Dictatoriale Europese Commissie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Voorzitter Barosso van de Europese Commissie van de EU laat zien waar het de EU bureaucratie echt om te doen is. Het voorstel om de facto strafmaten te gaan bepalen voor de Lidstaten zonder hun expliciete instemming is één van de meest expliciet voorbeelden van het totale gebrek aan respect van de kant van de EU voor nationale democratische processen. Het strafrecht is bij uitstek een uiting van de mores van een staat en die op democratische wijze tot stand moet komen! De dictatoriale neigingen van de Europese Commissie zijn nu echt openbaar. Vergeefse inspanningen ter opvulling van het reeds lang gesignaleerde democratische tekort in de EU zijn opzettelijk getraineerd door de EU zelf.

Het Nederlandse strafrecht is een onderscheidend kenmerk in Europa. Veranderingen daaraan moeten langs nationale, democratische weg worden gemaakt. Om toch maar een constructieve houding aan te nemen: Het is misschien wel gewenst om Europees brede aanpakken te hebben voor transnationale problemen, maar de vraag is hoe? Hoe kunnen de soevereine rechten van de lidstaten, en het democratisch prerogatief van de bevolking worden gerespecteert in deze?

Reacties (2)

#1 Joost

Goed beschouwd is de Europese Commissie ook democratisch verkozen. Indirect weliswaar, maar er zit toch wel een democratische factor in.

  • Volgende discussie
#2 Joost

> Vergeefse inspanningen ter opvulling van het reeds lang gesignaleerde democratische tekort in de EU zijn opzettelijk getraineerd door de EU zelf.

Heb je hier voorbeelden van??

  • Vorige discussie