Aardgasrevolutie in de VS stagneert

ANALYSE - De Amerikaanse aardgasproductie stagneert, zelfs met de zogenaamd onbegrensde schaliegasvoorraden.

Er zijn nog altijd mensen die denken dat Amerika het land van de onbegrensde mogelijkheden en van de onbegrensde schaliegasvoorraden is. Journalisten en mensen uit de olie- en gasindustrie proberen ons te verleiden om ook in Europa schaliegas uit de bodem te gaan trillen. (Het is geen complot, men probeert gewoon een graantje mee te pikken.)

Dat lijkt aardig te lukken: Europese leiders vinden dat er meer proefboringen gedaan moeten worden en dat de winning van schaliegas grote economische kansen biedt en niet bij voorbaat moet worden uitgesloten. Maar lidstaten van de EU mogen zelf bepalen of ze schaliegas uit de bodem gaan winnen.

Voordat we in Nederland een schaliegas-industrie gaan opzetten kunnen we nog even kijken of de gaswinning in de VS inderdaad de hooggespannen verwachting waarmaakt.

Hieronder de dagelijkse aardgasproductie in de VS over de periode januari 2010 tot april 2013.

vsaardgas2013
Bron: EIA

Sinds november 2011 produceert de aardgasindustrie in de VS tussen de 65 en 67 miljard cubic feet per dag. De groei is eruit: de revolutie stagneert.

De gasproduktie van conventionele Amerikaanse aardgasvelden daalt gestaag, net als in Europa en Rusland. De groei die in 2010 en 2011 optrad, is afkomstig uit schaliegasprojecten. Maar de levensduur van schaliegasbronnen is beperkt en de gasproductie kan alleen op peil blijven door voortdurend nieuwe bronnen te boren.

De prijs van aardgas is het afgelopen jaar met 75 procent gestegen, maar deze hogere prijs is nog geen prikkel voor de industrie om de produktie te verhogen en nog meer schaliegasbronnen te boren. Sterker nog: momenteel zijn er nog maar 354 boorplatforms in de VS, die naar aardgas boren. Dat is het laagste aantal sinds juni 1995. Volgens de Energy Information Agency is het aantal platforms dat naar aardgas zoekt het afgelopen jaar met 40 procent afgenomen.

Ik verwacht dat de dagelijkse Amerikaanse aardgasproductie het komend jaar langzaam zal gaan afnemen. Ondanks alle hooggespannen verwachtingen en de oplopende prijs.

Reacties (36)

#1 roland

Vreemd dat de VS schaliegasproduktie bij die heel lage prijs stabiel is of zelfs afneemt?

Voorheen zochten we zelf ijverig naar de geringe olie in onze bodem en zelfs naar de beperkte kolenlagen, die onder zeer slechte werkomstandigheden gewonnen moesten worden.

Met EU subsidie worden de laatste kolenmijnen nog in stand gehouden. Wie rept daarover? Boren naar gas kost naar verhouding weinig moeite en belast het milieu minder.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@1: Die lage prijs helpt niet bij het investeren in meer bronnen. Maar die lage prijs is ook voor een deel veroorzaakt door subsidies (indirect) en de poging aandeel in de markt te verwerven.
Echter, een belangrijkere factor is dat de bronnen ongeveer twee keer zo snel uitgeput raken dan voorzien. Dat betekent nu eigenlijk dat een vier keer zo hoge prijs nodig is om het renderend te maken. En dan is het niet meer concurrerend.
http://www.postcarbon.org/drill-baby-drill/report

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

Er is in de VS nog wel een buffervoorraad van schaliegasbronnen, die al geboord zijn, maar waar de kurk nog op zit. Deze kunnen worden ingezet als de produktie te snel daalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Spotprijs aardgas in de VS stijgt alweer sinds zomer 2012:
scrollen, tweede chart: http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/#tabs-prices-1

Maar gasprijs is een complex ding, dus er is altijd wel een indicator te vinden die duidt op daling van gasprijs, zie:
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm

Toch klopt het wat hierboven wordt beschreven: schaliegas is geen wondermiddel (bronnen zijn vaak al na 1,5 jar weer leeg) én er wordt flink met subisidies voor industriele afnemers gesmeten wat de prijs drukt. Schaliegas = subsidiespons.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 roland

@2: Bij schaliegas vervangen de emoties vaak de argumenten.

– Een EU subsidie op (de winning van) schaliegas is mij onbekend, wel subsidie op kolenwinning, waartegen je nauwelijks bezwaren hoort. Amsterdam subsidieert de kolenhaven met brede raadssteun!

