1. 3

  Dat is ook dieptriest, ja.

  En vooral dat überslappe antwoord van een van die fondsen: “clusterbommen zijn niet verboden”.

  Ook ik zit bij het ABP. Is er al een ABP-deelnemers-tegen- clusterbommen actie?

  Overigens heb ik begrepen dat een van die clusterbomfafbikanten Lockheed-Martin is. De NL regering doet mee aan de ontwikkeling van de JSF die door datzelfde Lockheed-Martin wordt ontwikkeld en gefabriceerd.

  Het wordt tijd voor wapenfabrikanten met het Max Havelaar keurmerk ;-)

 2. 4

  Ook leuk: In 2002 was ABN AMRO eigenaar van clusterbommenfabrikant INSYS. (Nu onderdeel van Lockheed Martin)

  Op de ABN/AMRO aandeelhoudersvergardering 2003 werden hier vragen over gesteld. Zie de notulen (pdf). Hieruit blijkt dat ABN/AMRO de relatie met INSYS heeft beeindigd.

  Maar, volgens Groenink (in diezelfde notulen):

  Overigens wijs ik er wel op dat clusterbommen gesanctioneerd zijn door de EU, door de Nederlands politiek, maar dat er geen sprake is van verbodem wapentuig. Dat moeten wij ons wel voor ogen houden

  Zelfde argument als nog steeds in de ABP/clusterbom discussie wordt gebruikt, dus.

  Maar dit gaat m.i. dieper. Uit dit soort citaten blijkt dat zelfregulering niet werkt. Enerzijds wordt er door het bedrijfsleven geprotesteerd tegen politieke bemoeizucht, en voor zelfregulering gepleit, en vervolgens worden gewraakte beleggingen verdedigd met het argument dat er geen wettelijke bepalingen zijn die dat verhinderen…

 3. 6

  Die clusterbommen kwamen weer in het nieuws door de 2e Libanonoorlog, maar er wordt natuurlijk al veel langer belegd in wapenfabrikanten. (Er wordt trouwens belegd in fabrikanten, niet in producten.) Ik vind het al heel wat als beleggers zich aan wettelijke grenzen houden. Het is ondoenlijk voor een belegger zich iets aan te trekken van de ‘normen en waarden’ van iedere willekeurig voorbijlopende schreeuwlelijk. Als clusterbommen niet verboden zijn moet je niet bij de belegger gaan zeiken maar bij de politiek.

 4. 7

  @6: Ja alles wat niet expliciet verboden is mag. Moeel besef is iets voor principiele mensen, die overiges schreeuwen en lelijk zijn.

  Daarmee ga je wel heel hard voorbij aan #4.

 5. 8

  Voor de Nederlandse handelaren heeft al eeuwen gegolden dat handel handel is. Zo denk ik niet dat Willem van Oranje c.s. erg blij waren met de handelaren die kanonnen aan de Spanjolen verkochten …

  ~ GBA.

 6. 9

  @Bismarck:
  En een bedrijf dat zaken doet in het dictatoriale China, wil je dat je pensioenfonds daarin belegt? Ohja, dat doen ze natuurlijk allemaal al… Je kan wel moreel (of moeel, wat je wil) besef gaan prediken, maar ik denk dat je – zelfs jij! – heel snel heel dicht bij de hypocrisie komt.

  Ik sluit mij aan bij Kalief: je uberhaupt aan de wet houden is al heel wat. :P

  @boog:
  Banken zijn geen ‘eigennaar’, banken zijn grote of kleine aandeelhouders in bedrijven.

 7. 10

  sowieso, als je een nette bank wilt dan zou ik tegenwoordig voor de Rabo kiezen; Postbank is agressief met schulden innen, ABN-Amro is niet echt netjes met clusterbommen e.d. , een bank met aandeelhouders die puur op winst uit zijn zal snel in dit soort ongein verzanden.
  Ik geloof nog wel in het cooperatieve gezicht van de Rabo, zeker gezien hun investeringen in Bouwfonds om socialere woningbouw te regelen.

