Bericht uit Nieuw-Nederland (14)

Het Voorrecht van Immigratie – Amerika en Mexico

Inleiding
Vreemdelingen wekken in de mens een oneigenlijk gevoel op, waar ook ter wereld, en door alle tijden in de geschiedenis. Immigranten zijn de fysieke vertegenwoordiging van een psychologisch neiging van de menselijke ratio tot herhaling, tot het eigenmaken van zichzelf. Daarom is de immigrant niet welkom, omdat deze de ontkenning van de menselijke Id is, het onderbewustzijn dat niet tot de Ego, het bewuste Zelf, behoort. Albert Camus bracht het niet onverdienstelijk aan het licht in zijn novelle L’Etranger, waarin dit gebrek aan inleving in de ander wordt verwoord. De vreemdeling is een eenzame ziel in de woestijn. Een menselijk gebrek niemand vreemd.

In de VS wonen 285 miljoen mensen, waarvan er 33,5 miljoen buiten de VS geboren zijn, oftewel 12% van de Amerikaanse bevolking is eerste generatie immigrant, vreemdeling in eigen huis. In een stad als New York is dit cijfer zelfs 40%, een enorm aantal, zeker gezien de omvang van een stad als New York. En wat gold voor de Duitsers, wat gold voor de Russische Joden, de Ieren, de Italianen, de Puerto Ricanen, dat geldt tegenwoordig voor de Mexicanen en Latinos uit andere Zuid-Amerikaanse landen: de vreemdeling is niet welkom, is slechts goed genoeg voor hard en laag betaald werk, en ondervindt een racisme zonder mededogen. In zekere zin, is dit een sociale wet die overal ter wereld en altijd geldt, van de Joden, Fransen en Duitsers in de Gouden Eeuw in de Lage Landen tot aan de vreemdelingen van nu, de Marokkanen en de Turken, en om die reden alleen wellicht niet zorgwekkend. Huidskleur is hier van ondergeschikt belang, het betreft een sociaal-economisch en cultureel-psychologisch mechanisme, dat slechts met opeenvolgende generaties afslijt, wanneer nieuwe groepen de plaats innemen van vorige.

Sonora Woestijn
Verreweg de grootste groep immigranten in de VS vormen de Mexicanen, die met 9,2 miljoen maar liefst 30% van de immigranten uitmaken. In de grootste staten zoals California en New York maken in het buitenland geboren groepen immigranten meer dan 20% van de bevolking uit. En waar immigranten zijn, staat immigratie beperking hoog op de politieke agenda. Elke ratio voor immigratie beperking ontbreekt doorgaans: immigratie, cq. vrijheid van arbeid, is een essentieel goed voor elke vrije economie; vrijheid van beweging is een universeel recht; immigratie is het meest effectieve middel tot een humanistische herverdeling van welvaart; en misschien het meest overtuigende, immigratie is niet te stoppen.

Dat immigranten die op zoek zijn naar een beter leven en betere mogelijkheden voor zichzelf en hun familie niet te stoppen zijn, blijkt ook elke dag weer, in de Sonora Woestijn, op de grens van de VS en Mexico, in de staat Arizona, waar ik de afgelopen dagen op bezoek was. Temidden van een uitgestrekt gebied, dat gekenmerkt wordt door de reuze Saguaro, Paloverdes, Teddy-Bear Challos, Prickly-Pears, en een honderdtal overige cacti, sluipen dagelijks honderden Mexicaanse gelukszoekers een virtuele maar keiharde grens over. Een percentage wordt gepakt, gedetineerd en na een soms maandenlange procedure teruggestuurd, een ander percentage slaagt erin de duizende douaniers en electronische apparatuur te omzeilen. Voor hen ligt het zwaarste deel van hun Odyssey voor hen, een onzeker bestaan, zonder sociaal vangnet, zonder gezondheidszorg of onderwijs, zonder zelfs maar erkenning van hun aanwezigheid of noodzaak.

Ook in Arizona vind je de zogenaamde militias, groepjes burgers die de grens bewaken. Maar in tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt buiten Amerika, zijn deze militias en de douaniers buitengewoon impopulair in de grensstreek tussen Arizona en Mexico. Hoewel de Sonora Woestijn een federaal beschermd natuurpark is, mogen douaniers met hun terreinwagens het gebied vrij betreden. Gelukkig zijn plannen om een heuse muur te bouwen over de gehele lengte van de grens omwille van milieubezwaren voorlopig van de baan. Het verzet tegen de alsmaar verder oprukkende ontmenselijking van de immigrant is er gelukkig ook nog volop. De stichting ‘Humane Borders’ onder andere plaatst waterposten in de woestijn en organiseert ‘Samaritaanse Militias’ om immigranten te helpen met water en voedsel.

Puerto Peñasco
De Amerikaans-Mexicaanse grens is in meer dan een opzicht, zoals elke grens, volkomen arbitrair. De Sonora Woestijn is tegenwoordig voor een groot deel onderdeel van het Indianen Reservaat van de Tohono O’odham, de Papago oftewel het volk van de woestijn, en als zodanig een autonoom gebied binnen de VS. De staat Arizona bestaat overigens voor 27% uit autonome reservaten, waar onder meer de Apache, Navajo en Hopi stammen wonen.

De westerse geschiedenis van de Sonora Woestijn begint met de kolonisatie van Mexico door Hernan Cortez, in de vroege zestiende eeuw. Gedurende honderden jaren zouden de nu zuidelijke staten van de VS, van Florida tot California, onder Spaanse invloed blijven staan.

De kolonisatie van de Sonora Woestijn begon met de stichting van een missie post, de Witte Duif in de Woestijn in 1692 door de Spaanse Jesuit Eusebio Kino, een prototype illegale Mexicaanse immigrant. De indianen kenden nog echter geen eigendom van land, laat staan grenzen tussen de ene staat of de ander, en stonden Kino toe zijn missie te bouwen. Met de stichting van de missie echter, viel het gebied onder Mexicaanse invloedsfeer. Pas tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlog van 1846-48 begon de Amerikaanse geschiedenis in Arizona.

