Beatrix en Jimmy Carter

Nou nou. Dat was weer lachen, hoe de minister-president vier PVV-Kamervragen beantwoordde.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Beatrix draagt hoofddoek voor moskeebezoek Abu Dhabi’?
 2. In hoeverre bent u het eens met de PVV dat de hoofddoek een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw is?
 3. En realiseert u zich dat ons staathoofd [sic] op deze wijze de onderdrukking van vrouwen legitimeert?
 4. Had deze trieste wanvertoning niet voorkomen kunnen worden? Zo neen, waarom niet?

Waarop Mark Rutte antwoordde:

1. Ja.
2-4. Bij een bezoek van H.M. de Koningin aan een godshuis worden de daarbij behorende kledingvoorschriften gerespecteerd. (Bron)

Ik heb er, zoals wel meer mensen vandaag, om gelachen. Maar eigenlijk is het niet grappig. In de eerste plaats getuigt het niet van goede parlementaire manieren dat de minister-president de eigenlijke kwestie ontwijkt: dat een hoofddoek kan worden beschouwd als een symbool van onderdrukking. Toevallig denk ik dat het genuanceerder ligt, maar het PVV-standpunt is niet irrationeel en de partij heeft recht op een beschaafd antwoord.

In de tweede plaats: wat doet de koningin eigenlijk in een godshuis? Natuurlijk mag ze wat plaatselijke cultuur opsnuiven, maar moet dat in functie? Ik voel me hier ongemakkelijk bij, zoals ik me ook ongemakkelijk voel als een lid van de regering (in functie) een kerk of een synagoge bezoekt.

Ik weet dat dit gewoon gebeurt, maar we hebben een scheiding van kerk en staat, die ik graag strenger zou willen toepassen dan tot nu toe gebruikelijk is geweest. De vrije zondag zou bijvoorbeeld beter in een CAO dan bij wet kunnen worden geregeld. Als hoogwaardigheidsbekleders een bezoek aan een godshuis willen brengen, moeten ze dat niet laten, maar ze kunnen dat volgens mij beter doen in hun eigen tijd.

Dat wil niet zeggen dat religieuze overtuigingen helemaal geen rol mogen spelen. Toevallig stuitte ik kort geleden via de blog van Jim West op een mooie uitspraak van Jimmy Carter in Christianity Today. De voormalige president van Amerika geeft daarin mijns inziens perfect aan hoe een gelovige én de scheiding van kerk en staat kan respecteren én zijn eigen geweten kan volgen.

I’ve always been fully committed to separation of church and state. I didn’t permit worship services in the White House as had been done earlier. I was careful not ever to promote my own Christianity as superior in America to other religions, because I feel all religious believers should be treated carefully. At the same time, there’s no way I could ever separate my Christian belief from my obligations as a naval officer, as a governor or as President, or from my work now. I can’t say my commitments as President were free of my beliefs. We worship the Prince of Peace, and one of the key elements of my life as President in challenging times was to keep our country peaceful. I was able to deal with challenges without launching a missile or dropping a bomb. My commitment to peace was an aspect of my Christian faith. Also, basic human rights are obviously compatible with the teachings of Jesus Christ, and I made human rights a foundation of foreign policy.

Dat kun je zweverig vinden en ook wat onoprecht, want Carter mag dan geen raketten hebben afgeschoten of bommen hebben laten vallen, hij autoriseerde wel een militaire actie tegen Iran. Desalniettemin geeft hij mijns inziens goed aan hoe een gelovige kan omgaan met de scheiding van kerk en staat. Zoals Jimmy Carter geen religieuze plechtigheden in het Witte Huis toestond, zo zou koningin Beatrix, ongeacht haar alleszins respectabele persoonlijke overtuigingen, er mijns inziens beter aan doen godshuizen te vermijden.

fotobron Haags Uitburo

 1. 1

  Allemaal leuk dat wij scheiding van kerk en staat kennen, maar koning en kerk zijn onafscheidelijk. Wil je daar vanaf, dan zal het koningshuis moeten worden afgeschaft.

