Blogpolemiek: Privacy

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo blogpolemieken
In deze post gaan vertegenwoordigers van politieke jongeren met elkaar in debat over het onderwerp privacy. De stelling die ze kregen:
De overheid tast de privacy van haar burgers te veel aan in haar streven de veiligheid te garanderen

Na hun initiële bijdragen kunnen ze op elkaars argumenten ingaan. Deze bijdragen zullen dan aan deze post worden toegevoegd, voorzien van naam en het tijdstip. Zo ontstaat er een online “briefwisseling” met meerdere partijen.
Uiteraard kunnen ze ook ingaan op de reacties die u als reaguurder geeft.
Wij wensen iedereen een interessante discussie toe.
 
 

Mark Thiessen (JOVD):
Begin januari 2008 riep de JOVD D66-europarlementarier Sophie in ’t Veld uit tot Liberaal van het Jaar, een prijs die eerder gewonnen werd door Femke Halsema en Gerrit Zalm. In ’t Veld verdient volgens ons deze onderscheiding door haar niet aflatende inzet de toenemende schending van privacy in de moderne tijd een halt toe te roepen. Sophie in ’t Veld maakt zich over deze toename buitengewoon veel zorgen. Ook de JOVD luidt de noodklok.

Door de zich steeds verbeterende techniek zijn we tegenwoordig in staat vrijwel alles over een persoon te weten te komen, te bewaren en tegen deze persoon te gebruiken. Iedere dag weer leggen we vol vertrouwen, vaak zonder het te weten, onze gedragingen bloot. Vaak gebeurt dit in volstrekt routineuze situaties, als het bezoeken van een website of het gebruiken van je bonuskaart.
Met het moderne technologische kader is een overheid in staat volledige controle over haar burgers uit te oefenen. Het enige dat nog ontbreekt is het wettelijke kader dat dit toe kan staan, maar met de huidige ontwikkelingen lijkt dit niet meer ver weg. Minister Rouvoet wil van alle kinderen onder de 19 jaar een uitgebreid dossier bij laten houden, passagiersgegevens mogen door overheden onderling gebruikt worden, en binnenkort gaan we met zijn allen naar het gemeentehuis om een mooie vingerafdruk achter te laten. Daarnaast lijkt het erop dat veel mensen deze afdaling naar het rijk der privacyschending niet bewust meemaken of zelfs niet als iets negatiefs zien. Veiligheid gaat tegenwoordig boven het recht op privacy. Natuurlijk is het belangrijk in een veilige omgeving te leven, maar vaak wordt bij privacyschendende veiligheidsmaatregelen, zoals het EKD en bijvoorbeeld de groteske Amerikaanse Patriot Act, het doel volkomen voorbij geschoten. Dit soort maatregelen tasten de rechtstaat in haar kern aan, en vormen zodanig een groter gevaar dan waarvoor zij als oplossing bedoeld zijn.

Hier komen we bij de kern van de zaak. Het mag niet zo zijn dat er een wettelijk kader wordt gecreëerd waar door de overheid misbruik van gemaakt kan worden om haar burgers te controleren. Vanzelfsprekend gaan we allemaal uit van de goede bedoelingen van onze huidige regering, maar bij dit soort maatregelen moet altijd in het achterhoofd meespelen in welke mate ze in de toekomst misbruikt kunnen worden en of ze op den duur tot een kwaad op zich kunnen verworden. Het doel heiligt niet altijd de middelen. Onze privacy is een fundamenteel recht, dat door iedereen gekoesterd moet worden. Helaas lijkt dit niet te passen in de geest van onze tijd, en dat is een gevaarlijke ontwikkeling. De JOVD zal er alles aan doen de Nederlander hierop te wijzen, en het kabinet waar nodig aanvallen op haar kortzichtige privacybeperkende maatregelen.

Mark Thiessen Algemeen Bestuurslid Politiek & Voorlichting JOVD

Floris Kreiken (Jonge Democraten):

Een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden en verliest beiden.

Een aantal weken publiceerde Privacy International de jaarlijkse landenranglijst van privacybescherming. Nederland staat op plaats 20 van de 27 EU landen met de kwalificatie “Systemic failure to uphold safeguards”. De overheid gaat steeds verder in het begrenzen van onze privacy en geen haan die er naar kraait. De OV-chipkaart hóeft niet persoonsgebonden te zijn, maar de kaart, die in eerste instantie is bedoeld als vervoersmiddel, kan op deze manier ook mooi dienen als opsporingsmiddel. Weer is er geen haan die er naar kraait.

Nederlanders geven dan ook aan dit recht op privacy minder belangrijk te vinden. Wanneer zij voor de keuze tussen privacy in veiligheid moeten kiezen, kiest volgens het nationaal vrijheidsonderzoek van het nationaal comité 4 en 5 mei maar een kwart voor privacy, met als motto ‘wie niets op zijn kerfstok heeft, heeft ook niets te verbergen’. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Inbreuken op onze privacy en persoonlijke levenssfeer maken ons immers niet alleen minder vrij, maar ook minder veilig.

Privacy is een afweerrecht, bedoeld om onze persoonlijke levenssfeer te beschermen. Het kan ook worden beschreven als het recht om met rust gelaten te worden, op vrijwaring van overheidsbemoeienis wanneer deze niet strikt noodzakelijk is. Helaas vindt de Nederlandse overheid het steeds vaker noodzakelijk om inbreuken te maken op onze persoonlijke levenssfeer. Onder het mom van bescherming tegen een terroristische aanslag wordt onze privacy beperkt. De voorbeelden zijn talrijk: in Amerika zijn de resultaten van zo’n soort politiek al te zien. De voortdurende mensenrechtenschendingen op Guantanamo Bay, burgers die verdacht zijn vanwege de boeken die ze lezen en kleuters worden op een vliegveld staande gehouden omdat zij op één of andere terroristenlijst staan.

Willen wij in Nederland ook die kant op gaan? Het lijkt er wel op. De Nederlandse overheid zou garant moeten staan voor een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Maar de gegevens van uw bankoverschrijvingen zijn inmiddels beschikbaar voor de Amerikaanse geheime dienst, sinds recentelijk moeten Europese luchtvaartmaatschappijen ook uw creditcardgegevens, emailadres en voedselvoorkeur doorspelen. In Nederland zijn inmiddels al heel wat boetes uitgedeeld onder de identificatieplicht. Maar hoeveel terroristische aanslagen zouden daardoor voorkomen zijn? Op deze manier moeten wij straks ons tegen de overheid gaan beschermen, in plaats van tegen terroristen.

Het wordt tijd om te accepteren dat geen enkele inperking van onze vrijheid ervoor kan zorgen dat we volledig veilig zijn. Iedere fundamentalist kan met wat huis-, tuin-, en keukenmiddelen een bomgordel fabriceren en daarmee een grote mensenmassa inlopen. Maar wanneer wij onze fundamentele vrijheden laten inperken om dit te voorkomen dienen wij ook het doel van die terrorist.

