LawJack

10 Artikelen
146 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Europese lafheid in het Midden-Oosten

Het is werkelijk tenenkrommend. De twijfel van vele Europese landen om deel te nemen aan UNIFIL+ in het grensgebied tussen Israel en Libanon is verbijsterend. Hoe onvolmaakt ook, de vrede die daar heerst, en de Veiligheidsraadresolutie, waar normaliter Europa altijd om smeekt, is niemand in Europa bereid te proberen deze fragiele vrede verder uit te bouwen. Het niet willen participeren aan een VN vredesmacht getuigt van een lafheid en kortzichtigheid van heb ik jou daar. Dit is de beste kans in jaren om een begin van een duurzame vrede op te bouwen. Zijn we in Europa te laf en te zwak, zoals men in de VS en in China beweert (kom net terug uit China)? Waar zijn we bang voor? Gezeur over het VN-mandaat is niet terecht. Al is de resolutie niet onder het befaamde Hoofdstuk VII genomen, geeft het elk mandaat tegenwoordig de VN troepen het recht om het mandaat te verdedigen, ook met geweld. Dit zal je niet lezen in het VN-Handvest, maar het is wel de praktijk.

Dus nogmaals, is Europa te laf? Militair impotent? En/of te kortzichtig?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tony voor Kofi?

Het zijn gewoon ordinaire verkiezingen, zonder al die media aandacht, en zonder het aloude aan de schandpaal nagelen van de opponent. De opvolging van Kofi Annan als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is in volle gang en de kandidaten voeren campagne.

De Veiligheidsraad nomineert feitelijk een kandidaat waarover de Algemene Vergadering stemt.Twee gentleman?s agreements regeren dit verkiezingsproces. Ten eerste mag geen kandidaat worden benoemd die van één van de permanente leden van de Veiligheidsraad komt. Dus geen Amerikaan, Brit, Fransman, Rus of Chinees. Ten tweede roteert het ambt tussen de regios. De lijst die circuleert wordt daarom gedomineerd door Aziaten, aangezien Azië ?aan de beurt is?. Allemaal leuk, aardig en begrijpelijk. De SG is van oorsprong een administratief figuur, maar met name Dag Hammarskjold, begin jaren zestig, ontsteeg al die karakterisering.

De Amerikanen willen gewoon de beste kandidaat voor de baan, alhoewel verondersteld mag worden dat ook zij niet zullen durven voorstellen om iemand van de P5 voor te dragen. Dat Bill Clinton op de lijst staat is dan ook slechts te danken aan Bill zelf. Tony Blair zou ook wel willen waarschijnlijk, maar ook dat zal onmogelijk zijn, alleen al vanwege Irak. Dat is jammer, want vanuit VN perspectief gezien is een aansprekend, daadkrachtig en zelfs polariserend figuur nodig. De SG wordt ook wel de hoogste diplomaat van de wereld genoemd. Dat is terecht, want diplomaten zijn onderworpen aan de wensen van hun regering. In het geval van de VN zijn dat de lidstaten. Niettemin komen het imago en de daadwerkelijke macht van de SG niet met elkaar overeen. De gewone wereldburger kijkt op naar Kofi alsof hij een hoger moreel en politiek leider is, maar dat is absoluut niet het geval. We verwachten teveel van deze figuur. De SG bepaalt niet wat de VN wel en niet kan of doet. Hij voert slechts uit wat de lidstaten willen en probeert daarnaast op bescheiden wijze de internationale agenda te beïnvloeden. Een bekend, charismatisch en krachtig persoon met gravitas ? en dus niet de Zuid-Koreaanse Minister van Buitenlandse Zaken ? kan de VN en de lidstaten sturen en leiden, in plaats van volgen en lijden onder de kritiek van de wereld. Dus waarom niet een Tony Blair, Bill Clinton, Al Gore, Gorbachev. Ik zou graag meer niet-Angelsaxische personen noemen, maar verdere suggesties laat ik maar aan jullie over.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dictatoriale Europese Commissie

Voorzitter Barosso van de Europese Commissie van de EU laat zien waar het de EU bureaucratie echt om te doen is. Het voorstel om de facto strafmaten te gaan bepalen voor de Lidstaten zonder hun expliciete instemming is één van de meest expliciet voorbeelden van het totale gebrek aan respect van de kant van de EU voor nationale democratische processen. Het strafrecht is bij uitstek een uiting van de mores van een staat en die op democratische wijze tot stand moet komen! De dictatoriale neigingen van de Europese Commissie zijn nu echt openbaar. Vergeefse inspanningen ter opvulling van het reeds lang gesignaleerde democratische tekort in de EU zijn opzettelijk getraineerd door de EU zelf.

Het Nederlandse strafrecht is een onderscheidend kenmerk in Europa. Veranderingen daaraan moeten langs nationale, democratische weg worden gemaakt. Om toch maar een constructieve houding aan te nemen: Het is misschien wel gewenst om Europees brede aanpakken te hebben voor transnationale problemen, maar de vraag is hoe? Hoe kunnen de soevereine rechten van de lidstaten, en het democratisch prerogatief van de bevolking worden gerespecteert in deze?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Begin van het einde voor het Chinese regime

Interessant conclusie in de papieren versie van de Volkskrant: “De centrale leiding [in China] is de greep op de economie kwijt”. De economie gaat weer richting 10 procent groei, onder andere door investeringen in onroerend goed, maar ook fabrieken e.d. door middel van slechte leningen, ondanks de pogingen van die centrale leiding om de boel af te remmen en af te koelen. Ik ben geen econoom, maar ik begrijp dat een economie oververhit kan raken, vandaar die inspanningen. Een belangrijke factor, zo haal ik uit het stuk, is het ook de geografische spreiding, de omvang van het land, die het fysiek onmogelijk maakt om alles te controleren.

