1. 1

  Is dit nu een voorbeeld van act Free Journalism?
  Fracking van putten vindt al lange tijd plaats, ook in Nederland en er is nog nooit sprake geweest van verontreiniging van drinkwater. Het water dat hierbij wordt gebruikt wordt opgevangen en hergebruikt, of anders afgevoerd voor bewerking.

  Voor wat betreft het gebruik van kankerverwekkende stoffen geldt hier ook wat Paracelsus in de 15e eeuw had ontdekt dat het niet zozeer de stof is maar de dosis die de toxiciteit/carcinogeniteit bepaald.

  Laat onverlet dat boren in de diepe ondergrond goed gecontroleerd moet gebeuren. En gezien de incidenten in de USA (Deep Well Horizon) waarbij lange tijd een diepzeeput olie lekte, hebben ze dat daar niet onder controle. In Nederland is de controle strenger en zijn er tot nu toe geen incidenten gebeurd.

 2. 3

  Voor wat betreft het gebruik van kankerverwekkende stoffen geldt hier ook wat Paracelsus in de 15e eeuw had ontdekt dat het niet zozeer de stof is maar de dosis die de toxiciteit/carcinogeniteit bepaald.

  Paracelsus kende het begrip carcinogeniteit niet (noch enig mechanisme erachter). Maar goed ook, want zijn beroemde gezegde gaat nou juist voor carcinogenen niet op.

 3. 9

  Volgens mij is dat niet waar. Ook frank (#6) is dat van mening. Ik kan nergens vinden dat die fracking technieken altijd al gebruikt werden in NL. Ik vind alleen maar info over de toekomst. Geef eens wat leeslinks, Toko.

 4. 11

  @Harm: misschien, maar ik zit niet diep in deze materie, dus vraag ik hem om niet zomaar een uitspraak te doen, maar om hem te onderbouwen met externe info. Info die ik zelf zocht, maar niet kon vinden. Als Toko Senang dit ook niet kan, dan is dat kwalijk. Van liegen word ik een beetje link namelijk.

 5. 12

  Voor alle duidelijkheid, fracking is één van de onderdelen van putonderhoud. Dit wordt gedaan om de gas of olieput maximaal te gebruiken. Naast fracking wordt bijvoorbeeld zuur geinjecteerd. Voor iedere gas en olieput in Nederland zijn dit activiteiten die regulier worden uitgevoerd. Ik heb geen informatie dat er boven het Groninger gasveld meer gevallen van kanker zijn geconstateerd

  Leesvoer
  Recent
  http://www.dhv.nl/dhvnl/files/82/821b10e6-06b9-455a-8b63-994918dc3259.pdf
  Uit 1984
  http://www.ecn.nl/publications/PdfFetch.aspx?nr=ESC-28
  En uit de Wiki
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing

 6. 14

  Toko, waarschijnlijk heb je semantisch gezien gelijk dat fracking (fraccing?) wordt toegepast om de opbrengst van wells te vergroten. Maar dat is een hele andere orde van grootte van het gebruik van “disruptive methods and agents”dan het fracking waar het in de huidige discussies over gaat.
  Overigens lijkt je 1984 linkje een rapport over een wensdroom (of doen wij dan al aan steenkoolvergassing, nee toch?) en is dat DHV rapport typisch een schrijfwerkje van een consultant met geld in zijn achterhoofd.
  Of het beoogde fracking echt zo veel schade zal aanrichten voor mensen betwijfel ik zelf ook, maar zou er meer over willen weten voordat we het op grote schaal gaan toepassen. Tenslotte lijkt het erop dat de opbrengst van schaliegaswinning (en vooral hoeveel energie dat kost) totaal overschat wordt.

 7. 17

  dat het niet zozeer de stof is maar de dosis die de toxiciteit/carcinogeniteit bepaald.

  Haha toko, ik kan je niet horen! D’r zit een simon roozendaal in m’n oor!

 8. 22

  Frank, bel de NAM op en vraag of ze Fracking toepassen (0592 – 369111) of bel staatstoezicht op de mijnen eens, 070 379 8400, of bel met de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in delft, 015 27 85440

 9. 24

  Toko, je hebt me niet goed gelezen. Ik zeg dat je semantisch gezien gelijk hebt, maar dat waar de discussie momenteel over gaat over andere ordes van groottes van verstoring van de ondergrond gaat. Ik vind het inspuiten van benthoniet toch echt iets anders dan te werken met explosieven (dacht ik) en met veel gevaarlijkere chemicaliën. Of zie ik dat verkeerd?

 10. 25

  Ze gebruiken ook explosievenom putten te activeren bij conventioneel putonderhoud, net zoals er bij conventionele putten radioactief afval wordt geproduceerd, In de praktijk is het grote verscil het aantal putten dat moet worden geboord en de hoeveelheid water die moet worden gebruikt.

  En natuurlijk moet je heel zeker weten dat je de risico’ klein houdt,maar het ging mij om de beweringen die worden gedaan in het filmpje en de fact freeheid hiervan.

