17 ‘linkse’ intellectuelen willen een onafhankelijkheidsstrijd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (32)

#1 RennieB

Link dood?

 • Volgende discussie
#2 heidekonijn

Er staat een h te veel in de link.
“hhtp://”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

hersteld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 heidekonijn

Hehe, took’em long enough.
..als het waar is, de bron heb ik zo mijn twijfels bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crachàt

hah, gaan we weer. Liegt de Morgen volgens jou meer dan een andere krant?
Het ridicuul hoge vooroordeelgehalte bij veel mensen wb de Morgen is haast pathetisch te noemen.

soit.

hierbij het artikel uit de Morgen – WAARSCHUWING: staat boordevol leugens van het smerige soort en perverteert uw brein voor sommigen, voor anderen: die mogen gewoon verder lezen:

Vlaamse intellectuelen sluiten onafhankelijkheid niet uit
Een twintigtal Vlaamse intellectuelen, onder wie Etienne Vermeersch en Jean-Pierre Rondas, vindt dat de Vlaamse onafhankelijkheid een optie wordt, indien de Franstaligen het territorialiteitsprincipe (‘het wederzijdse respect voor grens en ruimte’) blijven miskennen.

Dat schrijven ze in een manifest. De ondertekenaars verzamelden zich in de Gravensteengroep. In de schaduw van dat monument schreven ze hun manifest “voor een solidaire, verdraagzame en respectvolle samenleving”. Het initiatief komt er uit ergernis, omdat “redelijke en rechtvaardige Vlaamse eisen” vooral in progressieve kringen, waar de meeste ondertekenaars zelf toe behoren, “telkens weer met (extreem) rechts gedachtegoed worden geassocieerd.”

Bart Staes, Etienne Vermeersch, Ludo Abicht

Onder het manifest staan de handtekeningen van onder meer Etienne Vermeersch, Frans-Jos Verdoodt, Piet Van Eeckhaut, Jef Turf, Bart Staes (Groen!), Jean-Pierre Rondas, Yves Panneels, Bart Maddens, Ludo Abicht en Eric Defoort. Die laatste trachtte eerder ook al de Vlaamse Volksbeweging, waar hij voorzitter van is, uit rechts vaarwater te houden of te krijgen.

“Dat een flink deel van de Vlaamse culturele wereld (…) zich, samen met de oude Belgische elites, vastklampt aan een Belgische status-quo is onaanvaardbaar”, schrijft de Gravensteengroep. “Dit zelfverklaard ‘progressief Vlaanderen’ stelt zich behoudsgezind op en dreigt de trein van de geschiedenis te missen. Ons aanknopingspunt is niet een belegen Vlaams romantisme, maar wel de verlichtingsfilosofie, het democratische gelijkheidsbeginsel, een moderne visie rond decentralisatie, subsidiariteit, schaalverkleining en regionale autonomie die overal in Europa aan de orde is, van Schotland tot Kosovo, en van Catalonië tot Estland.”

Essentieel in het federale België is voor de intellectuelen de erkenning van de in 1963 vastgelegde taalgrens en het bijbehorende territorialiteitsprincipe. Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België vormen daardoor afgebakende taalkundige en culturele ruimtes. Binnen zulke ruimtes gelden spelregels.

“Wereldwijd beschouwt men het namelijk als evident dat een immigrant, met een aanpassingsperiode, zich inburgert door zich de taal van het nieuwe thuisland eigen te maken. Dat doet geen afbreuk aan de mensenrechten inzake godsdienst, culturele eigenheid of taalgebruik in de privésfeer. Laagopgeleide allochtone migranten doen die inspanning met vrucht, terwijl veel hoogopgeleide Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen dat om principiële redenen niet blijken te doen, daarin gesteund door hun politici.”

Indien de Franstaligen het territorialiteitsprincipe blijven miskennen, vinden de ondertekenaars “elke discussie over staatshervorming” zinloos. In dat geval “moeten we de nodige stappen zetten om de regio’s als onafhankelijke staten deel te laten uitmaken van de Europese Unie”. Wel blijven ze voorstander van solidariteit: “Met ons hoofd én met ons hart. Maar niet met een latent onbehagen omtrent cultuurimperialisme, ongezond parasitisme en verborgen partijpolitieke agenda’s.” (Filip Rogiers)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 S’z

Snap hun punt, bv. de kritiek op “progressief Vlaanderen”, maar stel vooral vast dat het zodanig geschreven is dat het in eigen kring zal blijven, en dat ze niet echt de beeldspraak (laat staan oneliners) hebben die mensen warm zullen doen lopen. Zo gaat dat nu eenmaal.

