Baard en boerka zijn niet verdacht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

vrouwen in niqaab bij de balie op een vliegveldIn een samenleving die geobsedeerd lijkt te zijn door het voorkomen van aanslagen en criminaliteit ligt discriminatie op de loer. Er zijn alternatieven: kijk naar het individuele gedrag in plaats van afkomst of laat een objectieve computer zoeken. Maar zo simpel is dat nog niet.’In onze samenleving is er de laatste jaren de sterke neiging om problemen van een etnisch label te voorzien’

Toegegeven, Utrecht Centraal Station is een makkelijk doelwit. Maandagavond tijdens spitsuur wurmt de forensenkudde zich door de traverse van Hoog Catharijne naar de stationshal. Op een verhoging schuin onder het blauwe bord met vertrektijden zit een man met een grote, splinternieuwe koffer. Hij heeft een lichtbruine huidskleur, ik vermoed Indiaas, of Pakistaans. Zijn kleding is sjofel. Hij staart strak voor zich uit en prevelt iets. Een gebed? Of is hij verward? Waarom trekt deze man de aandacht? Is het zijn gedrag? Zijn huidskleur? De nieuwe koffer in combinatie met de versleten kleren? Kun je uit zijn uiterlijk en gedrag opmaken wat zijn intenties zijn?

Veiligheidsdiensten en beleidsmakers worstelen met deze ongemakkelijke vragen. De druk om aanslagen te voorkomen, is groot. Liever een internationale trein ontruimen omdat een passagier ‘iets verdachts’ zag, dan het risico van een aanslag lopen. De overheid is daarom hard op zoek naar voorspellers, informatie die iets zegt over de kans dat iemand de fout in gaat, of iemand in een verdacht profiel past.

Maar in een tijd van religieus geïnspireerd geweld ligt het gevaar op de loer dat die profielen betrekking hebben op iemands afkomst, ras, etniciteit of religie. Hoeveel ‘aanslagen’ zijn er de laatste jaren niet met groots vertoon verijdeld? In alle gevallen ging het om verdachten van niet-Nederlandse afkomst: de twaalf Somaliërs die afgelopen kerstavond werden opgepakt, de Marokkaanse familie na de Ikea-bommelding in 2009, de drie islamitische mannen die volgens de inlichtingendienst AIVD in 2007 met Oud en Nieuw dood en verderf hadden willen zaaien, de twee moslims die in 2005 in een internationale trein werden gearresteerd omdat ze in de wc aan het bidden waren. Waakzaamheid en discriminatie liggen niet ver van elkaar af.

Taboe

Ieder mens doet aan profileren. We dichten anderen bepaalde kenmerken toe op basis waarvan we onze opstelling jegens die ander bepalen. Als we op straat lopen reageren we anders op een tegemoetkomende jonge vrouw in mantelpak dan op een aantal luidruchtige capuchondragende jongens. Er zijn niet veel aanwijzingen dat etnisch profileren door de overheid op straatniveau veel plaatsvindt, al moet daarbij gezegd worden dat er nauwelijks onderzoek naar is gedaan (zie kader).

Volgens Quirine Eijkman, senior onderzoeker aan het Centre for Terrorism & Counterterrorism van de Universiteit Leiden, zijn beleidsmakers en rechtshandhavers echter te stellig dat etnisch profileren niet plaatsvindt. ‘Ik geloof best dat de intentie er inderdaad niet is, maar dat zegt nog niets over de discriminatoire effecten van beleid in de praktijk.’ Als voorbeeld noemt ze de Verwijsindex Antillianen. Het idee is om Antilliaanse probleemjongeren te registreren in een aparte database. ‘Dit plan is inmiddels van tafel, maar je ziet dezelfde discussie ontstaan bij de registratie van Roma.’

Een ander voorbeeld is volgens Eijkman preventief fouilleren. ‘Op zichzelf is het idee daarachter niet om etnisch te profileren. In de praktijk gebeurt dat soms wel. Preventief fouilleren gebeurt vaker in achterstandswijken en daar wonen nu eenmaal veel allochtonen.’ Een soortgelijk fenomeen doet zich voor bij de drugscontroles voor alle vluchten uit Suriname. ‘We pleiten er al langer voor om onderzoek te doen naar etnisch profileren in Nederland, maar ik merk in mijn contacten dat het gevoelig ligt.’