Terrorisme is ooit treffend gedefinieerd als zo veel mogelijk mensen angst aanjagen en tegelijkertijd zo min mogelijk slachtoffers te maken. Ook is terrorisme gericht op de ondergang van de democratische rechtsstaat. Wanneer wij uit angst voor een terroristische aanslag onze democratische rechtstaat afbreken door burgers minder rechten te geven, hebben terroristen het makkelijk. Een vergelijking kan gemaakt worden met een gijzelingssituatie. Daar wordt ook nooit toegegeven aan de eisen van de gijzelnemers, zelfs als dat het gevolg heeft dat de gegijzelden het niet overleven. Waarom geven wij dan wel toe aan de dreiging van terrorisme in plaats van dat we datgene, waar zij het op gemunt hebben, juist beschermen?

Terroristische aanslagen moeten zeker voorkomen worden, maar niet door de verdere inkrimping van onze vrijheidsrechten. Wanneer de overheid dit toch doet, moeten wij hier als burgers tegen in verzet komen. Benjamin Franklin verwoordde het al treffend: ‘Een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden en verliest beiden.’ Laten we ons dit ter harte nemen.

Oorspronkelijke tekst van Marianne Meijssen, Secretaris Politiek van het landelijk bestuur van de Jonge Democraten
Floris Kreiken is voorzitter van het landelijk bestuur van de Jonge Democraten.

Mart Keuning (PerspectieF):

Heeft ondanks toezeggingen geen bijdrage geleverd.

Mart Keuning, Vice-voorzitter en bestuurslid Politiek, PerspectieF, ChristenUnie jongeren)

Joeri van der Hoff (Dwars):

Heeft ondanks toezeggingen geen bijdrage geleverd.

Joeri van der Hoff, landelijk voorzitter Dwars, GroenLinkse jongeren

Reacties (55)

#1 Steeph

Opmerking voor Mark (JOVD): In jouw betoog haal je uit naar het kabinet. Maar hoe denk je dan over de VVD (ook een liberale partij) die voorgestemd bij het wetsvoorstel voor toestaan datamining door de AIVD?
https://sargasso.nl/archief/2007/11/05/kstn-exit-privacy/

 • Volgende discussie
#2 Rene

@ Floris: Wat hebben de “voortdurende mensenrechtenschendingen op Guantanamo Bay” van doen met privacy schendingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Opmerking voor Floris (JD): Net als bij Mark, hoe kan het dat D66 (ook weer een liberale partij) voorgestemd heeft met de wijziging op de telecomwet waarbij de afsluisterbevoegden zijn toegenomen, buiten de rechter om?
https://sargasso.nl/archief/2008/01/14/kstn-afluisteren-mobieltjes/
http://www.geencommentaar.nl/parlando/index.php?action=doc&filename=HAN8230A07.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

Overigens onderschrijf ik de teneur van beide stukken wel (wat weinig discussie oplevert).
Maar ik vraag me wel af welke vorm een “opstand” moet aannemen volgens Floris.
En aan Mark de vraag hoe hij denkt dat voorkomen kan worden dat een overheid misbruik maakt van gegevens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

(Sorry, ik had het voordeel de stukken van te voren gelezen te hebben)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rene

Ik wil niet meteen op de kast springen, maar wat betreft die teneur heb ik nu al de indruk ook in hetzelfde licht als het licht van de vragen die je stelt dat dit wel eens een tikje gratuit kon gaan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jasper

Het siert de JOVD dat ze zich niet laten beinvloeden door haar moederpartij en lekker een eigen inhoudelijke lijn aanhouden. Maar het moet toch wel wrang zijn dat er geen fatsoenlijke VVD-er meer aan te wijzen die de titel liberaal vna het jaar zou kunnen krijgen. Blijkbaar voelt de JOVD zich meer thuis bij Groenlinks en D’66.

@ Sargasso: jammer dat er alleen PJO’s in de lijst staan die over dit onderwerp redelijk dezelfde mening hebben. Iemand van bijvoorbeeld het CDjA zou de discussie lekker open kunnen gooien.
Ik kan me voorstellen dat dit de enige PJO’s waren die mee wilden doen, verzin dan stellingen waar dit clubje heftige meningsverschillen over heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Jasper: We tried, we tried.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lord Flasheart

@ Mark

Fijn dat de JOVD het een stuk beter lijkt door te hebben dan de moederpartij. Nou kan ik me herinneren dat de JS vorig jaar Jeroen Dijsselbloem eens ter verantwoording hebben geroepen door publiekelijk te verkondigen dat hij eigenlijk bij de ChristenUnie thuishoorde.
Zou de JOVD bereid zijn om analoog aan de actie van de JS Fred Teeven eens publiekelijk ter verantwoording te roepen? Hij gebruikt te onpas het cliche dat als je niks te verbergen hebt etc, en, – gezien jouw betoog interessanter – beweert ook met regelmaat dat Nederland een betrouwbare overheid en dat het dus geen kwaad kan. Jij ontkent die betrouwbaarheid niet, maar trekt toch een andere conclusie.
Wellicht je rol als liberale luis in de pels van de VVD eens oppakken en laten zien dat de stellingname van Teeven toch maar weinig met liberalisme te maken heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lord Flasheart

@ Mark

Fijn dat de JOVD het een stuk beter lijkt door te hebben dan de moederpartij. Nou kan ik me herinneren dat de JS vorig jaar Jeroen Dijsselbloem eens ter verantwoording hebben geroepen door publiekelijk te verkondigen dat hij eigenlijk bij de ChristenUnie thuishoorde.
Zou de JOVD bereid zijn om analoog aan de actie van de JS Fred Teeven eens publiekelijk ter verantwoording te roepen? Hij gebruikt te onpas het cliche dat als je niks te verbergen hebt etc, en, – gezien jouw betoog interessanter – beweert ook met regelmaat dat Nederland een betrouwbare overheid en dat het dus geen kwaad kan. Jij ontkent die betrouwbaarheid niet, maar trekt toch een andere conclusie.
Wellicht je rol als liberale luis in de pels van de VVD eens oppakken en laten zien dat de stellingname van Teeven toch maar weinig met liberalisme te maken heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lord Flasheart

@Steeph

Misschien niet een PJO vragen, maar direct naar Sybrand van Haersma Buma (CDA) of Fred Teeven? Die willen zich hier nogal graag op profileren. Vermoedelijk hebben zij nog een standaardtekstje achter de hand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

