Adri Duivesteijn zegt minister Blok de wacht aan

Dossier:

ACHTERGROND - Minister Blok doet er verstandig aan om met het aanpassen van het volkshuisvestingsbestel te wachten tot de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (commissie Van Vliet) bekend zijn. In deze bewoordingen liet het Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn zich afgelopen zondag uit in het parlementaire programma Buitenhof.

Rekening huurder

Volgens de senator zal bij de openbare verhoren die deze week woensdag beginnen veel ‘shit’ boven kunnen komen. De kosten van fraude, verrijking en mismanagement in corporatieland komen volgens hem ten laste van de huurders. Zij betalen direct of indirect het gelag voor het falen van de corporatiebestuurders.

De senator is benieuwd of de commissie bij die verhoren erin zal slagen de oorzaken van alle problemen op te sporen en helder in kaart te brengen. Hij sloot zelfs niet uit, dat de verhoren in de komende zes weken bij de huurders de nodige agressie zullen oproepen.

Terugtredende overheid

De huurders zijn volgens hem bij de decentralisatie van het stelsel, de verzelfstandiging van de woningcorporaties en het terugtreden van de overheid in de afgelopen 25 jaren buitenspel gezet. De banden tussen de corporaties en politieke partijen zijn – in weerwil van die gewenste marktwerking – echter blijven bestaan (of misschien nog wel complexer geworden).

In Duivesteijns ogen dienen huurders, geheel passend in de huidige filosofie van de participatiesamenleving, het recht (terug) te krijgen om al dan niet samen met anderen de eigen woning te beheren of in eigendom te hebben. Om dit te bereiken, pleit hij voor introductie een andere eigendomsvorm binnen wat hij noemt wooncoöperaties.

De huidige corporatiesector is, ondanks de betrokkenheid van allerlei toezichthoudende instanties, deskundige bestuurders en een volgende overheid op afstand, volgens Duivesteijn niet in de hand te houden.

Goede checks en balances hebben ontbroken en ook van zelfregulatie in de corporatiesector is niets terecht gekomen. De politiek is in de laatste 25 jaren in algemene zin te goed van vertrouwen geweest, meent Duivesteijn.

Vorming wooncoöperaties

Duivesteijn geeft de voorkeur aan de overdracht – lees verkoop – van woningen aan de huurders boven de verkoop van woningen met huurders aan beleggers en andere marktpartijen, zoals nu met meer dan 30.000 woningen bij de woningcorporatie Vestia dreigt te gebeuren.

De senator wil de minister aan zijn toezegging houden die hij eind vorig jaar deed bij de discussie rond het Woonakkoord. Nog deze maand verwacht hij dat minister Blok met een voorstel ten aanzien van de vorming van wooncoöperaties komt.

De politieke messen lijken te worden geslepen. Of Adri Duivesteijn zelf nog door de enquêtecommissie zal worden gehoord, is niet bekend. Volgens voorzitter Van Vliet zal de commissie wekelijks bekend maken wie zal worden gehoord. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verhoren zal, zo vertelde hij vorige week in een speciale persconferentie, de commissie nieuwe personen aan de lijst van te verhoren personen kunnen toevoegen.

Zal Adri Duivesteijn daar ook bij horen? De komende weken zullen het uitwijzen.

Deze week ziet het programma van de enquêtecommissie er als volgt uit:

Woensdag 4 juni
09.30 uur Dhr. J. (Jan) van der Schaar, Geassocieerd partner bij RIGO.
11.30 uur Dhr. A. (Arnoud) Vlak,Executive Director bij MSCI-IPD.
14.00 uur Dhr. A. (Arnold) Moerkamp, Oud-directeur voormalig ministerie van VROM.
16.00 uur Dhr. D. (Dick) Tommel, Oud-staatssecretaris Volkshuisvesting.

Donderdag 5 juni
09.30 uur Dhr. M. (Martien) Kromwijk, Oud-bestuursvoorzitter bij Woonbron.
13.00 uur Dhr. A. (André) Thomsen Oud-lid raad van commissarissen bij Woonbron.
17.15 uur Dhr. H. (Hans) Zwarts, Voormalig extern toezichthouder bij Woonbron.

Vrijdag 6 juni
09.30 uur Dhr. H. (Hubert) Möllenkamp, Voormalig bestuursvoorzitter bij Rochdale.
13.30 uur Dhr. J. (John) van Nimwegen, Voormalig directeur-bestuurder bij Rochdale.
16.00 uur Mw. A. (Ans) Hoenderdos, Oud-lid raad van commissarissen bij Rochdale.

Reacties (8)

#1 August Biels

“volgend hem”, “politie partijen”……

Jongens, niet zo slordig, alsjeblieft.

 • Volgende discussie
#2 dus

Glas, plas, was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Goeroeboeroe

Zei de senator die, na een hoop theater, uiteindelijk door de knieën ging voor de huurbelasting…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sigi

Ach ja, je heft de verenigingen – waar de leden wat te zeggen hadden over het beleid – op en maakt er corporaties van en nu moet het een uit de hand gelopen zootje is geworden moet de verantwoordelijkheid weer naar de huurders?
Sorry, ik kan het niet meer opbrengen om mijn zienswijze op het hele “sociale” huurwezen netjes op te typen. Ik word er kotsmisselijk van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anna
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anna

Hoor ‘m die professor Zonnebloem, eerst gaan we alle huurprijzen exorbitant verhogen en dan gaan we de woningmarkt redden, lieve beste jonge mensen trap er niet in blijf lekker zitten waar je zit en verroer je niet hou je adem in en stik niet. Ga naar buiten en geniet van je vrijheid zolang het nog kan!
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/herstel-woningmarkt-heeft-nu-prioriteit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 L.Brusselman

@6: Dat geldt ook voor de wat minder jonge huurders,vooral niet verhuizen en al zeker je huurhuis niet gaan kopen,wat voor worst ze je ook voorhouden.
In het gros van de gevallen ben je duurder uit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

Vestia waren daar de toezichthouders niet vooral PvdAers,
de partij die de corporaties vermarkt heeft,
zo’n Adri Duivesteijn met veel boter op zijn hoofd.

 • Vorige discussie