Afschaffen hulp is het antwoord niet

openbriefondertekenaarsIn een open brief aan de Nederlandse bevolking roepen prominente Nederlanders op tot een ander debat over ontwikkelingssamenwerking. Via de website www.1komma4miljard.nl wordt iedereen uitgenodigd bij te dragen aan het debat. In het najaar zullen er verschillende debatten worden gevoerd.

Critici van ontwikkelingssamenwerking hebben de economische crisis aangegrepen om de hoogte van het ontwikkelingsbudget ter discussie te stellen. Al langer is er kritiek op ontwikkelingssamenwerking. Volgens de critici is ondanks alle hulp de armoede in de wereld niet verdwenen en is de ontwikkelingssector een industrie geworden met gevestigde belangen. En dan is er ook nog de klacht dat een te groot percentage van de hulp opgaat aan bureaucratie; veel geld zou verdwijnen in de zakken van corrupte regimes in ontwikkelingslanden.
Het debat zou dus eigenlijk moeten gaan over de vorm en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking en de verantwoordelijkheid van Nederland richting de armste mensen in de wereld. Maar in plaats daarvan spitst het zich toe op het afschaffen of verlagen van ontwikkelingsbudgetten. De critici willen het geld in tijden van crisis liever inzetten voor de bestrijding van (armoede)problemen in Nederland.

Op deze manier dreigt de discussie de allerarmsten in ontwikkelingslanden te benadelen, met argumenten die volkomen voorbij gaan aan de mondiale armoedeproblematiek en de ongelijke verdeling van de kansen die globalisering met zich meebrengt.

De cijfers liegen er niet om. Door de daling van de economische groei zijn er alleen in 2009 al 46 miljoen mensen bijgekomen die van minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen. Naar schatting zullen tussen nu en 2015 jaarlijks rond de 300 duizend méér kinderen sterven – in totaal misschien wel twee miljoen kinderen. Het aantal werklozen wereldwijd zal met ongeveer 40 miljoen stijgen. Het aantal werkende armen (werknemers die minder dan 2 dollar per dag verdienen) stijgt naar minstens 1,4 miljard. Tegelijkertijd klinkt in het Westen de roep om meer protectionisme.

Dat de crisis zo hard zal toeslaan in ontwikkelingslanden, zou niet moeten leiden tot een discussie over het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar juist het startsein moeten zijn voor een discussie over de verantwoordelijkheid van het Westen en de zuidelijke elites ten opzichte van onschuldige slachtoffers. Een verantwoordelijkheid die Nederland ook altijd genomen heeft omdat het sinds jaar en dag een voortrekkersrol speelt bij armoedebestrijding en mensenrechtenschendingen.

Die voortrekkersrol moet Nederland behouden, maar tegelijkertijd is het hard nodig dat er een goed inhoudelijk debat komt over de effectiviteit van de hulp. Het beleid en de keuzes van overheid en ontwikkelingsorganisaties moeten ten allen tijde en juist ook nu ter discussie staan.

Het antwoord op armoede in de wereld is niet, zoals sommigen te gemakkelijk beweren ’het afschaffen van alle hulp’, maar het nemen van verantwoordelijkheid en samen met anderen werken aan oplossingen en verbeteringen. Dat gaat dan ook verder dan een debat alleen over ontwikkelingshulp.

Handel, migratie, bestrijding van corruptie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mondiale politieke verhoudingen, militaire interventies en klimaatverandering zijn allemaal thema’s waarover het debat zou moeten gaan. Daarin moeten wij, burgers en overheid, maar ook ontwikkelingslanden, onze verantwoordelijkheid nemen.

Vandaag is wat ons betreft het debat begonnen, in heel Nederland.

1. Jack van Ham – Algemeen directeur ICCO
2. Hans Eenhoorn – Professor voedselzekerheid en ondernemerschap WUR
3. Arjan Plaisier – Sriba Protestantse Kerk in Nederland
4. Tineke Lodders-Elfferich – Oud- voorzitter CDA
5. Tony van der Meulen – Schrijver en voorzitter lokaalmondiaal
6. Aad van den Heuvel – Schrijver en journalist
7. Joris Voorhoeve – Oud-minister van defensie, oud-fractievoorzitter VVD
8. Doekle Terpstra – Voorzitter HBO-raad
9. Andrew Makkinga – Televisiepresentator
10. René Paas – Voorzitter CNV
11. Ineke Holtwijk – Journalist en schrijver
12. Jan Siebelink – Schrijver
13. Bas de Gaay Fortman – Hoogleraar mensenrechten Universiteit Utrecht
14. Paul Hoebink – Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
15. Felix Meurders – Programmamaker
16. Hedy d’Ancona – Oud-minister PvdA
17. Eelco Fortuijn – Oprichter fairfood
18. Hans Verploeg – Oud-secretaris NVJ en voorzitter Free Voice
19. Frank van der Linden – Directeur fairfood
20. Tobias Reijngoud – Journalist
21. Stefan Verwer – Directeur lokaalmondiaal
22. Rajendre Khargi – Voorzitter Global Village Media
23. Danielle Hirsch – Directeur Both ENDS
24. Ralf Bodelier – Journalist
25. Farah Karimi – Algemeen directeur Oxfam Novib
26. Mirjam Vossen – Journalist
27. Tanja Lubbers – oud-directeur Llink

Meer ondertekenaars en mogelijkheid tot ondertekenen: www.1komma4miljard.nl.