– Verhoudingsgewijs krijgt duurzame energie meer subsidie. Dat remt de ontwikkeling ervan! Gebruik van aardwarmte lijkt vrijwel onmogelijk zonder forse subsidie.

– Voor stadswarmte geldt vaak een aansluitplicht, nog effektiever dan subsidie.

– Bij een lage prijs is een bron eerder uitgeput, waar niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 hansje ter horst

Wat naar nou, komen ze er eindelijk achter dat de winning van schaliegas erg schadelijk is voor milieu, bodem, grondwater en leefomgeving?

Misschien, hoop ik althans, net op tijd om de randidioten hier te wijzen op de gevaren. Naar het eigen volk luistert een dr.. als Kamp niet, misschien wel naar de Amerikanen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

@5: een van de belangrijkste argumenten tegen schaliegas wordt vaak genegeerd.
Het kost meer moeite (geld en energie) om schaliegas te winnen. Het netto-energierendement (EROEI) is lager dan dat van conventioneel aardgas (zoals ons Gronings gas). Politici en media doen vaak alsof schaliegas hetzelfde (even makkelijk winbaar) is als ons huidige aardgas.
Wat teerzandolie is voor de olie-industrie is schaliegas voor de gasproducenten: het is gewoon moeilijk winbaar.

Als het schaliegas opraakt, kunnen we nog methaanhydraten uit de diepzee gaan winnen. De reden waarom we dat nog niet doen is dat de netto-energie-opbrengst (EROEI) daarvan nog lager is.
Energiebronnen met een lagere EROEI dan 5:1 zijn voor onze industriële economie zwaar onvoldoende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

@7: Nieuw is dat “een van de belangrijkste argumenten” niet. Lang geleden waren de gemakkelijkst winbare kolenlagen het eerst uitgeput, dus uitwijken naar moeilijk winbare lagen.
Eeuwen eerder was onze houtvoorraad uitgeput en daarna de gemakkelijk winbare turf, niet echt nieuw dus.

Voor windmolens zijn de beste plekken al vergeven en moeten we steeds verder de zee in. Steeds dieper, in steeds ruwere zee, moeilijk onderhoudbare molens en steeds langere kabels.
Dat het daar harder waait is een schrale troost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AltJohan

@HansVerbeek:

EROEI is niet heilig. De berekening ervan is ook niet goed gestandaardiseerd.

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested#Criticism_of_EROEI

En die 5:1 hangt ook maar af van de situatie. Als de KWh prijs stijgt dan stijgt dan wordt een lagere EROEI op een gegeven moment ook interessanter.

En veel wordt niet meegenomen in de EROEI: milieueffecten (bijvoorbeeld olielekkage of CH4 lekkage bij shalegaswinning), die opzichzelf geen energie-effecten hebben worden ook niet meegenomen in de EROEI.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Verbeek

@9: EROEI is veel belangrijker dan de prijs, AltJohan.
Geld kun je eenvoudig weg laten maken door een bank (dat heet ook wel lenen). Energie kun je niet maken.

Energiebronnen met een lage EROEI kunnen alleen ingezet worden zolang er nog goedkope makkelijk winbare fossiele energie is. Kijk bijvoorbeeld naar de winning van teerzandolie: dat is alleen maar mogelijk omdat er in Canada erg veel goedkoop aardgas is. Als het Canadese aardgas opraakt (2020-2025??), dan houdt de winning van teerzandolie ook heel snel op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AltJohan

@Hans: Nee, je kunt het beste de gewonnen stof liefst direct inzetten als brandstof voor de winning, bijvoorbeeld bij de winning van methaanijs, gebruik dan methaan als brandstof voor de winning van methaanijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 roland

@10: De onbekende levensduur van het produktie apparaat en de onbekende energie voor de ontmanteling / hergebruik, maakt EGROEI slecht bruikbaar.

De levensduur van bijv. een zonnepaneel / windmolen hangt mede af van de snelheid van de techniekontwikkeling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Verbeek

@11: ik begrijp waar je naar toe wilt. Maar je ziet de bouw van de installaties en het verslepen van die installaties naar de juiste plek over het hoofd. Onze aardolie- en aardgastechnologie werkt vrijwel volledig op diesel (met een zeer hoge energiedichtheid)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AltJohan

@Hans Verbeek: Ja, maar als je gas bij de hand hebt, waarom zou je dan nog diesel gebruiken?