 2. 2

  “maar het PVV-standpunt is niet irrationeel en de partij heeft recht op een beschaafd antwoord.”

  Dat zijn twee beweringen, die je geen van beide probeert toe te lichten.

  (a) Waarom is het PVV-standpunt niet irrationeel?

  Misschien is het niet het goede woord, maar ik zie de logica niet. Zij willen mij hun mening voorschrijven. Dat is niet irrationeel, maar wel tegen alle principes van verdraagzaamheid. Gij zult geen hoofddoeken dragen want dat is een teken van vrouwenonderdrukking. Gij zult geen kruisje (etc.) dragen want dat is het symbool van pedofiele priesters. Gij zult uw haar niet blonderen want dat is een teken van keuze voor Arisch ras.

  Begrijp je dat er wel iets meer te zeggen valt dan “irrationeel”?

  (b) Waarom is het antwoord dan niet beschaafd?

  Is een antwoord dat je niet bevalt meteen onbeschaafd?

 3. 3

  Ik zie echt het probleem niet. De koningin is op staatsbezoek in het Midden Oosten en bezoekt daar de moskee, als geïnteresseerd bezoeker. Als goede gast stoot je je gastheer niet onnodig voor het hoofd en doe je als vrouw dus iets om je hoofd, liefst op zo’n manier dat het er nog leuk uitziet ook.

  Dat doet verder iedereen die de betreffende moskee bezoekt.

  Het erge aan deze affaire is dat sommige mensen menen dat dit belangwekkend is, of zelfs nieuws. Het zou nieuws zijn als Bea een rel veroorzaakt zou hebben door te weigeren iets om haar hoofd te doen bij het betreden van de moskee.

  Het is alleen maar Wilders aas wat de media doen. Kop nu.nl: Koningin heeft weer hoofddoek om bij betreden moskee. De zon is vandaag weer ondergegaan, en nu is het donker. Weet je wat dat kóst! En dan maar hopen dat er mensen op springen. Helaas volgen de politici gedwee.

  Helaas gaat Jona Lendering mee in de framing alsof dit over religie en de islam gaat, in plaats van je te gedragen als fatsoenlijk gast.

 4. 4

  Misschien doe je er goed aan uit te leggen waarom het principe van scheiding van kerk en staat ook van toepassing is op een bezoek aan kerk of moskee door iemand in functie. Zou het kunnen dat je een niet-gangbare definitie van dit principe hanteert?

 5. 5

  Ze bezocht die moskee niet omdat religieuze redenen maar omdat ze daar op staatsbezoek was, mag ze ook niet meer op oorlogsbegraafplaatsen komen omdat de graven daar de vorm van een kruis hebben?

 6. 6

  Ooit, toen boer Koekoek en later Janmaat of Glimmerveen dergelijke vragen stelden, werden ze afgehamerd en waren ze veroordeeld tot hun zendtijd voor politieke partijen om hun mallotige opvattingen te ventileren. Vervolgens gooide van Kooten en de Bie er nog een persiflage tegenaan en dat was het dan.
  Nu, zegt de gek, worden er opiniestukken geschreven over het twitter-gerochel van een narcistische randdebiel.
  Zo bepaalt zwakzinnig rechts de agenda. Dat is de zwakte van links.

 7. 8

  Volgende week bezoekt Netanyahu Nederland op uitnodiging van de Nederlandse regering. Onderdeel daarvan is een bezoek aan de Portugese synagoge in Amsterdam. Het lijkt me deze redenering volgend volstrekt logisch dat in het kader van de scheiding tussen kerk en staat hij daarbij niet door iemand van de regering noch door een ambtenaar noch door een politicus vergezeld wordt. Zoiets? Volgens mij hebben wij, in ieder geval de PVV, geen enkel idee wat het inhoudt om een goede gastheer of gast te zijn.