Etnisch profileren is allesbehalve onschuldig, zegt Peter Rodrigues, senior onderzoeker bij de Anne Frankstichting. Het kan leiden tot stigmatisering en vervreemding. ‘In onze samenleving is er de laatste jaren de sterke neiging om problemen van een etnisch label te voorzien. In de bestrijding van de scootercriminaliteit in Amsterdam hoorde ik de politie bijvoorbeeld zeggen dat ze vooral Marokkaanse jongens op de korrel namen. En afgelopen zomer werden vooral Poolse vrachtwagenchauffeurs door de politie aan een alcoholcontrole onderworpen. We zijn dit soort uitspraken en acties heel normaal gaan vinden.’

Het kan volgens Rodrigues gevaarlijk zijn om hele bevolkingsgroepen weg te zetten. ‘Ongeveer zeventig procent van de opgeloste criminaliteit wordt überhaupt opgelost omdat burgers naar voren komen met informatie. Als je een groot deel van die burgers het idee geeft dat de politie het op hen heeft voorzien, zullen die dat niet zo snel meer doen.’

Jihadisme

Een aantal overheidsdiensten is niet doof voor deze kritiek. Na de moord op Theo van Gogh werd in Den Haag kwistig gestrooid de termen moslimsextremisme en islamitisch terrorisme. Inmiddels hanteren de meeste overheidsdiensten aanduidingen als jihadistisch extremisme of jihadisme. Daarnaast is bij enkele overheidsinstellingen zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de inlichtingendienst AIVD het besef doorgedrongen dat het nuttiger is naar gedrag te kijken dan naar afkomst, religie of ras.

Op de 25ste verdieping van de Hoftoren in Den Haag kijken Thomas Voskuil van de NCTb en Maaike Lousberg, onderzoeker bij TNO, uit over de mierenhoop die Den Haag vanuit deze hoogte is. Het is hun taak om te zorgen dat daar beneden niemand een trein opblaast.

De NCTb sponsort een onderzoeksprogramma waarin verdacht gedrag wordt gedefinieerd. Die verdachte gedragingen worden door camera’s geautomatiseerd herkend, zodat beveiligers eerder kunnen ingrijpen. Op zeven stations in Nederland (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag HS en Centraal en Eindhoven) wordt voor 25 miljoen euro aan camera’s opgehangen.

De camerasoftware kijkt niet naar baarden en boerka’s, maar naar wat mensen doen in de publieke ruimte. Het ‘probleem’ is echter dat in Nederland nauwelijks ervaring is met terroristische aanslagen en dus ook niet met terroristisch gedrag. In Israël zijn er wel gedragsprofielen ontwikkeld, maar die zijn niet zondermeer op de Nederlandse praktijk toepasbaar. ‘Wat in sommige culturen afwijkend gedrag is, is in andere culturen heel normaal’, zegt Lousberg. ‘In Aziatische culturen is het bijvoorbeeld niet netjes om iemand met gezag rechtstreeks aan te kijken, terwijl wegkijken in onze cultuur juist weer verdacht is.’

Lousberg stelde na uitgebreid onderzoek en consultatie met een crossculturele psycholoog een lijst van 196 verdachte gedragingen vast, waarvan er ongeveer 7 procent cultureel bepaald zouden zijn. ‘De resterende gedragingen zijn niet gebonden aan ras, levensovertuiging of nationaliteit. Ze kunnen ook van toepassing zijn op rechts-, links of moslimextremisme.’