 1. 1

  “Op deze manier dreigt de discussie de allerarmsten in ontwikkelingslanden te benadelen, met argumenten die volkomen voorbij gaan aan de mondiale armoedeproblematiek en de ongelijke verdeling van de kansen die globalisering met zich meebrengt.”

  Ik heb deze ongelijke verdeling niet veroorzaakt en ik voel mij er niet verantwoordelijk voor.

  Waarom doet de auteur alsof dat wel zo is ?

 2. 2

  De discussie begint wat mij betreft bij de vraag of de Nederlandse burger überhaupt een verantwoordelijkheid heeft in de bestrijding van de armoede in de wereld. Armoede is primair een politiek probleem de oplossing zit dus in het politieke domein. De aandacht van deze echte oplossingen afleiden met geld van de Nederlandse burger werkt eerder averechts en laat generatie op generatie in armoede leven. Stopzetten van de hulp zet de verantwoordelijken voor het blok om met echte oplossingen te komen.

 3. 3

  Ik heb ooit gelezen dat de ontwikkelingshulp zoals die gegeven is in het verleden geen netto effect op de welwaart voor die landen heeft gehad. Sterker, de landen waar ze hulp afwezen hadden een sterkere groei.
  De stelling was dat een derde van de hulp sterk negatief werkte omdat het corruptie etc aanwakkerde.
  Een derde had geen effect, en een derde werkte wel positief maar niet zo positief dat de de nadelen van het eerste derde deel wegnamen.

 4. 4

  Ontwikkelingshulp (OWH) afschaffen? De gastredacteur 17.06.09/ 16.41 (GRD) lijkt er niet voor. Wel ziet hij de OWH problemen van corruptie, bureaucratie enz., maar dat brengt hem tot geen andere gedachte dan dat: “Het debat zou dus eigenlijk moeten gaan over de vorm en de effectiviteit van ontwikkelings-samenwerking en de verantwoordelijkheid van Nederland richting de armste mensen in de wereld.” OK, ik begin.

  1HAÏTI De armste mensen van GRD? Die vind je zeker in Haĩti. Een mooi voorbeeld dus. Daar gaat het al 2 eeuwen van kwaad tot erger. Zoals Heinl schreef: ‘Hoeveel geld en vreemdelingen er in dat land ook werden gepompt, het zette geen zoden aan de dijk. Wat er toenam waren de mensen, de erosie, het bloed vergieten.’ En over ontwikkelingsstudies van/over dat halve eiland: ‘het komt niet op die studies aan, maar om ze uitgevoerd te krijgen en dat lukte daar nooit.’ HEINL, R.D., – WRITTEN IN BLOOD | UP of America, Lanham, New York, London 1996.

  2 G. HUIZER. Een voorbeeld van niet kunnen en willen leren, geeft de expert in veranderings-processen in de derde wereld G. Huizer. Dat is een Hoogleraar uit Nijmegen die 20 jaar aan ontwikkelingswerk deed, of dat liet doen. Met welk resultaat? Huizer zelf citeert uit een UNO rapport van 1992 (vertaling Huizer) de waarschuwing dat de tegenstelling rijk – arm de afgelopen dertig jaar verdubbeld is en dat mondiaal deze trend zich voortzet. Met wat was Professor Huizer al die tijd bezig? Of kon hij er ook niets aan doen, twintig dure wetenschappelijke jaren lang niet? En welke conclusie trekt Huizer zelf daaruit? Dat hij er met zijn ontwikkelingstheorieën faliekant naast heeft gezeten? Of dat hoe vreselijk om te denken toepassing van zijn theorie zelfs een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de toestand die hij zelf als een échec voorstelt? Een evolutie die goed te voorspellen viel, op voorwaarde dat je geen doorsnee ontwikkelingssocioloog was.

  3 TANZANIA 1997: 0,945 MLN. KM2; 29 MLN. INWONERS. Tanzania behoort tot de 5 armste landen van de wereld, ofschoon het object is geweest van jarenlange gigantische inspanning van Westerse donors*. ‘Tanzania heeft nu een bedeleconomie, het land drijft op de steun van externe financiers.’ Volgens een rapport uit 1994 van de inspectie van het departement van ontwikkelingssamenwerking, is het land er nu nauwelijks beter aan toe dan vóór de periode van steunverlening.
  Nu te gaan beweren dat er helemaal niets tot stand is gebracht, zou met de waarheid strijden. In 1962 telde Tanzania 10 millioen zielen, in 1988: 23,2 mln., in 2006: 38 millioen. Demografische gegevens dd 2006 (PUM; UHG) melden voor Tanzania een geboorteniveau van 4,97 kinderen per vrouw; gemiddeld EU-cijfer: 1,47). Hoe meer zielen hoe meer vreugde, plegen Hollanders bij kennisneming van zulk fallisch nieuws kinderlijk opgetogen te reage¬ren.
  Deze groei heeft wel haar keerzijde. Konden vroeger álle Tanzaniaanse kinderen lezen en schrijven, vandaag is dat 75%. Ontwikkelingshulp heeft mensen in het leven geroepen om deel te nemen aan een uitheemse ontwikkelingsmythe; Nederland heeft weer eens een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de wereldoverbevolking.