Tegenwoordig kruisen meer dan 300.000 Mexicaanse illegale immigranten per jaar de Sonora Woestijn, sinds de Amerikaanse douane een ijzeren gordijn in California optrok om de immigratie aldaar een halt toe te roepen. Twee duizend man douane, onbemande vliegtuigjes en infrarode detectietechnologie, kunnen de immigranten uit Latijns-Amerika, die smokkelaars $1000 tot $2000 per persoon betalen, echter niet tegenhouden, evenmin zoals ook de risikovolle tocht over de Middellandse Zee geen belemmering vormt in de zoektocht van arme Afrikanen naar een menswaardiger bestaan. En wat is er nobeler dan die mens die onverlaat zijn mogelijkheden en dromen nastreeft? In mijn ogen is de immigrant een nobeler mens dan de xenofobe autochtoon wiens verdiensten slechts in de schoot geworpen zijn.

Tegelijkertijd, vindt er cynisch genoeg echter ook nog een andere immigratiestroom plaats die maar moeilijk is te stoppen: de ‘winterbirds’ die vanuit Amerika naar onder andere Puerto Penasco komen. De ‘winterbirds’ zijn de veelal gepensioneerde Amerikanen die zich vanuit Noord-Amerika in de warme gebieden in het Zuiden vestigen. Florida was lange tijd populair, maar vanwege de enorme vergrijzing aldaar en het gevaar van tropische stormen is Florida minder populair dan voorheen. Tegenwoordig vestigen veel Amerikanen zich in Arizona en in toenemende mate nu ook in Mexico.

De Mexicaanse overheid, in tegenstelling tot de Amerikaanse, verwelkomt de massale stroom immigranten. In de komende twintig jaar investeert de Mexicaanse overheid meer dan 3 miljard dollar in infrastructuur en vastgoed. Zo wordt er gewerkt aan een snelweg langs de Baai van California, cultiveert men golfbanen, bouwt men resorts en enorme condominium complexen langs de kust, apartementen met een beginprijs van $300.000. Puerto Penasco was tot nu toe vooral een toeristenbestemming voor studenten die er hun Spring Break vierden en voor Arizona jeugd die in Mexico doen wat ze thuis niet mogen. Nu rijzen er langs de kust van de Zee van Cortez flatgebouwen op die doen denken aan Benidorm.

Conclusie
Immigratie is met andere woorden niet slechts een verworvenheid van de nobele mens op zoek naar een beter bestaan. De immigrant die met zijn arbeid bijdraagt aan de opbouw van een maatschappij is evenzeer immigrant als de jaarlijkse vakantieganger die er tussenuit knijpt. Dat arbeid intrinsiek een hoger goed is dan de sedonistische verkwisting van de tourist behoeft niet veel onnodige argumentatie. Diezelfde westerling die geen asielzoekerscentrum in zijn buurt wil, omdat de waarde van zijn huis achteruit zou gaan, die Wilders, LPF of VVD stemt om vreemdelingen buiten de deur te houden, de anti-Europa burger voor wie Europa niet meer dan een blank, judeo-christelijk fort is, die zelfvoldane burger voor wie de immigrant in vele opzichten een luis in de pels van zijn welvaart is, die vrije burger voor wie kansen en mogelijkheden slechts aangeboren verdiensten zijn, voor die burger is immigratie tegelijkertijd zijn jaarlijkse vakantiebestemming. Wat voor de een blijkbaar verboden moet worden, is voor de ander het tweewekelijkse hoogtepunt in zijn kleinburgerlijke bestaan. Immigratie is een voorrecht.

Links
Congressional Budget Office – A Description of the Immigrant Population
Puerto Penasco
Google Maps – Puerto Penasco
Mapquest – Puerto Penasco

Eerdere Berichten uit Nieuw-Nederland
Bericht uit Nieuw-Nederland(13) – The Lone Star Recipe
Bericht uit Nieuw-Nederland(12) – Hoe Hoger, Hoe Beter
Bericht uit Nieuw-Nederland(11) – Het Geloof in het Markt Deja Vu
Bericht uit Nieuw-Nederland(10) – De Partij van de Arbeid

 1. 1

  Indrukwekkende analyse Caprio, enkele alinea’s zijn ijzersterk. Tot nu toe tevergeefs geprobeerd ergens een speld tussen te krijgen. Nog niet gelukt, ik ga mij verdiepen.

 2. 2

  Het is nu 1.17 am Tucson Arizona tijd, en ik zit in de Sonoro woestijn tussen de cactussen. En dit is geen grap. Carlos bevestig dit! Natuurlijk is mijn eigen schwanz de grootste cactus en die staat volop in bloei. Dit kan alleen mijn harem met vrouwen bevestigen

 3. 3

  ” een luis in de pels van zijn welvaart is, die vrije burger voor wie kansen en mogelijkheden slechts aangeboren verdiensten zijn, voor die burger is immigratie tegelijkertijd zijn jaarlijkse vakantiebestemming. Wat voor de een blijkbaar verboden moet worden, is voor de ander het tweewekelijkse hoogtepunt in zijn kleinburgerlijke bestaan”

  En hiermee degradeert de schrijver de burger tot een nomade. Immers men kan geen aanspraak maken op het hebben (en dus beschermen) van een grondgebied.
  Neen, eigenlijk is het veel erger wat de schrijver stelt.
  Zelfs het hebben van een cultureel stelsel of inrichten van een bepaalde maatschappij(lees: Staat), wat wetenschap, rijkdom en individueel succes nastreeft is immoreel.
  Natuurlijk is de “amerikaan” geen beter mens dan een Mexicaan. Immers men wil geen racist zijn.
  Maar hoe komt het toch dat het westerse systeem zo succesvol is, dat het zelfs door de aziaten gekopieerd wordt ?
  Hoe komt het toch dat Mexicanen en Arabieren hier maar niet in slagen ?