 8. 10

  PVV-standpunt niet irrationeel en dus recht op een beschaafd antwoord? Wilders noemt het rationeel en beschaafd een kopvod waar een tax over geheven moet worden.

  We concentreren ons nu wel op de sluier maar hoe staat het met die eeuwige hoed in het verhaal? Zonder hoed vertikt ze het namelijk al die officiële gelegenheden bij te wonen. Waar staat het eigenlijk voor, symbolisch, voor het feit dat ze het allebéi deed? De vrijgevochten onafhankelijke Trix: sluier prima maar van me hoed blijf je af ouwe woestijn(onderd)rukker (dit gaat nog problemen geven in b.v. Mexico)…of toch een ouderwets staaltje Nederlands Poldercompromis?

  Is sowieso geen gezicht.

  Carlos.

  Dan heeft ze met 1 tripje de jaarlijkse kosten van het Koninklijk Huis dik terugverdiend.

 9. 11

  “My commitment to peace was an aspect of my Christian faith. Also, basic human rights are obviously compatible with the teachings of Jesus Christ, and I made human rights a foundation of foreign policy.”

  Eng ventje die Carter. Heeft blijkbaar zijn geloof nodig om vredelievend en mensenrechten eerbiedigend te zijn. Berg je maar als ie van zijn geloof valt.

 10. 13

  Ja, zonder Bea waren “wij” die order vast misgelopen
  en dat is voor “links” natuurlijk het belangrijkste dat telt.

  De PVV en GL zijn tegenwoordig inwisselbaar.

 11. 16

  Je onderschat het belang van de toegang die Hare Majesteit verschaft tot de kringen die in dergelijke landen bepalend zijn voor het verkrijgen van orders.

  Verder, *proest* wat een gelul.

 12. 20

  “In de eerste plaats getuigt het niet van goede parlementaire manieren dat de minister-president de eigenlijke kwestie ontwijkt: dat een hoofddoek kan worden beschouwd als een symbool van onderdrukking. Toevallig denk ik dat het genuanceerder ligt, maar het PVV-standpunt is niet irrationeel en de partij heeft recht op een beschaafd antwoord.”

  Hier ben ik het op zich wel mee eens. Het standpunt is helemaal niet zo heel vreemd, maar gezien het taalgebruik eromheen en de historie van achterlijke kamervragen van de PVV is het niet zo vreemd dat iedereen meteen weer in een stuip schiet. Ze hebben het er zelf naar gemaakt dat ze niet serieus genomen worden.

 13. 21

  Dat is het tweede, nog veel betere truukje van Wilders. Mensen geloven samen met hem dat heel het land bestaat uit wildersaanhangers, wilderstegenstanders en wildersdiscussies.

  Dat is natuurlijk niet zo. Don’t feed the troll, en dat geldt ook voor majesteiten.

 14. 22

  Zou Beatrix als ze het Vaticaan zou bezoeken haar hoofd onbedekt laten? (los van de waarschijnlijkheid van zo’n staatsbezoek)

  En zijn hoofddoekjes werkelijk symbool van onderdrukking zoals de auteur beweert of is het een complex symbool van allerlei culturele zaken?

  In geval van Beatrix bv het symbool van acceptatie van de identiteit van het land dat ze bezoekt. In NL modieus symbool van de identiteit van zelfbewuste meiden.

  Is dat gezeur over hoofddoekjes niet meer dan gewoon de schaamlap om te mogen zeggen dat je de islam niet waardeert en dat je te pas en te onpas daartegen zou moeten protesteren.

  40-50 jaar geleden in NL liepen de vrouwen nog met hoofddoekjes (geen idee of dat een identiteitsstatement was) en ja, misschien is het op sommige plaatsen wel een vorm van onderdrukking.
  Maar dan nog. Echte onderdrukking kan en is vaak veel erger.

