Associate Degree in opkomst

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wie op Associate degree googelt, ziet dat het wemelt van de plannen om samen met ROCs nieuwe opleidingen te starten. Met name de ROCs verspreiden daarover diverse persberichten: begrijpelijk omdat het een aantrekkelijk perspectief is voor MBO-ers die door willen stromen.

De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding op hbo-niveau die bedoeld is voor mbo’ers die na hun opleiding door willen studeren en werkenden en werkzoekenden die weer willen gaan studeren. Ad-programma’s hebben nu nog een tijdelijke status, maar op 8 februari 2011 is besloten dat de Associate degree definitief zal worden ingevoerd als onderdeel van het hoger onderwijs.

Een Ad-programma wordt aangeboden door een hogeschool en heeft een studielast van 120 studiepunten. Wie de studie met succes afrondt, ontvangt een wettelijk erkend getuigschrift (diploma) en een wettelijke graad: de Associate degree (Ad).Na het behalen van een Ad-diploma kunnen studenten zich inschrijven voor een vervolgstudie tot het eindniveau van de bachelor-opleiding.

Met Associate degrees wordt sinds 2006 proefgedraaid. Het aantal ingeschreven studenten is toegenomen. Ad-studenten zijn positief over de opleiding en afgestudeerden vinden vaak een baan die aansluit bij hun studie. Circa 40 procent van de afgestudeerden stroomt direct door naar de vervolgfase van de bacheloropleiding.

De verwachting is dat de belangstelling zal toenemen. Gezien de omvang van dit type aanbod in andere landen is het reëel te verwachten dat de instroom in de Ad tot 2020 kan uitgroeien tot 15% van de totale instroom in het hbo. Een deel van de hbo-studenten, vaak mbodoorstromers en werkenden, vinden in hun interesses en mogelijkheden vaak meer aansluiting op de Ad-opleiding dan op een vierjarige hbo-bacheloropleiding.

OCW (2011). Oranje: aantal ingeschrevenen, groen: aantal eerstejaars

Originele publicatie

Reacties (4)

#1 Olav

Prima ontwikkeling toch? Of mis ik iets?

  • Volgende discussie
#1.1 Kyra - Reactie op #1

ja, al is het me niet duidelijk of het een part-time studie is die je met een baan moet combineren.

#1.2 Bismarck - Reactie op #1.1

Gezien de grafiek lijkt dat er wel op. Het is een 120-puntenprogramma (=2 jaar fulltime), maar ondanks dat de instroom al drie jaar ongeveer gelijk is (vlak boven de 1000), stijgt het aantal ingeschrevenen (naar bijna 3.500). Dat impliceert een gemiddelde studieduur van minstens 3 jaar. Het zou ook de frase “afgestudeerden vinden vaak een baan die aansluit bij hun studie.” verklaren, aangezien de studie waarschijnlijk in de richting van het eigen werkveld ligt. Ik vind dit artikel trouwens wel een hoog infomercial-gehalte hebben.

#1.3 rubber - Reactie op #1.2

Zijn zowel voltijd- en deeltijdstudies te volgen voor een associate degree.