  Moeten wij ons recht op grondgebied (Staat) onszelf ontzeggen, omdat andere volkeren er maar niet in slagen om hun maatschappij/samenleving op een hoger niveau te brengen ?

 4. 4

  Zeg fritzie

  Je klinkt alsof je eigenhandig de maatschappij en samenleving op hoger niveau brengt.
  Was het niet aan de franse revolutie (1795) dan was Europa nog net zo bagger geweest als de arabische landen, die toch veelal vanuit een dictatuur gestuurd worden (en die dicatators zijn vrienden van de EU en de VS).

 5. 6

  Mooi verhaal! Ik weet alleen niet of ik de vergelijking tussen illegale immigranten en vakantiegangers vind kloppen….. hmmm, terwijl ik dit schrijf besluipt de tweifel me. In eerste instantie dacht ik dat de impact van de permanente illegale immigrant veel groter was dan die van de tweewekelijkse vakantieganger. Kijken we echter naar de “footprint” van beide partijen en naar de kaalgeslagen skihellingen, volgebouwde iberische kusten etc dan weet ik het niet meer.
  Oftewel: goed stuk! zet me aan het denken en dat is dan ook net waarvoor ik hier kom.

 6. 8

  Het grootste probleem van grote groepen mensen die al dan niet legaal emigreren naar een ander land is dat het ontvangende land deze groep niet meer goed kan laten samensmelten met de eigen groep. Of niet wil laten samensmelten, dat kan ook.
  Hoe dan ook, het resultaat is vaak dat de immigranten aan de buitenkant van de maatschappij blijven staan en vaak (men moet toch eten) in de criminaliteit terechtkomen.
  Hiervoor hoeft men overigens niet naar de Verenigde Staten te reizen (wel een heel mooi land natuurlijk), dit kan men ook heel goed in Nederland zien: Marokkanen, Antillianen etc.
  In dit licht is het ook interessant om te zien hoe de Nederlandse regering mede-Nederlanders, in bezit van een Nederlands paspoort maar komend vanuit de Antillen wil weigeren.
  Zo bont maken zelfs de Amerikanen het niet!

 7. 9

  “de anti-Europa burger voor wie Europa niet meer dan een blank, judeo-christelijk fort is.” Mag ik wel even aanstippen dat het agendapunt binnen Europa komende jaren de bewaking van de buitengrenzen is en het weren van immigranten. Men spreekt nu zelfs al over het bouwen van kampen over de Europese grenzen om immigranten tegen te houden en buiten het Europees rechtelijk systeem te houden.

 8. 11

  Overigens Caprio voor een wat meer doortastende kijk op immigratie en sociale en economische gevolgen daarvan voor zowel de immigrant als de autochtone bevolking, kan ik je met een gerust hart de boeken van Manuel Castells aanraden. De man zit in de linker hoek van groot denkers op deze aarde dus politieke motieven om het niet te lezen zijn er niet. Begin bijvoorbeeld is met zijn essay: “Immigrant workers and class struggles in advanced capitalism: the western european experience.” Uit 1975. Je zal zien dat de man toen al een heel verhelderend beeld gaf van de toekomst van immigranten binnen de westerse samenleving.

 9. 12

  @fritzie: ik wil je zuivere westerse gevoel van superioriteit niet aantasten, maar beschaving is een golfbeweging. Vreemd genoeg is de Arabische cultuur de bakermat van de Renaissance, die op zijn beurt de bakermat van Verlichting was. Nederland zelf was in de Gouden Eeuw een succesvol land, vanwege de roofbouw op Aziatische culturen en de instroom immigranten. De Joden werden destijds uit Spanje/Portugal gekickt door de minder-beschaafde Inquisitie, terwijl de Franse Hugenoten ook voor de minder beschaafde Franse koning (L’etat c’est moi) moesten vluchten. De handelsnetwerken van deze immigranten vormden de basis voor de succesvolle handel van de Hollanders, en zodoende beleefde Nederland een Gouden Eeuw. Daarna stortte Holland rond 1700 in als een kaartenhuis en bleef achterlijk tot de Eerste Wereldoorlog, toen wij weer een berg vluchtelingen te verwerken kregen. De Westerse beschaving van de vroege 20e eeuw bracht overigens niet alleen maar geluk en succes, ik mag je eraan herinneren dat in de eerste 50 jaar van de door jou zo bejubelde westerse beschaving er tientallen miljoenen mensen vermoord werden, iets wat de Arabieren inderdaad niet gelukt is.

  Verder is elke aanspraak op grenzen in mijn ogen inderdaad kunstmatig. Het nut van grenzen wordt schromelijk overtrokken.

  Een vrij mens bestaat alleen daar waar ie geen grenzen tegenkomt, anders is die mens niet vrij.

 10. 13

  @zwarte kip: thanks! Ik geloof zonder meer in de Marxistische analyse van historische fenomenen, ik zal het serieus lezen. Jammer dat Marx zo’n belabberde toekomstvisie had.

 11. 14

  @12 Caprio,

  Wat een BS verhaal is dat, zeg. We leven toch in 2005 en niet in 1700 ?
  Ik heb toch niet beweerd dat wij superieur zijn, maar onze cultuur van nu ? Of wilde je de wetenschappelijke prestaties van vandaag de dag in Arabie of Noord-Afrika vergelijken met die van Europa ? Of laten we de vergelijking Polen Nederland maken ! Zij haddden de pech om minstens tweemaal onder de voet gelopen te worden.
  Maar dat neemt toch het huidige verschil niet weg ?
  Een Pool produceert 10 x zo weinig als een Nederlander. IS het dan niet de hoogste tijd dat die Polen eens een beter sociaal/cultureel systeem ontwikkelen om vooruit te komen ?
  Of zijn wij verplicht hun falen te compenseren ?