Oh die zijn ooit wel eens ‘de klos’ voor de Blogpolemiek hoor Lord Flasheart, deze keer is echter gekozen voor een focus op de jongerenafdelingen. Alle afdelingen zijn overigens benaderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Ik lees veel voornamelijke wijs, in de teksten.
Met een gapende kloof tussen realpolitiek zoals we die zien.
Misschien reikt het te ver, maar in wat denken jongeren het anders te zullen doen, eens ze op de grote stoel zitten, tegenover de huidige bewindslieden?
Als Europa, klaarblijkelijk in een strategische zet tegenover de VS, meteen vingerafdrukken van alle reizigers wil vastleggen?
In hoeverre houden de meningen tegen privacyschending dan nog stand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

Semi on-topic privacy in europees perspectief:
http://newsvote.bbc.co.uk/2/hi/europe/7265212.stm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 The liberal

@ Mark en Lord Flasheart
Geweldig te vernemen dat de JOVD een standpunt inneemt dat vele malen liberaler is dan die van haar moederorganisatie. Helaas is Fred Teeven niet voor rede vatbaar. Ik heb hem aangesproken op zijn uitlatingen dat als je niets te verbergen hebt ook niets te vrezen hebt. Hij bedient zich van de bekende repliek. Hij vindt veiligheid een van de klassieke overheidstaken en dat de vrijheid van de een soms de beknotting van vrijheid van meerdere anderen is.

Deze obsessie met veiligheid en risicovermijding heeft een grove uitholling van onze rechtstaat tot gevolg. Heel terecht wordt Benjamin Franklin aangehaald. Ik denk echter dat Fred Teeven nog nooit van de beste man gehoord heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

@The liberal: Stel je dan ook de vervolgvraag? Of hij kan aantonen dat de beknotting van vrijheid ook daadwerkelijk meer veiligheid oplevert? En zo ja, hoeveel meer dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 The liberal

@Steeph
Ik heb meerdere vragen en tegenargumenten bij hem uitstaan, maar waar er eerst snel antwoord kwam, laat hij het nu afweten. Mocht hij alsnog reageren, dan zal ik die/ jouw vraag ook toevoegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ace

Ook benieuwd naar de reactie van een Arda Gerkens (SP), of een René Rovers (SP). Ook gevraagd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

@ace: nee, we hebben alleen bij de politieke jongeren de vraag uitgezet.
Een volgende ronde proberen we het weer bij tweede kamerleden.

(Maar niets verbiedt ze om deel te nemen aan de discussie hier).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Steeph

Overigens heeft ROOD (van de SP) helemaal geen antwoord gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 poetpiet

de kleine consumentjes en werknemertjes moeten steeds beter in de gaten te houden zijn omdat de grotere jongens een steeds slechter geweten krijgen en met hun producten wedijveren voor minst achterhaalbare ‘prijzen’. Wat dat zoal door de decennia heen kost sinds de gebroeders Bentham (leuk in perspectief geplaats door Peter Linebaugh) hun panopticon verzonnen (als eens in het nieuwe ‘forum’ van de wur geweest in wageningen?) maar nog beter via Michael Hudson constateren. Die laat hier [ http://www.acresusa.com/toolbox/reprints/Jan08_Hudson.pdf ] zien wat ‘snelle jongens, die hun ziel niet aan de duivel maar achter het niet afrekeningsvatbare corporatieve persoonlijkheden verschuilen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HansR

Boeiend dat een Christenunie en een Groenlinkse jongere het af laten weten na klaarblijkelijk eerdere toezeggingen. Die jongens gaan het politiek gezien nog ver schoppen :) Christenen en Groenlinksen staan blijkbaar qua mentaliteit niet zo ver van elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rene

Kom kom, die komen vast nog…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Steeph

@HansR: Zij moeten het ook gewoon naast hun andere activiteiten doen. Dus het komt vast nog wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Waar staan we ??

1. Invoke a terrifying internal and external enemy
2. Create a gulag
3. Develop a thug caste
4. Set up an internal surveillance system
5. Harass citizens’ groups
6. Engage in arbitrary detention and release
7. Target key individuals
8. Control the press
9. Dissent equals treason
10. Suspend the rule of law

Explained here http://www.guardian.co.uk/world/2007/apr/24/usa.comment

Of course, the The Netherlands is not vulnerable to the violent, total closing-down of the system that followed Mussolini’s march on Rome or Hitler’s roundup of political prisoners. Our democratic habits are too resilient, and our military and judiciary too independent, for any kind of scenario like that.

Rather, as other critics are noting, our experiment in democracy could be closed down by a process of erosion.

It is a mistake to think that early in a fascist shift you see the profile of barbed wire against the sky. In the early days, things look normal on the surface; peasants were celebrating harvest festivals in Calabria in 1922; people were shopping and going to the movies in Berlin in 1931. Early on, as WH Auden put it, the horror is always elsewhere – while someone is being tortured, children are skating, ships are sailing: “dogs go on with their doggy life … How everything turns away/ Quite leisurely from the disaster.”

As Dutch turn away quite leisurely, keeping tuned to internet shopping and Holland Idol, the foundations of democracy are being fatally corroded. Something has changed profoundly that weakens us unprecedentedly: our democratic traditions, independent judiciary and free press do their work today in a context in which we are “at war” in a “long war” – a war without end, on a battlefield described as the globe, in a context that gives the president – without Dutch citizens realising it yet – the power over Dutch citizens of freedom or long solitary incarceration, on his say-so alone.

That means a hollowness has been expanding under the foundation of all these still- free-looking institutions – and this foundation can give way under certain kinds of pressure. To prevent such an outcome, we have to think about the “what ifs”.

What if, in a year and a half, there is another attack – say, God forbid, a dirty bomb? The executive can declare a state of emergency. History shows that any leader, of any party, will be tempted to maintain emergency powers after the crisis has passed. With the gutting of traditional checks and balances, we are no less endangered by a President Hillary than by a President Giuliani – because any executive will be tempted to enforce his or her will through edict rather than the arduous, uncertain process of democratic negotiation and compromise.

What if the publisher of a major Dutch newspaper were charged with treason or espionage, as a rightwing effort seemed to threaten Keller with last year? What if he or she got 10 years in jail? What would the newspapers look like the next day? Judging from history, they would not cease publishing; but they would suddenly be very polite.

Right now, only a handful of patriots are trying to hold back the tide of tyranny for the rest of Dutch – staff at the Center for Constitutional Rights, who faced death threats for representing the detainees yet persisted all the way to the Supreme Court; activists at the Holland Civil Liberties Union; and prominent conservatives trying to roll back the corrosive new laws, under the banner of a new group called the American Freedom Agenda. This small, disparate collection of people needs everybody’s help, including that of Europeans and others internationally who are willing to put pressure on the administration because they can see what a Dutch unrestrained by real democracy at home can mean for the rest of the world.

We need to look at history and face the “what ifs”. For if we keep going down this road, the “end of Holland” could come for each of us in a different way, at a different moment; each of us might have a different moment when we feel forced to look back and think: that is how it was before – and this is the way it is now.