Of techniek dergelijk afwijkend gedrag ook vol-automatisch kan herkennen is weer een heel andere vraag. In casino’s in Las Vegas schijnt enige ervaring te zijn met het automatisch herkennen van fraudeurs In Nederland zijn we nu zover dat sensoren ongeveer 6 procent van deze gedragingen detecteren. Lousberg verwacht binnen binnenkort op 40 procent uit te komen. Verdachte gedragingen zijn bijvoorbeeld lang drentelen of een koffer of groot object achterlaten. Op termijn kunnen patronen van looproutes worden gemaakt. Wie zich buiten zo’n patroon begeeft en andere verdachte gedragingen toont, wordt opgemerkt. ‘We hebben berekend dat 54 procent van de gedragingen waarschijnlijk nooit door een machine kunnen worden opgemerkt. Dan heb je het over subtiele bewegingen in het gezicht of trillende handen. Mensen zien die signalen vaak wel. Daarom is het belangrijk na en naast een eventuele automatische detectie van mogelijk verdacht gedrag een mens voor nadere beoordeling te sturen ‘

Micro-expressies

Verfijndere profileringstechnieken worden al enkele jaren op luchthavens al toegepast. In de VS hanteert de Transportation Security Administration (TSA) het zogenoemde SPOT-model, Screening Passengers by Observation Technique. Beveiligers zoeken naar verborgen bedoelingen bij passagiers door op minieme aanwijzingen in de lichaamstaal te letten, de zogenoemde micro-expressies: een nerveuze tik van een mondhoek, gefriemel aan een ritssluiting.

In een artikel in Nature van afgelopen juni legt journalist Sharon Weinberger echter bloot dat de wetenschappelijke basis voor het SPOT-model flinterdun is. Ook de Amerikaanse Rekenkamer is niet van nut en noodzaak overtuigd. Voor zover bekend is met deze min of meer objectieve observatiemethode geen enkele terrorist gepakt.

Een snel opkomende vorm van profileren is geautomatiseerde profilering door middel van datamining. Hierbij worden in grote databanken de informatie zoals reis-, betalings- en communicatiegegevens over individuen doorzocht. De software geeft aan wie op basis van die informatie een groter risico vormt. Dit lijkt objectief, maar kan juist discriminatie in de hand werken.

Stel je hebt twee reizigers. Een vrouw van 45 reist vliegt wekelijks tussen Heathrow en Schiphol waarbij het ticket door Microsoft wordt betaald. Een man van 21 reist met een enkeltje uit Pakistan, bestelt een halal-maaltijd aan boord en zijn ticket is betaald door een onbekende stichting. De grenswachter kan niet iedereen aan een uitgebreide controle onderwerpen. Wie zal hij extra controleren?

Het gebeurt steeds vaker dat computers helpen met deze keuze. Ze kijken naar al die verschillende kenmerken van individuen en maken op basis daarvan een voorspelling dat een individu tot een risicogroep behoort. De controleur ziet vervolgens alleen tot welke groep een individu behoort. De achterliggende informatie zit in een moeilijk te doorgronden database.

In Nederland loopt op dit moment het programma Vernieuwing Grens Management dat een min of meer geautomatiseerde grenspassage mogelijk maakt. Reizigers die als ‘laag risico’ te boek staan, mogen na een geautomatiseerde biometrische controle doorlopen. Reizigers met een ‘hoog risico’ worden aan extra handmatige controles onderworpen. In het Nationaal Informatie Analysecentrum Grenstoezicht (NIAG) worden alle passagiersgegevens geautomatiseerd doorzocht op verdachte aanwijzingen en vergeleken met terroristische en criminele opsporingslijsten.

In hoeverre etnische kenmerken of afgeleiden daarvan zoals maaltijdvoorkeuren of reisgeschiedenis daarbij gebruikt worden, is onduidelijk. Ik deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de precieze werking van deze risicoprofilering bloot te leggen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt echter geen documenten over risicoprofilering te hebben, wat vreemd is omdat het één van de pijlers van het grensprogramma is. Een bezwaarprocedure loopt.

Volgens universitair docent Bart Schermer blijft het oppassen geblazen met dit soort grote systemen. Hij is verbonden aan het onderzoeksprogramma Discrimination Aware Datamining van de universiteiten Leiden en Eindhoven en de NWO. ‘Geautomatiseerd profileren is en blijft een simplificatie van de werkelijkheid. Je beoordeelt mensen op een beperkt aantal gegevens en plaatst ze op basis daarvan in een risicogroep. Het is maar de vraag of de gegevens altijd juist zijn.’