  Verder blijkt dat je het sociale stelsel wat voor de zwakkeren in onze samenleving bestemd is, afwijst.

  Eigenlijk ben je een chaoot (aanhanger van het chaotisch systeem ?) met je verwerping van elk mogelijke staatsvorm. Daarmee vernietig je het verschil tussen een goed functionerend en een niet functionerend systeem. En uiteindelijk kies je voor geen systeem.
  zeer ernstig

 12. 15

  @ 9 Zwarte kip,
  Dat is een schandalige nep-oplossing.
  Het ware beter geweest om aan een betere wereld te bouwen en de schrijnende verschillen op te lossen.
  M.I. kan dit snel en goed door zoveel mogelijk de handelsbarrieres (vanuit de EU) af te breken. Handeldrijven met die gasten daar wordt iedereen beter van.( Zie China)

 13. 16

  @12 Caprio,

  Ja sorry hoor, maar ik heb nog even zitten nadenken over het volgende:

  “Verder is elke aanspraak op grenzen in mijn ogen inderdaad kunstmatig. Het nut van grenzen wordt schromelijk overtrokken.

  Een vrij mens bestaat alleen daar waar ie geen grenzen tegenkomt, anders is die mens niet vrij”

  Eigenlijk is het bovenstaande volledige kolder.
  Hiermee legaliseer je de oorlog tegen de bevolking van Iraq en Vietnam. Je creert er oneindige hoeveelheden “Lebensraum” mee en geef je het Amerikaanse leger grenzeloze mogelijkheden.

  Dát kan toch niet de bedoeling zijn?

 14. 17

  @fritzie: ik ben eigenlijk ook een Jood die door de CIA betaald wordt om propaganda te schrijven voor het Amerikaanse leger. Ik sla steil achterover dat je me zo feilloos en rap wist te ontmaskeren.

  Mbt tot de wetenschappelijke prestaties van de westerse naties is het misschien wel aardig om het aantal buitenlanders op universiteiten te vermelden.
  In Nederland is dat gemiddeld 20%, terwijl dat op technische universiteiten zelfs rond de 30% ligt. De innovatiekracht van Nederland (wat daar nog van over is) komt dus voor een groot deel uit het buitenland.

  Uit eigen ervaring als onderzoeker aan Yale Universiteit is dat voor de gerenommeerde Amerikaanse universiteiten nog veel sterker het geval. Ik werkte als bioinformaticus vooral samen met onderzoekers uit Azie en Oost-Europa. Maar goed, eigen ervaring is een willekeurige sample natuurlijk.

 15. 18

  @17,
  Jammer dat je niet reageert op de inhoud van mijn bijdragen. Daar heb ik zo mijn best voor gedaan.
  Van de andere kant bezien,is het ook weer geruststellend en verhelderend.

 16. 19

  @ fritzie
  Denk bij Caprio’s slotakkoord mede aan de Indianen (wel degelijk met een eigen cultuur, handelend, rovend, vechtend met omringende stammen) die het begrip Staat niets zei en eind 19e eeuw door de nieuwe rechtsspraak en de machtige wapens van de blanken van zowel hun land als hun bestaansrecht werden beroofd. Dat is de wel de ondergrond van de succesvolle Amerikaanse staat. Pas in de jaren ’60 burgerrechten voor negers trouwens.

 17. 20

  @fritzie:Ik heb mijn best gedaan en zelfs wat langer dan even over je bijdragen nagedacht en kom tot de conclusie dat jij toch iets langer moet nadenken, je hebt Caprio’s betoog niet gevat.

  Buiten dat vind je een wereld zonder grenzen niet een fantastische gedachte? Speel er eens mee, het helpt om bij dit soort onderwerpen eerst voor te stellen wat de uitersten zijn om daarna een idee te krijgen wat het spectrum is.
  Zelf vind ik de post blijk geven van een open blik gericht op een lastig thema…jaloers ben ik.

  Zwarte kip’s reactie, zeg maar de relatie van open grenzen en de uiteindelijke val van het Keyniaans systeem vond ik een verbredende aanvulling,

  what a day,

 18. 21

  de amerikaan is een samenraapsel van van alles en nog wat.een amerikaan heeft geen eigen identiteit .en vergeet niet dat ze in een land wonen dat ze indertijd hebben gepikt van de indianen.aan dat baas spelen over heel de wereld zal vroeg of laat ook nog wel es een eind komen……….amen

 19. 22

  @20,
  Mag je me uitleggen wat ik dan gemist heb.

  ” Buiten dat vind je een wereld zonder grenzen niet een fantastische gedachte? Speel er eens mee, het helpt om bij dit soort onderwerpen eerst voor te stellen wat de uitersten zijn om daarna een idee te krijgen wat het spectrum is”

  Ik heb er vroeger meegespeeld. Maar ben tot de conclusie gekomen dat het onzin is.
  Probeer het zelf maar eens. Gooi je voordeur open en laat je huis onbewaakt, onbeschermd. Eens kijken hoe je dan reageert.
  De definitie van een staat is dat het heerst over een bepaald grondgebied: Zie de grond-wet.
  Een staat is gelimiteerd dmv een grens.
  Een grens is een markering van een verschil.
  Je vindt het een fantastische gedachte. Geweldig, maar daar blijft het ook bij: fantasie.
  Toon maar aan hoe het zou moeten werken.
  Zelfs de Indianen en de Batavieren kenden rondrechten en terratorium.Niet alleen om hun rijkdom te beschermen maar ook om hun stamgebonden cultureelsysteem te beschermen.

  Zoals ik al zei: Fantasie dus. Kom met iets concreets en laat je voorstellen kapotslaan op de realiteit ipv spelen met gedachtes en de historie negerend.