 11. 29

  Dat was zijn echte (voor)naam. Wat betreft kanker geldt over het algemeen een dosis-respons curve, waarbij al een extreem kleine dosis leidt tot een kans op kanker. Voor sommige mutagenen is zelfs niet eens aangetoond dat er een drempelwaarde is (en er zijn zelfs onderzoeksresultaten die op het tegenovergestelde wijzen voor sommige mutagenen), hetgeen zou betekenen dat een dosis van één molecuul al kan leiden (weliswaar met een heel kleine kans) tot het initiëren van kanker.

 12. 31

  Aan de G.K. van Hogendorpweg te Rotterdam staan al decennia fracking installaties, maar ook op een aantal andere plaatsen in Nederland.
  Ze worden ook wel Ja-knikkers genoemd en pompen water, chemicalien, etc naar de olielagen. Daardoor wordt de olie weer omhoog geperst.
  In het oosten en noorden van het land wordt op een ongeveer gelijke wijze (maar dan niet met Ja-knikkers) zout gewonnen.
  Ik moet altijd aan Don Quichotte denken als ik die milieuridders hun sabels zie pareren.

 13. 33

  Wat een flauwekul, jaknikkers heben niet met fracking te maken:

  “Een jaknikker is de populaire benaming voor het bovengrondse deel van een pomp die aardolie uit de grond oppompt. (…) De jaknikkers die in 2011 nog in bedrijf zijn, staan in Zuid-Holland waar uit het Rijswijkse olieveld nog wat olie wordt gewonnen en bij Rotterdam-Schiebroek.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaknikker

 14. 35

  @34 – Het is mij niet duidelijk hoe je veilig honderden (letterlijk!) chemicalien in de grond kunt pompen. De precieze samenstelling van de vloeistof die gebruikt wordt is geheim:

  “Many chemical components of hydraulic fracturing fluids used by the companies were listed on the MSDSs as “proprietary” or “trade secret.”

  Maar analyse van de stoffen die onder andere in het gronwater terecht kwamen liet zien dat:

  “the oil and gas service companies used hydraulic fracturing products containing 29 chemicals that are (1) known or possible human carcinogens, (2) regulated under the Safe Drinking Water Act for their risks to human health, or (3) listed as hazardous air pollutants under the Clean Air Act.” Of the 29 chemicals, 13 are classified as carcinogens, 8 are Safe Drinking Water Act regulated chemicals, and 24 are hazardous air pollutants. Many of the chemicals fall into more than one category. (See chart on page 8 of report.)
  http://www.frackcheckwv.net/2011/04/17/investigation-yields-list-of-chemicals-used-in-fracking-many-are-known-carcinogens-regulated-pollutants/

  Ik denk overigens dat de maatschappijen die zich bezighouden met deze vorm van gaswinning ervan af zullen zien, als het ze duidelijk is, dat dit slechts mag onder de voorwaarde “doodschieten als het fout gaat”. Dat zou een te groot aantal mogelijke slachtoffers in de eigen rijen veroorzaken.

  Over andere slachtoffers maken ze zich weinig zorgen, dat is bekend.

 15. 36

  Ik heb zelf even onderzoek gedaan, want de links van Toko Senang had ik zelf ook al gevonden (op 1 na) en daarin vond ik niet het bewijs. Die heb ik inmiddels wel. Het is dus wel al gedaan in Nederland. Zoveel is nu duidelijk dat er fracking is en fracking. Ik denk dat het allemaal afhangt van hoe beroerd het er allemaal bij ligt in de bodem en daarvan hangt af welke ellende ze er dan in moeten spuiten. De animatie zit eigenlijk net zo verkeerd als Toko Senang. En Harry lult echt uit z’n nek met de ja-knikkers.

  Alle reden om de bedrijven die zich bezig (gaan) houden met deze manier van olie of gaswinning goed in de gaten te houden, niet op hun woord te vertrouwen en vooraf verantwoordelijk stellen voor alle eventuele milieuschade. Dit kabinet is dan niet het juiste om daar beslissingen over te nemen.

  thread-winner: frank. ;)

 16. 37

  Het zou toch mooi zijn als je je kennis zou delen door middel van een linkje. Dan weten we misschien ook wat de opmerking betekent “dat er fracking is en fracking”.

  Een atoombom is ook kernenergie tenslotte.

 17. 38

  Laat mij maar uit mijn nek lullen, maar daar komt toch echt regelmatig, zo eens in de paar weken een vrachtauto wat chemicalien afleveren, die vervolgens in de put gepompt wordt.
  En is stoominjectie ook niet een vorm van fraccing? Zonder de bodemlagen te verstoren gebeurt er sowieso vrij weinig.
  Ik woon er in de buurt en het is dat ik twee gesubsidieerde windmolens heb staan, waar ik dankzij de subsidie flink aan verdien, maar anders mochten ze van mij die olie ook wel in dagbouw uit de grond peuteren.

 18. 39

  Misschien een reden om eens te informeren wat ze daar nu precies uitvreten.

  Maar het is geen reden om alles wat er op de wereld in de boden gepompt wordt fraccing te noemen en op die wijze het net voor te stellen of de volgende stap om het milieu nog verder naar de kloten te helpen gisteren al genomen is,

  terwijl het de bedoeling is om te voorkomen dat die morgen gezet wordt.

 19. 44

  Ervaring in Amerika met deze bedrijven geeft aan dat ze gokken dat het goed gaat en anders een boete accepteren. Ik denk dat een straf die hun persoonlijke levenssfeer raakt veel effectiever is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren