Bits of Freedom stuurt brief naar Hirsch Ballin

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Prikkeldraad (Foto:flickr/ClayOgre)

Een aantal schrijvers van GeenCommentaar maken zich zorgen over de toenemende beperking van digitale burgerrechten in dit land. Recentelijk nog werd er een concept-wetsvoorstel om de bestrijding van computercriminaliteit te versterken ingediend. Op zich is daar niets mis mee, maar dit specifieke concept perkt fundamentele internetrechten disproportioneel in. Zo kan het OM straks zonder tussenkomst van de rechter sites laten blokkeren en wordt het voor klokkenluiders en journalisten moeilijker om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken.

Wij hoefden er dan ook niet lang over na te denken toen Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie, ons vroeg een brief naar minister Hirsch Ballin over deze problematiek mede te ondertekenen. In die brief dringt de organisatie er op aan om drie bepalingen uit het concept aan te passen of te verwijderen.

Allereerst ijvert BoF ervoor het schrappen van de a priori gerechtelijke toets bij blokkering van een site ongedaan te maken. Daarnaast vraagt de organisatie het strafbaar maken van het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens te heroverwegen. Als laatste vraagt BoF Hirsch Ballin of het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder zal gaan dan noodzakelijk is.

De volledige argumentatie van het hoe en waarom van deze brief is te vinden in de brief zelf, die hier op onze server staat.

Reacties (1)

#1 Jos

Interessant is dat het Europese Hof juist deze week in een zaak over bronbescherming van de journalist de Nederlandse wet heeft bekritiseerd (zie http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/09/14/straatsburg-oordeelt-negatief-over-huiszoekingen-in-nederland/comment-page-1/#comment-4825). De journalist wordt te weinig beschermd en rechterlijke toetsing vooraf is bij o.m. huiszoeking vereist, zegt het Hof. Dat lijkt mij een indicatie dat het Hof het voorstel van Hirsch Ballin om het OM een vrijbrief te geven om websites te blokkeren niet zal accepteren.