 20. 23

  @19,
  De indianen kenden weldegelijk een staatsvorm, net als de Batavieren in Europa.
  Alleen al het begrip stamhoofd moet bij je toch een belletje doen rinkelen.
  Je moet niet alles voor waar aannemen wat ze voor je neus zetten.

 21. 25

  @Fritzie: je moet het concept van een grenzeloze staat niet op zichzelf voorstellen, maar in combinatie met andere concepten. De werkelijkheid is immers zelden eenzijdig en simpel. Je argumentatie leek me eigenlijk meer een speelse provocatie, die ik alleen maar bevestigen kon met een overdrijving omdat ze zo verleidelijk was. Maar goed, inhoudelijk reageren dus: volgens Stuart Mill dient vrijheid gedefinieerd te worden in sociale termen, maw daar waar de fysieke vrijheid van de een die van de ander beperkt, dient de staat haar te limiteren. In die zin past dus je voorbeeld van het Amerikaanse leger en de Lebensraum theorie, die beperken de vrijheid van de ander en zijn dus vrijheidsberovend. Voila.

  @Larie: overdrijven is ook een kunst.

 22. 26

  @25,
  Nou, wat bedoel je nu ? En met welke andere concepten kom je weer aandragen. Als je een verhaal vertelt, vertel het dan helemaal en niet in stukjes.
  Een grenzeloze staat is een contradictio in termini

  Een staat kan enkel bestaan dankzij een afbakening. Één grenzloze staat zou dan slechts één heersende macht inhouden. Zeg maar zoiets als wat Hitler nastreefde: Germania.(Oei, dat is even schrikken he ?)Of Bush met zijn “Leader of the Free world” concept. ( Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt).
  Maar met jouw laatste reacties zijn mij originele vragen nog niet beantwoordt.

  Zoals: Is het immoreel om vreemdelingen buiten Nederland te houden ? Is de leus (letterlijk en zonder de Winter) “eigen volk eerst” verwerpelijk of heeft een volk geen aangeboren recht van zelfbeschikking ? Maar de belangrijkste blijft toch wel: Hoe lossen we de problemen, die veroorzaakt worden door minder succesvolle culturele systemen/samenlevingen/Staten, op ? ( Minder mag ook verwisseld worden door Meer)

 23. 32

  @Fritzie:
  Q1:Is het immoreel om vreemdelingen buiten Nederland te houden ?
  A1: Ja.

  Q2a: Is de leus (letterlijk en zonder de Winter) “eigen volk eerst” verwerpelijk of
  Q2b: heeft een volk geen aangeboren recht van zelfbeschikking ?
  A2a: nee, een leus is een vodje papier.
  A2b:: een volk bestaat niet, dat is een fictief concept om de staat te rechtvaardigen. Je hebt wel zoiets als een verzameling individuen, maar daarvoor zijn de wetten van het individu op van toepassing.

  Q3: Maar de belangrijkste blijft toch wel: Hoe lossen we de problemen, die veroorzaakt worden door minder succesvolle culturele systemen/samenlevingen/Staten, op ? ( Minder mag ook verwisseld worden door Meer)
  A3: We? Welke problemen? Alvorens je ‘meest belangrijke vraag’ te beantwoorden, kun je misschien eerst eens wat preciezer over de vraag nadenken? Maw: Wie heeft last van welke problemen precies?

 24. 33

  Daarom is de immigrant niet welkom, omdat deze de ontkenning van de menselijke Id is, het onderbewustzijn dat niet tot de Ego, het bewuste Zelf, behoort. Albert Camus bracht het niet onverdienstelijk aan het licht in zijn novelle L’Etranger, waarin dit gebrek aan inleving in de ander wordt verwoord.

  Enkele Marrokanen die ik ken, die hier al sinds de jaren zestig wonen, hebben het over een omslag die rond eind jaren tachtig, begin jaren negentig plaatsvond. Daarvoor vond iedereen ze interessant, daarna bedreigend. Zou dat dan niet met aantallen te maken kunnen hebben? Overigens is het typerend dat in discussies over immigratie in Amerika, toch een van de eertse, en zeker het grootste immigratie land er zelden over de oorspronkelijke amerikanen wordt gesproken, over de indianen dus. Het is niet niets om irrelevant te worden in eigen land.

  @Caprio

  “Een volk bestaat niet, dat is een fictief concept om de staat te rechtvaardigen. Je hebt wel zoiets als een verzameling individuen, maar daarvoor zijn de wetten van het individu op van toepassing.”

  Dat is eerder een wens, een ideaalbeeld dan de werkelijkheid. Het feit alleen al dat het woord in zovele talen bestaat zegt al genoeg. De mens is een stammendier, dat zit genetisch ingebrand.

 25. 34

  Overigens is die individualiteit iets waar moslim fundamentalisten het Westen hard op weten te raken. Individualisten hebben namelijk geen cultuur, want een cultuur is bij uitstek iets gemeenschappelijks, iets wat een groep mensen doorgeeft aan latere generaties. Individualisten hebben niet een gemeenschap waar ze voor willen sterven. Ik denk dat het choquerende van al de Al-Quaida aanslagen is dat er blijkbaar mensen zijn die bereid zijn sterven voor hun gemeenschap en die ons, het Westen, ondanks ons individualisme, toch aansprakelijk stellen als volk, als gemeenschap. Ik denk dat het choquerende aan dit soort bewegingen is dat ze laten zien dat individualisme ons tot zwakkelingen maakt.

  “You love life, we love death”

  Zomaar wat losse gedrachten, overigens..

 26. 35

  @Pelayo: het bestaan van een woord zegt helemaal niets over de realiteit ervan. Het bestaan van het woord God zegt niets over het fysieke bestaan ervan. Zo is het ook met de staat. Dat het individuele belang een gedeeld belang is, zegt niets over het bestaan van een collectieve entiteit los van die individuen. Elementaire filosofie lijkt me.

