Belasting voor het milieu of de schatkist?

Afval (Foto: Flickr/rob20)

Verpakkingsbelasting. Een belasting op verpakkingen van producten. Een mooie maatregel om fabrikanten te dwingen milieuvriendelijker verpakkingen te gaan produceren. Of toch niet? De fabrikanten berekenen de belasting direct door aan de consument. Want het is natuurlijk veel duurder om het verpakkingsmateriaal aan te passen of milieuvriendelijker te maken.

Het gevolg? Uiteindelijk betalen de mensen die het product kopen dus de kosten die eigenlijk voor de fabrikant bedoeld waren, zonder dat de consument kan zien voor welk product hij precies hoeveel meer betaalt. Een belastingmaatregel die de mensen dus raakt waarvoor de regeling niet bedoeld is.

En als het geld dan nog voor de volle honderd procent werd besteed aan ‘het milieu’, dan zou ik daar nog wel vrede mee kunnen hebben. Maar nee. Van de verwachte opbrengst van 240 miljoen gaat slechts 115 miljoen naar het Afvalfonds (ah, toe maar weer een nieuw instituut). Wat gebeurt er met de rest? Dat is gewoon mooi meegenomen, en kan aan andere dingen besteed worden, bijvoorbeeld het begrotingstekort.

Wordt het niet weer eens tijd om te gaan kijken welke instituten overbodig zijn in onze democratie, in plaats van de tekorten te financieren met excuus-belastinkjes en extra bureaucratie? Ik stel voor te beginnen met dit kabinet.

 1. 1

  De consumenten betaalden altijd al de kosten van de verpakking. Deze maken zoals iedereen weet onderdeel uit van de calculatie. De uiteindelijke prijs die de consument betaalt bevat alles, inclusief de winstmarges. Afhankelijk van de concurrentie wordt de definitieve verkoopprijs betaald.

  Nu komt daar dus een extra bedrag aan belasting bij, want dat is gebruikelijk in de politiek en zeker als de PvdAfgang in het kabinet zit. En straks ook nog een verhoogde BTW. Wat de consument daar uiteindelijk van gaat merken blijkt pas in de loop van de tijd.

  Het grappige is dat alles wordt doorberekend, ook de vennootschapsbelasting als het bedrijfsleven daar de kans voor krijgt.

  Het enige wat de consument rest is nog beter op de prijzen te letten en eventueel met de voeten stemmen en bij de volgende verkiezingen alleen nog stemmen op partijen die de belastingen gaan verlagen. Die partijen zijn dun gezaaid, maar in het algemeen zijn socialistische partijen per definitie verdacht.

  Het grappige is ook dat nu ineens dat stukje folie om de komkommer het heeft gedaan….. Bos wil gewoon meer geld ophalen, dat heeft hij nodig om al die uitkeringen te blijven betalen, want daar zit een groot deel van zijn kiezers……

  Owja, er gaat nog meer omhoog, nog veel meer. Dat er minder afval van komt is uiteraard een fabeltje. Een deel van de ellende wordt uiteraard afgewenteld op toeleveranciers, die het voor een deel afwentelen op de lonen van hun werknemers…. Uiteindelijk heeft het gevolgen in de hele economie, ook bij artikelen die niet verpakt worden, vooral voor die artikelen waar de mensen dan op gaan bezuinigen.

 2. 2

  Ach, in iedergeval proberen ze tegenwoordig creatief te zijn met de redenen tot belastingen. Waar is de goede oude tijd dat er belasting was op meubelen van ongelakt hout?

  Uiteindelijk hebben we als gemeenschap geld nodig. Zelf maak ik mij meer zorgen waar we het aan uitgeven en welke onzin smoesjes men tegenwoordig moet verzinnen.