Of dat de aannames kloppen, want wat is het verband tussen het bestellen van een halal-maaltijd en de kans om terrorist te zijn? Schermer: ‘De discussie gaat meestal over hoeveel zo’n systeem kost of wat de privacyaspecten ervan zijn. Maar belangrijker nog is om kritisch te kijken naar de regels en aannames waarop een datamining-systeem beslissingen baseert. Als die discriminerend zijn, dan zal het discriminerend effect van geautomatiseerd profileren op personen des te groter zijn.’

Dit stuk is ook verschenen in Wordt Vevolgd.

Reacties (36)

#1 ralf

Ik zit vaak in de internationale trein naar Duitsland en terug. Als er grenscontrole is kijken ze vooral naar mensen met een donkere huid. Als je dus iets kwaads in de zin hebt: wees verstandig, huur een blanke! Het liefst een in een keurig mantelpakje.

 • Volgende discussie
#2 KJ

We moeten niet zo hung up over discriminatie zijn. Discriminatie aan de deur van de disco, door de rechter, of door de HR medewerker is slecht. Discriminatie door grenscontroleurs en gewoon in een gesprek kan geen enkele kwaad, is goed zelfs. We zijn door de doelbewust doorgedruke negatieve connotaties van het woord de nuances van haar mogelijke interpretaties kwijtgeraakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Prediker

Wanneer jij routinematig wordt aangehouden, gevraagd om je identiteitsbewijs of je tas open te maken om geen andere reden dan dat je een blanke man van tussen de 20 en de 40 bent, dan praten we verder over de zegeningen van discriminatie, KJ.

Tot die tijd val je niet serieus te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gbh

baard en boerka zijn ook niet verdacht, achterover gekamd geblondeerd haar en vvd ballen zijn verdacht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 knelistonie

@3 Daarmee veroordeel je ook het hele postje, maar zeg dat er dan even bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

Je kunt criminaliteit en terrorisme niet op 1 hoop gooien Dimitri.. oppassen voor stigmatisering, jazeker, maar het gezond verstand uitschakelen lijkt me onverstandig.

Als in een donker steegje er twee jonge allochtonen achter je lopen, is de kans dat je slachtoffer wordt van een misdrijf gewoon groter ( statistieken & criminaliteitscijfers).

Het gezond verstand zegt dan ook dat je dergelijke situaties beter kunt mijden.. is dat “fout”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

maar goed, je zegt waarschijnlijk dat het hier om overheidshandelen gaat.. Ook dan zeg ik dat gezond verstand leidend moet zijn.. als Amsterdam last heeft van Marokkaanse scooter-rovers.. zoekt de politie dus naar Marokkaanse scooter-rovers en niet naar dames in een mantelpakje..

Verder wat KJ zegt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 vander F

Flauwekul,
opsporingsbericht: gezocht, blanke man, 1.90, kort blond haar.

Wat ga je dan doen, om maar niet van discriminatie beschuldigd te worden ook vrouwen in de gaten houden en aanhouden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Peter

In ieder geval hou je met discriminatoire controles wel Antilliaanse parlementsleden goed in de smiezen.

Ik dacht trouwens dat "crowd control" met software die afwijkend gedrag moet detecteren, al lang gemeengoed is op vliegvelden, inclusief Schiphol. Ik begrijp nu uit het artikel dat het zover nog niet is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 hanedop

@9: Parlementslid werd gecontroleerd, net als andere passagiers van zijn vlucht… dat is toch juist niet discriminatoir?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Peter

@10: Je hebt gelijk. Alle zwarte schapen controleren, of ze nou een parlementslid zijn of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 vander F