  Op je tweede argument zeg ik dan weer, dat een cultuur niet gemeenschappelijk is, maar een overeenkomstig gedrag, overeenkomsten in individueel gedrag. Maar die gedragingen zijn per definitie individueel, hetgeen me terug brengt bij de kern van de zaak: de staat is slechts het gemeenschappelijke belang van een selectieve groep, niet een door alle individuen ondergeschreven belang, en dus tegenstrijdig met de ethiek van de vrije mens.

 27. 36

  Tja. Ik zal niet zeggen dat ik het een onaantrekkelijk ideaalbeeld vind, maar ik zie het niet in de realiteit. Ik heb bosniers horen zeggen dat gedurende de burgeroorlog het zo goed als onmogelijk was om niet lid van een van de ethnische groepen te zijn.

  Weet je, ik ben een beetje bang dat individualiteit en de ethiek van de vrije mens luxeartikelen zijn voor de rijke westerling. Zelfrealisatie staat niet voor niets bovenaan de pyramide van Maslow.

 28. 37

  Hm. Laat die zinsnede “voor de rijke westerling” maar weg.. Heeft niet zo zeer iets met het Westen te maken als wel met welvaart.

 29. 39

  @32 Caprio,
  Q1:Is het immoreel om vreemdelingen buiten Nederland te houden ?
  A1: Ja.
  Dus moet je MExicanen toelaten ? Ja dus.
  Maar dan mogen de amerikanen ook naar Mexico ?
  Ja
  Dus dan mogen de amerikanen ook naar Vietnam of Iraq !
  Ai, caramba, Hombre!
  Elke Iraqees is dan strafbaar indien hij/zij zich verzet tegen de wil van de Yankee !
  Immers geen grenzen geen wetten of dan toch die van de sterkste.
  Q2a: Is de leus (letterlijk en zonder de Winter) “eigen volk eerst” verwerpelijk.
  A2a: nee, een leus is een vodje papier.
  Caprio, het ging mij om de inhoud er van.
  A2b:: een volk bestaat niet, dat is….

  Een volk bestaat niet….
  In een mierennest bestaat er een bepaalde hierarchie, werksters bewakers koningin,..
  Een zekere cultuur: melken van luizen, het redden van eitjes igv overstroming/brand,temperatuurregeling, beschermen van de gemeenschap in het algemeen.
  Een troep wolven kent ook een hierarchie: alfa mannetje/vrouwtje. Ook een cultuur: taktiek om uit een kudde rendieren de juiste te selecteren dmv samenwerking:Het individu ten dienste van de gemeenschap.
  Ook indiaanse stammen kennen een geregelde sociale code
  Dus een volk bestaat wel ! Zelfs bij de dieren.
  Dat het begrip volk vaak door de machthebbers ( de Staat) wordt misbruikt is bekend.
  Maar eerst was het volk er en daaromheen is de staat gebouwd.
  Wat ik niet begrijp is :de wetten van het individu op van toepassing.

  Het volgende is een beetje laf:
  Q3: Maar de belangrijkste blijft toch wel: Hoe lossen we de problemen, die veroorzaakt worden door minder succesvolle culturele systemen/samenlevingen/Staten, op ? ( Minder mag ook verwisseld worden door Meer)
  A3: We? Welke problemen? Alvorens je ‘meest belangrijke vraag’ te beantwoorden, kun je misschien eerst eens wat preciezer over de vraag nadenken? Maw: Wie heeft last van welke problemen precies?

  Je weet donders goed dat ik reageer op je artikel.
  Er zijn twee culturele systemen/staten/gemeenschappen. Het ene werkt goed en de andere niet.
  Mag je dan de goedwerkenden verplichten om de fouten van de slechtwerkende te compenseren, terwijl het slechtwerkende systeem maar door blijft gaan, nog meer problemen genererend ?

  “@Fritzie: je moet het concept van een grenzeloze staat niet op zichzelf voorstellen, maar in combinatie met andere concepten.”
  En nog steeds heb ik het plaatje niet rond.. waarschijnlijk dankzij je vluchtweg: “andere concepten”
  TJA !
  @35,
  Ooit een vrij mens gezien ?
  Neen, en onpraktische onzin. En dan is het flauw om de praktijk van een staat er naast te leggen.

  Het ware dan beter geweest om de ideale staat, die alle wensen van alle mensen in vervulling brengt, naast de definitie van een vrij mens te zetten.
  In praktijk blijkt de democratisch ingestelde staat het best te functioneren… enkel vanuit de mens gezien natuurlijk. ( Helaas valt Nederland daar niet onder)

 30. 40

  Dus blijft over:

  ” een luis in de pels van zijn welvaart is, die vrije burger voor wie kansen en mogelijkheden slechts aangeboren verdiensten zijn, voor die burger is immigratie tegelijkertijd zijn jaarlijkse vakantiebestemming. Wat voor de een blijkbaar verboden moet worden, is voor de ander het tweewekelijkse hoogtepunt in zijn kleinburgerlijke bestaan”

  En hiermee degradeert de schrijver de burger tot een nomade. Immers men kan geen aanspraak maken op het hebben (en dus beschermen) van een grondgebied.
  Neen, eigenlijk is het veel erger wat de schrijver stelt.
  Zelfs het hebben van een cultureel stelsel of inrichten van een bepaalde maatschappij(lees: Staat), wat wetenschap, rijkdom en individueel succes nastreeft is immoreel.
  Natuurlijk is de “amerikaan” geen beter mens dan een Mexicaan. Immers men wil geen racist zijn.
  Maar hoe komt het toch dat het westerse systeem zo succesvol is, dat het zelfs door de aziaten gekopieerd wordt ?
  Hoe komt het toch dat Mexicanen en Arabieren hier maar niet in slagen ?

  Moeten wij ons recht op grondgebied (Staat) onszelf ontzeggen, omdat andere volkeren er maar niet in slagen om hun maatschappij/samenleving op een hoger niveau te brengen ?

