens zonder bewijs conclusies te trekken die op geen enkele wijze houdbaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van manieren die in de propaganda niet zouden misstaan en die juist in het boek worden toegedicht aan “het kwaad van de onzichtbare machtselite”. Vanaf vandaag kan ik mensen niet meer serieus nemen die dit boek aanhalen als “bewijs” voor wat er zoals staat te gebeuren. Tegen hen zou ik zeggen: Wordt eens wakker en leer zelf denken!

Net zo goed als er in het boek geen logische opbouw zit, zit er in mijn recensie verder geen logische opbouw. Ik heb de stukken er uit gehaald waar het makkelijk op schieten is. Maar eigenlijk is er op vrijwel iedere bladzijde iets aan te merken. (En verder wilde ik er niet nog meer energie aan kwijtraken, vandaar het ongepolijste taalgebruik en gebrek aan structuur).
Problematisch met dit boek is dat er her en der wel degelijk relevante en kwalijke ontwikkelingen genoemd worden. Aantastingen van de privacy, gebruik van angst om bepaalde veiligheidsmaatregelen door te drukken en de problemen met de machtsverhoudingen in de wereld zijn wel degelijk prangend. Maar keer op keer worden geconstateerde zaken toe geredeneerd naar complotten die niet bewijsbaar zijn en niet onderbouwd worden. Dit maakt dat dit een schadelijk boek is voor een serieuze discussie over die ontwikkelingen die wel degelijk een kritische blik van meer mensen zouden verdienen.
Afijn, misschien snapt u wat ik bedoel na het geven van wat toelichting.

Dan nu wat inhoudelijke zaken uit het boek.
Een stevig deel van het eerste stuk gaat over 9/11 en de invloed daarvan. Er zit veel tekst in over wat er allemaal niet zou kloppen aan de gebeurtenissen van 9/11. Dat verhaal is weinig samenhangend en verwijst steeds naar deskundigen die dit of dat gezegd hebben. Er zijn sites die een overtuigender verhaal neerzetten op dit vlak.
Bij alle “onduidelijkheden” loopt het steeds verder uit de hand. Zo erg zelfs dat de hoogte van de nieuwe Freedom Tower (1776 voet) als bewijs wordt aangehaald. Dat is immers het oprichtingsjaar van de Illuminatie (wie?). En dan volgt een zin als “Diverse auteurs leggen een verband tussen deze Orde en die van Skull & Bones,…“. Suggestie, geen bewijs.

Een ander deel van het eerste stuk gaat over president Bush jr. Die is met veel duistere zaken omgeven. Maar vooral belangrijk lijkt het te zijn dat hij afstamt van koninklijke huize in Europa. Sterker nog, vrijwel alle presidenten en belangrijke mensen in de huidige wereld hebben een bloedband met een of ander koningshuis in Europa. En als je dan vervolgens ook nog eens weet dat al die koninklijke huizen onder invloed staan van kwade magiërs, dan kan je zien dat iedereen onderdeel is van een duister complot. Tenminste, dat wil hij doen laten geloven. De bewijzen zijn flinterdun of niet relevant. Hoe kan je nou beweren dat het hele Nederlandse Koninklijke huis onder invloed is van het kwaad alleen maar op basis van het feit dat ene Greet Hofmans een tijdje daar heeft rondgelopen. Kolder.
Het is een aaneenschakeling van suggestie en associatie, zonder enig bewijs.
Als er dan een wereldwijd netwerk van machthebbers is, waarom is er dan nooit iemand uit de school geklapt? Waarom zijn er geen documenten waarin staat dat er opdracht gegeven is voor een 911?
Laten zien dat er onduidelijkheden zijn rondom bepaalde gebeurtenissen is niet hetzelfde als aantonen dat er dan dus sprake was van opzet of manipulatie. Daar is meer voor nodig.
En het verhaal wordt alleen maar ongeloofwaardiger als er tussendoor even fijntjes toelichting gegeven wordt op het pentagon en de medailles die uitgereikt worden in de VS. Dat zijn allemaal omgekeerde pentagrammen. En zoals iedereen weet, horen die bij het kwaad.

Door het boek heen wordt sowieso vrijelijk gebruik gemaakt van alle religies, geloven, culten en boeken. En dat is een groot manco. De ene keer de goden van de ene religie aanhalen om iets aan te tonen en vervolgens weer uit een heel andere overtuiging is gewoon zoeken naar een deksel dat past op een potje. En aangezien er genoeg boeken, verhalen, legendes en sages zijn, is er altijd wel iets dat je kunt vinden om een ontwikkeling te koppelen aan het kwaad.
Ik haal drie voorbeelden uit het boek.

Zo zit in de barcode het getal 6 (de controle strepen voor, midden en na de code). En heeeeel toevallig is het teken van de beer van de hopi indianen (aankondiging rampspoed) ook een reeks dubbele dunne lijnen, gelijk aan de 6 in de barcode!
En eigenlijk is WWW ook gelijk aan 666. Want: “In het Hebreeuwse alfabet staat de Vau voor zowel de letter V als W en correspondeert in de Hebreeuwse getallenleer (kabbalistiek) met het cijfer 6.
En wat te denken van het duistere SET protocol, gebruikt voor betaalchips? “In Egypte was Set de broer en tegenstander van Osiris. Volgens de mythe wordt hij vereenzelvigd met de duisternis en doodde hij Osiris, de god van het licht, die later weer verrijst. In het hebreeuws is sprake van Satan, tegenstander, lasteraar. Vanuit deze optiek kan het elektronisch SET-systeem gezien worden als tegenstander van het ontwakende licht in de mens.