  Samenvatting: ontwikkelingshulp is fataal. De ‘hulp’ brengt wereldoverbevolking met uitputting van zee en aarde, en nog weer grotere armoede. Mijn advies: kap ermee.

  *Ex-Minister(met preekbevoegdheid) Pronk heeft veel geld in Tanzania gepompt.

 5. 5

  Zou trouwens de netto (of zelfs bruto) EU bijdrage niet meegeteld moeten worden? Immers gaat dat geld ook naar arme gebieden en is dus feitelijk ontwikkelingshulp.

 6. 6

  Ik zie op de lijst aardig wat namen staan die zelf leven van ontwikkelingshulp of er familie/vrienden in hebben. Dat is dan meteen vaak ook de reden dat ze tegen beter weten in het verhaal ontwikkelingshulp blijven verkopen ondanks dat het geen resultaat heeft gehad.
  Globalisering en een markteconomie voor die landen is wellicht wel een antwoord op deze problemen.

  Channel 4 docu over de voordelen van globalisering en kapitalisme voor arme landen, juist arme landen.
  Kapitalisme heeft 3 miljard mensen uit de armoede gehaald in de laatste 50 jaar, historisch uniek. kijktip.
  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1514

  Globalisation is Good – Johan Norberg on Globalization
  http://video.google.com/videoplay?docid=5633239795464137680

 7. 7

  Stelletje witte goedmensen die voor het grootste deel direct of indirect op de overheidsloonlijst staan of anders van belastinggeld profiteren.
  Helaas komen er anderen steeds meer achter dat het sturen van geld aan de clubs van de heren boven geen enkele zin heeft. Na ettelijke miljarden gaan ze nu maar even vertellen dat ze het al jaren verkloot hebben maar dat vanaf nu alles weer beter wordt.

  De hulp helpt niet. Zo af en toe even wat noodhulp misschien nog een beetje, maar structureel is nutteloos.

 8. 8

  Ontwikkelingshulp ontwikkelt voornamelijk de bankrekening van al die ‘goedwillende’ hulpverleners.

  OHW niet schrappen, wel voortaan pas geven als er waterdichte contracten aan vast hangen, doelstellingen niet gehaald, einde subsidie.

 9. 9

  Gemiddeld geven westerse landen nog geen 0.4% van wat zij verdienen uit aan ontwikkelingshulp.

  nul komma vier procent.

  Als dan blijkt (big surprise) dat dat niet echt zoden aan de dijk zet is de redenering: kijk het werkt niet, laten we het maar helemaal afschaffen.

  KJ:ik heb deze ongelijke verdeling niet veroorzaakt en ik voel mij er niet verantwoordelijk voor.

 10. 10

  Zolang de opbrengst qua grondstoffen het hondervoudige is van de ontwikkelingshulp die extrageborneerde witmensen menen af te mogen schieten, zouden verstandige mensen er goed aan doen hun mond te houden.
  En dan hebben we het nog niet eens over de ravage die onder het mom van vrijhandel aangericht wordt onder lokale bevolkingen, en waar de o zo bewuste en op-de-hoogte-zijnde westerse consument voor z’n eigen geweten wel heel even een blinde vlek kan oproepen.

  Beschamend.

 11. 11

  de vraag is niet of ontwikkelingshulp moreel juist is maar of het effectief is. Het antwoord is NEE. Tariefmuren afbreken is veel effectiever

 12. 12

  Ontwikkelingshulp (OWH) wortelt in diakonie, een Christelijke uitvinding. Arabieren en Japanners doen niet aan OWH. Zomaar geven is funest; dat weten ze daar. In traditioneel India, en ook in Confucianistisch China, mag OWH niet. Ingrijpen in andermans noodlot is verboden. Val daar dus maar dood.

  Door gedechristianiseerde Westerlingen is in concurrentie met overgebleven Christenen die diakonie onder de naam OWH overgenomen. Het gaf en geeft aanzien, en is buitengewoon lucratief. Bovendien een ideaal masker voor misdaad. En je leidt ook nog eens een interessant leven. Je vliegt vervuld van zorg voor de ander comfortabel overal naar toe, door weer anderen betaald. Een en ander dan als je in die branch zit. Veel namen op de lijst van aanbeveling bewijzen mijn stellingen.