Tja, versnipperd Vlaanderen, het is altijd al zo geweest, het gaat niet veranderen. Veel te veel agenda’s, echt té veel agenda’s ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 heidekonijn

@Crachat
Zaken waar je het niet mee eens bent tot pathetisch bombarderen geeft niet meteen de stabielste indruk. De reden waarom ik zo goed als geen woord meer van de morgen geloof (tenzij het over etenswaardigheden en geldzaken gaat) is dat mijn vertrouwen door de jaren dusdanig geschaad is dat er niets meer van overblijft. Blijkbaar is de hoofdredacteur meer bezig met zijn mediacarriere dan het checken van feiten en bronnen. Vandaar dus de scepsis, en na-oordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 S’z

Ja er zijn daar veel fouten gemaakt (met name wat gebeurd is met de X1-dossiers heeft héél spijtige brokken gemaakt) maar er zijn daar – ooit ;-) – ook straffe stukken verschenen. Niet over één kam te scheren, dus. Er zijn wel meer titels die spijtige vergissingen hebben gemaakt, bv. Knack. Het belangrijkste is dat we in VL een diverse pers hebben met een brede waaier aan opinies. De voorraad talent is hier toch al klein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Crachàt

Maar, waarde konijn, antwoord dan eens op mijn vraag: ZIJN ANDERE KRANTEN BETER IN JOUW OGEN???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

X1 – da’s inderdaad ook dat waar ik als ‘fout van de Morgen’ aan dacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Crachàt

Voor de rest hebben zij uiterst weinig rechten van antwoord moeten publiceren, integendeel: voortdurend valt de gerechtelijke politie binnen om te zoeken naar hun bronnen – bewijs dat ze raak zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 heidekonijn

@9 Yep.
@8 Knack, daar zeg je wat, enkel te kopen voor de weekend bijlage. Die ik dan weer best leuk vind, die van DM ook trouwens.

Om het maar even terug on-topic te willen brengen, vind ik het overigens toch sterk dat Bart Staes -die in een radio interview voor de vorige verkiezingen zowat het nationalisme afzwoer- nu terug zijn overtuiging gevonden heeft. Benieuwd of daar reactie op komt.

Mogelijk heeft ‘ie door dat als er een realistisch en menselijk alternatief geboden wordt, het VB oorverdovend stil wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Vergeef me, Heidekonijn, – vandaag is het Grote Verschil Van Meningdag lijkt het tussen ons :-)
Bart Staes heeft zich bij de jongste voorzittersverkiezingen van Groen! geuit als een soort van die-hard vlaamsnationalist. Op die basis heeft hij die verkiezing overigens verloren. Hij is, zoals je vast weet, afkomstig uit de Volksunie, voorloper van Spirit en NV-A.
Van alle namen die ik als ondertekenaars zie, behoort hij bij de logischste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@5: toch proef ik daar wel enige rechtheid in dat stukje dat je neerlegt. Dat vasthuden aan de “grens” van 1963 als het om terrirtoriale afscheiding gaat. Zoiets baart me toch zorgen. Men vindt dat Vlaanderen cultureel (vooral op grond van taal) verdient een eigen staat te worden en gaat dan opzettelijk gebieden incoporeren, waar vlaams op zijn zachtst gezegd een minderheidstaal is.

Wat zijn dan de verwachtingen omtrent de franstalige meerderheid in sommige gebieden aan deze zijde van de “grens” van 1963? Gedwongen assimilatie? Deportatie? Exterminatie? En aan welke kant van de grens leggen deze mensen Brussel? En indien aan deze kant, assimilatie? Deportatie? Exterminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 heidekonijn

@13
Verschil mag er zijn (wat mij betreft toch).
Men speelde el Barto uit op Radio 1, en liet de vragen stellen door VB frontman Frank Vanhecke.
Een ietwat netelige situatie dus. FVH toonde zijn mediatraining en bleef ijsjeskoel de tegenstelling tussen vlaamsnationalisme en de linkse koers van Groen! onderstrepen, terwijl BS zich even lekker liet gaan en min of meer gedwongen aangaf eerder links en groen te zijn dan nationalist. Bizar radiomoment, erg onderhoudend.

Vandaar mijn verbazing, ik dacht dat hij voorgoed zich had ingemetseld in de standpunten van zijn partij, die van alle partijen mij het meest belgicistische lijkt (op papier, wat achter de schermen gebeurt bij VLD en co..)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Artigas

Krijgt de RTBF dan toch gelijk met hun profetische “docu-fictie”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@14: rechtheid = rechtsheid (en dan vast nog een stijlfout).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 S’z

@#16 maar neen, dit is een complete non-issue, zoals wel vaker wanneer intellectuelen hun handtekening zetten ;-/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 ronald

Belgie, bestaat dat dan nog?

Laten we snel Vlaanderen erkennen, da’s vast goed voor de stabiliteit in de region ;-)

U zegt internationaal recht?

Ach dit is een uniek geval, omdat de vlamingen al 50 jaar economisch uitgezogen worden door de Walen is deze onafhankelijk onvermijdelijk.