Zo ken ik er nog wel een paar. Hij citeert uit de Bijbel, Bhagavad Gita, de legende’s van de Hopi en de Inca’s, net zo makkelijk als boeken uit de twintigste eeuw. Echt mondopenvallend briljant wordt het als hij 1984 opvoert als bewijs:
Dat verleden, heden en toekomst in ons bewustzijn ook gemanipuleerd kunnen worden, blijkt uit Orwells boek 1984: ‘ Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst; wie het heden beheerst, beheerst het verleden.’” Voila, beter bewijs heb je niet, toch? Orwell heeft het geschreven, dus is het waar. Jezus heeft het gezegd, dus is het waar. Mohammed heeft het geroepen, dus is het waar. Een Vietnamese Zenmeester heeft het geroepen, dus is het waar. Messing schrijft het in zijn boek, dus is het waar.

Heel dubieus is de consequente manier van dingen suggereren. Hier wat voorbeelden:
.. dringt het nog maar langzaam tot het grote publiek door voor welke revolutie op dit gebied we staan. Slechts 10% van de Nederlanders is bekend met RFID. En toch zal dit systeem over enkele jaren net zo’n impact hebben als destijds de introductie van internet.
De lezer wordt intiem gemaakt met iets “geheims” dat anderen nog niet mogen weten. En juist omdat de suggestie wordt gegeven dat anderen dat nog niet mogen weten, moet het wel iets duisters zijn, een complot.
Ander citaat: “Er wordt goed samengewerkt op een gebied dat de gemiddelde leek allang niet meer kan volgen.” Dus? Een vliegtuig kan de gemiddelde leek ook al lang niet meer ontwerpen. Dat wil nog niet zeggen dat er dus iets geheimzinnigs aan de gang is.

Lekker dubbel wordt het als hij begint over de Information Operations Roadmap van het Pentagon. Dat kan gelezen worden als een verklaring van een cyberwar tegen internet. En aangezien er op internet berichten staan over niburu, bilderbergers, rockefellers, skull en bones… moet het wel gaan om onderdrukking van informatie: “Allemaal van die thema’s die men natuurlijk liever niet op het niet ziet. Zij zouden de mensen een aan het denken kunnen zetten, misschien wel wakker maken.“.
Ergo, die zaken moeten wel waar zijn, anders zou men ze niet willen weghalen.
(Op dat moment kreeg ik echt de neiging om met mijn voorhoofd met hoge snelheid de confrontatie met een muur aan te gaan).

Uiteraard komt HAARP ook nog voorbij:
Ongetwijfeld zullen ze een radicale verandering van het elektromagnetische veld van de aarde teweegbrengen en mogelijk zelfs tot blokkades leiden in onze geestelijke evolutie.“. Natuurlijk. Waar is het bewijs? Oh, een boek van twee vage figuren. Mmmmm.
Het is een ultiem wapen waarvan de meeste mensen nauwelijk weet hebben en dat de slagkracht van atoomwapens vele malen overtreft
Specialisten die er studie van hebben gemaakt, zien HAARP als een van de grootste bedreigingen van al het leven op onze planeet.“. Klaar, dat is al het bewijs dat je krijgt van dhr Messing.
En verder is het me geheel niet duidelijk waarom het relevant is te noemen dat HAARP de gehele mensheid kan vernietigen terwijl je probeert aan te tonen dat het doel van de Nieuwe Wereld Orde is dat alle mensen tot slaaf gemaakt worden.

Zo is me ook niet duidelijk waarom het relevant is om bijvoorbeeld klimaatverandering aan te halen in deze context.
Klimatologen waarschuwen voor rampzalige klimaatveranderingen, astronomen spreken over buitengewone zonne-erupties, astrologen benadrukken de krachtige invloed van het Waterman-tijdperk. De grimmige dans van Kali, godin van de twist, zou begonnen zijn.

Ook wordt nergens duidelijk waarom de Nieuwe Wereld Orde gebaat zou zijn bij een wereld waarin iedereen slaaf is. Wat hebben ze dan bereikt? Wat doen ze daarmee?
En zelfs als dat het ultieme doel is, leg mij dan eens uit waarom het afbreken van de privacy op dit moment relevant is. Zeker 50 bladzijden worden besteedt aan inbreuken op de privacy. Allemaal terechte constateringen. Maar als iedereen straks slaaf is, waarom dan nu zo veel energie steken in systemen die straks geen enkel doel dienen? Immers alle slaven met een chip zijn volledige te controleren en vertellen ook alles wat je wilt weten. Niemand kan ook meer “fout” doen, toch?

Tussendoortje. Rop Gonggrijp zal vast blij zijn te behoren tot de experts die opgevoerd worden om aan te tonen dat de wereld naar de klote gaat. Zijn uitspraak “Privacy is gisteren” is immers ook een duidelijk bewijs. Jammer dat hij in het boek Rob Gonggrijp heet.

Er staan trouwens ook best wel wat fouten in.
Zo beweert hij het volgende: “De Belgische filosoof Lieven Decauter ontdekte dit project in januari 2003 bij toeval op internet. Hij ontdekte wel dat er wel degelijk een plan bestaat voor werelddominantie via een hightechleger“.
Maar de PNAC was al eerder bekend. En hun gegevens stonden gewoon open en bloot voor iedereen beschikbaar. De suggestie dat het hier om geheimhouding ging is onterecht. Wat niet wegneemt dat PNAC eng is natuurlijk.

Ook beweert hij het volgende “Menig gps-systeem in de auto slaat meteen de gegevens in een centrale databank op.“. Kolder.
Of deze: “Galileo ziet zelfs een pingpongballetje“? Galileo ziet helemaal niets. Dat zijn alleen maar satellieten die je kunt peilen voor positiebepaling.
Of: “Sinds 2005 is al een groot deel van Galileo in gebruik.” Niet dus, dat gaat nog wel even duren.

Grappig is ook dat hij bij dit punt vervolgens betoogt dat het Pentagon niet blij is met Galileo. Maar als zowel Galileo als GPS (in zijn ogen) middelen zijn om de mensen tot slaaf te maken en de Nieuwe Wereld Orde overal achter de schermen de touwtjes in handen heeft, wat maakt het dan uit wie het doet? Kennelijk wil hij Galileo alleen maar “enger” doen laten lijken door te laten zien dat zelfs het Pentagon het eng vindt. Maar mij ben je dan kwijt.