  Vraag die OHW-lui of ze zelf wel eens ongesubsidieerd voor een paar jaar een Roemeens-Roma gezin van 10 personen in hun bungalow of in hun 3e huis op Aruba hebben opgenomen. En zo ze met ‘neen’ antwoorden, of ze dat alsnog zouden willen doen. Ik misgun ze hun weelde en luxe niet, maar in zoverre ze die via OWH hebben veroverd, is het diefstal. Iedere cent.

  En als ze ontwijkende antwoorden geven (= liegen), zeg ze of ze verder voortaan hun kop willen houden.

  Ik bevestig comments 6 & 8

 13. 13

  @10 Dit soort uitspraken over ‘extrageborneerde witmensen’ is inderdaad beschamend. Ontwikkelingshulp is een vreselijk vies woord, bij deze, en laten we er dan maar mee stoppen. Wij houden onze mond, goed zo? Hoezo debat…

 14. 14

  De afgelopen 50 jaar hebben een aantal arme landen veel hulp gekregen.. En een aantal niet.

  Veel landen die veel hulp kregen zijn nog steeds arm, veel landen die weinig hulp kregen zijn nu veel minder arm.

  Maar goed, we willen nu eenmaal beschaafd zijn en denken daarom weer te moeten dokken. Effectief of niet. Of er op lange termijn door de hulp meer mensen doodgaan of niet… Dokken!

 15. 16

  De effectiviteit van ontwikkelingshulp is natuurlijk uiterst moeilijk te meten: of een land ondanks hulp arm gebleven is, zegt helemaal niets. Andere factoren kunnen van zodanige invloed zijn dat die 0,4% totaal wegvalt. Van noodhulp zie je zowiezo niets terug op de langere termijn.
  Dat sommigen zich zo druk maken om de enkele tienden van percentages aan ontwikkelingshulp (met inderdaad onzekere effectiviteit) zegt vooral iets over hun totaal geëxplodeerde verwendheid, materialisme en vrekkigheid. Wie met het huidige welvaartsniveau niet gelukkig is, wordt het met 0,4 of 0,8% meer ook niet.

  Overigens ben ik van mening dat in de ontwikkelingssector (en goede doelen sector in het algemeen) een salaris van meer dan 2 keer modaal volslagen ongepast is.

  Voorts moet het debat zeker gevoerd worden, maar dan vooral welke vormen van ontwikkelingshulp de beste manier zijn om gezondheidszorg, onderwijs en inkomen beter te verdelen onder de wereldbevolking.

 16. 17

  @KJ

  Jij wil de boel afschaffen dus kom jij maar met een alternatief.

  Als er met ontwikkelingsgeld een waterput wordt geslagen of eten wordt gekocht waardoor er kinderen net niet doodgaan van de honger. Of er wordt een schooltje gebouwd waardoor er weer wat meer perspectief onstaat dan vind ik elke euro goed besteed. Dus hoe meer hoe beter.

  Het totale onvermogen van sommige hier om zich te verplaatsen in de ellende van anderen en het afschuiven van verantwoordelijkheid is echt stuitend.

  Je bent verantwoordelijk voor je medemens.

  Punt.

 17. 18

  Wij (europeanen) hebben de afgelopen 500 ofzo jaar zoveel leeggeroofd in de derde wereld dat we nu met zijn allen kunnen rentenieren, en diezelfde derde wereld kunnen opschepen met ons vieze productiewerk.

  Minder dan 10% van het BNP aan hulp geven is dus in mijn ogen a-sociaal.
  Helaas is aso gedrag in het “beschaafde” westen de norm geworden (hai KJ!).

  0.4/0.8/1.0% is te beschamend voor woorden. En dat terwijl wij ons gestolen geld gebruiken om de hele wereld voorgoed naar de klote te helpen.

 18. 19

  Als ze op het kantoor van de Telegraaf deze draad doorlezen zullen ongetwijfeld uitroepen: ‘mission accomplished’.

  Het grote publiek denkt dat ontwikkelingshulp geen bal uitmaakt. Nu is het lastig om aan te geven hoe landen er voor hadden gestaan zónder ontwikkelingshulp, toch zullen ontwikkelingsorganisaties én de overheid duidelijker moeten aangeven wat het resultaat is van hun hulp.

  Tariefmuren opheffen is maar een onderdeel, het gaat ook om de corruptie aanpakken in die landen. Alleen wie niet wil vervallen in neocon retoriek zal dat toch moeten overlaten aan die landen zelf…

  Al eerder voorgesteld richt je met een paar andeer Westerse landen voor een langere periode op één specifiek land en ga dat helemaal oppimpen, een soort Marschallplan voor bijvoorbeeld Ghana. De gestegen welvaart en ontwikkeling straalt dan of de buurlanden. Vervolgens ga je verder met een of twee buurlanden en zo breidt de ontwikkeling zich als een olievlek in de regio uit.

