1. 1

  Als autochtone Nederlanders niet eens meer eensgezind zijn door vervaging en verwerping van traditionele (christelijke) normen en waarden, hoe kunnen wij dan verwachten dat het goed zal gaan met de culturele verschillen die buitenlanders hier in stand blijven houden?
  Wij kunnen wel hameren op vrijheid en democratie als hoogste goed, maar dat geeft mensen van de andere culturen een legitimatie om hier te doen en laten wat ze willen.
  De meeste autochtone Nederlanders zijn het met elkaar eens dat de islam hier niet hoort.
  Als het moslim geloof zo goed is, zou het in de moslim landen niet zo’n zooitje zijn!
  In elk islamitisch land bedreigt fundamentalisme de samenleving met geweld (en is geweld gewoon).
  Als wij niet ingrijpen zal hetzelfde hier in Nederland gaan gebeuren wanneer het aantal moslims door groeiende geboortecijfers aanzienlijk zal toenemen.
  Het is ook bekend dat moskeeen worden gefinancierd door islamitische landen om het geloof te verbreiden.
  Het moslim geloof is niet gebaseerd op naastenliefde zoals het christendom, maar op het vervullen van verplichtingen (wetticisme).
  Een belangrijke plicht is het verbreiden van de islam, niet met liefde maar met het zwaard.
  Geert Wilders heeft het goed begrepen, daarom is het zo vreemd dat wij als koeien in de wei blijven kijken naar de negatieve gevolgen zonder in te grijpen.
  Af en toe zeggen wij “moeee” tegen elkaar en kauwen rustig voort terwijl de vreemde culturen ons kaal grazen.

 2. 2

  jerry, als jij het voortplantingssucces van Geert Wilders imiteert zal het op de lange termijn beter gaan in Nederland.

 3. 3

  @troebel, probeer hem met argumenten de nek om te draaien. Niet met de evolutietheorie :-)

  Als je er na reactie 50 nog niet uit bent dan mag je gaan schelden :-)

 4. 5

  @1
  De moslimproaganda heeft blijkbaar zijn uitwerking niet gemist. Mag ik je erop wijzen dat de kerken in Nederland in dialoog zijn met moskeeën. En weet je dat het belangrijkste gespreksonderwerp de leegloop van de ontkerkelijking en de ontmoskeeïng is. Veel 2-3-4-5e generatie allochtonen hebben net zoveel op met de islam als wij met het christendom.

  Maar beste Jerry, op het hoogtepunt van de Nederlandse wereldheerschappij bestond een stad als Leiden voor de helft uit allochtonen. En ik, als 7e generatie allochtoon kan je zeggen, het duurt even, maar je krijgt vanzelf die botte Hollandsche houding.

 5. 6

  iets te snel op verstuur gedrukt zie ik.
  ik bedoel de leegloop van de kerk en moskee, dan wel de ontkerkelijking en ontmoskeeïng. de leegloop van de ontkerkelijking is wel heel vreemd en zou een goede ontwikkeling voor de kerk kunnen zijn.