Immers, voor het efficiency verhaal is het helemaal niet handig om brandstof 1 van A naar B bij de vervoeren en brandstof 2 van B naar A.

Wat betreft de bouw en vervoer van de installatie moet je inderdaad ook meenemen, maar het is wel de vraag hoe een groot deel dat is van het totaal. Bouw de installatie zo efficiënt mogelijk, en bouw voor een lange levensduur. Bouw ook zo mobiel mogelijk, zodat het met relatief weinig energie te vervoeren is. En bouw zodanig dat veel van de onderdelen van de installatie, zelf na de levensduur opnieuw te gebruiken zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 analist

De prijs van zonnecellen is recentelijk ingestort: ook een bubbel dus. Aldus de Ziener Hans die niet zo lang geleden voorspelde dat de metaalprijzen door het plafond zouden gaan (werkelijkheid: de metaalprijzen zijn flink gezakt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@15: Of je begrijpt de betekenis van ingestort niet, of je hebt het nieuws recentelijk niet gevolgd. De prijs van zonnecellen is immers recentelijk juist omhooggeschoten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@16: Overigens lijkt die maatregel van de EU te stranden. Een paar grote landen tekenen nu toch protest aan. Dus mogelijk gaat de oude trend weer verder.
https://medium.com/armchair-economics/cbc9fdd91209
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/188849/de-verbluffende-daling-van-de-kosten-van-zonne-energie.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 analist

@16: Volgens mij begrijp jij niet wat ‘na heffing’ betekent. Als we toch de pedante tour opgaan.

Twee punten: korte termijn (prijs)ontwikkelingen zeggen weinig over lange termijn trends. En twee: de auteur heeft geen trackrecord wat betreft het doen van voorspellingen over prijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Verbeek

@15: het wordt steeds moeilijker om metaal te winnen en te zuiveren. De rijkste en makkelijk winbare ertsen zijn al opgebruikt.
De energie, die nodig is om metalen te winnen en te zuiveren is ook duurder geworden.
De prijs van metalen is gedaald (deflatie) omdat de vraag is gedaald. Er worden minder auto’s, wasmachines e.d. gemaakt en verkocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 knelistonie

De grafiek beslaat een krappe periode van de laatste drie jaar.
De “stagnatie” is van zeer jonge datum.

De auteur gebruikt het als een soort toverwoord voor succes.

Zo ligt het dus niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Steeph

@20: Check daarom ook de laatste grafiek hier even:
http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/#tabs-prices-1

“Monthly dry shale production”

Die is vanaf 2000. En daarin zitten ook de velden. Het patroon is duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 roland

@19: Door gebrek aan schaarste daalt de prijs, ondanks de hogere kosten voor winning en energieverbruik.
Geldt het omgekeerde ook, dus een hogere prijs door schaarste, ondanks lagere kosten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Herman Vruggink

Gasprijs is flink gedaald door enorm aanbod. Dan kan het niet anders dat de productie afneemt. Volgens mij een van de eerste lessen economie middelbare school. Schaliegas wordt door sommigen alhier een subsidiespons genoemd. Daar zou ik wel eens de harde feiten van willen zien. Nu zal er vast ooit wel eens een innovatie subsidie zijn toegekend, maar van structurele subsidie zoals bij windenergie is volgens mij geen sprake. En a.u.b niet met flauwe verhaaltjes aankomen van belastingkortingen die elk bedrijf krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@18: Waar jij na heffing zegt kan ik na subsidie zeggen. De Chinese zonnecellen zijn immers zo goedkoop omdat de Chinese overheid de laatste jaren steeds meer geld steekt in energieproductie (inclusief subsidies aan zonnepanelenfabrikanten). Punt blijft dat jij een korte termijn instorting (recentelijk lijkt me geen indicatie van een langere termijn) noemt waar er sprake is van een recente forse prijsstijging. Verder vind ik het jammer dat je mijn correctie voor “pedant” houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Steeph

@23: Belastingvrijstelling = subsidie. Dus dit bijvoorbeeld:
http://www.eenews.net/stories/1059981881

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 analist

@25: dat is wel erg kromme redenering. Er zijn trouwens wel meer bedrijfstakken vrijgesteld van belasting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Herman Vruggink

@25: Nu had ik het er nog zo bijgezet: geen algemene regelingen.
En waar komt Steeph mee aanzetten? ja hoor.

All over the word zijn er bedrijven die belastingvoordeeltjes scoren en belasting ontwijken. Vooral grote bedrijven. En dus ook de fossiel industrie, ja die ook. Raar? nee, natuurlijk niet. Maar is er sprake van korting en voordelen OMDAT er sprake is van fossiele energie? Nee, natuurlijk niet !