Overigens, discrimineren als in onderscheid maken is niet per definitie gebonden aan discrimineren als in iemand niet dezelfde rechten toekennen.
Je probeert in opsporingszaken juist onderscheid te maken tussen mensen die verdacht zijn en zij die niet verdacht (kunnen) zijn.
Je discrimineert ook als je paddestoelen zoekt in het bos, je maakt onderscheid tussen de eetbare en niet eetbare paddestoelen.
Bij het ‘optisch’ speuren ben je per definitie gebonden aan het zien van onderscheid tussen het één en het andere,
mij lijkt dat het woord ‘discrimineren’ wat te nauw wordt begrepen,
betekenissen lopen bij dit woord vaak doorelkaar en veroorzaken zo onbedoeld verwarring tussen sprekers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Dimitri

Het zoeken op huidskleur hoeft niet dicriminatoir te zijn. Als je een signalement hebt en iemand heeft rood haar, dan zoek je naar iemand met rood haar. Simpel. Het wordt wat anders als je een heel systeem optuigt, zoals bijvoorbeeld de Verwijsindex Antillianen. Die is niet nodig. We hebben immers al een Verwijsindex Risicojongeren. Waarom moet je speciaal voor Antillianen een Verwijsindex hebben? Als een Antilliaanse jongeren risicogedrag (whatever that may be) vertoont, komt hij wel in de Verwijsindex Risicojongere terecht.

Ik bestrijd niet dat het logisch is om bepaalde groepen nu eenmaal wat meer in de gaten te houden. Je moet alleen goed nadenken over welke risicofactoren je gebruikt in je analyse. Het feit dat iemand uit Pakistan komt, mag nog geen reden zijn om hem extra te ondervragen. Vertoont een persoon een bepaalde combinatie van factoren, dan kan het feit dat iemand uit Pakistan komt relevant zijn, maar niet meer dan dat. Er moet een ondergrens zijn voor wanneer je iemand op basis van huidskleur etc. eruit pikt. Dien ondergens is in sommige gevallen te laag.

Het is dan heel makkelijk te zeggen: pech gehad. In dat geval wens ik je eens een tijdje zo’n behandeling toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 KB

Etnisch profileren is niet meer dan een profiel maken op (uiterlijke) kenmerken.
Dat mensen er van alles aan verbinden los je niet op door het niet noemen van kenmerken.
Als we werkelijk zouden willen dat bijvoorbeeld kleur er niet toe doet, dat we er niet anders aan toedichten dan de kleur, dan moet je kleur normaal behandelen. En dus ook profileren. Maar de ironie is dat door het zoveel mogelijk willen vermijden van praten over kleur of andere kenmerken, om er maar niets verkeerds aan toe te willen dichten, we in feite deze kenmerken bijzonder maken. Zo werkt het nu eenmaal bij mensen.
De mensen die dit soort profileren bestempelen als racistisch zijn in feite de werkelijke racisten: zij doen wat zij anderen verwijten, het stigmatiseren van mensen met bijvoorbeeld een kleurtje. Dus kun je de bewering van Rodrigues net zo goed omdraaien: het gekunsteld niet willen etnisch profileren is alles behalve onschuldig. Het kan leiden tot stigmatisering en vervreemding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Cracken

Hoe kan, op alle vluchten uit Suriname 100% drugscontrole, nu etnisch profileren zijn?
Als je blank/geel/rood bent en je zit op die vlucht wordt je ook gecontroleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJ

@Dimitri; Het feit dat iemand uit Soedan komt, betekent dat zijn dochters automatisch door de clitoris-inspectie moeten na iedere vakantie. Het feit dat iemand een 1e generatie Moslim of Hindoestaan is, betekent dat zijn jongvolwassen dochters eigenlijk voor iedere vakantie even langs de uithuwelijk-politie zouden moeten. Beide zaken zijn overigens voorbeelden uit een allang (albeit patchy) toegepaste praktijk in Nederland.

En je hebt gelijk dat van staatswege pesten nooit zou mogen, maar geef dan ook toe dat het eigenlijk maar een gevoel van je is, dat de grens tussen op duidelijke criteria profileren en pesten te vaak overschreden wordt. Sterker nog, ik denk dat die grens in heel veel gevallen gewoon niet opgezocht wordt en dat juist *dat* belachelijk is. Het is bijvoorbeeld volkomen van de pot gerukt dat ik, op basis van mijn profiel (veertiger, roomblank, gezin), geen flesje water het vliegtuig in zou mogen brengen. Of dat het onrechtvaardig zou zijn wanneer ik dat wel zou mogen, en die verder vriendelijk ogende alleenstaande jongeman van twintig uit Pakistan of Nigeria niet.

