1. 2

    Hoezo pijnlijk? Dan heeft God dat zo gewild.

    Dat is wel het mooie van zwaargelovig zijn; alles is altijd goed, want zo heeft het moeten zijn.

    Een beetje consequente zwaargelovige trekt zich sowieso niks aan van stoplichten, verkeersborden en dergelijke zaken.