 3. 3

  Opvallend verschil tussen de website van FoodHolland en het Afvalfonds zelf is dat FoodHolland suggereert dat de 115 miljoen uit de 240 miljoen komt (suggestie: er blijft aan de strijkstok hangen, terwijl de site van het Afvalfonds aangeeft dat de 115 miljoen bovenop de 240 miljoen van de verpakkingsindustrie komt:

  Jaarlijks wordt vanuit de begroting van VROM 115 miljoen Euro gestort in het afvalfonds. Deze 115 miljoen wordt verkregen door een extra belastingheffing bovenop de reeds in het coalitieakkoord afgesproken verpakkingsbelasting van 250 miljoen Euro.

  Hoezo is het Afvalfonds trouwens extra bureaucratie? Het is toch een fonds in de zin van:

  fonds (het; fondsen)
  1 voor een bijzonder doel vastgelegd kapitaal

 4. 4

  Ach sssjjjt!
  Ga nou niet roepen dat je die politici wil ontslaan. Daardoor gaan ze alleen maar harder werken aan lekkere riante risicovrije opvolgfuncties voor zichzelf en als die er niet zijn bedenken ze er nog wel een paar. Mag jij raden war die rekening terecht komt!

 5. 5

  @Artikel:
  “De fabrikanten berekenen de belasting direct door aan de consument. Want het is natuurlijk veel duurder om het verpakkingsmateriaal aan te passen of milieuvriendelijker te maken.”

  In dat geval kan de conclusie alleen maar zijn dat de belasting nog te laag is en hoger moet worden om het gewenste effect te bereiken.

  “Wat gebeurt er met de rest?”

  Dat wordt uitgegeven waar het het meest nodig is. In het algemeen is het gewoon beter belastinggeld niet te oormerken, maar gewoon in de grote pot te storten. Anders krijg je op de ene plek fondsen die van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen met hun geld, terwijl ergens anders grote tekorten zijn.

  @1:
  “Bos wil gewoon meer geld ophalen, dat heeft hij nodig om al die uitkeringen te blijven betalen, want daar zit een groot deel van zijn kiezers……”

  In dat geval is een verpakkingsbelasting wel het stomste wat Bos kan doen. Mensen met een laag inkomen geven een veel groter deel uit aan fysieke spullen dan rijkere mensen en hebben dus relatief meer last van een verpakkingsbelasting en BTW-verhoging. Als jouw stelling waar is (wat ik ten zeerste betwijfel) dan had Bos veel beter gewoon een paar procentpunten extra op de bovenste schijf van de inkomstenbelasting kunnen gooien.

  @2:
  “Ach, in iedergeval proberen ze tegenwoordig creatief te zijn met de redenen tot belastingen.”

  Ik denk dat we nog veel meer van dit soort belastingen gaan zien in het kader van milieubeleid. Steeds meer heffingen op consumptie en consumptieartikelen. Eventueel gecompenseerd door verlaging van de inkomstenbelasting.

  Want dat is ook zoiets: een losse maatregel zegt niet iets over de totale belastingdruk. Daarvoor moet je het hele pakket plannen van het kabinet overzien. En zelfs al gaat de belasting omhoog, dan kan je je nog afvragen of wat met geld gedaan wordt nuttig is of dat er veel te dure straaljagers voor worden gekocht.

 6. 7

  In principe hoeft het niet heel erg te zijn als het aan de consument wordt doorberekend. Dit zou in principe betekenen dat voor dezelfde soort producten de variant met minder verpakking relatief goedkoper wordt ten opzicht van de variant met meer verpakking (van de concurrent) en dat het eerste product daardoor aantrekkelijker wordt.

  Dan moet er natuurlijk wel genoeg verschil zijn in verpakkingen.
  Ook is het prijsverschil (de hoogte van de belasting) op dit moment miniem, waardoor het waarschijnlijk niet veel effect gaat hebben.