Goed, dan is er nog de LOFAR: “….TIA en Lifelog zijn ongetwijfeld ook blij met dit project. Om ‘de prille jeugd’ van ieder mens na te gaan?
Suggestie alsof de LOFAR gebruikt kan worden om in de diepste ziel van de mens te kijken. Geen bewijs, geen directe link, klinkklare onzin.

Er zit een eindeloos betoog in over hoe men bezig mensen over te halen om chips te implanteren omdat het zo handig is. Vervolgens aannemen dat al die chips in staat zijn om mensen te controleren. Ten eerste heeft bijna nog niemand zo’n ding. Dan zijn de huidige chips gewoon heel dom en dan moet er iedere keer een chip vervangen worden door ontwikkelingen. En wederom, geen enkel bewijs. Behalve natuurlijk de uitspraken “Stel…..”
Of je moet bewijs zien in dat een van de bedrijven die bezig is met betalen met een chip in de hand tevens de persoonlijke bank is van het Engelse koningshuis. En zoals we allemaal weten zijn die onder invloed van magie, dus ook dat bedrijf en straks ook al die mensen.

Bijzonder is ook wel om te vermelden dat hij er stevig op Godwint in het boek. Maar tegelijkertijd kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij eigenlijk antisemiet is. Afkomst van auteurs, wetenschappers en anderen is niet relevant, tenzij het een Jood is:
Parallel aan zijn onderzoek vervaardigde de Amerikaanse, Joodse wetenschapper Daniel Man ook een biochip.
Brin (oprichter reus Google) is een Joodse vluchteling…..
En zo nog een aantal keer.

Over Google gesproken. Als ik Google was zou ik de heer Messing een rechtszaak wegens smaad aan de broek doen:
De waarheid is helaas dat google via een aparte zoekmethode toegang tot verborgen kinderporno en ander strafbaar materiaal geeft. Google heeft een duister achterdeurtje. Daar eenmaal doorheen getrokken, kan als in een dark room gezeten gekeken worden naar kinderporno en babyseks, maar ook naar bestiale onderwerpen, verkrachting, drugsinformatie enzovoort.
Dit wordt geschreven zonder verder enig bewijs of toelichting. En vraagt dhr Messing zich ook niet af hoe zoiets geheim kan blijven met al die hackers op de wereld.

Nog even over privacy. Hier een een stukje dat aantoont dat het wel om het kwaad moet gaan, want al die camera’s zijn immers ogen, “boze ogen”: Hij wijst bijvoorbeeld op de verstarrende en betoverende blik van de slang.
Het latijnse draco (grieks: drakon) en het griekse ophis beteken niet alleen slang maar ook ‘hij die huiveringwekkend kijkt’. In het Sanskriet heet de slang drishti visha, ‘wiens gezicht vergiftigd is.’ Zoals kleine dieren door de hypnotiserende blik van een slang verlamd kunnen raken, zo kan ook de mens niet aan de invloed van deze blik ontsnappen
Dus.

Hier wil ik het qua voorbeelden maar even bij laten.

Waarom schrijft iemand zo’n boek, vroeg ik me op een gegeven moment wel af. Is de persoon daadwerkelijk overtuigd van hetgeen hij zegt? Ik kan het nauwelijks geloven. Een academisch geschoold iemand moet toch wel inzien dat zijn manier van “bewijzen” op geen enkele wijze stand houdt. Uiteindelijk vermoed ik dat het gewoon gaat over geld verdienen. Zijn verhalen vinden gretig aftrek bij simpele zielen die in de huidige complexe wereld verward zijn geraakt. Boeken verkopen en dure lezingen geven is ook een manier om in het levensonderhoud te voorzien.
Jammer dat dan ten koste gaat van een echt goed debat over de ontwikkelingen. Hij leidt nog meer af van de waarheid dan de elite waar hij zo op afgeeft.
 
 

Hier nog wat losse citaten ter lering ende vermaak (met soms wat commentaar van mij tussen haakjes):

– “Een aantal beleidsmakers en mediadeskundigen bekruipt het onaangename gevoel dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van een grote leugen, waardoor wereldwijd verstrekkende beslissingen werden (en worden) genomen die grote gevolgen hebben voor het maatschappelijke leven.” (Suggestie. Geen bewijs)

– “In alle hoeken van onze samenleving heeft zich het virus van angst en vertwijfeling genesteld. Menigeen heeft het gevoel dat dit virus opzettelijk is uitgezet” (Suggestie. Angst versterken. Is geen bewijs)

– “Eens echter breekt het moment aan dat mensen gaan nadenken, beter dan de manipulators van het bewustzijn ooit hebben durven vermoeden.” (Deze zin staat al op de tweede bladzijde. Kennelijk is het uitgangspunt verder dat er sprake is van manipulators. De lezer wordt vanaf het begin gedwongen een beeld te krijgen van een boze, onzichtbare tegenstander)

– “Hiermee wordt de meest grove aanslag op het beginsel van de liefde gepleegd.

– “De gevaren echter niet willen zien en ze zonder enig serieus onderzoek ernaar te willen afdoen als fantasie, sciencefiction, irrationaliteit of doemdenken, is een rechtstreekse bijdrage leveren aan het voortzetten van het kwaad.” (Oftewel, kritisch zijn op kritische boeken is niet toegestaan. Je behoort dan tot het kwaad zelf. Let op de reacties straks in de discussie)

– “Welkom op internet! Welkom bij WWW! Het wordt allemaal pas echt duidelijk als de nieuwe wereldorde iedereen die achter zijn internetscherm zit, gechipt zal hebben. Dan kan via HAARP of een andere geavanceerde techniek met behulp van gps de mens via zijn huisbeestje (de personal computer) verbonden worden met het machtige Beest van de NSA. Dan is hij slaaf geworden van het Beest. Wie is dan Big Boss? En wie is dan de slaaf?” (Slotzin inhoudelijke behandeling. Hoe paranoïde kan iemand zijn)

Reacties (78)

#1 KJ

Tja, Umberto Eco heeft ooit een mooie pastiche op dit soort literatuur geschreven. Je zou verwachten (a la Don Quixotte) dat daarmee de deksel er weer een tijdje stevig opgeschroefd zou zitten. Jammer genoeg duurt dat nooit echt lang.