Nee, die jongeman heeft het, op basis van zijn profiel, gewoon even verknald. Niet hij persoonlijk, maar zijn profiel-genoten wel. Jammer voor hem. Komt wel weer goed, in een ruim-genomen nabije toekomst, en hij komt – nadat hij zich geheel heeft moeten uitkleden – heus het vliegtuig wel in. Maar doen alsof profileren tussen hem en mij problematisch is, is ronduit krampachtig, en een verspilling van hulpbronnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Dimitri Tokmetzis

@KJ Wat zou je ervan vinden als je aan andere grenzen je uit moet kleden omdat je uit NL komt – want een van de grootste drugsproducerende en smokkel-landen? Je iedere keer mee mag met de Amerikaanse douanier, aan een verhoor wordt onderworpen, even tussen de bilspleet wordt bevoeld? Tja, je komt uit NL, dus moet je niet zeiken. Ik zwaai wel even naar je als ik in de snelle rij je voorbij zoef omdat ik ook nog een ander paspoort heb ;-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Dimitri Tokmetzis

Overigens toch wel een ‘sign of the times’ dat discriminatie zo’n taboe lijkt te zijn. Alsof gelijke behandeling een soort overbodige luxe is, een onrecht voor de geprivilegieerden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJ

@Dimitri; Wat zou je ervan vinden als je aan andere grenzen je uit moet kleden omdat je uit NL komt – want een van de grootste drugsproducerende en smokkel-landen?

Denk je nou werkelijk dat je mij hiermee de hoek in drukt ? Nee hoor. Als dat zou betekenen dat de Nederlandse regering ‘in line’ zou moeten vallen w.b. drugs-smokkel, dan zie ik geen reden waarom dat niet rechtvaardig is. Je legt in ieder geval de moeite waar ‘ie hoort; want als dat betekent dat ik minder goed kan reizen, dan ga ik klagen bij mijn regering, die dan vervolgens wordt aangespoord om haar ‘uitvoer’ onder controle te brengen. Tada! Het systeem werkt.

Overigens toch wel een ’sign of the times’ dat discriminatie zo’n taboe lijkt te zijn. Alsof gelijke behandeling een soort overbodige luxe is, een onrecht voor de geprivilegieerden.

Volgens mij wil je die twee zinnen nog eens een keertje bekijken. Volgens mij staat daar niet helemaal precies wat je wilt uitdrukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JSK

@KJ:
Het feit dat iemand uit Soedan komt, betekent dat zijn dochters automatisch door de clitoris-inspectie moeten na iedere vakantie. Het feit dat iemand een 1e generatie Moslim of Hindoestaan is, betekent dat zijn jongvolwassen dochters eigenlijk voor iedere vakantie even langs de uithuwelijk-politie zouden moeten.

Damn ethnic profiling yo… ik vraag me af, pas je dit ook toe in je dagelijks leven? Als in: ondervraag jij zelf allochtonen op het werk en in de winkel? “Ben je wel Verlicht genoeg?” dat soort werk.

En zo ja, hoe reageren ze daar op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KJ

@JSK; Ik heb wel eens een discussie gehad met een Hindoestaanse collega over gedwongen huwelijken en dat soort dingen, als je dat bedoelt.

