Advies: leg wetten voor via internet

Hirsch BallinMinister van Justitie Hirsch Ballin wil een landelijke proef beginnen waarin burgers, bedrijven en belangengroepen via het internet advies kunnen geven over nieuwe wetgeving.

Dit in verband met een advies van een werkgroep die het idee onderzocht en er blijkbaar warm voor liep. De theorie erachter? Als mensen hun advies hebben kunnen geven zullen ze nieuwe regels makkelijker accepteren. En het scheelt ongetwijfeld irritante actievoerders voor de deur. Het plan is dat alle ministeries de komende twee jaar 10% van hun wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen aan het volk moeten voorleggen via het internet.

GeenCommentaar vraagt jullie op zijn beurt om advies: is dit een goed idee?

 1. 1

  Slecht, voor jou. Gehele GC red zal er meteen al zijn tijd insteken want die hebben ideen/verbeteringen zat en bezoeken aan deze site zullen terug lopen.

 2. 3

  In het algemeen lijkt het me een goed idee, alleen lijkt het me nogal makkelijk beïnvloedbaar door lobbygroepen. Het is weliswaar advies, maar als bijvoorbeeld alle boeren aangespoord door hun belangenclub op hoge toon gaan zeggen dat het echt kan, zou een wet die wel in het algemeen belang goed is daar toch wel eens door kunnen worden afgezwakt.

 3. 4

  @1: Het gaat om 10% van de wetten, AMvB’s en regelingen. Er blijft dus nog 90% over om over te blijven zeuren.

  @2: de meebesliscomponent zal inderdaad een wassen neus zijn. Komt op mij over als repressieve tolerantie.

  Verder denk ik niet dat het veel zal helpen om de “kloof” tussen politiek en burger te versmallen: burgers die mee willen beslissen moeten zich dan ineens gaan inlezen op allerlei onderwerpen. Ontevredenheid zal er altijd wel blijven, zeker onder de passieven. Dat hou je in een democratie.

 4. 5

  Ik vind het moeilijk te voorspellen of dit nu werkelijk in de praktijk tot andere resultaten gaat leiden dan de gewone consultatie die nu al plaatsvindt. Mogelijk vergroot het de mogelijkheid van geïnteresseerde burgers om invloed uit te oefenen. De goed georganiseerde lobbyclubs hebben nu toch ook al hun ingangen, voor hen zal dit weinig verschil gaan maken.

  De grap is natuurlijk dat iedereen die geconsulteerd wordt, op het moment dat ze hun zin niet hebben gekregen daarna vrolijk voor een 2e ronde de Tweede en Eerste Kamer ook nog een keer gaat bestoken met dezelfde belangen. Je moet als burger wel een enorme die-hard zijn om bij dat proces betrokken te willen zijn en ook echt invloed af te dwingen.

 5. 6

  Wat meer inhoudelijk.

  We hebben een tweede kamer. Die heeft ook de mogelijkheid om wetsvoorstellen in te dienen (naar ik meen). De praktijk heeft uitgewezen dat ondanks deze mogelijkheid feitelijke alle uitwerkingen en voorstellen vanaf de ministeries komen. Dus laten we reeel zijn. Als 2e kamerleden (met achterliggende partij organisatie) er al niet aan toe komen wat mag je dan verwachten van de burger?

  Het wordt hooguit een soort van GS/GC waar mensen hun emoties kunnen uiten t.a.v. voorstellen. Die worden in ontvangst genomen en men krijgt er erkenning voor. Vervolgens doet men daar niks mee want men is van mening dat de betrokken specialisten vh ministerie er goed naar gekeken hebben en die zullen niet accepteren/erkennen dat onkundige burgers tot een betere uitwerking zijn gekomen.

 6. 7

  Het lijkt me een goed idee wetgeving aan de wisdom of crowds te onderwerpen door (pré)publicatie via internet. Gelukkig blijft een meebeslissingscomponent voor insprekers een wassen neus. De kern van ons parlementair systeem: het proces waarbij de TK wetten aanneemt (of niet), of het nu gewone van een minister zijn of initiatiefwetsvoorstellen van kamerleden diffuus maken door (via internet? een opiniepeiling? een partieel referendum?) een medebeslissingscomponent voor reaguurders zou een slechte zaak zijn.

 7. 8

  Het lijkt me dat je het werk van de tweede kamer makkelijker kan maken. Immers, argumenten/gevolgen waar die 150 mensen misschien niet aan denken kunnen wel opborrelen bij een publiek van tienduizenden. Vervolgens kan de kamer dus met meer bagage stemmen/amenderen.