1. 3

  Ach. Afschaffen, afschaffen… Er is geen god. Of er zijn er heel veel. De kans dat er precies 1 is, is in ieder geval verwaarloosbaar. Het beste zou men de tekst veranderen in “Bij de gratie des Goden”.

  Dat biedt bijzonder veel voordelen ten opzichte van het volledig afschaffen. Ten eerste trap je zo de monotheisten eens lekker op hun teentjes, ten tweede sluit het gebruik van het meervoud het standpunt van de atheisten niet uit en ten derde is het veel beter verenigbaar met de veelvoud aan religies die ons landje rijk is.

  Groot voordeel van de uitspraak is dat alle zaken waar ie op toegepast worden automatisch voorwaardelijk zijn. Het is maar net hoe je die god interpreteert. Die van mij accepteert wetgeving enkel voor zover het mij persoonlijk uitkomt. Dat kan ik in eventuele rechtszaken ook eenvoudig aantonen want mijn god kan door mijn mond spreken. Daar ga ik wel een beetje van kwijlen, maar kleine dingen hou je toch.

  Dus wat mij betreft houden we hem er in.

 2. 4

  Ik weet dan wel die bij afschaffen gaat roepen dat het weer een voorbeeld is van de islamitisering van Nederland.
  “Bij de gratie van Allah.”
  Ik zie hem al staan.

 3. 5

  Behouden natuurlijk. Een verstandig land koestert anachronismen en archaische formuleringen omdat dat blijk geeft van historisch besef en de vergankelijkheid van alles wat ooit zeker was. Zie het als monumentenzorg.

  Steeph was in de jaren zeventig vast ook overgegaan op de nieuwe spelling. Sukses met deze aksie!

 4. 6

  Een verstandig land koestert anachronismen en archaische formuleringen omdat dat blijk geeft van historisch besef en de vergankelijkheid van alles wat ooit zeker was.

  Vandaar ook je nick, I guess. Maar echt, waar de fabeltjeskrant onschuldig genoeg is, zijn vormen van “historisch besef” die vooruitgang frustreren toch iets heel anders. En die continue uitingen van respect voor barbaars goden-geleuter frustreren zeker.

  Deal: we voeren het weer in zo rond 3000, als het een leuke verwijzing naar onze wortels is geworden.

 5. 7

  “Bij de gratie Gods” is weer een typisch voorbeeld van de kerstening van Nederland. We verkwanselen onze Germaans-mythologische wortels! Bonifatius accepteert onze scheiding van kerk en staat niet, hij predikt geen religie maar een politieke overtuiging.
  Alle papen en hugenoten het land uit! Wo ist Wodan?

 6. 9

  Overheid is overhead.

  Als we “bij de gratie Gods” schrappen dan ook graag het “In naam der Koningin” op het dwangbevel v.d. deurwaarder. Het is precies de verkeerde symboliek die met dit soort formules wordt uitgedragen. Alsof macht van boven naar beneden wordt doorgegeven in plaats van andersom. In Duitsland doet men het Im Namen des Volkes, dat klinkt toch veel beter.

 7. 11

  waarom niet bij de gratie gods? De koninklijke familie is toch protestants-christelijk? Je hebt toch bij andere taken, zoals defensie waar je ofwel trouw zweert ofwel belooft. Waarom maken we er dan niet iets optioneels van.