 31. 41

  @33 Pelayo,

  Enkele Marrokanen die ik ken, die hier al sinds de jaren zestig wonen, hebben het over een omslag ……… Zou dat dan niet met aantallen te maken kunnen hebben?
  Ik denk dat ook
  Als grote groepn allochtonen niet in aanraking komen met NL-ers, dan ontstaan er sub-culturen.
  Oftewel een Staat in de staat.
  Sharia in de koran scholen, de nederlandse grondwet ontkennend.

  Gaat toch flink fout aflopen zo.

 32. 42

  @Fritzie: ik degradeer de burger niet, ik ontrafel hem. De burger is een ingezetene van de staat, en die erken ik niet.

  Je hele betoog is gebaseerd op de aanname dat een volk bestaat bij de gratie van een sociale code, dat een volk dus ethisch verantwoord is. Echter, dat bestrijd ik: een sociale code, elke ethiek bestaat uit een overeenkomst tussen gelijke individuen, id est, het individu is de elementaire grondsteen van de abstracte symbolisering van het sociale contract. Maar het individu is daaraan nooit ondergeschikt zoals jij voorstelt.

  Je hele Irak betoog is een beetje vaag. Ik weet niet eens of ik het wel te begrijpen is. Je probeert het vage gevoel dat eraan ten grondslag ligt enigszins in woorden te vatten en er zin aan te geven, maar het slaagt niet. Ik kan er wel iets onzinnigs op antwoorden natuurlijk: je stelt twee staten voor die met elkaar in conflict zijn, maar ik probeer nu juist aan te tonen dat de instelling van een staat de oorzaak van individueel onrecht is. Dus als je voorbeeld al hout snijdt, wat ik bestrijd, dan is het mijn hout.

 33. 43

  @caprio#38

  Ik hoop dat het onvervreemdbaar recht is, ik hou ervan een vrij mens te zijn. Ik ben echter bang dat het een luxeartikel is, en dat vrije individuele mensen een probleem gaan krijgen als ze door dogmatische groepen worden aangevallen.

  Betreffende het bestaan van volkeren is de geschiedenis duidelijk: Gedurende de hele geschiedenis heeft het concept volk, of stam, een grote rol gespeeld. De notie als zou een volk ook in een apart land moeten leven, en dat dat vaderland dan bijna een ouderlijke rol zou moeten vervullen is iets niet per se de enige wijze waarop men onderdeel van een volk is. Maar mij dunkt dat de overgrote meerderheid der mensen al sinds de oudheid zich een onderdeel van een volk weet. Overigens soms tegen wil en dank.

 34. 45

  @ Caprio,
  ” ik degradeer de burger niet, ik ontrafel hem.”

  Neen, je vergeet een deel van de burger.
  Zoals ik al beweerde, heeft een individu er baat bij om een zekere gemeenschappelijkheid na te streven (zie wolven, mieren, indianenstam) Zeker bij Eskimo’s euh,Inuit indianen is de gemeenschap een essentiele voorwaarde om te kunnen overleven, wat natuurlijk beperkingen voor de ultieme vrijheid van het individu met zich meebrengt. Maar zonder die gemeenschap had dat individu nooit kunnen overleven (Mieren).
  Dus in dit geval geldt(maar ook in vele andere gevallen): “dat een volk bestaat bij de gratie van een sociale code,…”
  OF in het kort: Zonder een volk geen ruimtevaart en geen deeltjesversneller.

  “Maar het individu is daaraan nooit ondergeschikt zoals jij voorstelt.

  Het individu is daar wel ondergeschikt, MAAR uit vrije wil ! Dat wil zeggen, dat een individu zijn ultieme persoonlijke vrijheid opgeeft voor een ander voordeel. Dus uit eigen vrije wil ruilt het individu overlevingskans uit met wat vrijheid.
  En dat kan enkel in een democratie.
  Dat zo’n staat zelfs in het westen niet voor komt (alhoewel de scandinavische landen de goede weg op gaan), ben ik met je eens.
  Het Pikmeer-arrest, bijvoorbeeld, is funest voor de Nederlandse democratie: Ambtenaar kan nooit strafrechtelijk vervolgd worden. Als men zich ongevoelig maakt voor correcties langs democratische weg,heeft dat zo zijn nare consecuenties: Al is de leugen nog zo snel….

  “Je hele Irak betoog is een beetje vaag”
  Probeer ik het gewoon nog een keer.
  Ik ga uit van jouw concept van de grenzeloze staat.
  Als een Mexicaan de grens mag overschrijnen opweg naar welvaart, mag de Amerikaan, om andere redenen, dit ook doen (alle mensen zijn gelijk).
  Dus ipv van Mexico mag hij ook Vietnam uitkiezen en aldaar een spelletje domino spelen.
  Een ander voorbeeld is dus Iraq, want er zijn geen grenzen. Na het toneelstukje van Massa destructie wapens, zuigen we de olie vanonder hun voeten.
  ” je stelt twee staten voor die met elkaar in conflict zijn”
  Neen, fout. Iraq had geen conflict met usa en idem dito voor Vietnam. De “super power” van de usa heeft tot deze oorlog geleid. Oftewel: Een regionale macht kan, dankzij gebrek aan grenzen, zich op basis van morele gronden onbeperkt uitbreiden. Nu hebben ze nog een smoes nodig om de misdaden goed te praten: Hitler, Lebensraum;Vietnam, Domino theorie;Iraq, Preventief vanwege MDW.

  “…juist aan te tonen dat de instelling van een staat de oorzaak van individueel onrecht is….”
  Wellicht beter:
  “…juist aan te tonen dat de instelling van een staat de oorzaak van individueel onrecht kan zijn….”
  of
  “…juist aan te tonen dat de instelling van een staat de oorzaak van individueel voordeel kan bieden….”