  Ik stoor me al 20 jaar aan dat geleuter over hoofddoekjes en herinner me maar al te goed dat mijn moeder die 50 jaar geleden ook nog droeg. In en buiten de kerk. Als rasechte Hollandse en ook gewoon als praktisch object om het haar goed te houden in de wind.

  Ik kan het antwoord van Rutte wel waarderen : non-issue.

 15. 24

  Als we nou met zijn allen een wereldwijd verbod op hoofddoekjes regelen, dan is het vast snel gedaan met de vrouwenonderdrukking… Was het leven maar zo makkelijk.

  Laat Rutte zich inderdaad bezig houden met belangrijke zaken. Het koningshuis is franje waar we af en toe (zoals dit bezoek) nog is wat geld aan verdienen. Prima, maar al dit gedoe niet waard.

 16. 25

  1. Hoe ziet de schrijver van dit stukje dat voor zich? Dat de koningin in zo’n land op bezoek is en in haar vrije (?) tijd en niet-in-functie een moskee bezoekt om een beetje cultuur te snuiven. Is de koningin niet zo’n beetje de enige Nederlander die bijna 365.25*24 uur/jaar in functie is?

  2. Scheiding van kerk en staat betekent helemaal niet dat de overheid alle vormen en uitingen van religie moet mijden. Scheiding van kerk en staat hebben we om te voorkomen dat de kerk het land regeert of de overheid de kerk. En om te voorkomen dat de staat de ene religie (en haar aanhangers) bevoordeelt t.o.v. de andere.

  Voor zover mogelijk, want de kerk is nu eenmaal onderdeel van de samenleving en dus is er wederzijdse invloed. Gelovigen mogen op democratische wijze hun leefregels aan het land opleggen en democratisch tot stand gekomen wetten kunnen die religieuze leefregels beperken. Zo hebben we hier een vorm van zondagsrust en is je vrouw slaan ook niet toegestaan als je denkt dat dat van je geloof eigenlijk wel zou moeten.

 17. 26

  Ik had graag gezien dat dit de bananenschil was waarover dit kabinet uit zou glijden. De beste kabinets crises gaan over niks zodat daarna weer normaal zaken gedaan kan worden, en dit is dan wel een geschikt moment. Maar GW zal wel weer met een nieuwe tweet over iets geheel anders komen, want echt doorzetten, dat doet hij dus niet.

  Het is ook nogal een verschil tussen wat je op je eigen domein toelaat (Carter) en hoe je je gasten respecteert. Ga je naar een land waar de Islam voorop staat, dan ligt het voor de hand dat je ook een moskee bezoekt. Vooral als je ook business deals voor Nederlandse bedrijven wilt sluiten…

  Misschien is Geert’s volgende tweet dat het schande is dat Nederland investeert in Moslim landen, en dat we vooral meer Israelische bananen moeten eten. Of wat dan ook. Die man neem je toch niet meer serieus…?

 18. 29

  Er is geen scheiding van kerk en staat in Nederland. Dat is nergens formeel geregeld. Er is wel godsdienstvrijheid en de Nederlandse staat is betrekkelijk neutraal ten opzichte van religies dit itt veel andere Europese landen. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens erkent ook geen scheiding van kerk en staat. Het Hof in Straatsburg in zijn uitspraken laat veel ruimte aan staten om de relatie tussen staat en regie zelf te regelen (zoals blijkt uit uitspraak inzake Lautsi).

 19. 30

  EENS.

  En waar ONZE MP; van allen nederlanders tot meer dan 5 maal toe laat afweten;wat sinpelweg zijn taak en FUNCTIE is!

  Mensen hoog of laag kunnen springen; onze MP, staat te dansen ergens in dancevaley; of anderszins; middels sociale media, facebook en tweets; zich midden in onze samenleving schijnt; te bevinden.
  EDOCH; structureel niet in staat blijkt aan de meest simpele basisbeginsellen van zijn functie en procedures te voldoen.