** chips, vergeten om eerst Wallonie plat te bombarderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Eurocraat

Wat eigenlijk vooral wel grappig zou zijn is als Rusland en China nu Vlaanderen erkennen als zelfstandige staat uit wraak voor Kosovo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ronald

Eurocraat, denk dat dat soort dingen eerder zullen gebeuren dan ons lief zal zijn, en dan doel ik niet op Vlaanderen, die zijn eeuwig veroordeeld tot Wallonie omdat ze ons hebben verlaten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 T

Het valt mij op dat Nederland de onafhankelijkheid van Kosovo nog niet heeft erkend terwijl de meeste andere Westeuropese landen dat al wel gedaan hebben. Misschien is er onder onze regering ook angst dat er in de toekomst ook in Nederland groeperingen zullen gaan opstaan die ook de onafhankelijkheid van bepaalde delen gaan eisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rene

@ T:

Ik denk dat je dat minder spannend mag zien. Nederland is en/of wil zich heel sterk profileren als het centrum van internationaal recht en zou zichzelf in die positie verzwakken als het niet minimaal net doet _alsof_ een weloverwogen proces voorafgaat aan een beslissing. Den Haag heeft ook nog een paar oorlogsmisdadigers te goed uit Servië…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ronald

@Rene, en jij denkt nog werkelijk dat die oorlogsmisdadigers nog naar Den Haag gaan komen na afgelopen week?

Da’s zelfmoord voor elke politicus in Servie, nog niet eens politieke zelfmoord maar gewoon echte zelfmoord.

Nee na afgelopen week is de rol van het oorlogstribunaal wel uitgespeelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Rene

@ Ronald:

Nee, die kans is nogal latent hè?. Servië traineert sowieso al ettelijke jaren. De één z’n oorlogsmisdadiger is de Serviër z’n held…

Maar wellicht (waarschijnlijk?) dat er zo her en der nog wel in ieder geval voor de vorm wat op morele ruilhandel wordt ingezet. Niet dat ik niet verwacht dat Nederland gewoon relatief binnenkort erkent trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 T

@Rene

Wat zegt het internationaal recht dan? Kan volgens het internationale recht Kosovo onafhankelijk worden zonder dat vetoland Rusland dat goed vindt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 T

De Gravensteengroep:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gravensteengroep en http://www.gravensteengroep.org/manifest.php

Het gaat dus niet om de Leidse Gravensteen maar om de Gentse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 heidekonijn

@20
Redelijk out-of-the-box, en wat een oneliner.
Beste post year-to-date imho.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@26: Ik ben vooral benieuwd wat landen die er niets mee te maken hebben te zeggen hebben over de onafhankelijkheid van een land. Ik hoor overal maar schending van het internationaal recht roepen, maar ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die me verteld hoe dan. Ik heb daar weinig vertrouwen in, aangezien ook iedereen roept dat dit een precedent zou zijn, terwijl hetzelfde al tig keer eerder is gebeurd.

Verder heeft Vlaanderen niet zelf de onafhankelijkheid uitgeroepen, dus degenen die roepen dat China, Rusland, of wie dan ook Vlaanderen’s onafhankelijkheid moeten erkennen wazelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Crachàt

Ik ga het blijven roepen, woestijn of niet: als Vlaanderen zich onafhankelijk zou verklaren, is dat hetzelfde als wanneer Servië zich afscheidt van Kosovo – en niet omgekeerd.
Toch niet zo ingewikkeld, in een debat wat blijkbaar steeds nood heeft aan simplismes?

Overigens is er hierboven weer entje die gaat gillen dat Vlaanderen al 50 jaar uitgezogens wordt door Wallonië.

Het lijkt me raadzaam voor dat persoon om tenminse een wikipedia erop na te slaan, want als dàt en argument moet voorstellen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JSK

@22: Ik denk dat wij nog wel de minste problemen hebben met separistische regio’s. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Rene

@ T, #26:

Ja, daar zijn wat conflicterende opinies over…

De VN is geen internationale wetgever en het Internationale Gerechtshof kent geen veto recht.
Het is daarmee dus niet zo dat het erkennen van onafhankelijk van Kosovo op _zichzelf_ tegen internationaal recht is ook al is Rusland het er niet mee eens.

Echter, VN resoluties zijn wel _bronnen_ van internationaal recht en de belangrijke resolutie in dit geval is 1244 die de internationale aanwezigheid in Kosovo regelt en daarnaast expliciet de territoriale integriteit van Servië waarborgt. Erkenning kan dus opgevat worden als in strijd met die resolutie en schending van resoluties is wel een zaak voor het Internationaal Gerechtshof.

Ik denk dat een creatieve en enigzins “one shot” interpretatie van recht nodig is om erkenning niet als een schending te zien en de schending als niet strijdig met internationaal recht. Zo is er een VN resolutie die geïnterpreteerd kan worden als stellende dat indien een staat een groep binnen z’n grondgebied discrimineert het het recht op bescherming van z’n territoriale integriteit verliest, waarbij genocide in dit geval genoegzaam als discriminatie kan worden genomen.

Het is (schijnbaar) een omstreden interpretatie om mee te beginnen en 1244 is van _na_ de genocide. Je kunt argumenteren dat over de jaren heen, via de veroordelingen, pas internationaal-rechtelijke zekerheid is verkregen over de genocide en daarmee die bepaling in 1244 met terugwerkende kracht laten voiden door het verlies van recht op bescherming van territoriale integriteit. Terugwerkende kracht zou in dit geval niet totaal gratuit zijn omdat Kosovo sinds aanvaarding van die resolutie al effectief niet meer onder bestuur van Belgrado staat.

 • Vorige discussie