Aso’s krijgen macht.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Aso’s krijgen macht.

Mensen die normen overschrijden, worden gezien als personen die genoeg autoriteit hebben om zich te gedragen zoals ze willen“,
zegt een onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van psycholoog Gerben van Kleef, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Social Psychological and Personality Science (pdf!).

Mensen met daadwerkelijke macht houden zich vaak minder aan sociale etiquette. Maar mensen die geen invloedrijke positie bekleden en wel huftergedrag vertonen, worden door anderen ook als machtig gezien. De invloed van onaangepast gedrag werd onderzocht door middel van filmpjes en observaties van interacties met onbeleefde personen.

Vraag van de dag: Kan de teloorgang van sociale normen en waarden leiden tot spreiding van macht?

Reacties (1)

#1 pedro

Vraag van de dag: Kan de teloorgang van sociale normen en waarden leiden tot spreiding van macht?

Nee. Dat leidt juist tot een steeds sterkere hiërarchische structuur, waarbij de macht in steeds minder handen geconcentreerd is. Spreiding van de macht kan alleen succesvol bereikt worden door rekening met elkaar te houden.

ASO´s hebben altijd al meer macht gehad dan sociaal ingestelde mensen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: de brutalen hebben de halve wereld.