“The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same hands … is the definition of tyranny,” wrote James Madison. We still have the choice to stop going down this road; we can stand our ground and fight for our nation, and take up the banner the founders asked us to carry.

http://www.americanfreedomagenda.org

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

@Waar staan we: Je zat even in het spamfilter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mark Thiessen

Het doet me goed om te zien dat er al meteen zoveel reacties zijn. Zo te zien leven er ook hier behoorlijk wat frustraties over privacyschending door de overheid. Ik zal jullie vragen proberen te beantwoorden, en wacht intussen op de reacties van de andere PJO’s.

Blijkbaar wordt er met verbazing kennis genomen van ons tegen de VVD-lijn indruisende standpunt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zijn het wel vaker niet met de VVD eens, en dat is maar goed ook! Als PJO dien je, zoals Lord Flasheart het zo mooi wist te stellen, de luis in de pels van je moederpartij te zijn. Dus Stephan, wij zijn het ook niet eens met het standpunt van de VVD inzake datamining door de veiligheidsdiensten, en wij kunnen net zo boos worden om uitlatingen van Fred Teeven, als om uitlatingen van “de vijand in het torentje”. Ons bestuursjaar is net begonnen, en we hebben onze pijlen al kunnen richten op een aantal politici (zoals vorige week Ella Vogelaar, zie http://www.jovd.nl). Er zal zeker nog een VVD-er aan de beurt komen, wanneer die het in onze ogen te bont maakt.

Ergens wordt gevraagd of de jongeren, wanneer ze zelf op het pluche zitten, wellicht hun mening weer bijstellen. Ik verwacht het niet, aangezien ik merk dat dit onderwerp heel sterk leeft onder jongeren. Wij zien als geen ander de gevaren van de huidige informatietechnologie, aangezien wij hier iedere dag mee bezig zijn. Misschien is er juist sprake van een generatiekloof tussen de huidige politici en de aanstormende jongeren?

Hoe denk ik te voorkomen dat de overheid in toenemende mate gebruik gaat maken van gegevens over de burger? De oplossing hiervoor ligt bij de burger zelf. Wanneer Nederlanders de gevaren van privacyschending in gaan zien, zich hiervan bewustworden, kunnen ze duidelijk laten merken hier niet mee akkoord te gaan. Het zal een moeilijk proces zijn, aangezien de meeste Nederlanders zich niet bewust zijn van de gevolgen van dagelijks terugkerende acties als het gebruik van een bonuskaart en het bijhouden van een profielpagina. Het gaat niet alleen om privacy vs veiligheid, maar in mijn ogen ook steeds meer om privacy vs. gemak. De JOVD zal zich er in ieder geval voor inzetten mensen bewust te maken van het belang dat privacy heeft voor onze veiligheid, ons dagelijks leven, onze rechtstaat. Overigens sluit ik mij geheel aan bij het citaat van Benjamin Franklin, aangehaald door Floris.

Tot slot wil ik jullie graag wijzen op het volgende artikel uit Trouw, in het kader van haar serie over privacy. Deze ontwikkeling baart mij veel zorgen.
Linkje naar Trouw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Rene

Dank voor het mengen, Mark. Even klein puntje, maar nu ‘ie steeds terug blijft komen: ik heb drie weken terug voor het eerst een AH bonuskaart aangeschaft omdat dat nu anoniem kan. Geen naam, adres, postcode, wat dan ook. Alleen nog een kortingskaart.

Wil nog opmerken dat ik me algemeen gesproken (dus) druk maak over privacy maar dat er binnen de politiek nauwelijks aanspreekpunten zijn. Het CDA is de motor, de VVD is nog erger en de PvdA interesseert het schijnbaar allemaal helemaal niets.

Zullen we als eerste eens voor elkaar gaan proberen te krijgen dat de algemene identificatieplicht weer afgeschaft wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 poetpiet

tussen duivel en maar (van 21) moet natuurlijk verkopen staan.

in het felle helmplichtlicht kon je het boerkaverbod al aanzien komen.

De roep om de mega( wat binnen paal en perk hoort )buituiterts nou eens achter hun vodden te zitten draagt het aanzwellend openheidsheidevangelie op stuwende publiciteitsgolven maar helaas, een gelukkig slechts voorlopig opmaakbare balans wijst uit dat er enthusiast misgeklunsteld is, geloofsbriefjes die kop en staart hadden was lang genoeg praktijk om Ulrich von Beckerath daarover alleraardigst te laten schrijven maar helaas, een terugval tot het niveau van die verrekte dualisten die net doen of je tussen 2 (altijd) uitersten een echte keus kunt maken (inmiddels beweegt dit op essentiele punten zuigelingsniveau hanterende mensen zich voort in airforce one en andere angstaanjagende straalbezopenheid. De kunst is om de fatsoenlijk, bescheiden volksaaardgerechte behoeften, verplichten en geneugten tussen breed genoeg en dus genoegelijk gedragen minimaximoe samen te doen vallen.

Transparantie, het diepere denken zeg maar, is een veelsnijdend zwaard. Net als ik jaren geleden als tegengas voor het soort anonimiteit dat mode en niet bittere noodzaak is riep dat het opening van zaken wel des te meer moet gaan gelden al naar gelang over en van grotere aantallen deelname en andere offertjes gevraagd worden, , leidt dit wederkerigheidsideaal vanzelf tot de doorvraag of het volledig ‘vrijwilschap’ zonder nogal dwingend kader te verwezenlijken is of juist amenooitniet.

Een ander voorbeel van hoe de grote internationalastigen (megalomaniites en supremisten uit nempart welk rang stand kleur en geslacht die allemaal haaks op het soort internationalistig dat in de whole earth catalog periode in bloei stond staan) zich in de vingers snijden met het panopticontificaal repressief character van hun R&D is te vinden in de zaad/graan industrie (vanouds al HET materiaal waaraan onteigenaars begonnen hun macht te ontlenen). Het op slot zetten en van patentrechtsgeldig ID voorzien helpt hen door de onbeheersbaarheid van die rotzooi gewoon achterna te lopen iedereen die met dit onheil besmeurt raakt, hup, eureka, van diefstal te beschuldigen maar daardoor is het vinden van de schuldige (aan effecten in de voedselwereld die alleen te vergelijken zijn met ‘verrijkte’ ammunitie in het ozo goed van nood een ondeugd (en taal een aanfluiting) makend defensiewezen) ook des te makkelijker geworden!!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 The liberal

@poetpiet
Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Je hebt bijna een A4 aan tekst staan, maar…

@rene
De algemene identificatieplicht is natuurlijk een van de vele maatregelen die zogenaamd moet bijdragen aan een veiligere maatschappij.
Het probleem zit hem ondertussen niet in een enkele maatregel, maar in het stelselmatig aantasten van de privacy. Een individuele maatregel krijg je niet teruggedraaid omdat onze volksvertegenwoordigers niet inzien dat je die maatregel in een grotere context moet zien.