  Oja, degene die beweren dat ontwikkelingshulp enkel is ontstaan uit christelijke zendingsdrang moet zich maar eens verdiepen in het ontstaan van Novib: Na de watersnoodramp van 1953 kreeg Nederland noodhulp vanuit het buitenland, onder meer van de Britse organisatie Oxfam. Daardoor groeide bij sommige mensen het besef dat Nederland ook hulp zou kunnen bieden aan arme landen, of landen die zijn getroffen door een ramp.

 19. 20

  @Raven; mijn alternatief is afschaffen. En het opheffen van rare handels-barrieres door de EU en de VS. En niet raar gaan gillen als Zuid-Korea Madagascar ‘koopt’ om in hun voedselproductie te gaan voorzien. Laat ze maar; laat de wereldhandel het oplossen; misschien werkt dat wel. Want Afrika is al decennia het vergeten continent, en dat is best raar voor een wereld waar iedere druppel goedkope arbeidskracht wordt uitgeperst om electronica, kleding en plastic te produceren. Afrika zou in z’n eentje de wereld van voedsel en energie kunnen voorzien, maar het enige wat ze doen als je ze geld geeft, is neuken en vechten. Ik zeg: OWH was een experiment, en het is mislukt. En als een experiment mislukt is, dan hou je ermee op en ga je nieuwe dingen verzinnen. OWH aan Afrika heeft nog het meeste weg van alchemisterij, of de ontwikkeling van een perpetuum mobile. Men doet maar wat. En als dat niet lukt, dan doet men maar wat anders. Waar is de wetenschappelijke achtergrond – waar zijn de studies ? Ieder ministerie heeft een wetenschappelijke basis tegenwoordig; al het beleid wordt ondersteund door hard, solide onderzoek. Behalve OWH. Kappen met die handel.

 20. 21

  Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik geen enkel vertrouwen heb in de meeste NGO’s, die zich hebben ontpopt tot Big-Aid.
  Ook het stellen van voorwaarden aan hulp als een deel besteden in het donorland is ziek.

  Geef het aan mij zou ik zeggen, dan roggel ik het wel.

 21. 22

  @Sytz; o bollocks to you. Ik ben net zo empatisch als jij, en ik wil net zo hard als jij dat er eens iets is in Afrika, wat wel lukt. Ik zeg alleen; de afgelopen dertig jaar (waarin OWH geinstitutionaliseerd is, zeg maar) hebben niets opgeleverd, behalve een enorm geboorte-overschot en genocide. Dan moet je een vent wezen, je verlies erkennen, en iets anders proberen.

 22. 23

  @Carlos, als je een marshall-plan maakt voor Ghana, en je pimpt het land op tot Zuid-Korea, zeg maar, dan is het eerste wat er gebeurt dat Ivoorkust en Nigeria binnenvallen en de boel weer afbreken. En sowieso is de vraag welke stam je gaat bevoordelen bij jouw grote pimp-plan. Want je mag niemand overslaan en jaloers maken. En wie is de zittende president en van welke stam is hij, en welke stam is oververtegenwoordigd in het leger ? Dus wat ga je eerst doen ? Een grote muur in de jungle bouwen om Ghana heen – en daarna het leger afschaffen ? Da’s nog erger dan hoe de yanken Irak aangepakt hebben. Veel succes.

 23. 25

  Het ligt natuurlijk verschrikkelijk anders – waarom eigenlijk ? – bij de noodhulp die de Sassenheimse vrijwilligers aan de Roemeense dorpjes geven.

  Dat gaat van timmermannetjes en schilders in twee busjes, gereedschap mee en klussen maar. En vooral geen geld geven. Dat zijn ook leuke groepsfoto’s. Zoek de voorzitter (die met de grimmige grijns).

  En hulde voor de term “de witte goedmensen” hierboven.

 24. 27

  Als we nou eens zouden beginnen met het stoppen van het dumpen van goederen in de Derde Wereld, de handelsbarrières opheffen en de schulden kwijtschelden (komt toch niet meer terug), dan kunnen we daarna zeggen jongens nu hebben jullie een eerlijke kans.

 25. 29

  Ontwikkelingssamenwerking is een van de pijlers onder het nieuwe kolonialisme. Decennia lang zijn hele werelddelen met succes afhankelijk gehouden door het dumpen van goederen, steunen van corrupte overheden en obstueren van de eigen ontwikkelingsgang.

  Ontwikkelingsbudgetten zijn een fractie van de rijkdom die uit de doellanden gehaald wordt aan grondstoffen e.d.

  Mensen die ” goed” doen op kosten van anderen. Ik weet het niet, het heeft voor mij een te wrange bijsmaak. Ik vraag me dan ook af waarom er geen een echt progressieve partij is die vraagtekens stelt bij het ontwikkelingsbeleid.

