Apen zien robotarm als “lichaamseigen”

Apen die een implantaat hebben gekregen waarmee ze via de hersenen een robotarm kunnen besturen zien deze na een tijdje als een integraal deel van het lichaam. De hersenen van de aap veranderen om de nieuwe arm een plaats te geven. Hieruit blijkt dat ze niet alleen leren omgaan met het apparaat.

Dit onderzoek heeft verregaande positieve implicaties voor mensen met een lichamelijke handicap. In de toekomst kunnen zij bijvoorbeeld misschien kunstarmen bedienen alsof het een eigen arm betreft, zonder dat het voelt alsof het lichaamsvreemd is.

Ook filosofisch is het zeer interessant. In de test bevond de arm zich op enige afstand van de aap, maar toch werd het na verloop van tijd als deel van het lichaam gezien. Dit heeft implicaties op theoriën over hoe primaten (waaronder de mens) zichzelf zien.

Reacties zijn uitgeschakeld