 • Volgende discussie
#2 El El

Wat een vage boeken schrijft die man. Vast een holist…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@KJ: Was ook erg in verleiding om van Umberto Eco dat stukje over die krantenkiosk uit de Slinger aan te halen inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

@KJ & Steeph:
Ik wilde de Slinger van Foucoult ook al aanhalen, maar jullie zijn me voor. Als je dan een wereldomvattend complot wil bedenken, doe het dan goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

ah welja, en ik haal gewoon schaamteloos mezelf aan: “Discussieren met aanhangers van 911-complottheorieën is als debatteren met creationisten: vermoeiend en eigenlijk totaal nutteloos.” 911-complottheoretici op de sofa

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 m44

Hmmm kiosk, telefooncel doen me aan iets denken…

Mag ik even de grens opzoeken @Steeph, voor de gein, zou Messings wereldbeeld min of meer letterlijk in een aflevering van Dr. Who passen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Guy

“Een top boek! Wat een breed, solide onderzoek heeft de auteur gedaan. Ondanks dat het een stevig onderwerp is, is de auteur erin geslaagd een vlot leesbaar boek te schrijven. Met zelfs humor erin verwerkt. Nogmaals Messing toont maar weer eens zijn klasse als wereldklasse auteur. ” (van de ‘klantenreacties’)

En nou jij weer, Steeph :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gronk

Maar steeph, jij bent natuurlijk bevooroordeeld en niet in staat tot een genuanceerd oordeel! En (c) RonvandeWeijzen, als je onzin afkraakt, dan moet je wel met een tegenargumentatie komen! Met wetenschappelijk onderbouwde bronnen! Want anders deugt jouw tegenargumentatie niet, en zijn de stellingen van dhr Messing dus Waar!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 m44

Ik begin veel fantasievolle tv-series ineens heel anders te bekijken. Het zijn prachtige dozen om rare theorieen in in te passen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@m44: Makkelijk. Het boek in ieder geval :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@Guy: Als het niet zo’n verspilling van tijd zou zijn, zou ik me met veel plezier op die fora storten en eens wat vragen stellen.
Zoals bijvoorbeeld: “Waar is het harde bewijs dat men bezig in alle mensen een chip te implanteren die ze tot virtuele slaaf maakt?”.

Ik maak me oprecht zorgen over de geestelijke gezondheid van mensen die zo’n recensie geschreven hebben. Dan ben je dus echt ziende blind.

@gronk: Ja, dat is altijd een mooie redenatie. Je laat zien dat een theorie niet klopt (in zichzelf) en dan moet je vervolgens zelf extra bewijs voor het tegendeel gaan leveren.
Maar dan zou ik dus ook bijvoorbeeld bewijs moeten gaan leveren om aan te tonen dat de aarde eigenlijk niet bestuurd wordt door de katten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Roy

Wow, ik heb een paar jaar gedacht dat ik in de Matrix zat, maar dit is een stuk plausibeler.

@Steeph: ik hoop dat je er wel goed om gelachen hebt, blogopoffering heeft ook zijn grenzen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

@Roy: Gelukkig heb ik ook af en toe kunnen lachen. Vooral toen hij 1984 als bewijs voor weer een ander complot ging aanhalen. Wat een lef.

Maar in mijn recensie exemplaar staat op heel veel bladzijden wel de opmerking “zucht” in de kantlijn vrees ik. Er zaten echt stupide stukken in.
Ook het gebruik van de Bush/Cheney methode van associatie (…blabla… Iraq…. bla bla PUNT … Terrorisme… 911) was erg vermoeiend. Nooit iets bewijzen, maar wel na elkaar noemen zodat het blijft steken bij mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Anoniem

Dit had je nooit moeten doen Steeph, je hoeft niet elke mening serieus te nemen en gelijkwaardig te beschouwen aan alle andere meningen. Sommige mensen praten nu eenmaal evidente onzin en als je daar serieus op ingaat dan verspil je niet alleen ons aller tijd maar geef je die mensen ook een zekere legitimatie omdat andere mensen het misschien niet met ze eens zijn, maar hun ideeen wel op een serieuze manier bespreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anoniem

Je doet in het artikel heel erg je best om het boek serieus te behandelen, en het niet direct belachelijk te maken. Daarmee plaats je het boek op een hoger niveau dan waar het thuishoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anoniem

Vergelijk het met een wetenschappelijk artikel waarin de voors en tegens van creationisme worden behandeld, zelfs als het artikel uiteindelijk concludeert dat creationisme onzin is, dan is het nog in het voordeel van de creationistische beweging als ze kunnen zeggen dat er wetenschappelijke discussie over is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 m44

Nonsens @Anoniem. Waar het thuishoort mag ieder zelf bepalen na de beoordeling. En die moet serieus zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JSK

Oeh gezien de lengte van het stuk zit je er wel mee Steeph. Ik snap je heel goed: met zulke critici hebben ’the powers that be’ geen propaganda meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Karsa Orlong

Precies. Hier is duidelijk “not even wrong” van toepassing.

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Not_even_wrong

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 prometeus

Huh? Is dat boek gewoon bij Bol.com te koop? Lees de comments daar maar eens :-)

“Een top boek! Wat een breed, solide onderzoek heeft de auteur gedaan. Ondanks dat het een stevig onderwerp is, is de auteur erin geslaagd een vlot leesbaar boek te schrijven. Met zelfs humor erin verwerkt. Nogmaals Messing toont maar weer eens zijn klasse als wereldklasse auteur.”

