Beloning bestuurders ABP en APG versus de prestaties pensioenfonds – update

DATA - Begin dit jaar lieten we u zien hoe de ontwikkeling van de beloning van de bestuurders van ABP en APG los stonden van de prestaties van het pensioenfonds.
Nu zowel het ABP als APG hun jaarverslagen gepubliceerd hebben over 2014 is het tijd voor een kleine update.
abpapg2_475

Voor 2013 en 2014 zijn er correcties doorgevoerd vanwege de crisisheffing die er nog af moest.
De schatting van het reële dekkingsgraad voor 2014 is gedaan op basis van input van een aantal experts.

  1. 1

    Het zou beter zijn om de jaren tot 2007 en wellicht ook 2008 weg te laten. Op 1 maart 2008 werd APG afgesplitst van het ABP dus ik denk dat het aantal bestuursleden toenam.

    Of misschien een extra lijn plaatsen met de gemiddelde beloning per bestuurslid.