 26. 30

  @Ouwe Plopper; linkse partijen zijn gedeeltelijk (let wel: ik zeg ‘gedeeltelijk’, en let wel: ik hoor niet bij dat gedeelte) gewoon christelijk zonder god. De bijnaam ‘linkse kerk’ blijft niet voor niets een beetje plakken – er zit gewoon een kern van waarheid in. Net als met OWH; dat volgt uit het ‘rentmeesterschaps-principe’, “goed doen” als je wilt, waar JP ook zo dol op is. En als er een drijvende kracht achter de kolonialisering van de afgelopen vijfhonderd jaar heeft gezeten, dan was het wel de christelijke kerk. Je zou denken dat deze moderne ‘ietsisten’ hun achtergrond zouden erkennen, en dat ze, na vijf eeuwen, toch eens zouden inzien dat goede bedoelingen een mooi ding zijn, maar dat de weg naar de hel ermee geplaveid is.

 27. 32

  *eigenlijk moet je gewoon de volle 8 uur krijgen om een reactie te editen*

  Laatste regel in #31 was deel van link naar SP. Weggehaald omdat het over de rol van de gemeente Rotterdam ging…

  Maar goed, SP en ontwikkelingshulp ?

 28. 33

  Belooft niet veel goeds.

  “SP-woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking Ewout Irrgang heeft vandaag – tijdens de begrotingsbehandeling – diverse voorstellen gedaan om de ontwikkelingshulp te verbeteren. Momenteel geeft Nederland veel ontwikkelingshulp aan relatief rijke landen als Zuid-Afrika maar geen hulp aan extreem arme landen zoals Liberia en Sierra Leone. Dat moet andersom. Ook wil Irrgang als voorwaarde stellen dat tenminste 90% van de totale hulp terecht komt in de ontwikkelingslanden zelf, in plaats van bij de bureaucratie in Nederland. Irrgang wil af van de miljoenensubsidies voor praatclubjes als het NCDO, waardoor hulp in Nederlandse zakken verdwijnt in plaats van in ‘Afrikaanse magen’.”

  http://www.sp.nl/wereld/nieuwsberichten/6183/081112-irrgang_ontwikkelingshulp_moet_anders.html

 29. 34

  Dat gemekker van die moralisten. Linkse aflaat is het en weggegooid geld. Tariefmuren afbreken is het enige dat helpt. Overigens gaat ons dat een klap meer geld kosten dan die measaly 0,4 %

 30. 36

  Dat is zeker sikbock.

  Maar het alternatief: geen hulp, tariefmuren weg en weglopen ?

  Ik wil hopen dat niet iedere Afrikaanse regering bij een exit van westerse ontwikkelingshelpers volop aan het wapens kopen slaat. En nog een fijne Chinese samenwerking toegewenst, met islamitische trekjes.

 31. 37

  En tot mijn stomme verbazing ben ik het eens met sikbock#34 :)

  Hulp is slecht en houdt verhoudingen in stand die niet mogen bestaan. Misschien is het dal waar men doorheen moet te diep en ziet men de overkant niet maar misschien toch maar beter wel oversteken. Het zielig vinden van situaties die doelbewust tot stand zijn gebracht is een verkeerde emotie omdat de situaties tot stand zijn gebracht uit verdeel en heers machtspolitieke situaties.

  Door het westen wel te verstaan.

  En in die zin ben ik het niet eens met de term linkse aflaat want de aflaat is rechts. Dat is ook waarom rechts die hulp wel af wil bouwen maar de echte breuk[lijn] niet wil herstellen. Links is alleen schuldig omdat ze mee blijft doen en de consequenties van het links zijn niet begrijpt.

  edit: en eigenlijk is alles al gezegd

 32. 38

  De SP lult gewoon een eind uit z’n nek.
  Het enige wat echt helpt om mensen uit de armoede te krijgen, werk, wordt meteen gezien als het stelen van banen van de Nedelandsche arbeider, uitbuiting van de zielige afrikaan/aziaat en verwoesten van het milieu.

  Dan maar een aflaat kopen van 0,8% Ook als dat hetzelfde is als moord.

 33. 41

  Nee angst is een slechte raadgever HansR. Medelijden is iets heel menselijks, zeker als het om stervende kinderen gaat.

  Kijk nou eens naar die grafiek en beweer dan nog eens met droge ogen dat ontwikkelingshulp geen zin heeft.

 34. 43

  Ik moet toch constateren dat de oproep van Jack van Ham en de zijnen weinig bijval krijgt hier op Sargasso. Stof tot nadenken?

 35. 44

  Dat wel Karsa.

  Want het nadenken over ontwikkelingshulp in bovenstaand stukje blijft tot de voorlaatste alinea steken in de denkkaders van de 27 goedwillende witmensen uit de hulpbranche.

  Wij mogen het nu gaan hebben over de laatste alinea. Want daarover is in het stuk nog geen zinnig woord gezegd.

  Er zijn toch zeker wel 20 discussies hierover geweest ?

 36. 45

  @Raven; die trend is wereldwijd, alleen niet overal even dramatisch. En je kunt eenzelfde grafiek voortoveren mbt. ‘het bezit van mobiele telefoons’ in Afrika. Of ‘verstedelijking’. Dat heeft geen flikker te maken met OWH, dus voor deze plaat geldt: neerplempen is niet genoeg. Je moet het ook aantonen.

 37. 46

  @mescaline; deze laatste alinea – moeten we het daar over hebben ?

  “Handel, migratie, bestrijding van corruptie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mondiale politieke verhoudingen, militaire interventies en klimaatverandering zijn allemaal thema’s waarover het debat zou moeten gaan. Daarin moeten wij, burgers en overheid, maar ook ontwikkelingslanden, onze verantwoordelijkheid nemen.”

  Heb je even een jaartje of wat ?

 38. 47

  1 @8 ‘de eis van waterdichte contracten’. In de context van OWH kunnen die niet bestaan; 40/50 jaren OWH demonstreren dat. Derhalve, de formule uit comment 8, ‘doestelling niet gehaald, einde subsidie’, wordt effectief: doelstelling niet gehaald, nieuwe doestelling d2 met nieuwe subsidie, d2 weer niet gehaald met geld op, nieuwe doestelling d3 + nieuwe subsidie en zo ad infinitum. Zo is het een halve eeuwlang gegaan, en zo willen belanghebbenden doorgaan, niet gestoord door de bende van Wilders en andere critici.

  2 @16 Die 0,4 % aan OWH; zal wel 0,4 % v.h. BNP zijn of zoiets. Of die 0,4 % op zich veel of weinig is, telt niet. Wat het uitricht, telt. Met weinig hulp (geld) kun je ook veel verpesten.
  Hulp = gif(t) is niet neutraal. Als het niet helpt, verpest het.

  De drang meer te willen geven, is cultuur en ideologie. Iets met zelfbevrediging. Zie onder 3
  Indien OWH zou helpen, mocht het van mij veel meer zijn dan die ellendige 0,4% van X

  3 @14 ‘We willen nu eenmaal beschaafd zijn en denken daarom weer te moeten dokken. Effectief of niet.’ En dit is onze cultuur. Vergelijk comment 12, 1e alinea.

  4 @ 19 Dit comment verwerpt in zijn laatste alinea de opvatting dat OWH enkel is ontstaan uit christelijke zendingsdrang. Deze afwijzing ondersteunt het met verwijzing naar het Britse Oxfam dat in 1953 Nederland hulp verleende in verband met de watersnood daar. En vanaf toen ging NL ook aan OWH doen, is de gedachte. Maar noodhulp is toch geen of niet helemaal OWH, en bovendien was het in ’53 hulp van de ene Westerse natie aan een andere Westerse. De transactie bleef dus binnen dezelfde cultuur.
  Waar het om gaat, staat in zie boven in [email protected] en al eerder in comment 12, 1e alinea e.v.

  [email protected] ‘Waar is de wetenschappelijke achtergrond – waar zijn de studies ?’
  Studies op OWH gebied genoeg, te veel, 10.000en boeken, honderduizenden rapporten over hoe het moet. Maar blijft pars pro toto gelden wat Heinl – zie comment 4 – over ontwikkelingsstudies (gericht op Haïti) schreef: ‘het komt niet op die studies aan, maar om ze uitgevoerd te krijgen en dat lukte daar nooit.’

  6 @ 41 ‘Medelijden is iets heel menselijks, zeker als het om stervende kinderen gaat. Kijk nou eens naar die grafiek en beweer dan nog eens met droge ogen dat ontwikelingshulp geen zin heeft’

  Kijk nu ook eens naar comment 4, 3e alinea:
  In 1962 telde Tanzania 10 millioen zielen, in 1988: 23,2 mln., in 2006: 38 millioen. Demografische gegevens dd 2006 (PUM; UHG) melden voor Tanzania een geboorteniveau van 4,97 kinderen per vrouw; gemiddeld EU-cijfer: 1,47). Hoe meer zielen hoe meer vreugde, plegen Hollanders bij kennisneming van zulk fallisch nieuws kinderlijk opgetogen te reageren.

 39. 48

  @KJ dat bedoel ik. Maar op sargasso is er al aardig wat langsgekomen.

  Westerse handelbarrieres, roofbouw, islamisering, kindsoldaten, de rol van hulpNGO’s, nijlbaars, vishandel, wapenhandel, de mensen zelf, bedelakties op de BBC, AIDS/HIV
  Maar gelukkig hebben de mensen daar een ongelofelijk slecht geheugen voor rampspoed. Altijd lachen, altijd blij. En veel zingen, dansen, en sex natuurlijk http://bit.ly/bEk4z

 40. 49

  @HPax 47: zal ik een vergelijkend kaartje van wereldwijde bevolkingsdichtheid hier neerzetten, of zoek je het zelf op? Als er een continent is dat zichzelf heeft volgeneukt dan is het Europa. Om over navenante uitputting van natuurlijk bronnen door consumentisme nog maar te zwijgen. Beetje dimmen dus.

  @KJ 45: JIJ wil ontwikkelingshulp afschaffen omdat het zogenaamd niet werkt en ik laat je een grafiek zien waaruit op een zeer belangrijk terrein het tegenovergestelde blijkt.