Dit lijkt me inderdaad iemand die zinnige betogen tegen EPD en (niet geanonimiseerde) OV-chipkaarten stevig kan verzuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Roy

@Anoniem: als een boek bepaalde pretenties heeft en een zekere aanhang geniet, dan denk ik dat het goed is om dat tegen het licht te houden, JUIST als het aperte nonsens is. En hoe serieuzer de beoordeling, hoe makkelijker het wordt om het boek te wegen.

Gelezen, beoordeeld, flauwekul bevonden. Klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Spuyt12

Kom op zeg, Anoniem. Er blijft niets van het boek over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Steeph

@anoniem: Ik probeer het boek te behandelen op het niveau waarop het door een grote groep mensen beleefd wordt.
Ik wil anderen een handvat geven om in de toekomst mensen als dhr Messing te weren van bijeenkomsten waarin serieuze onderwerpen aan de orde zijn.
En ik wil die mensen de ellende besparen van een discussie over “lees zijn boeken dan”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anoniem

@23, Christenen bekeer je ook niet door een kritisch boekverslag van de bijbel te plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Carlos

Ja dat klopt Anoniem, vraag blijft hoe bekeer je christenen / complottheoretici / moslims / homeopaten dan wel?
Overigens wil Steeph volgens mij niet zozeer bekeren, maar juist mensen waarschuwen niet in zee te gaan met de farizeër Messing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Gezellig

@23 precies. Skepsis doet ook hele goede dingen op dat vlak, en neemt flutboeken serieus omdat vele mensen flutboeken serieus nemen. Ik vind het wel dapper dat Steeph zich eens door zo’n boek heeft heen geworsteld. Zo heb ik me eens door ‘Bach en het getal’ geploegd. Ook grote onzin rond enkele basisfeitjes opgebouwd.

ps je moet wel even slikken bij de vormgeving van die Skepsis site. Blijkbaar ga je de amateur-vormgeving van zulke boeken overnemen als je er te veel van tot je neemt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Steeph

@Gezellig: Geloof dat de stoom bij Skepsis er een beetje uit is. Weinig nieuws de laatste tijd. En die site is inderdaad een beetje out-dated. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Opa

Eigenlijk mis ik Annemarie een beetje.
Wat zou zij hier van vinden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Niels

Dapper van je Steeph, dat je het hebt volgehouden om je door zo’n boek heen te werken. Het is inderdaad soms lachwekkend als het niet zo droevig zou zijn. Helaas zijn er veel mensen die inderdaad graag zichzelf verliezen in dit soort bewijsloze theorieen. Zat er als lay-in ook een alu-hoedje en vouw instructie + folie bij? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Rene

@ Steeph:

Mijn complimenten voor de volharding. Het zou mij onmogelijk zijn zo’n… schrijfsel door te werken.

Wat betreft dat geld; nee, dat denk ik niet. Het is mijn overtuiging dat uiteindelijk niemand dat volhoudt.

Marcel Messing heeft de onfortuinlijke psychische aandoening “paranoia” — een aandoening die meestal onderdeel is van een psychose maar ook als persoonlijkheidsstoornis kan optreden. Ik formuleer het expliciet zo omdat het woord “paranoia” inmiddels zo ver plat getreden is dat haar status als nare en onfortuinlijke aandoening grotendeels teloor is gegaan en dat er wat weinig besef is dat in de eerste plaats medeleven met de getroffenen op z’n plaats is.

De zelf-versterkende natuur van de aandoening is volstrekt funest. Alles en iedereen wordt in de paranoïde illusie verweven, alle aanwijzingen voor het tegendeel van de illusie zijn geen aanwijzingen voor het tegendeel, nee, zijn aanwijzingen van een nog groter complot om het te ontkennen. Die spiraal door knippen voordat ‘ie een persoon mee de afgrond invoert is vreselijk moeilijk omdat de persoon enkel en alleen de eigen hersenen heeft om dat mee te doen — en die vertellen ‘m nu net de hele tijd dat ‘ie absoluut niet moet knippen. Omdat dat “nu precies is wat Zij willen”.

Wellicht treedt de stoornis bij de heer Messing op als persoonlijkheidsstoornis, bij de meeste van zijn aanhangers zal het als onderdeel van een psychose zijn en waar zij meestal niet meer dan ridicule oproepen moet het wat mij betreft veel meer leiden tot een inzicht in hoe enorm veel mensen met, al dan niet milde, psychoses onbehandeld in de maatschappij rondlopen. Pijnlijk veel, in een land zoals Nederland dat in principe de infrastructuur heeft om het leven van die mensen zoveel beter te maken dan het nu is.

Begrijp me niet verkeerd. Jij ridiculiseert hier niet. Ik vind het alleen vaak zo pijnlijk om die arme, geketende mensen weggezet te zien worden als verloren gevallen. Wat dat betreft dus ook nogmaals mijn complimenten voor het feit dat je er één minimaal nog lichtelijk serieus hebt genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Eric

Ik heb ook nooit meer iets gehoord van ufo-waarnemingen vorig jaar, half oktober, het Wereldwijde Universele Contact. Terwijl Niburu op de dag zelf zo dapper concludeerde “over het algemeen heerst er een gelaten sfeer op straat”. Ik moet zeggen dat ik er desondanks nog wel eens kom, als een soort vemaak…

Het leven wordt er wel een stuk eenvoudiger van als je iemand – via welke kromme, tegenstrijdige of onlogsiche redenering dan ook – de schuld kunt geven wat alles wat je niet bevalt. Vraag maar aan Scientology, Geert Wilders en Leon de Winter…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Jeroen

Als dit boek nou zo duidelijk onzin is, waarom is dhr Messing dan toen toch uitgenodigd voor die manifestatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Juliana van Stolberg

Ben er ook mooi ingetuind. Zag een uitgebreid interview met Marcel Messing, die en boek beloofde met citaten en referenties.Dat viel een beetje tegen. Misschien wordt met een jaar of 25 een cultboek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Cerridwen

Overigens is het dan wel weer frappant dat het juist vandaag de verjaardag van de originele Slinger van Foucoult is…. (volgens GeenCommentaar). Toeval, of..?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JSK

@32: Omdat links uitblinkt is slechte organisatie. Zo is ook de Spaanse Burgeroorlog verloren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Rene
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

@35: Als dat zo was, dan hadden ze het heus geen 3 jaar uitgehouden met flink verouderde wapens en amper steun van de internationale gemeenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@31: Check de laatste alinea van die link van je. Welke conclusie trek je over chemtrails?

