Bloggers worden journalisten, nu ook officieel!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Het Bastion der Journalistiek (Foto: Flickr/zyphichore)Kijk eens aan, een bres in het onneembaar geachte Bastion der Journalistiek! Een nieuwe lichting journalisten werkt daar namelijk aan een modernere ethische code voor journalisten. De huidige versie dateert van 1995, en voldoet niet meer aan de eisen van deze multimediale tijd.

De initiatiefnemers voor deze code, Henk Blanken en Bart Brouwers, schrijven in het aankondigingsstuk op de Nieuwe Reporter het volgende: “Opvallend nieuw vertrekpunt is de stelling dat iedereen journalist is die zich journalist noemt en deze code wil onderschrijven, ongeacht of deze persoon daar zijn geld mee verdient.”

Dit is inderdaad opvallend en een trendbreuk met de vorige code, waar een journalist iemand was “die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn hoofdberoep van
maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van
publiciteitsmedia
“. In deze code vervalt het onderscheid tussen bloggers journalisten dus in belangrijke mate.

Daarnaast besteedt de nieuwe code aandacht aan de toegenomen digitalisering van de samenleving. Er zijn nu bijvoorbeeld nieuwe soorten bronnen, zoals databases en online opiniepeilingen. Ook gaat de code in op verouderde richtlijnen, zoals het afkorten van achternamen, terwijl die namen nu al overal op het internet te vinden zijn.

Een ander nieuw punt in de code, dat de buren bij GeenStijl leuk zullen vinden, is dat niemand journalist genoemd zal worden zonder dat hij of zij dat wil. De nieuwe code zal dus niet van toepassing zijn op mensen die niet pretenderen journalistiek te bedrijven.

Verder is de code nog altijd grotendeels gebaseerd op de al bestaande journalistieke codes, zoals de Code van Bordeaux (uit 1954) en de dit jaar verschenen leidraad van de Raad voor Journalistiek.

De huidige versie van de code is slechts een voorstel, een conceptcode. Hij staat nu op de site van de Nieuwe Reporter en iedereen wordt uitgenodigd erover mee te denken. GeenCommentaar helpt daar graag aan mee en zal de komende dagen delen uit de nieuwe code behandelen en jullie vragen om je mening erover te geven. Waar is de nieuwe code goed? Waar kan die verbeterd worden?

We hopen dat we de opstellers zo een weblog-georiënteerde visie te kunnen presenteren. Mochten wij ons in het eindresultaat van de code kunnen vinden dan zullen wij serieus overwegen deze in te voeren op GeenCommentaar.

0

Reacties (8)

#1 Obscura

Een interessant puntje uit de nieuwe code:

24. De journalist verzamelt, selecteert en publiceert het nieuws zonder zich te verschuilen achter een andere dan zijn eigen identiteit.

Alsmede:

27. De journalist neemt niet anoniem of onder pseudoniem deel aan discussies, op internet of in andere media indien er raakvlakken tussen zijn gewone berichtgeving en zijn bijdragen aan die discussies.

Dit alleen al illustreert waarom er maar weinig echte internetjournalisten zijn.

 • Volgende discussie
#2 Joost

@Obscura: We bespreken de inhoud van de code in andere postjes. Dit zijn inderdaad punten die moeten worden verduidelijkt.

Ik snap je laatste zin trouwens niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Obscura

Oh, sorry: waar kan ik die inhoud bespreken dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Simon

@2 Veel bloggers posten onder pseudoniemen, bv. Fleischbaum. De richtlijn zegt dan toch dat je geen journalist bent?

On: Gelukkig ben je als blogger niet journalist als je dat niet wil. Zo word je niet meteen opgescheept met alle regeltjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@4: Nee, dat zegt de richtlijn mijns inziens niet.

Iedereen weet, of kan makkelijk te weten komen wie fleischbaum echt is, net als dat ik al lang niet meer ‘anoniem’ ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4: Het is omgekeerd. Als je onder pseudonem publiceert, onderschrijf je de code niet. Dan is het je eigen keuze niet journalist te zijn. Toch mooi van die journalisten, het wordt straks je eigen schuld dat je geen journalist bent als blogger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Victor

Nou Pokeythecat is gewoon mijn echte naam. Geen probleem hier dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Peter

Wat een gezeik over zo’n code. Laat mensen lekker zelf bepalen hoe ze hun nieuws vergaren en/of publiceren.

 • Vorige discussie