Overigens, in Duitsland is er vandaag gelukkig een ander geluid te horen, daar is een klein succesje behaald:

“Het Duitse volk heeft ‘een grondrecht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid en de integriteit van IT-systemen’. Dit heeft de hoogste Duitse rechtbank vandaag voor het eerst gezegd in een uitspraak die het snuffelen van de overheid in de computers van burgers aan banden moet leggen.

De klacht was aangespannen tegen een wet van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen waarbij de geheime dienst via internet in de computers van burgers mocht kijken. Volgens het BVG is zo’n ‘online-huiszoeking’ alleen toegestaan bij ‘daadwerkelijke aanwijzingen voor een concreet gevaar voor een uitzonderlijk belangrijk rechtsgoed’.”

In Nederland lijkt vooralsnog het omgekeerde te gelden. Hier wordt preventief ge-datamined, want misschien zal er wel een keertje iets kunnen gebeuren. Het getuigt in ieder geval van een wantrouwen van de overheid in haar onderdanen, terwijl het toch andersom zou moeten zijn.

Overigens. Misschien als dit alles niet te stoppen is, moeten we maar overgaan tot het tegenovergestelde: overinformatie. Heel veel informatie is namelijk geen informatie. Uit heel veel (tegenstrijdige) gegevens valt op den duur ook niets meer af te leiden. Daarmee los je de problemen natuurlijk nog steeds niet op. Sterker, een van de problemen met privacy zal zich juist erger manifesteren: namelijk die van misprofiling. Maar misschien worden dan meer mensen wakker geschud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 staan we ?

1. Verzin een angstaanjagende interne en externe vijand
2. Creëer een gulag
3. Ontwikkel een misdadigerskaste
4. Opzetten een intern toezichtsysteem
5. Irriteer burger groepen
6. Zet burgers in willekeurige detentie en laat ze weer vrij
7 Belast zeer belangrijke individuen
8. Controleer de pers
9. Verschil van mening is verraad
10.Beeindig de rechtsstaat

Natuurlijk, is Nederland niet kwetsbaar voor het afsluiten van gevestigde waarden, Noch is het klaar voor het totalitaire systeem, dat ontstond na Mussolini’s mars bij de verzameling van Rome of van Hitler’s politieke gevangenen. Onze democratische gewoonten zijn te veerkrachtig, en onze militair en rechterlijke macht te onafhankelijk, voor om het even welk soort scenario als zoals andere critici opmerken, zou ons experiment in democratie door een proces van erosie kunnen worden gesloten. Het is een fout om te denken dat U de vroege fascistische verschuiving met het profiel van prikkeldraad tegen de hemel ziet. Aankomen..
In de vroege dagen, lijken de dingen normaal op de oppervlakte; Boeren vierden oogst-festivals in Calabrië in 1922; de mensen winkelden en gingen naar de film in Berlijn in 1931, Zoals WH Auden het stelde, is de verschrikking altijd elders – terwijl iemand wordt gemarteld, schaatsen de kinderen, varen de schepen: de “honden gaan verder met hun honden leven… Hoe ontspanen kijken we weg van de ramp.”Op de Nederlands manier vrij relaxed, Hangend aan het Internet het winkelen in de straten en het Idool van Holland gestemd op tv, worden de Instituten van democratie fataal aangetast. Iets is diep veranderd die ons als nooit tevoren verzwakt:in onze democratische tradities, Onafhankelijke gerechtelijke en vrije pers doen vandaag hun werk in een context waarin wij “bij oorlog” in een “lange oorlog” – een oorlog zonder eind, op een slagveld dat als de wereld, in een context wordt beschreven die de regering geeft – zonder dat de Nederlandse burgers het realiseren – de macht over Nederlandse burgers van vrijheid of lange solitaire opsluiting,. Dat betekent een holheid onder de instituten hiervan al zich nog – met vrije instellingen heeft uitgebreid – en deze stichting kan onder bepaalde soorten druk uiting geven. Om een dergelijk resultaat te verhinderen, moeten wij over denken aan Wat ALS”. Wat als,er over anderhalf jaar, er een andere aanval is met , God verhoede, een vuile bom? Het staatshoofd kan een staat van noodsituatie verklaren. De geschiedenis toont aan dat om het even welke leider, van om het even welke partij, zal worden verleid om noodsituatiebevoegdheden te handhaven nadat de crisis is overgegaan. Met het uithalen van traditionele controles en saldi, worden wij niet minder bedreigd door President Geert dan door President Marianne – omdat iedere machthebber zal worden verleid om zijn of haar wil door bevelschrift eerder dan het lastige, onzekere proces van democratische onderhandeling en compromis af te dwingen. Wat als de uitgever van een belangrijke Nederlandse krant met verraad of spionage werd belast, Wat als hij of zij 10 jaar in gevangenis kreeg? Hoe zou de krantenkop van de volgende dag eruitzien? Oordelend naar de geschiedenis, zouden zij niet ophouden met uitgeven; maar zij zouden plotseling zeer beleefd zijn. Op dit ogenblik, probeert slechts een handvol patriotten om het getijde van tirannie voor de rest van het Nederlandse volk tegen te houden , onder de banner van een nieuwe groep proberen de situatie te veranderen en richten de Nederlandse Agenda voor Vrijheid. Op. Deze kleine, ongelijksoortige groep wil met hulp van iedereen die mensenbehoeften heeft, met inbegrip van Europeanen en anderen internationaal wie bereid zijn om druk op het beleid te zetten omdat zij kunnen zien wat Nederlanders ongebreideld door echte democratie thuis voor de rest van de wereld kunnen bedoelen. Wij moeten geschiedenis bekijken en “onder ogen zien welke Wat ALS”. Want ALS wij dit pad blijven gaan, het “eind van Holland” kan voor elk komen van ons op een verschillende manier, op een verschillend ogenblik; elk van ons zou een verschillend ogenblik kunnen hebben wanneer wij gedwongen om terug voelen te kijken en te denken: zo was het vóór – en dit is de manier het NU is. De “accumulatie van alle bevoegdheden, wetgevend, uitvoerend, en gerechtelijk, in de zelfde handen… is de definitie van tirannie,” schreef James Madison. Wij hebben nog de keus te stoppen op het pad dat we nu gaan; wij kunnen een standvastig volk zijn en voor onze natie vechten, en de banner opnemen die de stichters ons vroegen te dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sloopkogel

het gemene is dat het een cummulatief effect is van allemaal kleine regeltjes die allemaal ‘nodig’ zijn. en er is toch altijd de rechter nog zegt men er dan bij, nadat men niets te verbergen had. de vingerafdrukken die ineens verplicht in het paspoort moeten. en zonder paspoort kun je geen baan of uitkering krijgen. je moet het vodje aan iedere sukkel met een bevoegdheidje kunnen laten zien of je kan alweer gefouilleerd worden. kinddossiers, preventief opsluiten, fouilleren, wegen vol camera’s… ga zo maar door. als je al twijfelt aan het nut van de staat is het al samenspannen met terroristisch oogmerk. volgens mij duidt het de onmacht van de staat aan om te gaan met deze tijd. domme bange massa’s die politici kiezen die de vertrouwde maakbare wereld wereld beloofd. zoveel mogelijkheden tot ontplooiing en vrijheid en wat doen we ermee? er een soort ddr aan de noordzee van maken. jammer hoor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Hemaworstje

Triest te moeten constateren dat de jeugd nog steeds in politiek cq democratie gelooft.
La histoire se répeté.
de grootste Partij is die van de niet stemmers.

als je airmiles pasjes al niet meer weet te ontduiken tja.