Zie daarna (op dezelfde website) deze pagina.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Steeph

@38: Hihihihahahaha!!!! Pathetisch.
Dat zijn wachtpatronen trouwens, erg bekend als het ineens druk is of een luchthaven een probleem heeft.
Is er nou nooit iemand die zich af vraagt waarom geen van al die piloten ooit uit de school is geklapt? Wie de kosten betaald van al die chemtrails? Waarom geen enkele onafhankelijke deskundige een verandering in de chemische samenstelling van de lucht kan aantonen?

@jeroen: Omdat ik de recensie nog niet geschreven had?
Nee, eerder omdat er gaten waren gevallen in de organisatie waarin mensen zijn gestapt die zich iets te makkelijk lieten leiden door de mooie verhalen van dhr Messing. Ondanks waarschuwingen. Hebben ze van geleerd inmiddels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 David Rietveld

Steeph, wat mij betreft verdien je een merkwaardige mix van medelijden en complimenten. Ik had graag gezegd: mag ik je als dank het boek kado doen, maar na lezing van de recensie vraag ik me af of je het nog wel in je bezit hebt. Het lijkt me een geval van ‘verhalen voor in het haardvuur’. Misschien heb jee echt boek op je verlanglijstje staan?

Ik heb in ieder geval genoten van de recensie, nu nog even wachten tot zijn aanhangers hem ontdekken natuurlijk. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Steeph

@David: Was vergeten je te linken. Maar ja, het boek is er nog. Redelijk bruikbaar :-)
(net mailtje gestuurd).

(Klik me suf om de aanhangers te statspammen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Rene

Ik kon het niet laten. Ik heb iets met mis vurende neuronen.

Heb net die anderhalf uur van #36 uitgezeten en hoewel je hang naar het absurdisme er relatief sterk voor moet zijn valt een zekere waarde gewoon niet te ontkennen. Nooit gedacht dat het mogelijk was om zo’n totale, volslagen leegte in zoveel woorden te verpakken. Een waardevolle les.

(let vooral ook op de interviewster die zo af en toe nog even enthousiast mag knikken).

Echter, ik hoop wel dat iemand die knaap een beetje in de gaten houdt. Citaat afsluitende 1:28.45:

“Je lichaam moet je toch verliezen hè. Pas op, dat moeten we allemaal een keer verliezen. Of je dat nu doet binnen een paar jaar of, om het een beetje als breeklijn te zien, na 2012, wat voor mij niet zo scherp ligt hoor, we moeten dat een keer verliezen.

Als je ouder wordt, mogelijk ziek aan het worden, moet je lichaam afleggen. Dan zou ik zeggen, kies dan de weg door zo snel mogelijk, samen voor alle lijdende wezens de weg kiest naar het licht. Dat stoflichaam, nouja, dat moet een keer terug getransformeerd worden. Maakt niet uit. Ben bezig waar het mee gaat, waar het om gaat.”

Saaie doodsangst, maar ik vind die “samen” net iets te dicht in de buurt van zelfmoordsektes klinken.

Niet dat ik na dat woord “samen” er nog een begrijpelijke zin van wist te brouwen maar als je het ding gaat kijken weet je na anderhalf uur dat dat niet speciaal is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Carlos

Steeph is een moedig man en taaier dan Reinier 1963 Paping,
eerder werkte hij zich op aandringen van een reaguurder al door de boeken van Pim Fortuyn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Steeph

@rene #30: Ja, die overwegingen had ik ook. Maar er zitten toch stukken in het boek waar ik sterk het gevoel heb dat hij opzettelijke taalconstructies inzet om een doel te bereiken. En dat is bij paranoide mensen toch vaak lastig. Dus er is meer aan de hand. Ik vermoed dat hij toch stiekem door een onzichtbare hand wordt gestuurd. Het is te makkelijk om dat allemaal aan zijn geestesgesteldheid te wijten.

@42: Knap. Ik hield het geen 3 minuten uit. Maar goed, ik had dan ook al een heel boek gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Eurocraat

Overigens lijkt 1776 me in de eerste plaats het oprichtingsjaar van de Verenigde Staten… maar dat is natuurlijk een veel te voor de hand liggende verklaring…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Yevgeny Podorkin

Ach, en je moet dit boek lezen met een stevige neut, werd het misschien tóch nog gezellig. Occultisme, met botjes mikadoën…Lachen met Messing.

Maar je mag best sceptisch zijn over bepaalde, onderhuids kunnen leidend, naar totalitarisme riekende dingetjes. RFID b.v., en wie wil (kan bij) b.v. de sleutels (broncode) van het internet? Is namelijk reuze handig. Justitiële/ veiligheidsdiensten zullen van alle technisch beschikbare hulpmiddelen gebruik maken, als ze de kans maar krijgen. Aftappen/ tracken tot het gaatje. Officieel mag je tot een juridische grens. Ver onder het maaiveld speelt zich echter alles af dat het daglicht niet kan verdragen. Hoeveel vlekjes van de CIA b.v. zijn er niet weggeschoffeld (van eigen personeel als proefkonijn gebruiken en dan van een flatgebouw aflazeren tot het vermoorden van je eigen president) enz.