Belastingvrijstelling/kortingen kan je gezamenlijk met subsidie onder de noemer financiële ondersteuning brengen, mij best. Maar noem nu eens een bedrijf dat subsidie/belasting voordeel krijgt OMDAT het olie/gas/kolen wint?

Ja, er is wel wat te vinden, zo laten ze in Spanje de mijnwerkers in leven….. en zo zal er met een vergrootglas best nog wel ergens wat te vinden zijn…. Maar noem nu eens de bedrijven die structureel ondersteuning krijgen vanwege hun olie/gas/olie activiteiten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Steeph

@26: Bijvoorbeeld?

@27: Naief. belastingvrijstelling staat voor mij gelijk aan iemand normaal belasten en daarbij subsidie geven. Het kost de overheid geld, punt.
En hoe naïef kan je zijn te denken dat dit algemene regelingen zijn die niet door een specifieke lobby afgedwongen zijn met veel geld. En met veel geld in stand gehouden worden.
En dat belastingvrijstelling ook voor sommige groene dingen geldt is duidelijk. Maar kijk wel even naar de bedragen. $1,5 miljard per jaar. Alleen voor infrastructuur.

Als ik tijd en zin heb zal ik eens alle andere “regelingen” op een rijtje zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 AltJohan

@Herman Vruggink: ” …. voordeel krijgt OMDAT het olie/gas/kolen wint? ….
Ze winnen niks, ze verbruiken ONZE KOSTBARE HULPBRONNEN alleen maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@17: Dan weet je meer dan de NOS (toegegeven, de naam welingelichte kringen suggereert zoiets ook).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Herman Vruggink

@29: Ze? Ze?… ZE winnen dat OMDAT WIJ dat met z’n allen willen en WIJ dat met z’n allen nodig hebben. Ja, onze kostbare hulpbronnen, inderdaad. Iemand moet het toch voor ons uit de grond halen? Of hoe had je het anders gedacht dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Herman Vruggink

@28: Zoals ik al aangaf mag je van mij belastingvrijstelling gelijk stellen als iemand subsidie geven. Alhoewel het wat anders is. Dus die discussie hoeven wij niet te voeren. Maar ik vraag heel duidelijk om belasting vrijstellingen/ voordelen/kortingen alleen om het feit dat een bedrijf olie of gas wint.

Overheden kussen de voeten en likken de hielen van de autoindustrie, de metaal , de chemie, olie/ gas en ga zo maar door. Ja, elk groot bedrijf hoeft maar te piepen en overheden buigen als knipmessen. Waarom? De angst om werkgelegenheid te verliezen. Tata steel is zo’n bedrijf die werkelijk letterlijk overal miljarden vandaan sleept.

En dan sleep je nu de infrastructuur er bij. Nu moet je toch echt ophouden. Ja nogal wiedes. waar industrie komt moeten ook wegen komen. Gek he? Hoe had je het anders gewild?

Ik wacht geduldig op de feiten…haast je niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 AltJohan

@Herman Vruggink: ze pompen het op ja, maar het is wel zolang de voorraad strekt.

Ik vind dat de gasindustrie mijn kostbare gas (als Nederlands staatburger vind ik mezelf mede-eigenaar) te goedkoop uit de grond mag halen. Ik vind het een daarom een verkapte subsidie. Ook helpen ze niet mee in het terugdringen van de CO2 uitstoot, waar we internationale afspraken hebben gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Herman Vruggink

@33: Zo zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar. Een visser vist, een houthakker hakt , een goudzoeker zoekt en een olieboer delft olie. En allen verkopen dat, omdat wij dat willen kopen.

En ja, zolang de voorraad strekt, dat is duidelijk. Binnen redelijk afzienbare termijn moeten we hoe dan ook omzien naar alternatieven. Moet er veel meer energiebelasting op? Mij best hoor, richt je tot de politiek. De meeste mensen staan echter niet te juichen bij meer belasting….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 AltJohan

@Herman Vruggink: wat ik zeg is dat de gasboeren juist gesubsidieerd worden, omdat ze wat mij betreft mijn gas te goedkoop uit de grond mogen halen. Het is een verborgen subsidie.

En dan heb ik het nog niet eens over de vuiligheid (o.a. CO2) die ze verspreiden en waardoor we in de knoop kunnen komen met onze aangegane internationale verplichtingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 analist

@28: Onderwijs.

 • Vorige discussie