Vroeger hé Vroegûh ( of nu in Rijssen) had je sociale controle, dat is veel erger.
de buurvrouw wist (weet) tot op het merk onderbroek alles van je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 poetpiet

als tegengas voor die rare naomi — begint wel lekker maar ontaardt dan in een potje schelden zonder dat er zich iemand druk om maakt, maar wat nog erger is, op mensen als Keith Har en Michael Hudson let ook zonder mijn pogingen wel niemand — wil ik dit nog wel even kwijt http://www.youtube.com/watch?v=T0TvahQznJc maar dan heb ik het weer gehad met online gedoe (paarlen op[dezwijn]lijnen). Ik heb 88% uit mijn aandeel geschrapt en wil de rest in de boekwinkel zien te krijgen. Iemand interesse?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Steeph

@Mark Thiessen: bijzonder. onderzoek geeft aan dat jongeren eigenlijk weinig om privacy geven. maar van vrijwel alle politiek actieve jongeren krijg ik andere geluiden te horen.
Het lijkt er dus wel op dat kennis in deze heel duidelijk mee helpt in de bewustwording.
Valt hier dus nog wat missiewerk te verrichten.

Gaat de JOVD dit thema ook nog actief oppakken? Misschien zelfs wel mee demonstreren op 17 mei?
http://www.volksopstand2008.nl/news.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Rene

@ The liberal: ik vond m’n anonieme bonuskaart al een kleine overwinning…

Specifiek ten opzichte van de algemene identificatieplicht meen ik me trouwens te herinneren dat ie destijds ingevoerd is met de expliciete afspraak om handhaving ervan afhankelijk te maken van evaluatie van de effecten ervan.

Nu betekent dat ook niet veel als die “evaluatie” gedaan wordt door mensen die ‘m graag houden — het levert in ieder geval iedere keer een extra geeltje op van 16-jarige jongetjes op hun opgevoerde brommers — maar toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Steeph

Vrees trouwens dat de andere deelnemers verstek laten gaan waardoor dit initiatief toch wel een beetje in het water valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 SloopKogel

@37: verdere reacties zijn in het kader van de staatsveiligheid niet meer toegestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 The liberal

@Rene
Het burgerservicenummer (voorheen sofinr) zou een op zich staande identificatie blijven. Nu is het gekoppeld aan weet ik veel hoeveel databestanden. Zelfs de zorg werkt er nu mee, dan wel gaat er mee werken. De overheid is onbetrouwbaar gebleken. Verwacht dus niet te veel van die evaluatie van de identificatieplicht.
By the way: ik las laatst nog een artikel van een hoogleraar die zij dat als een van zijn studenten met een oplossing als die van het BSN was aangekomen die een dikke onvoldoende had gekregen, want is namelijk veel gevoelig voor fraude, eenmaal binnen en je kunt ook overal bij.

@Steeph
Dit is heel jammer. Volgens mij zegt dit genoeg over de aandacht die dit onderwerp heeft (bij diegenen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Anoymous

@ The liberal:

Probleem is wel een beetje dat ik zelf ook wel eens om koppeling van bestanden heb geroepen nadat ik weer bij instantie N+1 dezelfde data moest gaan aanleveren als bij 1 tot en met N.

Moreover… in de context bijvoorbeeld van bestrijding van fraude met sociale uitkeringen acht ik het ook _wenselijk_ al was het alleen maar omdat ik die fraude als ondermijning van draagvlak zie.

De ellende lijkt dat er geen werkbare middle ground bestaat. Als de data beschikbaar _is_ dan zal het ge- danwel misbruikt worden, als het niet op dag 1 is dan wel op dag 9/11+1. En aan de andere kant krijg je het niet uitgelegd of verexcuseerd dat in de moderne tijd verschillende delen van de overheid langs elkaar heen werken en de burger in een bureaucratisch doolhof van formulieren storten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Rene

@ 40: Ahum…

@ Steeph: Als het initiatief nog navolging krijgt is het wellicht beter om in ieder geval in het begin de comments te sluiten. De opzet is naar ik heb begrepen bedoeld als manier voor deelnemers om op een rustige wijze publiekelijk met _elkaar_ van gedachten te wisselen en hoewel inbreng van het algemene internet publiek in principe altijd een goed idee lijkt pakt de praktijk vaak wat anders uit. Met enige regelmaat lopen commentaren op internet fora uit op droevenis waar je zonder pseudoniem niet eens binnen 10 kilometer van gezien wil worden.

Comments sluiten of, als de software de mogelijkheid bied, vooraf modereren zou wellicht een uitnodigender podium bieden. Let op — dit is niet te zeggen dat nu, of op Sargasso algemeen de commentaren uit de bocht vliegen, maar wel hoe mensen inmiddels uitkijken met internet fora in het algemeen.

Niet rabiaat liberaal enzo, maar ik hoef zelf niet altijd de mogelijkheid te hebben om m’n zegje te doen. Ouderwets achterover zitten en kijken wat anderen te zeggen hebben is misschien ook wel weer eens leuk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Eric

Eerlijk gezegd ben ik er, anders dan Mark, van overtuigd dat de politici van de toekomst tegen die tijd privacy niet meer aan de orde zullen stellen. De reden is simpel, privacy is niet sexy of sensationeel. Als er een kind dood wordt gevonden en het koppelen van kinddossiers aan politiebestanden aan schoolbestanden aan AIVD-bestanden zou net in dit ene geval iets geholpen hebben, dan is de privacy de deur uit. Daar is het argument immers dat er iets *zou kunnen* gebeuren.

Bij de elektronische patientendossiers zie je ook dat het benaderen ervan vooral makkelijk gemaakt wordt. Je kunt er donder op zeggen dat een werkgever met iets minder scrupules over tien jaar je medische dossiers opgevraagd heeft voor je eerste gesprek. Maar zie het maar eens te bewijzen. Kijk eens hoe lang Willem Oltmans bezig is geweest om boven water te krijgen wat er gebeurd was, of ingenieur Johan Wilman.