@ carlos, nog even over:

https://sargasso.nl/archief/2007/02/26/911-complottheorieen-onder-de-loep/#comment-205931

Je gaf daar geen antwoord dus hè.
Gewoon rationeel gedacht klopt het niet met dat WTC 7 en het “gat zonder vliegtuig” in het Pentagon. Punt. Meer niet, niet verder denken want er zijn verder bewijzen. Je wil er maar niet aan, ben het meestal met je eens maar dit begrijp ik voor geen meter.

Eet je wel genoeg peen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Rene

@Steeph, #44: Die hand lijkt me zelf toch meer gewoon een regulier messias-complex dan banaal geld.

Na een half uur van echt stevig afzien en zo af en toe eens wat met het hoofd op tafel slaan begint de meligheid toe te slaan. Gewoon anderhalf uur lang die steeds maar doorgaande, niet aflatende, nooit stoppende waterval van betekenisloze lettergreep combinaties…

Een beetje hetzelfde als wat Jim Carrey heeft. Die uiterste vermoeiendheid, die “jajajajajaja, nu weten we het wel” meligheid. Maar ja, ook niet iedereen houd van Jim Carrey.

Het boek was ik in ieder geval nooit doorheen gekomen, dus nogmaals dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Rene

@ YP: Alsjeblieft, de broncode van het internet:

http://fxr.watson.org/fxr/source/netinet/

En maak nu niet dezelfde fout als de organisatoren van die manifestatie door te letten op dingen die nog wel ergens op slaan. Daarmee krijg je nu steeds dat “Ah, ik vind inderdaad ook A, dus dan zit er misschien ook wel wat in B, C, D en E” systeem waar deze mensen steeds maar slachtoffer van zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Yevgeny Podorkin

Ehm, bedoelde ik misschien de broncode van Windows die Gates in z’n kluisje heeft (als het in een kluis zit)? Of heeft de CIA al stiekem een mindmelt bij hem uitgevoerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Rene

@ YP: Ja, daarom pakte ik juist de FreeBSD TCP/IP stack. Dat is precies de stack die Windows ooit heeft geïmporteerd namelijk.

Jouw vraag naar de “de sleutels (broncode) van het internet” betekent met 90% zekerheid dat je niet weet waarnaar je vraagt. Het internet is, behalve een hoop hardware, een set protocollen en die protocollen worden geïmplementeerd door heel, heel, veel verschillende stukken software, waarvan een enorm percentage open source. Zowel de low-level protocollen zoals de gelinkte als de high-level protocollen zoals bijvoorbeeld HTTP waarin de open source Apache server een heel groot aandeel heeft.

Ik persoonlijk acht je vraag een zeer perfecte illustratie van dit hele probleem. Ook Messing heeft geen flauw benul waar ie het over heeft zodra ie over techniek praat (echt, ik raad die video aan) en daar gaat het om — techniek is van zeer groot belang maar in onze sterk-gespecialiseerde wereld zijn er velen, verder in het algemeen slimme en goed functionerende, mensen die nog geen begin hebben van een besef hoe alles waar zij zo sterk op vertrouwen werkt.

En dat wekt wantrouwen. En als de techniek zo gespecialiseerd is dat de mensen die het wel weten voor jou even onbegrijpelijke taal spreken als de heer Messing voor iedere goede verstaander doet dan kun je net zo goed hem geloven.

Of in kaboutertjes. Of goden. Of de NWO. Of Niburu. Of…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Yevgeny Podorkin

Op dat vlak ben ik inderdaad niet technisch onderlegd…

Hoe-dan-ook zal Het Streven naar Total Control altijd hele hete eieren eten blijk(v)en…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Yevgeny Podorkin

Oke, je moet nog zelf sturen en het gas intrappen…maar: Negeer eens die tom tom dwars over een verdrijvingsvlak rechtsaf die onverharde weg op en ploeg eens vrolijk door de natuurmonumenten…

Mag dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Rene

@52: Als dat specifiek aan mij is… per definitie van natuurmonument niet nee. Ik kan uit deze korte vraag niet halen wat je ermee wilt zeggen echter.

Wat het ook is — let in ieder geval op het hier belangrijke punt dat je je Tom Tom kan negeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Rene

Beuh trouwens, ben naar bed. Rottig sleep-depriving forum…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 DrBanner

JA HOUD JIJ JE OGEN MAAR GESLOTEN – DE ILLUMINATIE HEBBEN ZE REEDS DICHTGESLAGEN

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 triboulet

Bij morosofie geldt eigenlijk maar een kriterium om het leesbaar te houden: originaliteit, en dat lijkt me hier niet erg aanwezig. Mwah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 HansR

Dus eigenlijk is het een compliment als Steeph iets niet leest en becommentarieert :)

Maar inderdaad, lijkt me ver overdone dit boek.
Had ik overigens al bedacht na eerdere waarschuwingen / fragmenten van en aangaande Messing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 karl steijn

Alle grote jongens schenden de privacy van burgers. Ze laten je auto en bankrekeningen natrekken. Ik zag dat op http://www.michelkraay.nl . Ik denk dat ik maar naar een ander land ga. Hoe bedoel je normen en waarden. Ene die meneer Kraay is de zondebok.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Oersoep

“Zoals bijvoorbeeld: “Waar is het harde bewijs dat men bezig in alle mensen een chip te implanteren die ze tot virtuele slaaf maakt?”.”

Of, belangrijker nog, WIE HEEFT DAT OCTROOI?!?

Overigens wordt de aarde bestuurd door katten. Bewijs maar eens dat het niet zo is!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Christian Water

Je tekst is puur bedoelt om iemand te beschadigen. Iemand zo valselijk beschuldigen van een oprechte intentie keert altijd dubbel terug naar jezelf Stephan Okhuijsen.
Veel sterkte de komende jaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Steeph

Proef ik hier een bedreiging? Kennelijk doet de waarheid pijn. Shoot the messenger.
In plaats van inhoudelijk kritiek te geven, ga je het op de man spelen. Kloppen mijn uitspraken niet? Kloppen de uitspraken in het boek wel?