Nee, ik denk niet dat ik me over het algemeen in cartooneske (ha!) termen uitdruk zoals jij hierboven, maar ik heb m’n hart op m’n tong en al m’n tanden nog…

Overigens hanteerde jijzelf nog een paar dagen geleden het argument dat de Nederlandse regering zijn rotzooi niet over de schutting moet gooien, m.b.t. haar drugsbeleid, zoals ik in #19 zeg, en wat betreft de clitoris- en de uithuwelijk-politie, die zijn allang praktijk in Nederland, man. Je loopt achter ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JSK

Hmmm… nee. Meer: doe je zelf aan etnisch profilen? Ik bedoel, het is een beetje laf om anoniem een lofzang te houden op “nuttig racisme” zonder zelf de woord bij de daad te voegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 KJ

@JSK; Hoe bedoel u ? Wie zou ik, kleinburger, onder welke omstandigheden moeten profileren ? Ten eerste vindt profilering plaats in absentie van kennis, dus mijn kennissen vallen buiten deze beschouwing. Ten tweede dient profilering een doel – ik heb lang niet alle doelen die een staat of een luchtvaartmaatschappij hebben. Ten derde vindt profilering altijd plaats in een hierarchische situatie – van boven naar beneden. Ik ben geen baas van iemand. Zou ik het wel zijn, dan zou ik allicht profileren. Dat doet namelijk iedereen die wel eens een CV moet lezen. Het enige wat ik verder kan bedenken is zoiets als wat sikbock al zei in #6.

Maar goed, ik kan het wel een beetje gaan zitten deconstrueren hier, maar je zit me gewoon te fucken natuurlijk. Proost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 knelistonie

@23 … te discrimineren natuurlijk. #hint

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JSK

@23: Typisch laffe hollander. Grote bek, geen woord bij de daad voegen. Etnisch profiling zal hoe dan ook de rassenrelaties doen verslechteren (daarom is het zo controversieel in echt multiculturele samenlevingen als de V.S. of Canada). Die ontwikkeling sta je wel voor maar je wil er niet mee geconfronteerd worden in je dagelijks leven. Lafheid troef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 knelistonie

@JSK Ethnische profilering op allerlei grondslagen is het leven al compleet aan het verzieken in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Rusland, o.a. En in de publieke tegenreacties.

Als KJ daarin NIET wil verwildersen kom je hem daar nu een verwijt van maken.

Que ? Zeg nou eens even waar je staat, want dit is minder dan goedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 KJ

@JSK; ??? Maar kom dan eens met een concreet voorbeeld van hoe ik zou kunnen ‘profilen’, in plaats van een beetje vaag staan te schelden langs de zijlijn. Laffe Hollander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 KJ

@knelistonie;

#24; Bedoel je nou dat het meest concrete voorbeeld dat ik zou kunnen geven, iets moet zijn in de geest van: ‘ja, maar, in de kroeg roep ik altijd dat zwarten lui zijn, hahaha!’ of: ‘nou, en toen wilde die bruine door de deur, maar die liet ik mooi in z’n gezicht vallen!’ ?? Nee toch zeker.

#26; Het punt is, dat er geen manier om het verzieken heen is. We moeten gewoon dwars door de poep, en goedbedoeld sociaal beleid helpt daar geen lieve moer aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JSK

@26: Dan zijn we het toch eens? Deze aanval snap ik niet.

@27: Volgens mij ben ik vrij duidelijk. Het beleid dat jij voorstelt zal voor zeer grote spanningen zorgen tussen blank en niet-blank. Dan vind ik dat je in je dagelijks leven geen mooi weer moet spelen. Waarom sta je deze quasi-racistische taal vermomd als “effectief beleid” niet uit tegen de verdwaalde Marokkaan in jouw wijk (“he, wat doe je hier?”). Zal je zien hoe goed een cultuur van etnisch profileren uitpakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KJ

@JSK; ‘Verdwaalde Marokkaan in mijn wijk’ ? *proest* Je bedoelt mijn buren ? Waarom zou ik ? Wat leidt jou ertoe om te concluderen dat ‘profileren door de staat is in bepaalde gevallen nuttig’ automatisch uitmondt in ‘je moet je als burger als een idioot gedragen’ ? De staat mag dodelijk geweld gebruiken, KJ dan ook ? Over autisme gesproken.

Het beleid dat jij voorstelt zal voor zeer grote spanningen zorgen tussen blank en niet-blank.