Nederland loopt sinds 2001 ook bepaald niet voorop in de bescherming. Integendeel: Donner heeft heel wat invloed gebruikt om via Europa maatregelen in Nederland door te kunnen drukken.

De uitzonderingen onder de politici die het nu aan de orde stellen zitten in de oppositie of op andere “ongevaarlijke” plaatsen. Het gedoe met de bancaire gegevens van Swift is allang begraven en gaat gewoon door, de gegevens die de Amerikaanse autoriteiten opvragen bij vliegtuigmaatschappijen zijn (joepie!) teruggebracht van 35 tot 19 – maar bevatten feitelijk nog steeds dezelfde gegevens en zullen heus waar cross my heart and hope to die niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortom: privacy trekt steevast aan het kortste eind. Politici doen alsof het niet bestaat, dus het publiek heeft geen idee en vraagt er ook niet naar. De verandering zal in de eerste plaats van politici moeten komen, maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Marianne Meijssen

@Steeph, ik zie nergens letterlijk in het stuk staan dat de JD pleit voor een “opstand”, wel dat burgers in verzet moeten komen tegen privacyschendingen van overheidswege. Guatanamo Bay is trouwens inderdaad een slecht voorbeeld van een privacyschending, maar wél een goed voorbeeld van een beleid, waarin uit angst voor terroristische aanslagen de fundamentele vrijheden, waar privacy toe behoort, van een bepaalde groep gewoon overboord gezet worden. Met betrekking tot je vraag waarom D66 stemde voor privacybeperkende maatregelen: hier heeft de JD in principe niets mee te maken, net zoals de JOVD zijn wij onafhankelijk van onze moederpartij.

@ Eric: zo pessimistisch ben ik niet gestemd over de toekomst van privacy en ik denk ook zeker dat het zowel sexy als sensationeel kan zijn. Privacy was lange tijd een vies woord, een taboe, maar het afgelopen half jaar valt er zeker een tegenbeweging te bespeuren. Kijk maar naar de website van het NRC, daar wordt privacy als één van de grote nieuwsthema’s weggezet. Wat ik wel verwacht, is dat dat het nog wel even duurt voordat dit zijn weerslag in de politiek heeft. Ik vind het verbazend hoe gemakkelijk het huidige kabinet klassieke grondrechten opzij zet bij het nastreven van één of ander socio-christelijk beleidsdoel. Balkenende IV is inderdaad meer van het betuttelen dan van het mensen vrij laten en hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Ook van de VVD verwacht ik eerlijk gezegd niet veel, gezien de concurrentiestrijd die zij momenteel met de PVV en TON voeren.

Anyway, ik geloof dat de discussie rondom privacy op twee gebieden veel breder gevoerd moet worden. Enerzijds gaat het natuurlijk nooiti om afzonderlijke maatregelen op zich, maar juist de combinatie van gegevens, die lange tijd in verschillende databanken moeten worden opgeslagen, is waar daadwerkelijk het gevaar voor inbreuk op onze persoonlijke levenssfeer ligt. Daarbij moeten we absoluut niet uitgaan van een overheid, die te vertrouwen is, zoals Fred Teeven het graag ziet. De overheid is namelijk geen abstracte, onfeilbare entiteit. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt en van nieuwe technologische mogelijkheden wordt zeker gebruik gemaakt.
Ten tweede moet het debat over privacy worden uitgetrokken naar een debat over alle klassieke grondrechten. Je ziet dat steeds meer fundamentele vrijheden door veel partijen van allerlei pluimage ter discussie worden gesteld. Denk maar eens aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en het anti-discriminatieverbod. Als burgers moeten we staan voor de beginselen van onze democratische rechtstaat en accepteren we door het beperken van fundamentele vrijheden niet alle individuele tragedies en incidenten kunnen voorkomen. Het alternatief is namelijk een overheid, die niet alleen denkt te weten wat het beste is, maar dit ook aan ons kan voorschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Steeph

@Marianne Meijsen: Nee, er staat inderdaad niet “opstand”. Je zou “opstand” als net een iets zwaardere variant van verzet kunnen zien.
Maar dan blijft de vraag, waar bestaat dat verzet dan uit in jullie ogen? Wat is een goede manier om duidelijk te maken dat deze ontwikkeling niet gewenst is.

Je hebt een zeer goed punt als je aangeeft dat de discussie eigenlijk nog breder gevoerd moet worden. Het gebrek aan historisch besef en aan kennis van het belang van de grondrechten maakt het extra lastig het belang van dit alles te kunnen aangeven.
Bijzonder in deze discussie is trouwens dat de Nederlandse grondwet geen plicht legt op de regering zorg te dragen voor de veiligheid van de burgers. Terwijl veel van de privacy maatregelen juist wel op die gronden worden doorgedrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Mark Thiessen

Ik hoop dat de andere PJO’s ook nog van zich laten horen. Het is een leuk initiatief, maar wellicht moeten ze hier even aan wennen. Hopelijk voor jullie geen reden om in de toekomst PJO’s te passeren.

In ieder geval is er een interessante discussie los gebarsten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 The liberal

@Mark
Ik weet niet of hier sprake is van een discussie, want volgens mij zitten we hier allemaal wel zo ongeveer op dezelfde golflengte. Mogelijk was er een echt interessante discussie ontstaan als die andere PJO’s een andere zienswijze hadden ingebracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Sigi

Steeph, op de radio, nu

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Eric
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Eric

Marianne: je spitst het nu toe op Balkenende IV, maar sinds 2001 is onze privacy ingeperkt en zijn burgerrechten ingeperkt door alle kabinetten. Onder de noemer “terrorismebestrijding” is de overheid al heel lang bezig zoveel mogelijk gegevens te vergaren. Datamining door de AIVD, gegevens van bibliotheken, databases met vingerafdrukken – en ongetwijfeld op termijn ook van DNA – van alle Nederlandse ingezetenen, electronische dossiers waarin zoveel mogelijk verzameld wordt met zo min mogelijk eisen aan beveiliging, anderhalf jaar verkeersgegevens bewaren, politie en justitie die liefst zo min mogelijk verantwoording afleggen over wie ze tappen en waarom, de lijst is belachelijk lang geworden in wat nog amper zeven jaar is. Daarbij zijn dus betrokken geweest: LPF, CDA, VVD – met toen nog Wilders en Verdonk -, D66, PvdA en CU.

Als je dan ook nog eens uitspraken leest van Teeven en Nicolien van Vroonhoven (“De consument kan er nog altijd zelf voor kiezen niet langer gebruik te maken van internet als hij hecht aan zijn privacy”, link) geloof ik niet dat we te maken hebben met politici die a/ het belang van privacy snappen en b/ het lef hebben om er echt iets aan te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Marianne Meijssen

@Steeph: invloed uitoefenen via onze volksvertegenwoordigers, pressiegroepen en natuurlijk de media is the way to go volgens mij. Ik geloof niet dat je als burger anders moet gaan leven (dus geen bonuskaart/mobiele telefoon nemen) om een signaal tegen privacybeperkingen af te geven.