 8. 12

  ook goeie alternatieven denk ik. Eigenlijk zouden banken, pensioenfondsen e.d. al hun investeringen, of in ieder geval hun richtlijnen daaromtrent openbaar moeten maken.
  Je geeft je geld toch ook niet aan de eerste de beste drugdealer zodat die meer drugs kan kopen om zodoende winst te maken op het schoolplein van de lokale basisschool..

 9. 14

  Ja, vaak voor fracties van een procent ja! Of noem je ABN-AMRO ook ‘de eigenaar’ van de Amerikaanse staat omdat ze vast wel van Amerikaans schuldpapier* hebben liggen?

  *ja, voor de oplettende lezer: ik besef dat schuldpapier is overdracht van eigendomsrecht is, maar het verandert niet mijn punt: het bezitten van een marginaal percentage van aandelen in een bedrijf maakt je niet ‘de eigenaar’

 10. 15

  Al heb je een infinitesimaal klein aandeel, dan ben je nog steeds 100% medeverantwoordelijk. Althans, zolang je op de hoogte bent / kunt zijn, en er voor kiest om je aandelen aan te houden.

  En de term ‘eigenaar’ had ik kritiekloos overgenomen uit mijn eerste link

  Uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel is gebleken dat ABN AMRO sinds vorig jaar eigenaar is van de Britse clusterbommen fabrikant INSYS

  Later kwam ik er pas achter dat ze alleen aandeelhouder waren, en dan nog niet eens direct in INSYS, want er zit een beleggingsfonds tussen.

  maar dat doet niets af aan mijn (hierboven verwoorde) principe dat je altijd 100% medeverantwoordelijk bent.

 11. 16

  Al heb je een infinitesimaal klein aandeel, dan ben je nog steeds 100% medeverantwoordelijk

  Juist. Dus jij bent via je pensioenfonds verantwoordelijk voor kinderarbeid in India, gezien de meest recente Zembla-uitzending.

 12. 17

  @9: Ik ga ervan uit dat jij geen zaken met China doet, want je vindt zaken doen met dictaturen fout (en China een dictatuur). Zo vindt Europa dat clusterbommen fout zijn, dus zullen Europeanen niet investeren in clusterbommen. Mijnen zijn overigens wel verboden, dus daarin investeren lijkt me al helemaal misdadig.

 13. 18

  Juist. Dus jij bent via je pensioenfonds verantwoordelijk voor kinderarbeid in India, gezien de meest recente Zembla-uitzending.

  Ja, en zoals ik in comment #3 aangaf ben ik daar ook niet bepaald blij mee. Als er initiatieven komen om die beleggingen aan te pakken, dan sluit ik me daar graag bij aan, en anders ga ik zelf klagen bij het ABP en mijn werkgever.

 14. 19

  “Als er initiatieven komen om die beleggingen aan te pakken”

  DJ Giel Beelen is een aksie gestart alwaar extragratis voorbeeldprotestbrief te downloaden is.

  Geachte lezer,

  Als pensioenfonds bent u degene die ‘mijn’ geld beheert tot ik de leeftijd heb bereikt dat ik ook daadwerkelijk mijn pensioen zal gaan ontvangen.

  Naar aanleiding van de berichten in de media van de afgelopen dagen, wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken om mijn pensioengeld NIET te beleggen in bedrijven die:

  *clusterbommen of andere dodelijke en/of onmenselijke wapens produceren
  *gebruik maken van kinderarbeid
  *gebruik maken van productiemethodes die het milieu ernstige schade toebrengen

  Wellicht ten overvloede wil ik even aangeven dat hetzelfde geldt voor bedrijven die:

  *bejaarden doodknuppelen
  *experimenteren met zoutzuur en baby’s en/of jonge konijntjes
  *cd’s van Johan Vlemmix produceren

  Graag ontvang ik van u een reactie,

  Met vriendelijke groet,