Wapens, fracking en vervuiling

ELDERS - De NRA denkt vooruit en is bezig met speciale jongerenmarketing voor vuurwapens. Hadden waterproducenten en beleidsmakers vijftig jaar geleden maar vooruit gedacht, en het vervuilen van diep grondwater verboden.

Wapenbezit in de Verenigde Staten: er is de afgelopen weken, maanden, nee jaren, al zoveel over gezegd en geschreven. De grote beschikbaarheid van vuurwapens moet aan banden gelegd worden om verschrikkelijke incidenten als de Newtown of Aurora shooting te voorkomen. Maar er moet meer gebeuren. In The New York Times stond deze week een mooi stuk over de jongerenmarketing van pro-gun organisaties als de NRA. Er wordt door dit soort belangenorganisaties veel geld gestoken in sociaal onderzoek naar hoe wapengebruik aangeleerd en gestimuleerd kan worden. Uit één van deze rapporten: ‘The point should be to get newcomers started shooting something, with the natural next step being a move toward actual firearms.’ En dat in een land waar je de kroeg niet in mag voor je 21e.

De mensen die zo ontzettend pro-gun zijn, zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die vinden dat het grote Amerika niet afhankelijk mag zijn van andere landen (lees: de Russen of het Midden-Oosten). En die dus ontzettend pro-fracking zijn. Voor wie de laatste twee jaar onder een steen geleefd heeft: fracking staat voor hydraulic fracturing, en is een min of meer nieuwe techniek die gebruikt wordt om olie en gas uit de aarde te winnen. Er is veel kritiek op het gebruik van deze techniek, omdat er gebruik wordt gemaakt van giftige stoffen, het grondwater vervuilt en heel wat andere redenen. Maar. In al die commotie de afgelopen jaren, hoor je vrijwel niets over horizontal drilling, terwijl het net zo goed bijdraagt aan de verhoogde olie- en gasproductie van de VS en net zo gevaarlijk is, zegt National Public Radio (NPR). De verklaring: fracking klinkt ondeugend. Het begint met een f, en eindigt op c-k. Oh oh, ik hoop niet dat een slimmerik ergens iets vunzigs weet te maken van horizontal drilling.

Over verontreiniging gesproken. In Mexico City wordt geëxperimenteerd met het omhoog pompen van water uit zeer diepe lagen van de aarde, om het waterprobleem het hoofd te bieden. ProPublica wijst erop dat dat ook in sommige Amerikaanse regio’s in de toekomst mogelijk nodig zal zijn, maar dat de regels rondom watervervuiling daarvoor nu nog streng genoeg zijn. Omdat er altijd van uit gegaan werd dat in zulke diepe lagen toch geen water gewonnen kon worden, mochten bedrijven en producenten naar hartelust giftige en radioactieve stoffen dumpen in het diepe grondwater. Daarmee is mogelijk drinkwater van de toekomst nu al vervuild.

 

  1. 6

    Het Fracken naar Schaliegas in zo’n klein land als Nederland moet goed zijn voor alle burgers en anders niet gebeuren . Schoon water is belangrijk voor bijvoorbeeld de bierindustrie en vleesindustrie .De kans is te groot dat fracken in Nederland het drinkwater uit de dieper gelegen mergelgronden verontreinigd .

  2. 9

    Wapenbezit zou naar mijn mening in Europa ook een grondrecht moeten zijn. Ik noem mij zelf liever pro-choice net zoals ik niet voor abortus ben maar wel voor het recht voor een ieder een eigen afweging daarin te maken. En daarnaast ben ik tegen fracking en creationisme in scholen. Kortom, ik wil meer hokjes voordat ik ingedeeld wordt bij de malloten die de against-gun lobby gebruikt om de tegenstanders van gun-control te ondermijnen door deze belachelijk te maken door associatie.