 7. 8

  Ik heb er geen enkel probleem mee, als de totale kosten van een product doorberekent worden. En daar vallen ook de kosten onder, die gemaakt moeten worden, nadat het product is verkocht aan de consument. Tot nu toe hadden de fabrikanten van wegwerpverpakkingen een voordeel t.o.v. degenen, die wel milieubewust wilden produceren, en hevelden de wegwerpproducenten de kosten van de afvalverwerking ook af op de samenleving. We moesten die kosten dus toch al betalen als geheel. Ook op degenen, die heel bewust herbruikbare verpakkingen kochten. Die mensen zullen met de nieuwe maatregel beter af zijn en de mensen, die het tot nu toe allemaal geen bal kon schelen (‘na ons de zondvloed), zullen meer moeten gaan betalen, of moeten leren nadenken.

 8. 9

  Verpaktax wordt gepresenteerd als een soort stuur-tax voor een beter milieu maar feitelijk is het gewoon een algemene belastingverhoging die zorgt voor meer bureaucratie (administratie en boekhouders, controleurs en controle-mechanismes, rapporten en procedures, werkgroepjes en websites …), maar totaal geen bewijsbare invloed heeft op milieu.

  Een verschuiving (beter nog afschaffing) van belasting op arbeid en productie (inkomensbelasting …) naar een belasting op consumptie (BTW …) lijkt me wel een goed idee en daarbij echt milieuvriendelijk.

 9. 10

  Ha, mooi voorstel, kropotkin, om geld van de armen naar de rijken te sluizen. Door het afschaffen van de inkomstenbelasting en dat door een algemene consumptiebelasting te vervangen, zullen de armere mensen immers meer belasting gaan betalen en de rijkeren wat minder, omdat zij een groter deel van hun inkomen consumeren en de rijkeren door die wijziging het toptarief zien dalen van 50 naar 20 procent. Maar dat je je daarna nog steeds kropotkin durft te noemen, snap ik niet.

  Ik vind het wel dom van je om de inkomstenbelasting een belasting op arbeid en productie te noemen. Ik bedoel maar: de naam inkomstenbelasting zegt immers al genoeg over waar die belasting over geheven wordt en een groot deel van die belasting wordt geheven over inkomen, waar geen minuut voor gewerkt is (ook uitkeringstrekkers betalen inkomstenbelasting).

  En ook dom vind ik het, dat je niet snapt, dat goederen met een milieuonvriendelijke verpakking duurder worden en dus minder verkocht zullen worden dan de goederen, die relatief goedkoper worden.

 10. 11

  Door het afschaffen van de inkomstenbelasting en dat door een algemene consumptiebelasting te vervangen, zullen de armere mensen immers meer belasting gaan betalen en de rijkeren wat minder

  Ik zie niet in waarom ‘armen’ (bestaan hier nog echte armen – in de betekenis van weinig geld-hebbers?) ineens meer belasting betalen als de inkomstenbelasting naar beneden gaat of wordt afgeschaft en er een verschuiving naar consumptiebelasting is? (Ik ga er trouwens niet vanuit dat de totale belastinginkomsten even groot moeten zijn)

  Trouwens net of dat het huidige belastingsysteem er voor zorgt dat de ‘armen’ rijker worden. Gewenste nivellering of dat rijken armer moeten worden zijn jaloersheidsargumenten en helpen de ‘armen’ geen steek verder.

  Consumptiebelasting is dan nog de meest sociale belasting. De gebruiker betaalt.

  Ik vind het wel dom van je om de inkomstenbelasting een belasting op arbeid en productie te noemen

  Inkomstenbelasting is als voorbeeld van belasting op inkomen door arbeid. Dat je inkomen ook van spaarrente kan komen is mooi.

  En ook dom vind ik het, dat je niet snapt, dat goederen met een milieuonvriendelijke verpakking duurder worden en dus minder verkocht zullen worden dan de goederen, die relatief goedkoper worden.

  Ja leuk, relatief goedkoper maar nog steeds duurder en nog steeds geen enkel bewijs dat het ook maar iets uitmaakt voor ’t milieu.