  Dat begint al, in het grandiooos passeren; tijdens de repressie, van cda, en ander tuig; gedurende, de gedoogdenconstructie.

  GOED wederom geeft onze MP blijk; hij niet helemaal begrepen heeft het zijn TAAK is; in naam van de koningin te spreken. het enige wat onze koningin nog mag is haar en onze kerstrede schrijven.

  Naast koningin hebben we het over een burger,een mens van vlees en bloed. Die zich frontaal lafhartig mag blijven laten aanvallen door ooorlogstuig en ieder de daar achteraan marcheert.
  En dezelfde lafhartige aanvallen , te pas en onpas; waar, maar mogelijk; niet thuis geven; voor debat…..neen dan reageren ze niet meer.

  En als er hoogeplaatsten gekozen mensen zoals ONZE MP;
  Nog niet in staat is zijn minimale basis taken; te voldoen.
  Het aan hem was; erop te wijzen; de volstrekte ONZIN; ook maar iets van doen met onderdrukking van weklke vrouw dan ook.
  behalve dan de lafffe structurele aanvallen; op DEZE VROUW!

  Die niet anders kan; dan daar waar mensen in dikbetaalde functie ;
  nalaten hen werk te doen zoals VASTGELEGD.
  OOk dat maar even over te nemen.

  En het kan niet vaak genoeg gezegd worden; en dat 1 vrouwe het zwijgen zo lafhartig opgelegd wordt; neemt niet weg; het meer dan tijd is;wij onderhand hetzelfde zeggen;en blijve zeggen

  i.p.v ons te laten verleiden aan deze onzin mee te doen..ten koste van belangrijke zaken.De strontverwende luxe; je bezig te houden met andersmans stuk stof; uit keuze; en, die vrijheid; dusdanig laf te verkachten.

  WETTELIJK DEZE SCHOFFERINGEN AAN HET ADRES VAN ONZE KONINGIN
  LETTERLIJK VALLEN ONDER AANRANDING,EN BELEDIGING VAN ONZE KONINGIN.STRAFBAAR IS DUS…..
  BETER DAN HAAR GEGRONDE, MENING, EN FEITEN DUIDING.
  HAD ZE DUS AANGIFTE KUNNEN DOEN!

  PUNT OVER EN UIT!

 20. 31

  Misschien zolang het wettelijk nog kan; en deze wegen tot haar functie behoort; FORMEEL!
  Als we dan toch FORMEEL bezig zijn over het feit; zij als koningin geen mening mag hebben als ze aangevallen wordt.

  Formeel mag ze nog steeds heel die kxt regering ONTSLAAN en naar huis sturen.gezien heel et volk valt ,over haar ,mening/ verweer over die laffe aanranding, belediging en schofering,van een twitterende kelderrat.

  Zou het volk dus geen moeite hebben; noch recht van klagen;
  ALS onze koningin uitsluitend doet;wat ze volgens ons volk doen moet.
  als koningin.Zonder ze haar mening geeft.
  Er al genoeg redenen zijn, dit incompetente TUIG te ontslaan!
  Dat behoort IIG nog wel tot haar formele functie

  En is ieder weer tevreden,zij zich daaraan houdt; TOCH?
  En als zij het niet doet;doen wij het volk van de mp; het zelf wel
  die zooi naar huis sturen ONDERHAND!

 21. 32

  Heb trouwens genoten van allen mooie beelden.

  Wat is die maxima toch een bloedmooie vrouw.
  Wat ze ook aantrekt en welke mooie kleuren, haar uitstraling en hoofd ook verrijken; van turqoise blauw; tot woestijnachtig motief. EEn catwalk is er niets bij; of lopen daaar ook alleen maar onderdrukte vrouwen??

  En zelfs willem leek in zijn sas,over de eervolle gastvrijheid,en vrijheid;
  We in holland niet meer weten wat dat is;en al helemaal niet waard zijn;net zo min als een mening….als een ander die niet mag hebben.