Kom eens met wat meer en ga niet lopen dreigen en daarbij zelfs de moeite nemen mijn volledige naam op te halen (staat overigens op de over-ons pagina hoor).

Ook niet in lijn met wat je probeert te verdedigen. Dhr Messing staat immers voor de weg van de liefde, het licht en de waarheid. Jij gaat liever voor de donkere kant.

Heel benieuwd of je sterk genoeg bent om even een echte dialoog aan te gaan in plaats van van je af te trappen omdat je anders ook niet weet hoe je van de frustratie af moet komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 DrBanner

BIJ DEZE BESCHULDIG IK OOK STEEPH VAN OPRECHTE INTENTIE! en keer daarbij Christian Water dubbel van het lachen valselijk terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Klaplong

Christian Water

Zou u eens heel gauw willen gaan praten met MP, ook in deze contreien te vinden. Ik denk dat twee heren van zoveel intellect veel met elkaar te bespreken hebben!

Er is overigens niets zo erg als oprechte intentie! Waarvan akte!

Gegroet ridder in de Nacht! Er ligt een grote druk op uw schouders!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Roy

Voordat ik mijn ioniserende luchtfilter (Filtertron Deluxe) installeerde had ik ook altijd last van oprechte intenties. Erg naar, Steeph. Daar kun je niet zomaar iemand van beschuldigen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Christian

laat links rustig doorslapen. En hierna de laarsen van de fascisten poetsen.
Wie is jullie geldschieter trouwens?

Voor het plebs die denkt dat het anders is:

http://www.iht.com/articles/2009/01/12/opinion/edkissinger.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Steeph

@65 oh ja, het geldschieter argument. Heb ik ook al 10 keer gehoord. Geen bewijzen, alleen maar suggestie dat wij betaald worden door “de donkere macht”. Om duizenden stukjes per jaar te schrijven voor een paar duizend magere lezers zodat die in slaap gesust worden. Get real.

Heb je nog argumenten?

Oh ja, natuurlijk, Kissinger gebruikt openlijk “new world order”. Zonder hoofdletters, maar dat mag de pret niet drukken.
Maar het is natuurlijk wel het ultieme bewijs voor het complot. Eindelijk! En Obama stamt ook af van het Engelse koningshuis.

Kom nou gvd eens met feiten en bewijzen ipv suggestie en associatie.

Zwaait.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 mescaline

@ #65 goh, wat knap!!!!!!! (die link)

Maar uhh. Fascistenplebs en laarzen putzen op sargasso.nl, was dat de boodschap of de belediging ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Rene

Nou, Steeph. Ik vind mijzelf, op grotendeels dezelfde manier als Christian, best heel belangrijk en je bent er toch maar mooi in geslaagd om mij in slaap te sussen. Dat zou ik niet onderschatten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 mescaline

Een cryptodiscussie van Rene #68 boeit niemand .

Net zomin als de rare keutels van Christian.

Het zinnigste (tot slot) was dan dit nog van Rene #30 in de gauwigheid:

“Ik vind het alleen vaak zo pijnlijk om die arme, geketende mensen weggezet te zien worden als verloren gevallen. Wat dat betreft dus ook nogmaals mijn complimenten voor het feit dat je er één minimaal nog lichtelijk serieus hebt genomen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Hemaworstje

Een Apostel houdt zich aan de leer
echter de geschiedenis leert ons keer op keer
Dat het ware geloof van zijn voetstuk valt
zodra men zijn vuist balt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Rene

@ mescaline:

Het ligt maar aan je definitie van zinnig. Op het moment dat “Christian” letterlijk het woord “plebs” gebruikte kan toch gevoeglijk geconcludeerd worden dat hij gewoon een expliciete troll is. Dat wil zeggen dus, zo één die zich daar zelf ook van bewust is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Astrid

Een redactioneel ondersteunend medewerker van Peter R de Vries die een vergunning van justitie heeft voor het exploiteren van een recherchebureau vertelt aan Michel Kraay: “Ik krijg natuurlijk die informatie niet die u aan mij vraagt, dat moet weer via bronnen en informanten, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben een vrij ruim netwerk van personen die bij bepaalde instanties betrokken zijn en kunnen raadplegen tegen een x bedrag. Daar krijgen we dan de informatie van, want normaal gesproken kun je natuurlijk niet aan saldo informatie van de buurman komen”. http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-geluidsfragmenten.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Steeph

@Astrid: Dat verhaal van Michel Kraay is inderdaad vrij ernstig. Geeft ook aan waarom er het nodige moet veranderen op dit punt.
En waarom je daar beter een serieus verhaal over kunt hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Astrid

@Steeph

Ik heb die site van Michel Kraay naar al mijn vrienden gezonden. Dit zouden jullie ook moeten doen.

En waarom je daar beter een serieus verhaal over kunt hebben. Hoe bedoel je ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Steeph

Die site (hier al door veel mensen geplugd en onderdeel van ons privacy-dossier) gaat in op de problematiek zonder te vervallen in complotdenken. Dat maakt het een bruikbare case richting de politiek of media bijvoorbeeld.

(Hoewel er af en toe misvattingen in staan. Bijvoorbeeld over de rechterlijke macht die van niets weet. Dat weten ze wel. Maar ze vinden nog geen gehoor)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 overheidsdienaar

@Steeph, Sinds kort ben ik geen overheidsdienaar meer. Justitie heeft een smerig spel gespeeld in de zaak van Michel Kraay. Hedenochtend heb ik met hem contact gezocht n.a.v. een artikel in de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1139728.ece/Opeens_een_crimineel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Steeph

De zaak Michel Kraay is inderdaad onwelriekend. Las het artikel ook.
Maar vond ook dhr Kraay een beetje naïef eerlijk gezegd. Wat niet wegneemt dat anderen een enorme berg boter op hun hoofd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie