Anne

19 Artikelen
23 Waanlinks
314 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

QvdD: Uiterste consequentie

Veel mensen, en volken, zijn min of meer bewust de menig toegedaan dat “elke vreemdeling een vijand is”. Meestal ligt die overtuiging ergens diep weggestopt, als een sluimerend virus; ze komt alleen in losse, toevallige reacties tot uiting en leidt niet tot een samenhangend gedachtensysteem. Maar als dat wel gebeurt, als het onuitgesproken dogma het uitgangspunt van een sluitende redenering wordt, dan staat aan het eind van de keten het Lager. Het Lager is het product van een met uiterste consequentie in praktijk gebrachte wereldbeschouwing; zolang die wereldbeschouwing bestaat, dreigen ons de consequenties.

Primo Levi, uit het voorwoord bij “Is dit een mens” (Se questo è un uomo), 1958.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

GC’s ZondagMatinee: De nieuwe koude oorlog

In GC’s Zondag Matinee elke week speciaal voor uw kijkgenot een fascinerende documentaire, een spraakmakend TV-programma of een bijzonder (leuk) cabaretfragment.

Chris Kijne interviewde onlangs voor “Boek en Gesprek” (een samenwerkingsverband van VPRO?s Holland Doc en NRC) journalist en Oost-Europa kenner Edward Lucas. Lucas is schrijver voor o.a. The Economist, The Independent en medewerker van BBC Worldservice. Onlangs verscheen van hem het boek “De nieuwe koude oorlog – Hoe het Kremlin Rusland en het westen bedreigt”.

Edward Lucas maakt zich zorgen. Zorgen over Rusland, en dan met name over het Kremlin waar, onder leiding van Vladimir Poetin, de KGB steeds meer macht naar zich toe trekt. Dat is dan vooral macht door een verandering van mentaliteit. Naar de KGB mentaliteit. De vrijheid van meningsuiting is vrijwel non-existent, politieke tegenstanders krijgen geen zendtijd en worden als ze pech hebben constant gearresteerd. Lucas spreekt over een toename van het aantal mensen dat naar psychiatrische inrichtingen wordt gestuurd, enkel vanwege een afwijkende mening. De moorden op Alexander Litvinenko en Anna Politkovskaja zijn volgens hem de meest sprekende voorbeelden van de nieuwe machtspolitiek.

De zorgen van Lucas zijn drieledig. Uiteraard de hier boven beschreven zorgen om het Russisch binnenland, maar ook zorgen om Ruslands benadering van de landen in haar oude invloedssfeer, Oost-Europa en de Baltische staten. De cyber-aanval van Rusland op Estland bijvoorbeeld, nadat Estland besloot Sovjet WOII standbeelden te verwijderen. Maar ook de druk die het Kremlin uitoefende op bijvoorbeeld Oekraïne door gasprijzen te verhogen zijn volgens Lucas een teken van de Russische machtspolitiek. Rusland houdt volgens hem vast aan het oude vijanddenken en reageert dan ook heftig op iedere mogelijke uitbreiding van de NAVO. Het wij-zij-denken van het Kremlin is bovendien een beproefd middel om de eigen bevolking er onder te houden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Verplicht inenten?

Van Zeeland tot De Veluwe, in de Bible Belt dus, is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid een bof-epidemie aan de gang. In die gebieden wonen veel orthodoxe protestanten, die om godsdienstige redenen vaak weigeren zichzelf en hun kinderen in te laten enten. Nu is de bof niet zo’n ernstige ziekte, slechts in enkele gevallen kan het leiden tot hersenvliesontsteking. In het verleden hebben zich natuurlijk ernstiger gevallen voorgedaan, denk aan de polio-uitbraak in Staphorst in 1971.

Wat vindt u, mogen ouders zelf bepalen of minderjarige kinderen niet ingeënt worden of moet de overheid de bescherming van de kinderen op zich nemen en tot verplicht inenten overgaan?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dollars, banken en hypotheken

Dollar bill toilet paper (Foto: Flickr/dances fantastic)

Voor de relatieve leek zijn het verwarrende en verontrustende tijden. Het ene na het andere bericht over kelderende dollars en kredietcrises verschijnt in de media. Als je dan, zoals ik, de klepel nooit helemaal hebt kunnen vinden in die economische klok is het lastig om er achter te komen wat je er van moet vinden. En of het überhaupt zinvol is er iets van te vinden.

De dag dat de dollar valt, de interessante, maar ook beangstigende documentaire van Tegenlicht heb ik gezien. De extreem lage eindkoers waar die uitzending mee eindigde begint dichterbij te komen. Desondanks kan ik nog steeds pinnen, mijn hypotheek betalen en alhoewel ik zie dat een tank diesel steeds meer kost en zelfs het brood van de Lidl duur begint te worden, heb ik geen honger. De stijgende voedselprijzen in de wereld maken voornamelijk dat ik me druk maak over biobrandstof en hongersnood en de daar eventueel uit voortvloeiende onrusten.

Naar wat of wie moet ik luisteren? Wouter Bos, die zegt dat het hier zo’n vaart niet loopt, of het IMF, dat spreekt van de ergste crisis sinds 1929? Dan krijg ik toch echt visioenen van gaarkeukens en stempelaars.

Wanneer is een crisis een crisis? Heeft het zin als ik elke dag even kijk of de Dow Jones en de dollar gezakt zijn? Moet ik me zorgen maken als Amerikaanse banken bijna failliet gaan? Als mijn huis minder waard wordt is dat niet prettig, maar veel was het toch al niet gestegen en verhuizen ga ik niet. Natuurlijk, als de zaak echt uit de hand loopt en ons inkomen wegvalt, dan hebben we een probleem. Maar op de één of andere manier kan ik me dat niet voorstellen. Zo’n dip in de economie komt om de zoveel jaar voorbij. Toch? Is dat naïviteit of een gezonde levenshouding? Is het nu anders dan voorheen? Wanneer moet ik me echt zorgen gaan maken?

Vorige Volgende