Naast de mogelijke gevolgen voor de Chinese economie is die politieke conclusie opmerkelijker wat mij betreft. Is dit het beging van het einde voor het centraal geleide communistische systeem. Beleeft de kapitalistische stroming die jaren geleden werd losgelaten op het land nu zijn apex? Is nu het omslagpunt bereikt waar de krachten van de vrije markt de onderdrukkende centrale politieke machten overvleugeld? Elke regering, ook een democratisch gekozen regering, heeft de illusie dat het een vrije markt kan reguleren. De Chinezen komen er nu ook achter dat dat eigenlijk een illusie is. Het doorslaan van de balans richting vrije markt erodeert het centrale gezag, en burgerlijke en politieke vrijheden zullen weldra worden opgeeist door de burgers zodra het centrale gezag wat orde probeert te herstellen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hofstad-groep leden zonder geld en zonder rechten

Leden van de Hofstad-groep kunnen het wel vergeten. Op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad hebben de Ministeries van Buza en Financien alle tegoeden van deze mensen bevroren en kunnen ze geen leningen e.d. meer afsluiten. Deze VN-resolutie legt deze verplichting aan Nederland op. Advocaat Koppe merkt terecht op dat deze individuen geen leven meer kunnen opbouwen.
Dat is een juiste constatering, want wat doe je zonder geld? Daar komt nog bij dat er geen enkele rechtsingang openstaat voor deze mensen. Zelfs de Europese rechter constateerde vorig jaar dat de VN-resolutie boven nationaal én Europees recht gaat, dat de rechter deze verplichtingen dus niet kan toetsen, laat staan opzij schuiven. Internationaalrechtelijk klopt het allemaal, maar levert het wel een ongewenst resultaat op. De van oorsprong Amerikaanse lijst die de VN hanteert kan natuurlijk fouten bevatten, en alleen je eigen staat kan bij het betreffende VN orgaan proberen je naam van de lijst te krijgen. Het dilemma steekt de kop weer op: het voorkomen van terroristische aanslagen en de rechten van de mens……

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Veenendaal (VVD): Naïef, megalomaan of aardig alternatief?

Verbazingwekkend. Zowel de kandidatuur van Jelleke Veenendaal voor het lijsttrekkersschap van de VVD, als de reacties erop. Deze ?primary? krijgt bijzonder veel aandacht, maar met name als een twee strijd tussen Rutte en Verdonk die respectievelijk als ?gladjanus? en ?dat wijf met ballen? worden getypeerd. Veenendaal was al kandidaat voor Verdonk, en na Rutte, maar wordt duidelijk niet serieus genomen. Het ANP bericht van gisteren lijkt de eerste inhoudelijke reactie op haar kandidatuur. Is het onbekende kamerlid uit Noord-Holland, die op eerste gezicht niet zo gepolijst is als Rutte of spijkerhard als Verdonk, een naïef, aandoenlijk en te aardig kamerlid dat zich heeft vergist? Heeft ze megalomane trekken zoals sommige mensen lijken te denken ?net zoals al die andere politici in Den Haag? Of is ze een aardig en beschaafd alternatief voor de VVD, dat wat menselijkheid kan gebruiken, en dat een inhoudelijk ?powerhouse? kan zijn als ze tenminste van de pers de kans krijgt?
Het is schandalig dat haar kandidatuur wordt afgeserveerd in de toonaarden die ik op dit fijne wereldwijde web heb mogen lezen. Als ze een lightweight is moet dat dan niet vanzelf blijken en niet via het eenzijdige en bevooroordeelde beoordelingsvermogen van de ogenschijnlijk VVD-onsympathieke pers?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Noorse excuses, Deense standvastigheid en Europese….whatever

De excuses van de Noorse hoofdredacteur die ook de gewraakte cartoons plaatste staat in schril contrast met de standvastigheid van de Deense kranten en de Deense regering. En dan heb ik het nog niet eens over Europese positie, want die is er niet.

Had de Noorse hoofdredacteur gelijk met z’n excuses? Moeten journalisten rekening houden met de gevoelens van groeperingen? Of is er niets om excuses over aan te bieden? Godslastering, discriminatie, laster, en belediging zijn in ieder geval in Nederland strafbaar, en is er ook toegang tot de civiele rechter hiervoor. Moet de rechter niet gewoon beslissen of wat te ver gaat? Zo werkt een rechtstaat nu eenmaal. De Noorse excuses zijn wat mij betreft te betreuren, en is de Deense teleurstelling over het gebrek aan onvoorwaardelijke Europese steun te begrijpen. De vrijheid van meningsuiting, vrije pers enzovoorts is niet alleen een Westerse uitvinding, maar een universeel mensenrecht. Indien de verdediging van dergelijke fundamentele rechten een ‘clash of civilizations’ oplevert, so be it.