  Nog onbeantwoord blijft:
  Maar hoe komt het toch dat het westerse systeem zo succesvol is, dat het zelfs door de aziaten gekopieerd wordt ?
  Hoe komt het toch dat Mexicanen en Arabieren hier maar niet in slagen ?

  Moeten wij ons recht op grondgebied (Staat, gemeenschap, stam, mierenvolk) onszelf ontzeggen, omdat andere volkeren er maar niet in slagen om hun maatschappij/samenleving op een hoger niveau te brengen ?

  Of

  Er zijn twee culturele systemen/staten/gemeenschappen. Het ene werkt goed en de andere niet.
  Mag je dan de goedwerkenden verplichten om de fouten van de slechtwerkende te compenseren, terwijl het slechtwerkende systeem maar door blijft gaan, nog meer problemen genererend ?

 35. 46

  @34 Pelayo,

  “Overigens is die individualiteit iets waar moslim fundamentalisten het Westen hard op weten te raken. Individualisten hebben namelijk geen cultuur, want een cultuur is bij uitstek iets gemeenschappelijks, iets wat een groep mensen doorgeeft aan latere generaties. Individualisten hebben niet een gemeenschap waar ze voor willen sterven ”
  Indiviuen hebben weldegelijk iets gemeenschappelijks en cultuur. Echter in tegenstelling met de islamitische cultuur, wordt de gemeenschappelijkheid gedefineerd door de vrije keuzes van individuën. En niet door dwang van bovenaf opgelegd.
  Leuk voorbeeldje: laten we “Flash mobben”

  Individuele vrijheid is ook de kostbare bron van onze wetenschappelijke vooruitgang. Immers dmv vrije discussie komt men tot het meest juiste antwoord. Na een bepaalde vaststelling of bewijsvoering, kan er altijd iemand zeggen dat het van geen kanten klopt ! Einstein stond op de schouders van Newton. ‘Juist die persoonlijke vrijheid, het in vrijheid mogen vormen van gedachen, maakt het westers systeem zo onzettend succesvol. Dit is zeer kostbaar; Vergeet dat nooit !!!!

  “iets wat een groep mensen doorgeeft aan latere generaties”
  Praat eens met je vader of moeder. En leer hoe zorgzaam ze zijn voor de generatie die na hun komt. Vaak hebben ze hard gewerkt opdat “de kinderen het later beter zullen hebben”.

  “Ik denk dat het choquerende van al de Al-Quaida aanslagen is dat er blijkbaar mensen zijn die bereid zijn sterven voor hun gemeenschap…”

  Denk dan eens aan Annie Schaft, vele verzetstrijders, Theo van Gogh:”Ik laat me neit bang maken. Als ik dat wel ben verhuis ik testond naar Amerika”( geen letterlijk citaat).

  ” Ik denk dat het choquerende aan dit soort bewegingen is dat ze laten zien dat individualisme ons tot zwakkelingen maakt.

  Niet ons individualisme maakt ons zwak, maar onze enorme welvaart heeft ons zwak gemaakt. Wij zijn onvolwassen geworden.
  Wij laten ons teveel koeieneren door domme mensen zoals wouter Bos, Maria Verhoeven, Wim Kok, Beatrix, Hans Wiegel,Paul Rosenmoller.
  Deze mensen weten niets, kunnen niets, tonen geen leiderschap en zijn niet geïnteresseerd in de noden van de gemeenschap. Hun prestaties staan in schril contrast met die van Ayaan Hirsi Ali (om maar een voorbeeld te noemen).

  “You love life, we love death”

  Echter wij kennen aan onze zijde de “Grote Onderscheider”, de Drager van het Licht, wat Waarheid en Kennis symboliseert, heet: Intuïtie !
  De vrije wil maakt middels “het geweten” een onderscheidt tussen waar en onwaar.
  Het geweten oftewel Intuïtie past niet bij de Islam, maar bij het vrije westen.
  Het gebrek aan zelfkritiek en het onvermogen om de fouten in de Koran in te zien en te verbeteren is uiteindelijk de doodsteek voor allah (hbn).

  Waarheid zegeviert uiteindelijk altijd boven onwaarheid.

 36. 47

  Waarheid zegeviert uiteindelijk altijd boven onwaarheid.

  Ja? Altijd? Ik leer uit de geschiedenis anders. Ik leer daaruit dat wrede willekeur opmerkelijk vaak onbestraft blijft en opmerkelijk vaak een handig instrument is.

  Niet ons individualisme maakt ons zwak, maar onze enorme welvaart heeft ons zwak gemaakt. Wij zijn onvolwassen geworden.

  In Maslows pyramide staat zelfexpressie bovenaan, het is pas te verwezenlijke als aan alle voorwaarden is voldaan: Voedsel, Veiligheid, Bezit en Waardering.
  Individualisme is niets meer dan de zelfexpressie van Maslovs pyramide.

 37. 48

  @47,

  “In Maslows pyramide staat zelfexpressie bovenaan, het is pas te verwezenlijke als aan alle voorwaarden is voldaan: Voedsel, Veiligheid, Bezit en Waardering.
  Individualisme is niets meer dan de zelfexpressie van Maslovs pyramide. ”

  Tijd om de pyramide te verlaten en vrij en ongebonden te gaan denken: Weg met het Dogma van Maslov

 38. 49

  Voor de verdedigers van individualisme onder U, die overigens nog steeds mijn warme sympathie hebben, heb ik wel een held:

  Vedran Smailovic. Gedurende de belegering van Sarajevo werd er een rij voor bakker beschoten door een mortiergranaat en werden 22 mensen gedood. Deze cellist heeft toen, in het zicht van servische sluipschutters, 22 dagen lang de cello gespeeld op de plaats waar het incident plaatsvond.

  Voor de realisten onder ons: Dat incident wordt overigens tegenwoordig toegeschreven aan de bosnische regering To win world sympathy and trigger intervention.