@ Eric: ik ben het eens met je historische beschouwing, Balkenende IV heb ik alleen genoemd in de context dat ik qua privacybescherming niet veel van deze regering verwacht. Daarnaast meen ik dat voorgaande regeringen voornamelijk door antiterrorismemaatregelen de privacy beperkte, maar dat deze dat ook in steeds verder gaande mate doet om andere doeleinden na te streven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Eric

Marianne: je kunt je ook afvragen in hoeverre privacybeperkende maatregelen wel bijdroegen aan terrorismebestrijding. In veel gevallen was het een nogal makkelijk argument om veel ruimere bevoegdheden te krijgen. Het identiteitsbewijs was ook voor terrorismebestrijding en zou volgens Donner terughoudend worden ingezet. In de praktijk worden heel wat mensen gecontroleerd die volgens de dienstdoende agent verkeerd kijken.

Steeds wordt er een maatregel ingevoerd die alleen voor de extreme gevallen gebruikt zal gaan worden maar in de praktijk al heel snel tot gebruik voor lichte gevallen gebruikt wordt, tot aan het opstellen van profielen aan toe. Het principe dat je onschuldig bent tot het tegendeel wordt bewezen is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je vingerafdruk of DNA dat op het jouwe lijkt wordt teruggevonden bij een misdrijf. In een zaak als de Schiedammer parkmoord bleek wel hoe DNA-materiaal iemand de das om kan doen wanneer politie en justitie eenmaal een dader te pakken denken te hebben. En of Ernst Louwes schuldig is of niet, de waarde die wordt gehecht aan een miniem stukje DNA – dat zelfs door een derde kan worden overgebracht – maakt dat je binnen de kortste keren in de situatie kunt komen dat je moet bewijzen dat je *niet* schuldig bent.

Politici als Hirsch Ballin, Donner, Teeven, Van Haersma Buma en noem ze maar op scoren liever makkelijk met een eenvoudig voorgestelde maatregel als het koppelen van bestanden dan dat ze nuances uitleggen en privacy in de gaten houden. Pechtold probeert er nu wel mee te scoren maar heeft er jaren net zo vrolijk aan meegewerkt, PvdA en CU hoor je ook niet nu ze in het kabinet zitten. En zo is er altijd een meerderheid die weer een stukje verder gaat…

Wat er in zeven jaar is weggegeven krijgen we in vijftig jaar nog niet terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 The liberal

Gelukkig zijn er binnen de politiek ook nog criticasters:

26 februari 2008
GroenLinks wil tekst en uitleg over het plan om een landelijke database te creëren, waarin de vingerafdrukken en gezichtsscans van alle Nederlanders worden opgeslagen en waarvan politie en justitie gebruik kunnen maken.

Nederland zou niet alleen daarmee voorop lopen in de Europese Unie maar zich volgens het College Bescherming Persoonsgegevens ook schuldig maken aan het schenden van de in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) geformuleerde privacyrechten. GroenLinks vraagt zich af waarom het kabinet de privacy van álle Nederlanders ondergeschikt acht aan de opsporing van strafbare feiten en een schending van het EVRM.

Naïma Azough
Den Haag, 26 februari 2008

Schriftelijke vragen van het lid Azough (GroenLinks) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over het plan om vingerafdrukken van alle Nederlanders te verzamelen en beschikbaar te stellen voor politie en justitie

1. Klopt het bericht dat u wetgeving voorbereidt waardoor ieders gezichtsscan en vingerafdruk opgenomen wordt in een identificerend document en dat de database waarin alle gezichtsscans en vingerafdrukken worden verzameld toegankelijk worden voor politie- en justitiefunctionarissen om zo méér delicten op te lossen? Zo ja, waarom precies vindt u dat de hierdoor veroorzaakte privacyaantastingen, waarover het College Bescherming Persoonsgegevens al heeft geoordeeld dat dit strijdig is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, niet opwegen tegen de belangen van de criminaliteitsbestrijding?
2. Heeft u inmiddels overleg gehad met uw collega’s in de Europese Unie over uw voornemen om een dergelijke database open te stellen voor politie en justitie? Klopt het dat op dit moment geen enkel Europees land dergelijke systemen openstelt ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding? Zo ja, bent u bereid om eerst te onderzoeken hoe dit soort controversiële voorstellen zich verhouden tot het Europese verdragsrechtelijke kader?
3. Wat kost precies de in- en uitvoering van een dergelijk systeem?

Den Haag, 26 februari 2008

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Jean

Het is vooral zo moeilijk om de waarde van privacy in het algemeen te bespreken: waarom is het nu zo belangrijk?

In een liberale democratie moet er ruimte zijn om los van sociale druk, in een beschermde kring de eigen gedachten de vrije loop te kunnen laten. Mensen moeten in gesprek met elkaar bepalen wat moraal acceptabel is, maar niet door angst voor afkeuring van de sociale omgeving het gedrag laten bepalen.

Het vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om kritisch te zijn, aan conventies te twijfelen en op haar eigen manier—ook door raadpleging van zoveel informatie als wenselijk is—haar mening te vormen, is niks waard als men constant in de gaten gehouden kan worden.

Niet iedereen houdt van gokken of porno, een deel vindt het zelfs verwerpelijk, maar een minderheid houdt er van en mag dit onder bepaalde voorwaarden ook doen. Er zijn nu eenmaal standpunten en levenswijzen zijn die velen raar, verkeerd, of zelfs moreel verwerpelijk vinden. Als je iets onkruid vindt dan moet je het ook onkruid kunnen noemen, maar het lijkt er op dat het momenteel de tendens is om gelijk `Wieden! Wieden!’ te schreeuwen. Vervelende dingen moeten zo snel mogelijk rauss verboden worden.

Foucault sprak niet alleen over het panopticum als een metafoor voor een maatschappij waarbij een bewaker in het midden staat, alle silhouetten van de gevangen kan zien en zelf onzichtbaar is. Het is een metafoor voor de manier waarop samenlevingen er sinds de verlichting uit zijn gaan zien: steeds meer categorisering, ridiculisering en uitsluiting leidt tot een steeds nauwer wordende definitie van normaal (of, in de termen van de verlichting `redelijk’).

Geautomatiseerde profielen die opgesteld worden uit enorme hoeveelheden data en alle andere privacyschendingen die al zijn genoemd hebben deze tendens in een enorme stroomversnelling gebracht.

@51 Marianne: De meeste maatregelen, vooral verruimde opsporingsbevoegdheden, zijn voor 9/11 ingevoerd, of waren al in voorbereiding. Zie van privacyparadijs tot controlestaat? van het Rathenau instituut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie