1. 3

  Fascinerend en sombermakend artikel. Ik betwijfel verder ook dat diversiteit zo goed is voor het bedrijfsleven. Landen als Finland, Zweden en IJsland hebben een sterke economie en weinig diversiteit.

  Als er onrust en angst is op straat dan zal dat op de langere termijn ook de economie (het investeringsklimaat) aantasten. Wie wil er investeren in Irak?

  Wel hulde voor Putnam dat hij onderzoeksresltaten publiceert die tegen zijn eigen ideologie in gaan.

 2. 6

  Ik betwijfel verder ook dat diversiteit zo goed is voor het bedrijfsleven. Landen als Finland, Zweden en IJsland hebben een sterke economie en weinig diversiteit.

  Landen als Canada, Australië en de Verenigde Staten hebben een nog sterkere economie (kijken naar BBP per hoofd) ondanks/dankzij hun grote diversiteit. Wat ik betwijfel is een duidelijk verband tussen diversiteit en economisch voorspoed. ;-)

 3. 7

  @JSK

  Ik betwijfel inderdaad ook dat er een duidelijk verband is tussen diversiteit en economische voorspoed. Putnams onderzoek toont aan dat er een negatief verband is tussen diversiteit en sociaal welbevinden. Conclusie is dus dat diversiteit onwenselijk is.

  Landen als Australië, Canada en de VS hebben ook ‘offers’ gebracht om die sterke economie te creëren, ze hebben namelijk een vrij beperkte sociale zekerheid.

 4. 8

  @Theedoek:

  Putnams onderzoek toont aan dat er een negatief verband is tussen diversiteit en sociaal welbevinden. Conclusie is dus dat diversiteit onwenselijk is.

  Dan heb je het artikel niet goed gelezen. Hij benadrukt dat diversiteit de solidariteit in kleine gemeenschappen erodeert maar dat het in grote urbane centrale een bron van creativiteit, innovatie en dynamiek is. Ik lees zijn conclusie meer als: diversiteit: geen onverdeelde zegen.

  Landen als Australië, Canada en de VS hebben ook ‘offers’ gebracht om die sterke economie te creëren, ze hebben namelijk een vrij beperkte sociale zekerheid.

  True, maar de Scandinavische landen hebben hun eigen offers gemaakt voor hun verzorgingsstaten. Voorbeeld: de Zweden werken per hoofd bijna net zoveel als de Amerikanen, maar zijn bijna 40% armer. Scandinavische economieen zijn betrekkelijk sterk in groei, sociale zekerheid en werkgelegenheid, maar niet zozeer in materieel welvaartsniveau.

  Japan heeft trouwens ook geen verzorgingsstaat.

 5. 9

  Ik heb ook nog niet gelezen, maar is er gecorrigeerd voor diversiteit in welvaart? In samenlevingen met grote inkomensverschillen is de gezondheid immers slechter dan in samenlevingen met een relatief gelijke welvaartsverdeling. Lijkt me voor de hand liggen dat samenlevingen met veel diversiteit, welvaart ook nogal divers is.

 6. 10

  Het lijkt wat vroeg om basis van dit materiaal internationale vergelijkingen te gaan maken. Het onderzoek beperkt zich tot de USA en leent zich dus niet voor conclusies over andere samenlevingen, zoals de onze.

 7. 11

  @Bismarck: Zoiets vermoedde ik ook. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat in landen waarin het sociale zekerheidstelsel zwakker is, vreemdelingen sneller als broodrovers worden gezien.

 8. 12

  Mij lijkt me dat juist in landen waar veel sociale zekerheid is dat immigranten sneller als profiteurs (parasieten) gezien worden.

  Verder heb ik stellig de indruk dat Putnam wel corrigeert voor welvaartsverschillen. Juist om het belang van dat soort correcties te onderzoeken heeft hij zolang gewacht met publicatie.

  Volgens mij is Tokio ondanks zijn gebrek aan diversiteit ook een stad met een grote dynamiek.

  Ik denk dat je uit Putnams onderzoek wel conclusies kan trekken over onze samenleving. De Amerikaanse samenleving is gebouwd op het principe van voortdurende immigratie. Dat uit zich vooral op drie punten.

  1. Een sterk nationalisme/patriottisme. Er wordt bewust een versimpeld verhaal verteld als het gaat om de Amerikanse geschiedenis. Die Amerikaanse geschiedenis wordt echt ingezet als bindmiddel van de samenleving. Ook wordt keer op keer het belang van patriottisme benadrukt. In Nederland wordt patriottisme iets eng gevonden en wordt er gelijk geroepen “Ja maar het hoge percentage Joden in WO2 dat …, ja maar het kolonialisme…., ja maar de slavenhandel….of zelfs ja maar de kruistochten…” Een basisidee is ook dat Amerika een heel mooi land is en dat een immigrant die in Amerika aankomt dus niet zielig is maar juist een geluksvogel is. Waarom zou die immigrant anders naar Amerika zijn gekomen?

  2. Hoge straffen voor criminelen. Er wordt van uit gegaan dat anders veel immigranten in de criminaliteit terecht komen.

  3. Lage uitkeringen. Er moet worden voorkomen dat de immigrant wordt gezien als een parasiet en deelnemen aan de arbeidsmarkt is de beste vorm van integratie.

  Ik denk dat de problemen die diversiteit brengt hier juist groter zullen zijn dan in Amerika.

  1. Een sterk nat

 9. 14

  Mij lijkt me dat juist in landen waar veel sociale zekerheid is dat immigranten sneller als profiteurs (parasieten) gezien worden.

  Ja, dat kan ook. Anderszijds: als je kijkt naar de realiteit is de afstand tussen bevolkingsgroepen in de V.S. groter dan in Europa (interraciale vriendschappen, gemengde huwelijken). Ik vermoed dat dit komt door de economische en ruimtelijke (rassen)segregratie die in de V.S. duidelijker aanwezig is dan in (zeg) Frankrijk of Canada.

  Volgens mij is Tokio ondanks zijn gebrek aan diversiteit ook een stad met een grote dynamiek.

  Ohja? Welk cultuurproduct (muziek, beeldende kunst, film) uit Tokio heb jij in huis? Herhaal de vraag voor Parijs, New York en Rio de Janeiro.

  Ik denk dat de problemen die diversiteit brengt hier juist groter zullen zijn dan in Amerika.

  Dat betwijfel ik, maar we zullen zien.

 10. 15

  @3: I get your point, maar Zweden heeft volgens mij meer diversiteit dan Finland en Ijsland. Waar plaats je Nederland internationaal gezien (ik heb geen flauw idee)? Btw, ik dacht dat in IJsland meer diversiteit wenselijk was, om de genepool te vergroten en inteelt tegen te gaan.

 11. 18

  Volgens mij gaat dit helemaal niet over GDP, GDP per persoon, verschillen tussen landen qua GDP en innovatie, etc.

  Het gaat over communities (wijken, plaatsen etc.).
  Als die te divers zijn, dan voelen mensen zich niet meer betrokken bij mekaar en bij de wijk.

  Als deze studie ook voor nederland van toepassing is (en dat zou ie m.i. nog wel eens goed kunnen zijn), dan is de implicatie dat integratie door het geforceerd doorelkandaar roeren van mensen, inkomens, opleidings nivo, cultuur en etniciteit, fnuikend is voor de sociale cohesie.

  Uiteindelijk zou je nog wel naar tussen landen kunnen gaan kijken, maar dan moet je wederom naar dezelfde dingen kijken als de orginele studie kijken. Een van de dingen waar ie naar keek was of mensen gingen stemmen. En de VS als zeer diverse natie heeft inderdaad zeer lage opkomst cijfers. Maar wederom daar ging het niet om.

 12. 20

  Zijn resultaten komen mijns inziens voor een deel voort uit het feit dat grotere diversiteit gevonden worden in armere wijken.

  De VS heeft nog een heel sterke rassenscheiding wat rijkdom, opleiding en jobs betreft.
  eerst wit daarna zwart vervolgens bruin en als laatste rood.
  (over bruin en rood ben ik niet zeker)

  Bijgevolg ga je de grootste diversiteit vinden in armere wijken. En daar is sociale cohesie en goed nabuurschap zowiezo al niet echt een belangrijke zaak voor die mensen.

 13. 21

  @Bismarck: Dat dacht ik ook, maar Putnam is niet de eerste de beste. Zonet het artikel gelezen, en hij corrigeert voor inkomen, misdaad, bevolkingsdichtheid, inkomensongelijkheid en zelfs voor de interactie-effecten tussen diversiteit en de voorgenoemde controlevariabelen. Het onafhankelijke negatieve effect van diversiteit op sociaal kapitaal blijft zeer sterk significant (t-statistiek van rond de 5).

  Dit citaat vind ik wel sprekend:

  Even holding constant affluence and poverty, diversity per se has a major effect. Every one of the correlates of ethnic homogeneity listed above (civic collaboration, altruism, personal friendship, confidence in local institutions, happiness, television-watching and so on) passes this same stringent multivariate, multilevel test.

  Maar, Theedoek zou zelf het artikel eens moeten lezen, zijn:

  Putnams onderzoek toont aan dat er een negatief verband is tussen diversiteit en sociaal welbevinden. Conclusie is dus dat diversiteit onwenselijk is.

  komt helemaal niet overeen met Putnam’s

  Ethnic diversity will increase substantially in virtually all modern societies over the next several decades, in part because of immigration. Increased immigration and diversity are not only inevitable, but over the long run they are also desirable. Ethnic diversity is, on balance, an important social asset, as the history of my own country demonstrates.

  • In the short to medium run, however, immigration and ethnic diversity challenge social solidarity and inhibit social capital.

  Kortom, diversiteit is op de langere termijn wenselijk – creativiteit, innovatie, dynamiek… ‘kruisbestuiving’ als je wil – alleen het vereist een pijnlijk ‘aanpassingsproces’ op de korte tot middenlange termijn.

  Waar hebben we dit eerder gehoord? Economische liberalisering. Het verlagen van uitkeringen – bijvoorbeeld – wordt verkocht onder het mom “het is uiteindelijk beter voor iedereen”. Maar zelfs Mark Rutte weet dondersgoed dat lagere uitkeringen lastig voor bijstandstrekkers en werklozen zijn, tenminste op de korte termijn. Maar dat houdt niemand ter rechterzijde tegen om te pleiten voor lagere uitkeringen

  Hieraan gerelateerd wil ik het volgende uit Putnam’s artikel opmerken:

  Our standard statistical model includes measures of economic inequality, particularly the Gini index of income inequality, and its effects are often quite parallel to, and independent of, the effects of ethnic diversity. Generally speaking, people who live in neighbourhoods of greater economic inequality also tend to withdraw from social and civic life.

  Anders gezegd, etnisch of economisch, het maakt niet uit: mensen kunnen niet zo goed tegen diversiteit an sich. En nu wil ik Theedoek horen pleiten voor een kleiner verschil tussen arm en rijk. ;-)

 14. 22

  Even over de Japanse cultuur:

  Jij vraagt: “Ohja? Welk cultuurproduct (muziek, beeldende kunst, film) uit Tokio heb jij in huis? Herhaal de vraag voor Parijs, New York en Rio de Janeiro.”

  Ten eerste hebben mensen minder cultuurproducten in huis. Als ik naar Beethoven wil luisteren doe ik dat via Youtube. Dan kan ik naar verschillende versies van 1 werk luisteren en dus vergelijken.

  Maar over de invloed van de Japanse cultuur op ons: Sushi, karaoke, de Japanse strips en tekenfilms (deze laatsten overheersen op de Nederlandse tv), judo, karate, Zen-meditatie. Verder was Van Goh geinspireerd door de Japanse houtsnedes. Ook zijn er tegenwoordig Westerse Sumo-worstelaars. Of mensen die op zijn Japans papiertjes vouwen of bloemschikken. En boompje pesten (bonsai) natuurlijk.

 15. 24

  @21: Das dan pluspunten voor Putman! Stuk beter dan wat ik zo links en rechts aan prut tegenkom die voor wetenschappelijk moet doorgaan.

  Ik snap alleen je slotzin niet, waarom moet Theedoek nog pleiten, je hebt zelf toch al aangegeven dat inkomensverschillen slecht zijn voor de sociale cohesie (en je wist al van mij dat ze ook slecht zijn voor de gezondheid)?

 16. 25

  Het was een grap. Het valt me op dat rechts op het gebied van immigratie het ‘maatschappelijk welzijn’ als voornaamste argument gebruiken, terwijl dat blijkbaar niet op gaat als het gaat over lagere belastingen/economische ongelijkheid.

 17. 26

  @25: Een goede economische rechterik zal ook juist immigratie toejuichen lijkt me. Uiteindelijk is dat meer arbeidskracht voor in de economie. Ik denk dat het eerder conservatieven zijn die immigratie tegen willen houden.