Nee, want die spanningen zijn er nu totaal niet. Echt, het is nu niets dan rainbows en unicorns. Laat toch in vredesnaam iedereen zijn dochters besnijden en uithuwelijken – daar specifiek beleid op maken, leidt alleen maar tot zeer grote spanningen tussen zwart en blank. En dankzij ons lieflijke wetje 137 zorgen we ervoor dat als je daar vervolgens wat storends van wil zeggen, dat je dan met tien man van je bed gelicht wordt. Dat zal ze leren, die onharmonieuzen !

Als ik nou even mag chargeren (mag ik ook ‘es) – dan is ‘1984’ niet ver meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JSK

Nee, want die spanningen zijn er nu totaal niet.

Dat is ook echt een reden om iets voort te zetten en te verergeren. “oh het gebeurt al, dus whatever”. Over mild mental retardation gesproken. De spanning in NL zijn niks vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk of Denemarken. He-le-maal niks. We kunnen altijd het daarna maken, maar neem er eens fucking verantwoordelijkheid voor man.

Als jij zegt
Nee, die jongeman heeft het, op basis van zijn profiel, gewoon even verknald.
ben jij evengoed verantwoordelijk voor wederzijds wantrouwen en haat als de islamitisch prediker die oproept homo’s met het gezicht naar beneden van de hoogste toren te hogen. Je verwordt het zogenaamd “intellectueler”, maar het idee er achter is hetzelfde: minderheden hebben per definitie minder rechten dan de meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 KJ

@JSK; Je kunt veertig jaar lang pappen en nathouden, ‘de boel niet verergeren’ noemen.

Of je kunt iets nieuws proberen. Maarja, dat is ‘mild mental retardation’ natuurlijk. Iets nieuws proberen – waar haalt die gozer het vandaan !?

Als jij zegt
Nee, die jongeman heeft het, op basis van zijn profiel, gewoon even verknald.
ben jij evengoed verantwoordelijk voor wederzijds wantrouwen en haat als de islamitisch prediker die oproept homo’s met het gezicht naar beneden van de hoogste toren te hogen.

Die prediker roept maar, en als hij het in Nederland roept, dan komt hij, dankzij de altijd scheve interpretatie van de wet in het voordeel ven de religieuze voorgangers in dit land, daar schoon mee weg. Nadruk leggen op die prediker en zijn geschifte uitspraken, *dat* maakt de boel erger, maar zelfs dat geeft niet. Uiteindelijk gaat het om de gedeelde mentaliteit van jan in de straat – laten we er wat van maken – en de boel onder het tapijt vegen hoort daar niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JSK

Probleem is dat niet-blanken tot tweederangsburgers maken niet “nieuw” is. En het aantoonbaar tot veel ressentiment leidt onder diezelfde niet-blanken. Waarom zou de allochtone minderheid hier in Nederland daarmee akkoord gaan? Omdat het makkelijker voor jou is als jij als blanke man van middelbare leeftijd niet gecontroleerd wordt als je met het vliegtuig gaat? Dat is toch geen argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 KJ

@JSK; O bollocks; dat is a) een halve Godwin, b) profilering is gebonden aan een periode, en aan meerdere kenmerken dan alleen huidskleur, c) er wordt op andere dingen geprofileerd dan terrorisme waardoor ik wel degelijk bij diverse grenscontroles de sjaak was (smokkel), en d) denk jij wel eens na over het ressentiment onder blanken ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JSK

a). Hoezo is dat nou weer een Godwin? Joden waren geen tweederangsburgers maar geen burgers. Ik doel bijvoorbeeld op het Amerikaanse Zuiden in de jaren ’70 bijvoorbeeld. Over overgevoeligheid gesproken zeg.

b). de voorbeelden die jij noemt gaan alleen over religie en etniciteit. Ga nou niet achteraf nuanceren.

c). boeiend.

d). Ja, maar dat vind ik ook niet zo boeiend. Want niemand roept op om blanken te profilen op kindermisbruik of neonazistisch geweld (twee misdrijven waar blanken zich statistisch bovengemiddeld schuldig aan maken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Maikel

@15 Werd Balkenende ook gevisiteerd toen hij terug kwam vliegen uit Suriname?

 • Vorige discussie