  Bij kindersterfte zijn de belangrijkste oorzaken gebrek aan voedsel, water en medische zorg. Mag jij mij uitleggen hoe dat geen ‘ene flikker’ te maken heeft met OWH. Armoede bestrijding is juist de kern.

  Mobiele telefoons & verstedelijking – dat heeft inderdaad geen ene flikker met OWH te maken.

 41. 50

  AIDS/HIV 10.000 van de 150.000 ? Waarom die uitsplitsing als er niet eens een geneesmiddel is en wel voor longontsteking ? (Grootste factor van kindersterfte volgens de pipapanda, en die kan het weten)

 42. 51

  Sorry voor de irritatie @Raven, maar met HPax denk ik dat politiek en cultuur de voornaamste tegenstanders zijn van verstandige hervormingen.

 43. 52

  @ Raven: is er wel een causaal verband tussen “ontwikkelingshulp” en afnemende kindersterfte in de subsahara? Wt versta je dan onder “ontwikkelingshulp”? Het dumpen van westers landbouwoverschot en wat medische zorg geven? Of wordt daar werkelijk vooruitgang geboekt door die ontwikkelingshulp?

 44. 53

  @Raven; je hebt me een plaatje over kindersterfte laten zien (waar ik uiteraard heel blij van wordt), maar je hebt geen moment kunnen aantonen dat deze kindersterfte het directe gevolg is van OWH. Je doet zelfs de moeite niet eens ! Een klein gevalletje correlatie != causatie en ‘dat moeten we maar even aannemen maar eigenlijk trek ik het uit mijn aars’. En mijn voorbeelden zijn helemaal niet toevallig. Bekijk eerst eens even deze links:

  http://www.nytimes.com/2005/08/25/international/africa/25africa.html

  en

  http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_in_Africa

  en ga dan eens even zitten en maal hier even op. Mijn stelling is dat: kindersterfte in Afrika is in belangrijke mate afgenomen door toenemende urbanisatie (ziekenhuizen dichtbij) en mobiele bereikbaarheid (op het platteland).

  Ik bedoel, ik trek dat ook zo maar uit m’n reet, maar het is in elk geval uitgebreider dan dat ene plaatje van jou. En nou even niet zo geirriteerd doen en gewoon op zoek naar feitenmateriaal die jouw stelling onderbouwt – luiwammes. Hup!

 45. 54

  @49
  Het (de) een tegen het (de) ander uitspelen, is altijd stom en dorps, en soms crimineel. Jij hebt een fout gemaakt, nu mag ik die ook maken. En dat er een fase-verschil is die eenzelfde, herhaalde fout qua gevolgen nog fouter kan maken, ontgaat je.

  Verschillend van deze houding is de bereidheid om van andermans fouten te leren. Moeilijk, maar intelligenter. En een voorbeeld van urbaan-universalistisch denken.

  Europa is overbevolkt. Inderdaad. Maar laat nu mede daarom OWH geen instrument zijn om die gruwelijke toestand ook in Afrika en elders te scheppen. Laat het die arme landen goed gaan, door ons niet zomaar te copiëren. Of wel, maar dan helemaal.

  Informeer je op demografisch terrein via de Stichting 10 Millioen.

  En dan dit: ‘Om over navenante uitputting van natuurlijk bronnen door consumentisme nog maar te zwijgen.’

  Ik houd van consumeren, als vermoed ik 98% van de mensheid, en ‘een leven van overvloed’ gun ik iedereen van de mensheid. En over de uitputting van natuurlijke hulpbronnen wil ik zeker niet zwijgen. We gaan er aan, mede of vooral door OWH!

  Ten slotte ad dat ‘Beetje dimmen dus.’: hou zelf je kop.

 46. 55

  Ontwikkelingshulp hoeft trouwens niet door de staat gegeven worden. Laat particulieren zelf bepalen of en hoeveel ze geven. Dat gaat niet direct ten koste van het geld wat beschikbaar is want burgers weten dan dat de overheid niet geeft en heeft zelf meer te besteden omdat er dan lagere belastingen kunnen zijn.
  In de US geven de burgers meer en de overheid minder. En in NL geeft de overheid meer en de burgers minder, maar volgens mij was het totaal aan giften per inwoner bij de US hoger dan in de EU, of zelfs in NL..

 47. 56

  Niet dat het geld bij particuliere stichtingen niet net zo hard verspild wordt, zelf ooit van dichtbij meegemaakt hoe een kostbare gift van mij gedaan voor een geadopeerd project, in dit geval een waterputinstallatie, voor meer dan 90% opging aan vliegreizen en verblijfskosten van de vrouwen van die CBF erkende stichting, zo bleek toen ik in de cijfers dook. Ook mijn ervaring met de tsunami gift aan de samenwerkende hulporganisaties blijft terleurstellend.
  Heb alleen bij Arsten zonder Grenzen het idee dat ze goed omgaan met de middelen.