Acuut: IC gaat voort…

Foto: DennisM2 (cc)

COLUMN - Coronavirus of niet, er moet wel geregeerd worden. Niet alleen door spoedwetjes te bedenken en actuele besluiten te nemen. Nee, nog voor de officiële sluitingsdatum van dit kabinet worden er heel wat andere zaken afgehandeld.

Ga maar eens kijken op Internetconsultatie. Momenteel staan er 44 consultaties op uw inzichten te wachten. Terwijl er dit jaar al 208 achter de rug zijn. Daarmee staat de teller voor 2020 op 252 consultaties.

Dat loopt vast en zeker nog wat op en kabinet Rutte III zal bij eind van de rit met een gemiddelde van ruim 20 per maand, vermoedelijk rond de 800 consultaties gepresenteerd hebben: 38 in 2017 (Rutte III begon 26 oktober 2017), 208 in 2018 en 269 in 2019.

Bij het lezen van de titel van dit stukje dacht u misschien eerst aan de intensive care in de zorg. Ondanks de wel heel bijzondere ervaringen die de intensieve zorg door de coronacrisis heeft opgedaan, is er nog geen wet of beleidsmaatregel in zicht voor een nieuwe intensive care.

Wel staat sinds 3 juli de internetconsultatie ‘Houtskoolschets acute zorg’ open. U mag tot 1 november uw gedachten laten gaan over een “nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap”. U kent het als de spoedhulp, of ‘eerste hulp’.

Heeft de recente coronacrisis een plaats in deze houtskoolschets? Jawel, “de COVID-19 crisis heeft  noodgedwongen al veranderingen in het acute zorglandschap in gang gezet”.

In de inleiding lezen we:

In maart 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19 wat het zorglandschap flink op de proef stelde. De eerste geleerde lessen zijn meegenomen in deze houtskoolschets.

Jammer dat die eerste lessen niet in het rapport staan. Eén mager voorbeeldje wordt genoemd:“Telebegeleiding of andere vormen van monitoring gaan een grote rol spelen, en hebben door COVID-19 een forse impuls gekregen”.

Als voorbeeld geeft men de begeleiding op afstand van patiënten met COPD, hartfalen of een andere chronische aandoening die zelf thuis metingen doen, die op afstand worden beoordeeld door een arts of een verpleegkundig specialist. Bij een verhoogd risico wordt kan direct en op tijd ingegrepen en zo wordt voorkomen dat een patiënt plotseling acute zorg nodig heeft.

Eigenlijk is dat dus een afgeleide, een ‘side-effect’,  van de corona-ervaringen. Door nood ingegeven en dus geenszins een ‘normale’ situatie. Het haakt wel aan bij twee punten van de acht waar men naar verbetering zoekt: ‘het voorkomen van acute zorg kan beter’ en ‘acute zorg thuis wordt nog niet groots opgepakt’.

Lees de houtskoolschets zelf en of het nu louter om plannen voor kostenbeheersing gaat of dat gezocht wordt naar een (ook) kwalitatief betere spoedhulp.

En dan natuurlijk reageren op de internetconsultatie. Op moment van dit schrijven waren er nog maar 20 openbare reacties. Draag uw steentje bij.

Reacties (1)

#1 lmgikke

Ik heb de houtskoolschets (meer is het ook niet…) gelezen. Veel van hetzelfde.

Een nieuw telefoonnummer voor de duidelijkheid (maar wel met goede triage…. niet doorhebbende dat je de eerste triage stap dus bij de patient legt…)

Meer samenwerking
Meer zorg thuis
Meer zorg op afstand via ICT
Meer verantwoordelijheid voor de gemeenten
Meer en betere spoedposten (nadat de afgelopen 10 jaar er eerst tig verdwenen zijn vanwege ‘efficientie’, dus die gaan ze weer openen???)

Samengevat: we doen niets concreets, leggen de verantwoordelijkeid elders en geven vervolgens heel veel geld uit aan (ICT) consultants ipv directe zorg..

Typische nota van dit Kabinet. Allemaal goede voornemens zonder concrete maatregelen….(anders dan veel geld naar consultants)

Sterker nog, men wil op dezelfde voet doorgaan als de afgelopen 20 jaar… Nu verpakt in een nieuw jasje, met corona als motivatie… Blah